Znaczenie inwestycji w kapitał ludzki dla zmian nierówności dochodowych w krajach europejskich na początku XXI wieku

Znaczenie inwestycji w kapitał ludzki dla zmian nierówności dochodowych w krajach europejskich na początku XXI wieku

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

27,83

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W monografii podjęto próbę zidentyfikowania znaczenia inwestycji w kapitał ludzki dla zmian nierówności dochodowych w krajach europejskich na początku XXI wieku. W szczególności zwrócono uwagę na te kraje Europy, które funkcjonują w otoczeniu instytucjonalnym kształtowanym przez Unię Europejską. W badaniach ujęto kraje Europy Zachodniej o utrwalonych systemach rynkowo-demokratycznych oraz kraje posocjalistyczne, które są członkami Unii Europejskiej.
W pracy omówiono pojęcie nierówności w ujęciu ekonomicznym, przedstawiono sposoby klasyfikowania elementów składowych nierówności oraz metody pomiaru nierówności. Zaprezentowano kluczowe czynniki i bariery zmian nierówności w podziale dochodów wewnątrz krajów oraz charakterystykę kapitału ludzkiego. Przedstawione zostały także teoretyczne i metodyczne kwestie związane z badaniami własnymi autora. Omówiono wyniki przeprowadzonych badań: przeanalizowano rozwój kapitału ludzkiego i zmianę nierówności dochodów w badanych krajach, wskazano podobieństwa między badanymi krajami w zakresie kapitału ludzkiego i nierówności, a także oszacowano znaczenie inwestycji w kapitał ludzki dla zmian nierówności dochodowych w badanych krajach w latach 2005–2012.


Liczba stron300
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN-13978-83-7252-734-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Rozdział 1 15
  NIERÓWNOŚCI W EKONOMII 15
    1.1. Pojęcie nierówności w ujęciu ekonomicznym    15
    1.2. Teoretyczne podstawy interpretacji nierówności w ekonomii    19
      1.2.1. Uwagi ogólne    19
      1.2.2. Ekonomia głównego nurtu    19
      1.2.3. Ekonomia spoza głównego nurtu    24
    1.3. Typologia sposobów klasyfikowania nierówności    29
    1.4. Elementy nierówności ekonomicznych    33
      1.4.1. Uwagi ogólne    33
      1.4.2. Nierówności w sferze realnej    33
      1.4.3. Nierówności w sferze regulacyjnej    35
    1.5. Metody pomiaru nierówności    41
  
  Rozdział 2 46
  UWARUNKOWANIA NIERÓWNOŚCI DOCHODOWYCH    46
    2.1. Typologia czynników i barier nierówności    46
    2.2. Uwarunkowania sfery realnej gospodarki    49
      2.2.1. Dualizm gospodarczy w obszarze zatrudnienia    49
      2.2.2. Substytucja kapitałów rzeczowego i ludzkiego    54
      2.2.3. Postęp techniczny i dyfuzja innowacji    59
      2.2.4. Koniunktura gospodarcza    62
    2.3. Uwarunkowania sfery regulacji    66
      2.3.1. Modele kapitalizmu    66
      2.3.2. Interwencjonizm    69
      2.3.3. Integracja gospodarcza    73
    2.4. Uwarunkowania sfery finansowej    77
  
  Rozdział 3 84
  CHARAKTERYSTYKA KAPITAŁU LUDZKIEGO    84
    3.1. Pojęcie kapitału ludzkiego    84
    3.2. Komponenty kapitału ludzkiego    88
    3.3. Akumulacja kapitału ludzkiego a efekty zewnętrzne    91
      3.3.1. Uwagi ogólne    91
      3.3.2. Efekty zewnętrzne wynikające ze współpracy    92
      3.3.3. Efekty zewnętrzne wynikające z doświadczenia    95
    3.4. Makroekonomiczne implikacje kapitału ludzkiego    96
    3.5. Przyczyny niejednoznaczności wyników badań empirycznych nad ekonomicznymi skutkami akumulacji kapitału ludzkiego    100
    3.6. Pomiar kapitału ludzkiego    104
      3.6.1. Uwagi ogólne    104
      3.6.2. Metody kosztowe    108
      3.6.3. Metody oparte na wskaźnikach edukacyjnych    114
      3.6.4. Kapitał ludzki jako zmienna ukryta    118
      3.6.5. Syntetyczne mierniki kapitału ludzkiego    119
  
  Rozdział 4 126
  METODYKA BADANIA ZNACZENIA INWESTYCJI W KAPITAŁ LUDZKI DLA NIERÓWNOŚCI DOCHODOWYCH 126
    4.1. Teoretyczne podstawy badań własnych    126
      4.1.1. Kapitał ludzki a nierówności w modelach wzrostu gospodarczego    126
      4.1.2. Efekty zewnętrzne kapitału ludzkiego a nierówności    131
      4.1.3. Źródła finansowania edukacji a nierówności    135
      4.1.4. Skłonność do edukacji a nierówności    141
      4.1.5. Niedoskonałości rynku kredytowego a nierówności    146
      4.1.6. Procesy demograficzne a nierówności    148
    4.2. Przegląd badań empirycznych nad czynnikami nierówności    154
    4.3. Charakterystyka własnych badań empirycznych    157
    4.4. Zmienne diagnostyczne oraz źródła ich danych liczbowych    159
      4.4.1. Nierówności    159
      4.4.2. Kapitał ludzki    161
      4.4.3. Zmienne makroekonomiczne    164
    4.5. Taksonomiczna metoda grupowania i porządkowania    165
    4.6. Czynniki zmian nierówności    168
      4.6.1. Regresja czasowo-przekrojowa    168
      4.6.2. Nieparametryczna metoda sieci neuronowych    170
      4.6.3. Regresja przekrojowa    172
  
  Rozdział 5 174
  OCENA ZNACZENIA INWESTYCJI W KAPITAŁ LUDZKI DLA NIERÓWNOŚCI DOCHODOWYCH W BADANEJ GRUPIE KRAJÓW 174
    5.1. Wprowadzenie    174
    5.2. Tendencje zmian nierówności    175
      5.2.1. Nierówności dochodów i majątku    175
      5.2.2. Nierówności szans    179
    5.3. Tendencje zmian kapitału ludzkiego    181
      5.3.1. Akumulacja kapitału ludzkiego    181
      5.3.2. Poziom kapitału ludzkiego    186
    5.4. Grupowanie badanych krajów    189
      5.4.1. Nierówności dochodowe    189
      5.4.2. Kapitał ludzki    193
    5.5. Korelaty zmian nierówności    197
    5.6. Szacowanie wpływu inwestycji w kapitał ludzki na nierówności dochodowe    202
      5.6.1. Regresja czasowo-przekrojowa    202
      5.6.2. Sieci neuronowe    207
      5.6.3. Regresja przekrojowa    212
  
  Zakończenie    219
  
  Aneks    224
  Literatura    252
  Spis tabel    284
  Spis rysunków    286
  Streszczenie w języku angielskim    288
  Wykaz prac wydanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w serii specjalnej Zeszytów Naukowych: Monografie    290
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia