Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

59,40  99,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 99,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 59,40 zł  


59,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Wydawnictwo PWN prezentuje nowe, piąte już wydanie cenionej i popularnej książki poświęconej instalacjom niskiego napięcia.
W książce omówiono zaktualizowane europejskie i polskie normy dotyczące instalacji elektrycznych, budowę i działanie elementów instalacji, zasady oznaczania przewodów elektrycznych, zasady bezpieczeństwa, zabezpieczenia przed zakłóceniami, dobór i montaż urządzeń elektrycznych itd.
Poza standardowym głównym tekstem książki Czytelnik znajdzie tu także np.:
słownik POL-ANG i ANG-POL dotyczący instalacji elektrycznych, akronimy, listę najważniejszych norm, witryny sieci WWW itp. W książce poza dużą liczbą zmian w całym tekście w stosunku do poprzedniego wydania Czytelnik znajdzie obszerny, nowy rozdział dotyczący efektywności energetycznej instalacji.
Publikację kierujemy do studentów uczelni technicznych, jak i praktyków – np. techników i inżynierów elektryków.


Rok wydania2019
Liczba stron500
KategoriaElektrotechnika i energetyka
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20693-2
Numer wydania5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do wydania piątego 11
  1. Wyjaśnienie ogólne 13
  2. Charakterystyka normy PN-IEC 60364 (IEC 60364) 15
    2.1. Układ normy PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia    15
    2.2. HD Publication 60364: Low-voltage Electrical Installations    17
    2.3. Sposób numerowania przyjęty w HD 60364    18
    2.4. Opis poszczególnych części normy    18
    2.5. Działalność normalizacyjna    21
  3. Definicje pojęć z zakresu instalacji elektrycznych 23
  4. Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia 32
    4.1. Podział podstawowy    32
    4.2. Układy sieci    35
    4.3. Sieci TN, TT oraz IT w układach prądu stałego    41
    4.4. Cechy źródła zasilania sieci i podział instalacji    45
  5. Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych    47
  6. Oznaczenia przewodów elektrycznych barwami 51
  7. Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej 56
  8. Klasyfikacja i kodyfikacja wpływów zewnętrznych 59
  9. Ochrona urządzeń przed szkodliwym oddziaływaniem środowiska 63
  10. Dobór urządzeń elektrycznych    70
  11. Człowiek w obwodzie prądu elektrycznego    73
    11.1. Działanie prądu elektrycznego na organizmy żywe    73
    11.2. Obliczanie obwodów obciążonych prądem rażeniowym    78
  12. Ochrona przeciwporażeniowa    82
    12.1. Postanowienia ogólne    82
    12.2. Równoczesna ochrona przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim    85
      12.2.1. Ochrona polegająca na zastosowaniu bardzo niskiego napięcia SELV i PELV    85
      12.2.2. Bardzo niskie napięcie funkcjonalne FELV    88
    12.3. Ochrona podstawowa    89
      12.3.1. Ochrona polegająca na izolowaniu części czynnych    90
      12.3.2. Ochrona przy użyciu ogrodzeń lub obudów    90
      12.3.3. Ochrona przy użyciu barier    91
      12.3.4. Ochrona polegająca na umieszczeniu części czynnych poza zasięgiem ręki    92
      12.3.5. Ochrona uzupełniająca za pomocą wyłączników różnicowoprądowych    92
      12.3.6. Wybór środków ochrony podstawowej    94
    12.4. Ochrona przy uszkodzeniu    97
      12.4.1. Wyjaśnienia ogólne    97
      12.4.2. Ochrona za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania    99
        12.4.2.1. Wymagania ogólne    99
        12.4.2.2. Wyłączenie zasilania    100
        12.4.2.3. Uziemienie    100
        12.4.2.4. Połączenia wyrównawcze    101
        12.4.2.5. Połączenia wyrównawcze dodatkowe    102
        12.4.2.6. Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TN    105
        12.4.2.7. Zwarcie przewodu fazowego sieci TN z ziemią    113
        12.4.2.8. Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci TT    117
        12.4.2.9. Samoczynne wyłączenie zasilania w sieci IT    121
    12.5. Urządzenia ochronne różnicowoprądowe w sieciach TN, TT i IT    125
      12.5.1. Budowa urządzenia różnicowoprądowego    125
      12.5.2. Typy wyłączników różnicowoprądowych    126
      12.5.3. Parametry wyłączników różnicowoprądowych    129
      12.5.4. Wyłącznik różnicowoprądowy w sieci TN-C    130
      12.5.5. Wyłącznik różnicowoprądowy w sieci TN-C jako środek uzupełniającej ochrony przeciwporażeniowej    132
      12.5.6. Modernizacja instalacji TN-C    133
      12.5.7. Wyłącznik różnicowoprądowy w sieciach TN-S i TN-C-S    135
      12.5.8. Wyłącznik różnicowoprądowy w sieci TT    137
      12.5.9. Wyłącznik różnicowoprądowy w sieci IT    138
    12.6. Ochrona polegająca na zastosowaniu urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej    140
    12.7. Ochrona polegająca na zastosowaniu izolowania stanowiska    142
    12.8. Ochrona za pomocą nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych    144
    12.9. Ochrona za pomocą separacji elektrycznej    145
    12.10. Wybór środków ochrony przy uszkodzeniu    148
  13. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego urządzeń elektrycznych 151
  14. Zabezpieczenie przewodów przed skutkami prądu przetężeniowego    154
    14.1. Wyjaśnienia ogólne    154
    14.2. Zabezpieczenie przed skutkami prądu przeciążeniowego    155
    14.3. Zabezpieczenie przed skutkami prądu zwarciowego    161
    14.4. Zabezpieczenie od skutków zwarć przewodów połączonych równolegle    168
    14.5. Zabezpieczenie przewodów fazowych    171
    14.6. Zabezpieczenie przewodu neutralnego    171
    14.7. Koordynacja ochrony przed przeciążeniem i zwarciem    173
  15. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia 174
    15.1. Obwód prądu ziemnozwarciowego    174
    15.2. Uziemienia w stacjach transformatorowych    176
    15.3. Układy uziemiające wysokiego i niskiego napięcia    178
      15.3.1. Sieci TN    178
      15.3.2. Sieć TT    180
      15.3.3. Sieć IT    181
  16. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi    186
    16.1. Źródła przepięć w instalacji elektrycznej    186
    16.2. Klasyfikacja kategorii przepięć    188
    16.3. Ograniczanie przepięć    190
  17. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi w instalacjach elektrycznych 196
    17.1. Środki zapobiegawcze    196
    17.2. Uziemienia i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych    201
    17.3. Uzyskanie kompatybilności elektromagnetycznej    204
  18. Dobór i montaż oprzewodowania 207
    18.1. Przewody i kable elektroenergetyczne    207
    18.2. Rodzaje oprzewodowania    210
    18.3. Przykłady oprzewodowania    212
    18.4. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów izolowanych i kabli    214
    18.5. Spadek napięcia w instalacjach odbiorczych    228
    18.6. Połączenia elektryczne    231
  19. Dobór i montaż aparatury łączeniowej i sterowniczej 232
    19.1. Wymagania ogólne    232
    19.2. Zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe    233
    19.3. Wyłączniki nadprądowe do instalacji    240
    19.4. Bezpieczniki niskiego napięcia    243
    19.5. Urządzenia ochronne różnicowoprądowe    248
  20. Układy uziemiające 255
    20.1. Zasady podstawowe    255
    20.2. Rezystywność gruntu i betonu    259
    20.3. Statyczna rezystancja uziemienia    264
    20.4. Udarowa rezystancja uziemienia    271
    20.5. Budowa uziomów    274
    20.6. Trwałość uziomów    292
  21. Przewody ochrony przeciwporażeniowej    296
    21.1. Przewody ochronne PE    296
    21.2. Przewody ochronno-neutralne PEN    301
    21.3. Przewody połączeń wyrównawczych FB    303
  22. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji 304
    22.1. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub basen natryskowy    304
    22.2. Baseny pływackie, baseny fontann i brodzików    309
    22.3. Pomieszczenia wyposażone w elektryczne ogrzewacze do sauny    313
    22.4. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki obiektów budowlanych    315
    22.5. Instalacje w zabudowaniach rolniczych i ogrodniczych    320
    22.6. Instalacje w przestrzeniach ograniczonych powierzchniami przewodzącymi    323
    22.7. Instalacje kempingów i pojazdów wypoczynkowych    325
    22.8. Instalacje basenów jachtowych i statków wycieczkowych    328
    22.9. Instalacje tymczasowe wystaw, scen i stoisk    332
    22.10. Instalacje elektryczne w meblach    334
    22.11. Instalacje oświetlenia zewnętrznego    335
    22.12. Instalacje w pomieszczeniach medycznych    337
    22.13. Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu    342
    22.14. Instalacje w zespołach ruchomych lub przewoźnych    345
    22.15. Instalacje elektryczne obiektów na terenie targów, wesołych miasteczek i cyrków    351
    22.16. Instalacje zasilające stacje ładowania pojazdów elektrycznych    353
  23. Sprawdzanie odbiorcze 358
    23.1. Wyjaśnienia ogólne    358
    23.2. Oględziny    359
    23.3. Wymagania metrologiczne dotyczące przyrządów pomiarowych    360
    23.4. Dokładność, częstość i zakres wykonywania badań    361
    23.5. Pomiary    362
      23.5.1. Zakres pomiarów realizowanych w instalacjach elektrycznych    362
      23.5.2. Pomiar ciągłości przewodów ochronnych    362
      23.5.3. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej    363
      23.5.4. Sprawdzenie ochrony za pomocą separacji obwodów    364
      23.5.5. Pomiar rezystancji podłóg i ścian    365
      23.5.6. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania    367
  24. Efektywność energetyczna instalacji elektrycznych 374
    24.1. Wprowadzenie    374
    24.2. Podstawowe definicje    375
    24.3. Efektywność energetyczna instalacji elektrycznych w świetle obowiązujących norm    376
      24.3.1. Norma PN-EN ISO 50001:2012    376
      24.3.2. Norma PN-EN 16247 Audity energetyczne (norma wieloarkuszowa)    378
      24.3.3. Norma PN-HD 60364-8-1    380
        24.3.3.1. Podział obiektów budowlanych    380
        24.3.3.2. Obszary oceny efektywności energetycznej użytkowania energii elektrycznej    381
        24.3.3.3. Zarządzanie energią elektryczną w obiektach    385
        24.3.3.4. Układy pomiarowe oraz monitorowania parametrów pracy w instalacjach elektrycznych    387
    24.4. Efektywności użytkowania energii elektrycznej w obiektach budowlanych     390
      24.4.1. Transformatory    390
      24.4.2. Silniki    396
      24.4.3. Oświetlenie    403
  25. Obliczanie prądów zwarciowych w instalacjach elektrycznych    408
    25.1. Podstawowe definicje i pojęcia dotyczące zwarć    408
    25.2. Przykład obliczenia prądów zwarciowych    412
  Literatura    415
  Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna    426
  Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki 430
  Akronimy (Acronyms) 432
  Witryny sieci www 440
  Słownik angielsko-polski 441
  Słownik polsko-angielski 470
  Skorowidz    498
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia