Identyfikacja typów przestrzeni publicznej

1 opinia

Format:

pdf, mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

29,50

Format: epub, mobi, pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

29,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autorka wyróżnia i definiuje 15 typów przestrzeni publicznej, takich jak: quazi-plaza, miejsce do celebrowania, „oswojony” las, ukierunkowany teren rekreacyjny, zakątek „obywatelski”, zieleniec, dzika promenada, zakątek sąsiedzki i in. na podstawie badań prowadzonych w latach 2016–2018 w 7 miejscowościach gminy Izabelin (obszar metropolitalny Warszawy), korzystając z opracowanej przez siebie metody, którą omawia w publikacji.


Prezentowane wyniki badań posłużyły do określenia potencjału analizowanej przestrzeni w ujęciu interdyscyplinarnym, łącząc zagadnienia związane z architekturą krajobrazu, urbanistyką, naukami przyrodniczymi i społecznymi oraz elementami ekonomiki przestrzeni. Zaproponowana metoda będzie z pewnością przydatna do celów projektowych, sporządzenia diagnozy istniejącej przestrzeni publicznej oraz opracowania typologii innych rodzajów przestrzeni publicznej.


Publikacja o dużych walorach teoretycznych i aplikacyjnych, interesująca dla urbanistów, architektów krajobrazu, geografów, socjologów miast oraz studentów tych kierunków na różnych wyższych uczelniach, a także osób zatrudnionych w instytucjach zajmujących się organizowaniem wspólnej przestrzeni w miastach i na terenach podmiejskich.


The author distinguishes and defines fifteen types of public space, such as: quasi-plaza, a place to celebrate, a “tamed” forest, a targeted recreational area, a civic spot, a green space, a wild promenade, a neighbourhood spot and others, based on a study conducted in the years 2016–2018 in seven towns of the Izabelin commune (the metropolitan area of Warsaw), using a method devised by the author and discussed in the publication.


The presented results of the study have been used to determine the potential of the analyzed space within an interdisciplinary framework, combining issues connected to architecture, landscape, urbanism, life and social sciences, as well as elements of the economics of space. The proposed method will definitely be useful for design purposes, diagnosing existing public space and developing typologies of other kinds of public spaces.


Liczba stron228
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-4124-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE
  1. Problematyka i cel opracowania    9
  2. Układ opracowania    11
  CZĘŚĆ II. TŁO BADAWCZE
  3. Typologia przestrzeni publicznej – stan badań    15
  4. Metoda naukowa a proces poznawania przestrzeni    19
  5. Przestrzeń publiczna    21
  5.1. Przestrzeń publiczna – cechy i determinanty    22
  5.2. Społeczne użytkowanie miejsc    24
  5.3. Wzorce przestrzenne – efekt społecznego użytkowania miejsc    31
  5.4. Miejsca spotkań i rekreacji    32
  5.5. Przestrzeń publiczna a tereny zieleni    33
  5.6. Czym jest dobra przestrzeń publiczna?    35
  CZĘŚĆ III. BUDOWANIE METODY IDENTYFIKACJI TYPÓW PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
  6. Założenia wstępne    51
  7. Kryteria wyboru miejsc poddanych podziałowi typologicznemu    54
  8. Dobór instrumentów badawczych do identyfikacji typów przestrzeni publicznej    56
  9. Zasady identyfikacji typów rzeczywistych przestrzeni publicznej    61
  CZĘŚĆ IV. TESTOWANIE METODY
  10. Wybór pola testowego    65
  11. Charakterystyka obszaru testowego    66
  11.1. Specyfika terenów suburbialnych    66
  11.2. Charakterystyka gminy Izabelin    69
  12. Wyodrębnienie obiektów przestrzeni publicznej – miejsc poddanych podziałowi typologicznemu    79
  13. Identyfikacja typów rzeczywistych przestrzeni publicznej    83
  13.1. Analiza danych i wyłonienie typów rzeczywistych    83
  13.2. Charakterystyka typów rzeczywistych    87
  13.2.1. Quasi-plaza    88
  13.2.2. Plac przed wejściem do obiektu społeczno-kulturowego    90
  13.2.3. Miejsce do celebrowania    92
  13.2.4. Placyk przed wejściem do obiektu handlowo-usługowego    96
  13.2.5. „Oswojony” las    98
  13.2.6. Ukierunkowany teren rekreacyjny – plac zabaw    100
  13.2.7. Zakątek „tajemniczy i przyjemny”    102
  13.2.8. Wielofunkcyjna polana rekreacyjna    104
  13.2.9. Ulica handlowa    106
  13.2.10. Zakątek „obywatelski”    108
  13.2.11. Zieleniec    110
  13.2.12. Dzika promenada    112
  13.2.13. Ukierunkowany teren rekreacyjny – klub sportowy    114
  13.2.14. Zakątek sąsiedzki    116
  13.2.15. „Dziki” zakątek dla młodzieży    118
  13.3. Uwagi na temat uzyskanych typów rzeczywistych    120
  14. Wskazanie potencjału typów rzeczywistych do celów projektowych    125
  14.1. Wyłonienie grup macierzowych    125
  14.1.1. Grupa macierzowa: plaza    130
  14.1.2. Grupa macierzowa: skwer społecznościowy    131
  14.1.3. Grupa macierzowa: park leśny    132
  14.2. Wzbogacenie typów rzeczywistych o cechy dobrej przestrzeni publicznej    134
  14.2.1. Wyróżniki dobrej przestrzeni publicznej    134
  14.2.2. Efekty wpływu wyróżników dobrej przestrzeni publicznej na poprawę dojrzałości typów rzeczywistych    135
  14.3. Potencjał typów rzeczywistych w kontekście społecznego użytkowania miejsc    139
  14.4. Potencjał typów rzeczywistych w kontekście innych ujęć typologicznych    140
  14.5. Charakterystyka typów rzeczywistych w rozszerzeniu potencjalnym    151
  15. Uzyskana typologia a zasób przestrzeni publicznej gminy Izabelin    165
  CZĘŚĆ V. PROCEDURA IDENTYFIKACJI TYPÓW RZECZYWISTYCH
  PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
  16. Etap I. Rozpoznanie i charakterystyka badanego obszaru    169
  17. Etap II. Wyodrębnienie obiektów przestrzeni publicznej    171
  18. Etap III. Identyfikacja i charakterystyka typów rzeczywistych przestrzeni publicznej    178
  19. Etap IV. Rozszerzenie implementacyjne do celów projektowych    182
  CZĘŚĆ VI. APLIKACJA METODY
  20. Uzyskane efekty zastosowania metody    191
  20.1. Specyfika przestrzeni publicznej danego terenu    191
  20.1.1. Identyfikacja zasobu, jakim jest dana przestrzeń publiczna    192
  20.1.2. Diagnoza układu danej przestrzeni publicznej    192
  20.1.3. Zalecenia do kształtowania dobrej przestrzeni publicznej    192
  20.2. Metoda i jej spektrum badawcze    193
  20.3. Przesłanie edukacyjne    195
  21. Inne możliwości wykorzystania metody    196
  21.1. Opracowanie standardów oraz sanacja przestrzeni publicznej danego terenu    196
  21.2. Pogłębienie diagnozy    196
  21.3. Kreacja dobrej przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc już istniejących    197
  21.4. Kontynuacja badań    197
  22. Podsumowanie    199
  Bibliografia    201
  Załącznik 1. Karta obiektu    209
  Załącznik 2. Typy z innych typologii    211
  Spis tabel    217
  Spis ilustracji    219
  Indeks osób    225
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia