Znaczenie edukacyjne projektu „Jestem fair” opartego na idei neoolimpizmu

1 opinia

Format:

ibuk

Oddając do rąk Czytelnika publikację Znaczenie edukacyjne projektu „Jestem fair” opartego na idei neoolimpizmu, wyrażam nadzieję, że jej lektura wyzwoli chęć poszukiwania nowych metod kształtujących wszechstronnie osobowość młodego człowieka, które można wykorzystać w pracy pedagogicznej w różnych środowiskach wychowawczych.
W monografii, poza opisem pewnego wycinka rzeczywistości społecznej, jakim było wprowadzenie do szkół przed EURO 2012 projektu edukacyjnego Jestem fair, podjęto próbę – na podstawie przedstawionych wyników badań – odniesienia się do oczekiwań pedagogicznych i wskazania na skuteczność podjętych działań. Zawarte w książce wnioski i wskazówki mogą przyczynić się nie tylko do usprawnienia sposobu pracy na specyficznym obszarze oddziaływań wychowawczych, jakim jest praca z młodzieżą (szczególnie w okresie dorastania), ale także można je wykorzystać jako sugestie przy projektowaniu programów edukacyjnych przez różne podmioty (w tym nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów sportowych). Aby jednakże zmiany te były skuteczne, więcej uwagi należy poświęcić wartościom o charakterze uniwersalnym, które są zrozumiale i cenione przez młodzież z różnych środowisk (w tym przez kibiców). Takimi mogą się stać wartości wyniesione ze sportu, z główną zasadą olimpizmu – fair play.


Liczba stron294
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8142-811-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  
  Rozdział 1. Teoretyczne przesłanki projektu edukacyjnego    17
  1.1. Wartości i ich rola w edukacji     17
  1.1.1. Pojęcie wartości i ich klasyfikacja    17
  1.1.2. Rola wartości w procesie wychowania    21
  1.1.3. Wychowanie do wartości w działaniach profilaktycznych    25
  1.2. Sport w procesie wychowania    28
  1.2.1. Sport jako obszar współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej    28
  1.2.2. Wychowawcze wartości sportu    32
  1.2.3. Kulturotwórczy i wychowawczy wymiar widowisk sportowych    33
  1.2.4. Sport wobec zagrożeń współczesności    35
  1.3. Neoolimpizm jako koncepcja wychowawcza    41
  1.3.1. Pedagogika sportu Pierre’a de Coubertina w wymiarze antycznych i współczesnych wartości olimpizmu    42
  1.3.2. Fundamentalne zasady olimpizmu w koncepcji Pierre’a de Coubertina    46
  1.3.3. Pierre’a de Coubertina założenia edukacji olimpijskiej w szkole    48
  1.4. Fair play – od historii do promocji w sporcie i życiu codziennym    52
  1.4.1. Fair play – pojęcie, tradycje i teraźniejszość    52
  1.4.2. Rozwój zasady fair play w Polsce    60
  1.4.3. Wybrane aspekty zasady fair play    62
  1.4.4. Promowanie zasady fair play w wybranych dokumentach normatywnych    64
  1.5. Problemy okresu adolescencji wyzwaniem dla wychowania    68
  1.5.1. Zachowania młodzieży w okresie dorastania    69
  1.5.2. Przyczyny agresywnych zachowań młodzieży    73
  1.5.3. Rola subkultur młodzieżowych w kreowaniu tożsamości młodego człowieka    82
  1.5.4. Subkultury kibiców piłkarskich – charakterystyka i podziały     84
  1.6. Wybrane metody pracy z młodzieżą     92
  1.6.1. Model działań wspierających rozwój młodzieży    92
  1.6.2. Metoda projektów jako aktywizująca praktyka wychowawcza    95
  1.6.3. Działania profilaktyczne skierowane do uczniów–kibiców    99
  
  Rozdział 2. Założenia metodologiczne    101
  2.1. Koncepcja badań    101
  2.1.1. Przesłanki uzasadniające wybór przedmiotu badań    101
  2.1.2. Uwarunkowania społeczne i środowiskowe projektu edukacyjnego Jestem fair    104
  2.2. Przedmiot i cel badań    109
  2.3. Cel, założenia i działania edukacyjne projektu Jestem fair    110
  2.3.1. Przesłanki teoretyczne do podjęcia działań edukacyjnych w łódzkich szkołach gimnazjalnych    111
  2.3.2. Cel i założenia projektu Jestem fair    114
  2.3.3. Działania oparte na fundamentalnych zasadach olimpizmu Pierre’a de Coubertina podjęte w ramach projektu Jestem fair    117
  2.4. Problematyka badawcza    129
  2.5. Miary oceny skuteczności projektu Jestem fair    132
  2.6. Metody, techniki i narzędzia badawcze    133
  2.7. Sposób analizy danych    135
  2.8. Charakterystyka uczestników projektu edukacyjnego Jestem fair i jego ramy czasowo-zadaniowe    136
  
  Rozdział 3. Ocena skuteczności działań edukacyjnych podjętych w ramach projektu Jestem fair – wyniki badań własnych    145
  3.1. Analiza porównawcza badań przeprowadzonych wśród uczniów ogółem    145
  3.1.1. Postrzeganie zasady fair play w sporcie i życiu    145
  Deklarowane zachowania zgodne z zasadą fair play w aspektach: przestrzegania przepisów, odpowiedzialności, zdrowia oraz równości szans    148
  3.1.3. Podstawowe źródło wiedzy o fair play    158
  3.2. Analiza wyników badań z uwzględnieniem kibicowania deklarowanego przez badanych uczniów    159
  3.3. Ocena przez badanych nauczycieli działań podjętych w ramach projektu Jestem fair jako znaczących w pracy edukacyjnej    165
  3.4. Samoocena dokonana przez badanych studentów skuteczności przeprowadzonych w szkołach zajęć edukacyjnych na temat przestrzegania zasady fair play w sporcie i życiu    170
  3.5. Ocena najbardziej wartościowych działań edukacyjnych projektu Jestem fair    172
  3.6. Ograniczenia i problemy w realizacji założeń projektu Jestem fair    175
  3.7. Dyskusja, synteza wyników badań i egzemplifikacje dla praktyki pedagogicznej    177
  3.7.1. Dyskusja i podsumowanie wyników badań     177
  3.7.2. Implikacje i rekomendacje dla praktyki pedagogicznej    182
  
  Zakończenie    189
  Bibliografia    193
  Spis tabel    207
  Spis rycin    209
  Załącznik 1. Tabele do wykresów    213
  Załącznik 2. Narzędzia badawcze dla uczniów    245
  Załącznik 3. Narzędzia badawcze dla nauczycieli    257
  Załącznik 4. Wyróżnienia, rekomendacje klubów sportowych i wybrane materiały prasowe dotyczące realizacji projektu edukacyjnego Jestem fair    261
  Załącznik 5. Plakat i logo projektu edukacyjnego Jestem fair oraz wyróżnione w konkursie flagi kibiców fair play    285
  Załącznik 6. Dokumentacja fotograficzna z realizacji projektu edukacyjnego Jestem fair    287
  Summary    293
  Nota o autorce    295
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia