Inżynieria materiałowa

Inżynieria materiałowa

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

39,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja Wydawnictwa WNT, dodruk Wydawnictwo Naukowe PWN.
Podręcznik Inżynieria Materiałowa zawiera syntetyczny wykład podstaw materiałoznawstwa. Autor omawia:
- budowę wewnętrzną ciał stałych
- związki między strukturą i własnościami a procesem wytwarzania materiałów
- własności głównych grup materiałów inżynierskich
- problemy formowania materiałów i korozji
- własności elektryczne, magnetyczne, optyczne oraz cieplne materiałów.


Cennym uzupełnieniem książki jest słowniczek pojęć stosowanych w inżynierii materiałowej.


Liczba stron676
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19330-0
Numer wydania4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    13
  
  1 Materiały inżynierskie    15
  1.1. Rodzaje materiałów    16
  1.2. Struktura    21
  1.3. Własności materiałów    23
  1.4. Procesy wytwarzania    25
  1.5. Oddziaływanie między strukturą, własnościami i procesem wytwarzania    27
  1.6. Globalne zużycie materiałów    29
  
  2 Wiązania między atomami    30
  2.1. Struktura atomu    30
  2.2. Wiązania jonowe    39
  2.3. Wiązania kowalencyjne    42
  2.4. Wiązania metaliczne    45
  2.5. Wiązania wtórne (van der Waalsa)    46
  2.6. Energia wiązań między atomami    47
  2.7. Wiązania w poszczególnych kategoriach materiałów    48
  Podsumowanie    50
  Zadania    51
  
  3 Struktura krystaliczna – krystalografia    53
  3.1. Siedem układów krystalograficznych i czternaście typów sieci    53
  3.2. Położenia sieciowe    57
  3.3. Kierunki sieciowe    58
  3.4. Płaszczyzny sieciowe    59
  3.5. Oznaczanie struktur krystalicznych    62
  3.6. Struktura krystaliczna metali    63
  3.7. Struktury o najgęstszym ułożeniu atomów    66
  3.8. Struktury krystaliczne ceramik    70
  3.9. Szkła krzemianowe    82
  Podsumowanie    83
  Zadania    84
  
  4 Własności mechaniczne    89
  4.1. Naprężenie i odkształcenie    89
  4.2. Moduły sprężystości    93
  4.3. Odkształcenie sprężyste    96
  4.4. Statyczna próba rozciągania    98
  4.5. Twardość    106
  4.6. Odporność na pękanie    108
  4.6.1. Mechanika pękania    108
  4.6.2. Strefa odkształcenia plastycznego wokół wierzchołka pęknięcia    111
  4.6.3. Zakresy wartości KIc    112
  4.6.4. Zależność między wytrzymałością i odpornością na pękanie    113
  4.6.5. Zastosowanie KIc    115
  4.6.6. Pękanie ciągliwe    115
  4.6.7. Różnice między pękaniem ciągliwym i kruchym    117
  4.7. Udarność    117
  4.7.1. Próba udarności    117
  4.7.2. Udarność metali    119
  4.8. Zmęczenie    121
  4.8.1. Krzywa S–N    122
  4.8.2. Rodzaje zniszczeń zmęczeniowych    123
  4.8.3. Mechanika pękania zmęczeniowego    124
  4.8.4. Rozwój pęknięć zmęczeniowych    127
  4.8.5. Zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej    129
  Podsumowanie    129
  Zadania    130
  
  5 Defekty struktury krystalicznej    133
  5.1. Roztwory stałe. Niedoskonałości chemiczne    133
  5.2. Defekty punktowe    137
  5.2.1. Stężenie defektów punktowych    139
  5.2.2. Dyfuzja    142
  5.3. Dyslokacje – defekty liniowe    153
  5.3.1. Teoretyczna wytrzymałość na naprężenia styczne    153
  5.3.2. Dyslokacje    154
  5.3.3. Odkształcenie plastyczne    157
  5.3.4. Niektóre własności dyslokacji    160
  5.3.5. Zależność od siły rozciągającej    163
  5.4. Defekty powierzchniowe – granice ziarn    165
  5.5. Granice międzyfazowe    174
  5.6. Umocnienie    175
  5.7. Pełzanie    185
  5.7.1. Mechanizmy pełzania    187
  5.7.2. Wytrzymałość na pełzanie    190
  5.7.3. Materiały do zastosowań wysokotemperaturowych    191
  Podsumowanie    192
  Zadania    193
  
  6 Wykresy fazowe    198
  6.1. Reguła faz    198
  6.2. Ogólne uwagi o wykresach fazowych    199
  6.3. Dwuskładnikowe wykresy fazowe    202
  6.4. Wykres fazowy dla składników o nieograniczonej rozpuszczalności w stanie stałym    202
  6.5. Reguła dźwigni    205
  6.6. Tworzenie mikrostruktury w stopach układu o nieograniczonej rozpuszczalności składników w stanie stałym    207
  6.7. Wykres fazowy dla składników nierozpuszczających się wzajemnie w stanie stałym    208
  6.8. Wykres fazowy z przemianą eutektyczną, gdy składniki rozpuszczają się w stanie stałym    211
  6.9. Wykres fazowy z przemianą perytektyczną    215
  6.10. Wykres fazowy z przemianą eutektoidalną    216
  6.11. Złożone wykresy fazowe    217
  6.12. Składniki mikrostrukturalne w układzie Fe–Fe3C    219
  6.13. Wykres fazowy Fe–C    225
  Podsumowanie    228
  Zadania    229
  
  7 Zmiany strukturalne    235
  7.1. Siły pędne zmian strukturalnych    236
  7.1.1. Siła pędna krystalizacji    237
  7.1.2. Zmiany struktury w stanie stałym    240
  7.2. Zarodkowanie aktywowane cieplnie (dyfuzyjne)    240
  7.2.1. Zarodkowanie jednorodne    241
  7.2.2. Zarodkowanie niejednorodne    243
  7.2.3. Kinetyka zarodkowania    243
  7.3. Szybkość przemiany dyfuzyjnej    244
  7.4. Krystalizacja    246
  7.4.1. Krystalizacja równowagowa    246
  7.4.2. Krystalizacja nierównowagowa    248
  7.4.3. Wzrost kryształów podczas krzepnięcia    248
  7.4.4. Segregacja    252
  7.4.5. Struktura odlewu    252
  7.5. Wykresy CTP    254
  7.5.1. Przemiany dyfuzyjne    256
  7.5.2. Przemiana bainityczna    258
  7.5.3. Przemiana martenzytyczna    259
  7.6. Obróbka cieplna stali    266
  7.6.1. Hartowanie    267
  7.6.2. Odpuszczanie    269
  7.6.3. Kruchość odpuszczania    272
  7.6.4. Hartowność    274
  7.6.5. Wyżarzanie    276
  7.6.6. Obróbka powierzchniowa    277
  7.7. Umocnienie wydzieleniowe (umocnienie przez starzenie)    278
  7.8. Struktura materiału odkształconego, zdrowienie i rekrystalizacja    284
  7.8.1. Struktura materiału odkształconego    285
  7.8.2. Zdrowienie    286
  7.8.3. Rekrystalizacja    288
  7.9. Kształt ziarn    293
  7.10. Rozrost ziarn    293
  7.10.1. Kinetyka rozrostu ziarn    296
  7.10.2. Rozrost ziarn w obecności cząstek    297
  Podsumowanie    300
  Zadania    302
  
  8 Metale i ich stopy    305
  8.1. Stale    306
  8.1.1. Składniki zwykłe    307
  8.1.2. Zanieczyszczenia    307
  8.1.3. Pierwiastki stopowe w stali    309
  8.1.4. Wpływ pierwiastków stopowych na własności stali    311
  8.1.5. Podział stali    312
  8.1.6. Oznaczanie stali wg PN-EN 10027-1:2007    312
  8.1.7. Węgiel w stali    315
  8.1.8. Stale konstrukcyjne    316
  8.1.9. Stale narzędziowe    321
  8.1.10. Stale odporne na korozję    324
  8.2. Żeliwa    328
  8.3. Stopy metali nieżelaznych    331
  8.3.1. Stopy Al    332
  8.3.2. Stopy Cu    335
  8.3.3. Stopy Ni i Co    339
  8.3.4. Stopy Ti    341
  Podsumowanie    344
  Zadania    345
  
  9 Ceramiki i szkła    348
  9.1. Wyroby z gliny (ceramika tradycyjna)    349
  9.2. Nowoczesne (zaawansowane) ceramiki    352
  9.3. Materiały ogniotrwałe    354
  9.4. Ceramiki ścierne    357
  9.5. Szkła – ceramiki niekrystaliczne    357
  9.6. Tworzywa szklano-ceramiczne    361
  9.7. Własności ceramik i szkieł    363
  9.7.1. Wytrzymałość ceramik    365
  9.7.2. Odporność ceramik na pękanie    366
  9.7.3. Wpływ czasu na wytrzymałość ceramik    368
  9.7.4. Pełzanie    369
  Podsumowanie    370
  Zadania    371
  
  10 Polimery    374
  10.1. Polimeryzacja    375
  10.2. Struktura polimerów    380
  10.3. Polimery termoplastyczne (termoplasty)    387
  10.4. Polimery termoutwardzalne (duroplasty)    388
  10.5. Elastomery (gumy)    389
  10.6. Dodatki    392
  10.7. Zachowanie polimerów pod wpływem obciążenia    393
  10.8. Własności polimerów    396
  Podsumowanie    400
  Zadania    401
  
  11 Kompozyty    403
  11.1. Kompozyty włókniste    404
  11.2. Drewno – naturalny kompozyt włóknisty    411
  11.3. Kompozyty agregatowe    415
  11.3.1. Beton    415
  11.3.2. Cermetale    418
  11.4. Parametry wpływające na własności mechaniczne kompozytu    420
  11.5. Wytrzymałość na rozciąganie    423
  11.6. Porównanie własności mechanicznych kompozytów i stopów metali    425
  Podsumowanie    426
  Zadania    427
  
  12 Kształtowanie wyrobów    431
  12.1. Wytwarzanie wyrobów metalowych    433
  12.1.1. Odlewanie    435
  12.1.2. Kształtowanie odkształceniowe    438
  12.1.3. Metalurgia proszków    443
  12.1.4. Obróbka skrawaniem    445
  12.1.5. Procesy łączenia    446
  12.1.6. Inżynieria powierzchni    446
  12.2. Kształtowanie ceramik    447
  12.2.1. Kształtowanie przez prasowanie i spiekanie    448
  12.2.2. Odlewanie z gęstwy    448
  12.2.3. Spiekanie reaktywne    449
  12.3. Kształtowanie szkła    449
  12.4. Kształtowanie polimerów    451
  12.4.1. Kształtowanie przez wtrysk    452
  12.4.2. Kształtowanie przez wytłaczanie (wyciskanie)    452
  12.4.3. Kształtowanie przez rozdmuchiwanie    453
  12.4.4. Kształtowanie przez prasowanie    454
  12.4.5. Kształtowanie przez odlewanie    455
  12.5. Wytwarzanie wyrobów kompozytowych    455
  12.5.1. Wytwarzanie włókien    456
  12.5.2. Układanie włókien    457
  12.5.3. Kształtowanie wyrobów    458
  12.5.4. Odlewanie kompozytu agregatowego o osnowie metalowej    459
  Podsumowanie    460
  
  13 Własności elektryczne materiałów    462
  13.1. Przewodnictwo elektryczne    462
  13.2. Struktura pasmowa    466
  13.3. Ruchliwość elektronów    469
  13.3.1. Opór elektryczny metali    469
  13.3.2. Przewodność innych materiałów    473
  13.4. Przewody elektryczne    474
  13.5. Półprzewodniki samoistne    474
  13.5.1. Dziury elektronowe    475
  13.5.2. Przewodnictwo pierwiastkowych półprzewodników samoistnych    477
  13.6. Półprzewodniki domieszkowe    480
  13.6.1. Półprzewodnik domieszkowy typu n    481
  13.6.2. Półprzewodnik domieszkowy typu p    484
  13.7. Urządzenia półprzewodnikowe    486
  13.7.1. Złącze p-n    487
  13.7.2. Tranzystor    490
  13.7.3. Obwody scalone    491
  13.7.4. Wytwarzanie obwodów scalonych    492
  13.8. Dipole i polaryzacja    494
  13.9. Własności dielektryczne    496
  13.10. Materiały piezoelektryczne    497
  13.11. Materiały ferroelektryczne    498
  Podsumowanie    499
  Zadania    501
  
  14 Własności magnetyczne materiałów    504
  14.1. Pochodzenie momentów magnetycznych    504
  14.2. Wielkości magnetyczne    508
  14.3. Zachowanie magnetyczne materiałów    510
  14.3.1. Diamagnetyzm    510
  14.3.2. Paramagnetyzm    511
  14.3.3. Ferromagnetyzm    512
  14.3.4. Antyferromagnetyzm    513
  14.3.5. Ferrimagnetyzm    514
  14.4. Wpływ temperatury na zachowanie magnetyczne    515
  14.5. Struktura domenowa    516
  14.6. Pętla histerezy    518
  14.7. Magnetostrykcja    521
  14.8. Materiały magnetyczne    521
  14.8.1. Straty energii    523
  14.8.2. Materiały magnetyczne miękkie    524
  14.8.3. Materiały magnetyczne twarde    529
  Podsumowanie    530
  Zadania    531
  
  15 Własności optyczne materiałów    533
  15.1. Stałe optyczne    535
  15.2. Absorpcja światła    540
  15.3. Selektywna absorpcja, transmisja i odbicie    542
  15.4. Zastosowanie promieniowania elektromagnetycznego    543
  15.5. Włókna optyczne    554
  Podsumowanie    554
  Zadania    555
  
  16 Własności cieplne materiałów    557
  16.1. Podstawy    558
  16.2. Ciepło właściwe    559
  16.3. Przewodnictwo cieplne    561
  16.4. Rozszerzalność cieplna    565
  16.5. Naprężenia cieplne    569
  16.6. Zakresy temperatury stosowania materiałów    572
  Podsumowanie    573
  Zadania    574
  
  17 Korozja    575
  17.1. Korozja chemiczna    576
  17.1.1. Mechanizm wzrostu warstwy tlenku    577
  17.1.2. Szybkość utleniania    578
  17.1.3. Warstwy ochronne – tlenki ochronne    580
  17.2. Korozja elektrochemiczna    582
  17.2.1. Elementy ogniwa elektrochemicznego    583
  17.2.2. Reakcje na anodzie    584
  17.2.3. Reakcje na katodzie    584
  17.2.4. Siła pędna korozji elektrochemicznej    587
  17.2.5. Szereg galwaniczny    588
  17.2.6. Pasywność metali    588
  17.2.7. Polaryzacja    589
  17.3. Rodzaje korozji elektrochemicznej (ogniwa korozyjne)    589
  17.3.1. Korozyjne ogniwo galwaniczne    590
  17.3.2. Korozja międzykrystaliczna    591
  17.3.3. Korozyjne ogniwo stężeniowe    592
  17.3.4. Korozja wżerowa (pittingowa)    593
  17.3.5. Korozja szczelinowa    594
  17.3.6. Korozyjne ogniwo naprężeniowe    595
  17.3.7. Korozja naprężeniowa    596
  17.3.8. Korozjo-erozja    596
  17.4. Metody zapobiegania korozji elektrochemicznej    597
  17.4.1. Projektowanie    597
  17.4.2. Dobór materiału i obróbki    599
  17.4.3. Powłoki ochronne    601
  17.4.4. Inhibitory    604
  17.4.5. Ochrona katodowa    604
  17.4.6. Pasywacja lub ochrona anodowa    605
  Podsumowanie    606
  Zadania    608
  
  18 Charakterystyka materiałów    610
  18.1. Określanie składu chemicznego – spektroskopia elektronów powłok wewnętrznych atomów    611
  18.1.1. Spektroskopia energii rozpraszanej promieniowania rentgenowskiego w mikroskopach elektronowych    615
  18.1.2. Fluorescencyjna analiza rentgenowska    617
  18.1.3. Spektroskopia strat energii elektronów    617
  18.2. Metody dyfrakcyjne    617
  18.2.1. Dyfrakcja    618
  18.2.2. Dyfrakcja promieni rentgenowskich    619
  18.2.3. Dyfrakcja elektronowa    622
  18.3. Mikroskopia    622
  18.3.1. Mikroskopia świetlna    624
  18.3.2. Mikroskopia elektronowa skaningowa    625
  18.3.3. Mikroskopia elektronowa transmisyjna    628
  18.3.4. Mikroskop elektronowy skaningowo-transmisyjny    632
  18.3.5. Mikroskop jonowy    633
  18.3.6. Mikroskopy ze skanującą sondą    633
  Podsumowanie    637
  
  Literatura    639
  
  Pojęcia i ich definicje    642
  
  Tablice uzupełniające    669
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia