Wzorcowanie aparatury pomiarowej

Wzorcowanie aparatury pomiarowej

3 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

32,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesne podejście do wymagań współczesnej metrologii!
Nowe, zaktualizowane wydanie popularnego poradnika z zakresu metrologii, w którym przedstawiono:
·aktualne wzorce pierwotne podstawowych jednostek miar, wzorce pomiarowe i badanie jednolitości miar;
·podstawowe pojęcia metrologii, procedury zapewnienia jedności miar, procedury wzorcowania przyrządów pomiarowych i badania aparatury pomiarowej;
·zasady tworzenia schematów sprawdzań wzorców i narzędzi pomiarowych;
·aspekty niepewności wyników pomiarów i procedur wyznaczania niepewności,
·wstępne opracowanie wyników kalibracji oraz procedury estymacji charakterystyk liniowych i nieliniowych, jedno- i wielowymiarowych przy różnych właściwościach błędów;
·badanie metod analitycznych oraz badania międzylaboratoryjne procedur wzorcowania;
·aspekty komputeryzacji procedur kalibracji i obsługi laboratorium;
·sprawdzanie (walidację) metod badania i wzorcowania;
·laboratoria akredytowane oraz zagadnienia prawnej kontroli metrologicznej i oceny zgodności;
·przykład księgi jakości laboratorium spełniającego wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.


W porównaniu do poprzedniego wydania w wielu rozdziałach wprowadzono zmiany i uzupełnienia. W rozdziale o jednostkach miar, wzorcach pomiarowych i badaniu jednolitości miar uwzględniono postęp prac nad ustanowieniem nowego (kwantowego) układu jednostek miar SI oraz kierunki prac prowadzonych nad realizacją nowych (kwantowych) etalonów. Opisano też komputerowe wspomaganie procedur wzorcowania. Dokonano aktualizacji przepisów prawnych i norm, co było szczególnie istotne przy omawianiu zasad i uwarunkowań badania biegłości laboratorium wzorcującego, które jest obecnie obwarowane nowymi przepisami i jest pod nadzorem organizacji międzynarodowych.


Książka jest adresowana zarówno do studentów uniwersytetów (na wydziałach fizyki i chemii), jak i politechnik, oraz do pracowników naukowych i inżynierów zajmujących się budową aparatury pomiarowej oraz jej stosowaniem we wszystkich dziedzinach od mechaniki, elektrotechniki po chemię fizyczną i analityczną.


Liczba stron582
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17051-6
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  1. Wprowadzenie     13
  
  1.1. Procedury metrologiczne     13
  1.2. Praktyczne znaczenie kalibracji     20
  1.3. Matematyczne podstawy kalibracji     23
  Literatura     26
  
  2. Jednostki miar, wzorce pomiarowe i badanie jednolitości miar     27
  
  2.1. Kreowanie wzorców jednostek podstawowych SI – stan obecny     27
  2.2. Współpraca międzynarodowa nad zachowaniem jednolitości miar pod auspicjami Konwencji Metrycznej     34
  2.3. Prace nad dokumentami podstawowymi dla rozwoju metrologii koordynowane przez Międzynarodowe Biuro Miar BIPM oraz komitet JCGM     37
  2.4. Prace nad utworzeniem nowego (kwantowego) układu jednostek miar SI koordynowane przez Międzynarodowy Komitet Miar CIPM     39
  2.5. Klasyfi kacja etalonów i wzorce     44
  2.6. Realizacja etalonów jednostek podstawowych SI     46
  2.7. Międzynarodowa współpraca metrologów koordynowana przez CIPM – w ramach porozumienia MRA o wzajemnym uznawaniu wzorców i świadectw, wyników kalibracji i pomiarów (CIPM-MRA)     82
  Literatura     85
  
  3. Procedury zapewnienia jedności miar     92
  
  3.1 Układy sprawdzań     92
  3.2. Interpretacja układów sprawdzań     97
  3.3. Optymalizacja układów sprawdzań     103
  3.4. Warunki spójności pomiarowej pomiarów     107
  3.5. Przykłady układów sprawdzań     111
  Literatura     119
  
  4. Podstawowe pojęcia metrologii     122
  
  4.1. Model matematyczny przyrządu     122
  4.2. Matematyczny model błędów     126
  4.3. Niedokładność wzorców i przyrządów     130
  4.4. Defi nicje błędów     136
  4.5. Analiza wariancji     146
  Literatura     151
  
  5. Procedury wzorcowania przyrządów pomiarowych     152
  
  5.1. Wprowadzenie     152
  5.2. Procedury analityczne     156
  5.3. Procedury kalibracji     160
  5.4. Dobór parametrów procedur wzorcowania     167
  5.5. Klasyfi kacja procedur kalibracji     172
  5.6. Wzorcowanie rotametru – przykład     179
  5.7. Standardowa metoda dodawania     194
  Literatura     199
  
  6. Niepewność wyników pomiarów i procedury wyznaczania niepewności     201
  
  6.1. Wprowadzenie     201
  6.2. Ujednolicony system wyrażania niepewności     204
  6.3. Wyrażanie niepewności w szczególnych przypadkach     214
  6.4. Przykłady wyrażania i oceny niedokładności     217
  Literatura     230
  
  7. Wstępne opracowanie wyników kalibracji     233
  
  7.1. Wygładzanie sygnałów     234
  7.2. Cenzurowanie wyników pomiarów     252
  7.3. Uzupełnianie, normalizacja, standaryzacja i monodystansowanie wyników wzorcowania     260
  Literatura     267
  
  8. Procedury estymacji charakterystyk     271
  
  8.1. Liniowa charakterystyka przyrządu i stała wariancja błędów     272
  8.2. Liniowa charakterystyka przyrządu, odchylenie standardowe błędów proporcjonalne do x     278
  8.3. Liniowa charakterystyka przyrządu, odchylenie standardowe błędów zmienne     284
  8.4. Wzorzec obarczony błędem     291
  8.5. Procedury estymacji charakterystyk nieliniowych     296
  8.6. Metoda regresji nieliniowej     304
  8.7. Zalecenia praktyczne     307
  Literatura     310
  
  9. Procedury estymacji odporne na błędy grube     312
  
  9.1. Procedury cenzurowania przy estymacji charakterystyki     312
  9.2. Estymacja odporna     314
  9.2. Estymacja medianowa     319
  Literatura     327
  
  10. Procedury estymacji charakterystyk wielowymiarowych     328
  
  10.1. Wprowadzenie     328
  10.2. Analiza planów eksperymentu kalibracji     331
  10.3. Złożone metody regresji     342
  Literatura     349
  
  11. Komputeryzacja procedur kalibracji i obsługi laboratorium     352
  
  11.1. Kalibratory i przykłady stanowisk do wzorcowania     353
  11.2. Komputerowa obsługa laboratorium     362
  11.3. Przykład organizacji systemu komputerowej obsługi akredytowanego laboratorium wzorcującego     373
  Literatura     395
  
  12. Sprawdzanie (walidacja) metod badania i wzorcowania     397
  
  12.1. Ogólne zasady walidacji     397
  12.2. Badania równorzędności metod pomiarowych     401
  12.3. Badania odporności metod badawczych na czynniki zewnętrzne     404
  12.4. Walidacja metod analitycznych     408
  12.5. Wewnętrzna kontrola jakości w laboratorium analitycznym     419
  Literatura     430
  
  13. Badania międzylaboratoryjne procedur wzorcowania     434
  
  13.1. Podstawowe pojęcia     434
  13.2. Przygotowanie programu testowania metody pomiarowej     436
  13.3. Estymacja precyzji metody pomiarowej w warunkach odtwarzalności     442
  13.4. Przykład estymacji precyzji metody pomiarowej w chemii analitycznej     456
  13.5. Badanie biegłości     460
  Literatura     475
  
  14. Laboratoria akredytowane, prawna kontrola metrologiczna i ocena zgodności     478
  
  14.1. System prawnej kontroli metrologicznej oraz system oceny zgodności     478
  14.2. System oceny zgodności przyrządów pomiarowych z wymaganiami Dyrektyw UE     482
  14.3. Laboratoria wzorcujące i ich szczególne cechy     495
  14.4. Zasady działania jednostek akredytujących laboratoria     499
  14.5. Międzynarodowy nadzór i współpraca laboratoriów wzorcujących     503
  14.6. Proces akredytacji laboratorium wzorcującego     507
  14.7. Zakresy akredytacji i kompetencje techniczne laboratoriów wzorcujących    510
  14.8. Systemy zarządzania (systemy jakości) laboratoriów wzorcujących     522
  Literatura     527
  
  Załącznik: Przykład Księgi Jakości Laboratorium spełniającego wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005     533
  Objaśnienia i uwagi wstępne     534
  0. Prezentacja KJ     539
  1. Definicje     540
  2. Opis Laboratorium     543
  3. Zarządzanie Laboratorium     545
  4. System Zarządzania Jakością     549
  5. Pomieszczenia i środowisko     554
  6. Sprzęt badawczy i pomiarowy     556
  7. Metody pracy laboratoryjnej     559
  8. Tryb realizacji zamówień     561
  9. Rozpatrywanie reklamacji     563
  10. Prowadzenie i nadzorowanie dokumentacji     565
  Procedura 01. Procedura zakupu i wprowadzenia do eksploatacji sprzętu badawczego i pomiarowego     566
  Procedura 02. Procedura gospodarki sprzętem badawczym i pomiarowym    567
  Procedura W1. Procedura wzorcowania     568
  Słownik skrótów     571
  Skorowidz     577
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia