Nadzór i regulacja sektora ropy i gazu

-20%

Nadzór i regulacja sektora ropy i gazu

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

95,20  119,00

Format: pdf

95,20119,00

cena zawiera podatek VAT

W książce poruszono zagadnienie nadzoru państwowego nad sektorem ropy i gazu z uwzględnieniem zmian wynikających z dużej nowelizacji ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.


Autor przedstawia w sposób kompleksowy rolę administracji geologicznej i górniczej w procesie prowadzenia operacji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania węglowodorów. Prezentuje także krytyczną analizę obecnych rozwiązań oraz własne propozycje uregulowań de lege ferenda.


Obok typowej dla działalności w tym sektorze instytucji koncesji, omawiane są także pozostałe instrumenty nadzoru przewidziane w ustawie, w tym niedawno ustanowiona decyzja o pozytywnym zakwalifikowaniu do fazy przetargowej oraz decyzja inwestycyjna. Analiza dokonywana jest na tle zbliżonych unormowań obowiązujących w innych sektorach gospodarki. Inną zaletą opracowania jest poszerzenie materiału badawczego o uwagi dotyczące prawodawstwa obcego, w tym rozwiązań prawnych obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Norwegii.


Adresaci:


Publikacja jest skierowana przede wszystkim do kadry menedżerskiej firm działających w sektorze ropy i gazu, sędziów sądów administracyjnych oraz pracowników organów administracji geologicznej i górniczej. Będzie też przydatnym źródłem wiedzy dla osób biorących udział w procesie legislacyjnym, zaangażowanych w działalność lobbingową, a także tych zajmujących się naukowo prawem gospodarczym.


Liczba stron392
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-573-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Podziękowania | str.    15
  
  Rozdział    1
  Zagadnienia wstępne | str.    17
  1.1. Uzasadnienie wyboru tematu | str.    24
  1.2. Aktualny stan nauki | str.    28
  1.3. Cel oraz układ pracy | str.    34
  1.4. Metody badawcze | str.    43
  1.5. Podstawowe pojęcia | str.    46
  
  Rozdział    2
  Funkcje państwa w gospodarce | str.    48
  2.1. Wprowadzenie | str.    48
  2.2. Interes publiczny w polskim prawie administracyjnym | str.    49
  2.3. Funkcje państwa ze szczególnym uwzględnieniem funkcji reglamentacyjnej, regulacyjnej i policyjnej | str.    68
  2.4. Reglamentacyjne i regulacyjne ograniczenia działalności gospodarczej na tle konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej | str.    98
  2.4.1. Pojęcie wolności i jej ograniczenia | str.    99
  2.4.2. Rozwój historyczny wolności gospodarczej w prawie polskim | str.    103
  2.4.3. Wolność gospodarcza jako publiczne prawo podmiotowe | str.    104
  2.5. Wybrane administracyjnoprawne środki ograniczania wolności gospodarczej | str.    112
  2.5.1. Nadzór materialny | str.    112
  2.5.2. Nadzór prewencyjny | str.    117
  2.5.3. Nadzór weryfikacyjny | str.    122
  2.5.4. Nadzór regulacyjny | str.    136
  2.5.5. Koncesje | str.    141
  2.5.5.1. Model francuski | str.    141
  2.5.5.2. Model niemiecki | str.    145
  2.5.5.3. Koncesja w prawie polskim na tle innych form reglamentacji działalności gospodarczej | str.    149
  2.5.5.4. Koncesja jako forma porozumienia pomiędzy organem koncesyjnym a podmiotem realizującym inwestycję celu publicznego | str.    165
  
  Rozdział    3
  Prawna regulacja działalności w sektorze górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego | str.    172
  3.1. Wprowadzenie | str.    172
  3.2. Cele prawnej regulacji górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego | str.    174
  3.2.1. Ochrona środowiska | str.    175
  3.2.2. Racjonalna gospodarka złożami kopalin | str.    179
  3.2.3. Bezpieczeństwo państwa z uwzględnieniem bezpieczeństwa energetycznego | str.    182
  3.2.4. Obronność | str.    189
  3.2.5. Ochrona fiskalnych interesów państwa | str.    190
  3.2.6. Bezpieczeństwo ludzi i mienia | str.    191
  3.3. Formy nadzoru nad sektorem górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego | str.    192
  3.3.1. Nadzór prewencyjny | str.    192
  3.3.2. Nadzór weryfikacyjny | str.    201
  3.3.3. Koncesje węglowodorowe | str.    208
  3.3.3.1. Uwagi ogólne | str.    208
  3.3.3.2. Koncesja węglowodorowa w ujęciu historycznym | str.    210
  3.3.3.3. Koncesja węglowodorowa w aktualnym stanie prawnym na tle pozostałych koncesji górniczych | str.    218
  3.3.3.4. Koncesja węglowodorowa w prawie Unii Europejskiej | str.    236
  3.3.4. Projekt robót geologicznych | str.    242
  3.3.5. Decyzja inwestycyjna | str.    247
  3.3.6. Plan ruchu zakładu górniczego | str.    252
  3.3.7. Świadectwa kompetencji zawodowych | str.    258
  3.4. Ustrój organów administracji geologicznej i górniczej | str.    261
  3.5. Podsumowanie uwag na temat prawnej regulacji działalności w sektorze górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego | str.    265
  3.6. Analiza krytyczna aktualnych rozwiązań | str.    269
  
  Rozdział    4
  Prawna regulacja sektora górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego za granicą | str.    277
  4.1. Wprowadzenie | str.    277
  4.2. Wielka Brytania | str.    278
  4.3. Irlandia (wzmianka) | str.    295
  4.4. Królestwo Norwegii | str.    296
  4.5. Stany Zjednoczone Ameryki na przykładzie prawodawstwa stanu Teksas oraz prawodawstwa federalnego | str.    303
  4.6. Podsumowanie uwag prawnoporównawczych | str.    321
  
  Rozdział    5
  Model nadzoru nad sektorem ropy i gazu | str.    324
  5.1. Wprowadzenie | str.    324
  5.2. Niezależny organ regulacyjny. Uwagi ogólne | str.    332
  5.3. Niezależny organ regulacyjny. Cel działania | str.    346
  5.4. Niezależny organ regulacyjny. Ustrój i pozycja w ramach istniejącej struktury organów administracji państwa | str.    348
  5.5. Niezależny organ regulacyjny. Zakres kompetencji i zadań oraz formy działania | str.    354
  5.6. Nadzór prewencyjny | str.    357
  5.7. Nadzór weryfikacyjny | str.    361
  5.8. Nowa koncesja węglowodorowa | str.    363
  5.9. Niezależny organ regulacyjny. Podsumowanie uwag na temat zakresu zadań i kompetencji | str.    369
  5.10. Niezależny organ regulacyjny. Metody rozwiązywania sporów | str.    370
  5.11. Niezależny organ regulacyjny. Uwagi końcowe | str.    372
  
  Bibliografia | str.    375
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia