Inżynieria betonowych nawierzchni drogowych

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

55,30  79,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

55,3079,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W Polsce, w ciągu ostatnich dwóch dekad, widoczna jest znaczna intensyfikacja budowy autostrad i dróg ekspresowych oraz modernizacji już istniejących. Ważną kwestią jest przy tym wybór odpowiedniego rodzaju nawierzchni, zapewniającej bezpieczeństwo i długotrwałą przydatność eksploatacyjną dróg. Taką rolę spełniają nawierzchnie betonowe.


W niniejszej publikacji autor prezentuje technologię budowy nawierzchni betonowych, wraz z nowoczesnymi metodami zapewnienia i kontroli jakości na budowie. Pokazuje liczne przykłady rozwiązań materiałowych i technologicznych, a także wyniki badań diagnostycznych nawierzchni betonowych w Polsce. Całość zilustrowano fotografiami z budów dróg ekspresowych, prowadzonych przy wykorzystaniu najnowszych rodzajów maszyn i urządzeń specjalistycznych.


Zalety drogowych nawierzchni betonowych ujawniają się w postaci długotrwałej przydatności eksploatacyjnej bez konieczności remontów, zwłaszcza w przypadku dużych obciążeń ruchem pojazdów, występujących na głównych trasach komunikacyjnych. Dlatego głównym tematem książki są nawierzchnie dróg samochodowych odpowiednie do intensywnego ruchu ciężkich pojazdów, określanego w Polsce kategorią ruchu od KR5 do KR7. Przedstawione zasady inżynierii nawierzchni betonowych są słuszne również przy mniejszych obciążeniach ruchem pojazdów, więc mogą być wykorzystane jak ogólne wskazówki dotyczące nawierzchni o niższych kategoriach ruchu pojazdów.


Książka będzie przydatna przede wszystkim osobom zawodowo związanym z drogownictwem: decydentom, zarządcom, inwestorom, projektantom, wykonawcom i reprezentantom służb utrzymaniowych. Z pewnością zainteresuje także studentów specjalizujących się w budownictwie drogowym.


Przy pisaniu książki Autor wykorzystał doświadczenia badacza i konsultanta uczestniczącego w projektowaniu i ocenie materiałów na nawierzchnie, diagnostyce obiektów oraz rozwijaniu metod badawczych, zwłaszcza w odniesieniu do betonowych dróg ekspresowych i autostrad.


Liczba stron280
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20589-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od autora     11
  1. Wprowadzenie do inżynierii nawierzchni betonowych     13
    1.1. Przedmiot i zakres książki    13
    1.2. Historia budowy drogowych nawierzchni betonowych     17
    1.3. Rodzaje konstrukcji nawierzchni     19
    1.4. Funkcje i cechy eksploatacyjne nawierzchni     25
  2. Obciążenia i oddziaływania środowiskowe     29
    2.1. Kategorie obciążenia ruchem     29
    2.2. Oddziaływania środowiskowe     33
    2.3. Oddziaływania eksploatacyjne     36
    2.4. Skutki wieloletnich oddziaływań na nawierzchnie     38
    2.5. Znaczenie opadów atmosferycznych     42
  3. Typowe i nietypowe rozwiązania konstrukcyjne     45
    3.1. Typowy układ warstw konstrukcji drogi     45
    3.2. Rozmieszczenie dybli i kotew, układ szczelin     49
    3.3. Warstwa poślizgowa     52
    3.4. Katalogowe właściwości betonu     53
    3.5. Nietypowe konstrukcje nawierzchni – metody projektowania     55
    3.6. Oprogramowanie do wymiarowania i analizy nawierzchni     58
      3.6.1. Oprogramowanie Pavement ME     58
      3.6.2. Bezpłatne oprogramowanie do wymiarowania nawierzchni betonowych     60
      3.6.3. Oprogramowanie do analizy pojedynczych zagadnień inżynierii nawierzchni     64
  4. Technologia budowy nawierzchni betonowej     66
    4.1. Maszyny do układania nawierzchni     66
    4.2. Główne procesy technologiczne     70
    4.3. Warunki prowadzenia robót nawierzchniowych     80
    4.4. Ogólne zasady wytwarzania, transportu i wbudowywania mieszanki betonowej     82
    4.5. Zasady teksturowania i pielęgnacji betonu w warstwie nawierzchniowej     84
    4.6. Zasady wykonania i wypełnienia szczelin     85
  5. Kryteria projektowania składu betonu     88
    5.1. Wprowadzenie do projektowania betonu     88
    5.2. Normowe kryteria dotyczące właściwości betonu     90
    5.3. Zasady selekcji składników betonu     93
      5.3.1. Kruszywa     93
      5.3.2. Cement     100
      5.3.3. Woda zarobowa     104
      5.3.4. Domieszki i preparaty chemiczne     104
      5.3.5. Dodatki mineralne     106
    5.4. Wymagane właściwości betonu     106
    5.5. Przykładowe receptury betonu nawierzchniowego     114
  6. Fizyczna charakterystyka betonu i odkształcenia wilgotnościowe     116
    6.1. Wiązanie cementu i twardnienie betonu     116
    6.2. Wpływ domieszek na wiązanie cementu i twardnienie betonu    120
    6.3. Porowatość i przepuszczalność betonu     123
    6.4. Skurcz przy wysychaniu i odkształcenia wilgotnościowe     130
    6.5. Właściwości fazy ciekłej w betonie     138
  7. Napowietrzanie betonu nawierzchniowego     144
    7.1. Koncepcja napowietrzania betonu     144
    7.2. Zawartość powietrza i wielkość porów powietrznych     146
      7.2.1. Wyznaczanie zawartości powietrza w mieszance betonowej     146
      7.2.2. Charakterystyka porów powietrznych wg PN-EN 480-11    149
      7.2.3. Normowe kryteria oceny napowietrzenia     154
    7.3. Czynniki materiałowe i technologiczne wpływające na napowietrzenie     157
    7.4. Diagnostyka napowietrzenia betonu w nawierzchniach     162
  8. Wytrzymałość betonu w nawierzchni     170
    8.1. Wytrzymałość na ściskanie i na rozciąganie przy zginaniu     170
    8.2. Wpływ składu betonu na wytrzymałość     177
      8.2.1. Zależności ogólne     177
      8.2.2. Wpływ właściwości kruszywa     179
      8.2.3. Wpływ napowietrzenia     181
      8.2.4. Wpływ cementu     182
    8.3. Wpływ temperatury – dojrzałość betonu     185
    8.4. Ocena wytrzymałości betonu w nawierzchni     188
  9. Odporność betonu na oddziaływanie mrozu i środków odladzających     191
    9.1. Mechanizmy zniszczenia mrozowego     191
      9.1.1. Oddziaływanie ujemnej temperatury     191
      9.1.2. Procesy zamrażania wody w betonie     193
      9.1.3. Proces złuszczeń powierzchniowych     195
    9.2. Bezpośrednie metody określania mrozoodporności     197
      9.2.1. Mrozoodporność kruszywa     197
      9.2.2. Mrozoodporność wewnętrzna betonu     198
      9.2.3. Odporność na powierzchniowe złuszczenia betonu     203
    9.3. Projektowanie składu betonu z uwagi na mrozodoporność    206
      9.3.1. Recepturowe ograniczenia zgodnie z PN-EN    206
      9.3.2. Selekcja składników i skład mieszanki     208
  10. Deformacje termiczne betonu w nawierzchni     213
    10.1. Oddziaływanie temperatury na nawierzchnie     213
      10.1.1. Rozkład temperatury w przekroju     213
      10.1.2. Gradient temperatury     216
      10.1.3. Odkształcenia termiczne     217
    10.2. Temperatura i naprężenia w twardniejącym betonie     218
    10.3. Wpływ składu betonu na przewodność i pojemność cieplną     223
      10.3.1. Przewodność cieplna     223
      10.3.2. Pojemność cieplna (ciepło właściwe)     226
    10.4. Wpływ składu betonu na rozszerzalność cieplną     227
    10.5. Znaczenie właściwości cieplnych w analizie metodą ME     232
  11. Zapobieganie uszkodzeniom betonu wskutek reakcji alkalia-kruszywo     235
    11.1. Objawy reakcji alkalia–kruszywo w betonie     235
    11.2. Warunki występowania i mechanizm reakcji     239
      11.2.1. Kruszywo reaktywne     239
      11.2.2. Zawartość alkaliów w betonie     241
      11.2.3. Zawartość wilgoci w betonie     241
      11.2.4. Mechanizmy reakcji alkaliów z krzemionką     242
      11.2.5. Hamowanie reakcji alkalia–kruszywo     243
    11.3. Strategia zapobiegania szkodliwym skutkom reakcji wg AASHTO    245
    11.4. Petrograficzne rozpoznanie minerałów reaktywnych     249
      11.4.1. Normowe zasady oceny składu mineralnego kruszyw    249
      11.4.2. Metoda badań petrograficznych z wykorzystaniem cienkich szlifów     251
      11.4.3. Wyniki oceny petrograficznej wybranych kruszyw krajowych    253
    11.5. Ekspansja betonu na podstawie badań laboratoryjnych     258
    11.6. Wpływ oddziaływań eksploatacyjnych     264
    11.7. Krajowe wytyczne do zapobiegania ASR w nawierzchniach betonowych     270
  12. Szczeliny w nawierzchniach     274
    12.1. Rozstaw i wykonanie szczelin     274
    12.2. Szczeliny konstrukcyjne i płyty przejściowe     280
    12.3. Rozwarcie szczelin i ich wypełnienie     283
    12.4. Przenoszenie obciążenia przez szczeliny     287
    12.5. Wymiarowanie dybli i kotew     289
    12.6. Weryfikacja rozmieszczenia i efektywności dybli     294
    12.7. Przedwczesne uszkodzenia szczelin     300
  13. Równość, tekstura i zbrojenie nawierzchni     304
    13.1. Równość podłużna – znaczenie, wymagania     304
    13.2. Właściwości przeciwpoślizgowe i tekstura     310
      13.2.1. Współczynnik tarcia między kołem pojazdu a nawierzchnią     310
      13.2.2. Tekstura nawierzchni     312
      13.2.3. Efekty techniki teksturowania     316
    13.3. Metody odtwarzania właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni     318
    13.4. Zbrojenie ciągłe w nawierzchni     321
  14. Zapewnienie jakości procesu budowy nawierzchni     328
    14.1. Celowość gwarancji i zapewnienia jakości     328
    14.2. Narzędzia i metody zapewnienia jakości     330
    14.3. Monitorowanie warunków pogodowych     332
    14.4. Monitorowanie stabilności właściwości mieszanki     334
      14.4.1. Zawartość wody w mieszance betonowej     334
      14.4.2. Napowietrzenie mieszanki     336
      14.4.3. Konsystencja mieszanki     340
    14.5. Monitorowanie dojrzałości betonu i wczesnej wytrzymałości    341
    14.6. Ocena makrotekstury nawierzchni     342
    14.7. Ocena układu dybli w nawierzchni     346
    14.8. Ocena grubości i równości nawierzchni     350
  Zakończenie     355
  Bibliografia     356
  Foreword to the book Inżynieria betonowych nawierzchni drogowych by prof. Michał A. Gilnicki – prepared by prof. Jan Olek     372
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia