Instalacje elektryczne

14 ocen

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

55,30  79,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

55,3079,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja Wydawnictwa WNT, dodruk Wydawnictwo Naukowe PWN
Jest to najnowsze, dziewiąte już wydanie cenionej i popularnej książki dotyczącej INTALACJI ELEKTRYCZNYCH, napisane przez profesora Henryka Markiewicza.
Jednym z najważniejszych atutów tej unikalnej książki – poradnika jest prostota języka opisującego bądź co bądź dość trudne zagadnienia.
W nowym wydaniu zaktualizowano wiele zagadnień dotyczących instalacji elektrycznych,
zaprezentowano nowe normy, położono również nacisk na komputerowe wspomaganie projektowania IE.
Książka może być z powodzeniem wykorzystania przez inżynierów, monterów elektryków, specjalistów z zakresu elektrotechniki, projektantów układów elektrycznych, ale również studentów kierunków technicznych, a nawet uczniów techników i szkół branżowych.


Rok wydania2018
Liczba stron550
KategoriaElektrotechnika i energetyka
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20018-3
Numer wydania9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

POLECAMY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do wydania dziewiątego    11
  1. Klasyfikacja instalacji, urządzeń elektrycznych i środowiska oraz niektóre wymagania ogólne    13
    1.1. Podział instalacji elektrycznych    13
    1.2. Definicje pojęć dotyczących instalacji elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej     15
    1.3. Zakresy napięciowe sieci rozdzielczych i instalacji elektrycznych    21
    1.4. Układy sieci i instalacji elektrycznych niskiego napięcia    23
    1.5. Sposoby wykonania urządzeń ze względu na wymagania dotyczące ochrony przeciwporażeniowej i ochrony przed szkodliwymi oddziaływaniami środowiska    26
    1.6. Rodzaje pracy urządzeń elektrycznych    29
    1.7. Klasyfikacja wpływów środowiska i zasady doboru niektórych parametrów urządzeń uwzględniające oddziaływanie środowiska    31
  2. Zasady obliczania prądów zwarciowych    37
    2.1. Definicje oraz podstawowe zależności    37
    2.2. Przykład obliczeniowy    45
  3. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać instalacje elektryczne    49
    3.1. Wymagania ogólne    49
    3.2. Jakość energii elektrycznej    52
    3.3. Układy zasilania odbiorców    57
    3.4. Praca odbiorników przy obniżonej jakości energii elektrycznej    68
      3.4.1. Wiadomości ogólne    68
      3.4.2. Wpływ zmian napięcia    68
      3.4.3. Wpływ szybkich zmian napięcia    69
      3.4.4. Wpływ asymetrii układu zasilania    71
      3.4.5. Wpływ odkształcenia napięcia    72
      3.4.6. Wpływ zmian częstotliwości    73
      3.4.7. Wpływ odchyleń parametrów napięcia na pracę przekształtników energoelektronicznych    73
    3.5. Złącza i rozdzielnice główne    74
    3.6. Wewnętrzne linie zasilające    77
    3.7. Instalacje elektryczne odbiorcze    80
    3.8. Moce obliczeniowe i prądy szczytowe    84
    3.9. Uziomy fundamentowe    93
    3.10. Rozliczeniowe pomiary energii elektrycznej    95
  4. Łączniki elektroenergetyczne niskiego napięcia    97
    4.1. Wiadomości ogólne    97
    4.2. Łączniki ręczne    102
    4.3. Wyłączniki    107
      4.3.1. Zasada budowy i niektóre właściwości    107
      4.3.2. Wyłączniki instalacyjne    110
      4.3.3. Wyłączniki silnikowe    112
      4.3.4. Wyłączniki sieciowe i stacyjne    114
      4.3.5. Wyłączniki ograniczające    115
      4.3.6. Wyłączniki różnicowoprądowe    118
      4.3.7. Gniazda wtyczkowe z wyłącznikami różnicowoprądowymi    125
      4.3.8. Niektóre inne konstrukcje łączników    126
    4.4. Łączniki stycznikowe    131
    4.5. Bezpieczniki    134
  5. Przewody i kable elektroenergetyczne    143
    5.1. Przewody elektroenergetyczne    143
    5.2. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne    149
    5.3. Przewody szynowe    151
    5.4. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów i kabli elektroenergetycznych    154
    5.5. Zasady doboru przewodów i kabli elektroenergetycznych    163
      5.5.1. Wiadomości ogólne    163
      5.5.2. Wyznaczanie przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą    164
      5.5.3. Wyznaczanie przekroju przewodów obciążonych prądem odkształconym o dużej zawartości trzeciej harmonicznej    166
      5.5.4. Wyznaczanie przekroju przewodów ze względu na dopuszczalny spadek napięcia    168
      5.5.5. Wyznaczanie przekroju żył przewodów ochronnych, uziemiających i wyrównawczych    171
    5.6. Zabezpieczenia przewodów i kabli elektroenergetycznych    173
      5.6.1. Wprowadzenie    173
      5.6.2. Zabezpieczenia przed skutkami przeciążeń    175
      5.6.3. Zabezpieczenia przed skutkami zwarć    179
      5.6.4. Zabezpieczenia linii połączonych równolegle    183
  6. Odbiorniki elektryczne    185
    6.1. Wyjaśnienia ogólne    185
    6.2. Elektryczne źródła światła    185
      6.2.1. Klasyfikacja źródeł światła    185
      6.2.2. Żarówki    186
      6.2.3. Lampy fluorescencyjne    187
      6.2.4. Lampy rtęciowe wysokoprężne    190
      6.2.5. Lampy sodowe wysokoprężne    191
      6.2.6. Lampy sodowe niskoprężne    192
      6.2.7. Lampy typu LED    193
    6.3. Silniki elektryczne    193
    6.4. Urządzenia elektrotermiczne    196
      6.4.1. Wiadomości ogólne    196
      6.4.2. Urządzenia elektrotermiczne nieprzemysłowe    197
      6.4.3. Urządzenia elektrotermiczne przemysłowe    202
  7. Zabezpieczenia i sterowanie odbiorników elektrycznych    211
    7.1. Wiadomości ogólne    211
    7.2. Zasady doboru zabezpieczeń odbiorników    214
    7.3. Warunki selektywnego działania zabezpieczeń przetężeniowych    222
    7.4. Sterowanie odbiorników    230
  8. Zasilanie odbiorców komunalnych i przemysłowych    245
    8.1. Układy zasilania    245
    8.2. Prefabrykowane stacje elektroenergetyczne średniego napięcia    249
    8.3. Rozdzielnice    254
      8.3.1. Klasyfikacja    254
      8.3.2. Rozdzielnice średniego napięcia    255
      8.3.3. Rozdzielnice niskiego napięcia    264
    8.4. Ograniczanie poboru mocy biernej    276
  9. Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym i ochrona przeciwporażeniowa    282
    9.1. Wiadomości ogólne    282
    9.2. Graniczne dopuszczalne prądy i napięcia rażeniowe    286
    9.3. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim    289
    9.4. Ochrona przy dotyku pośrednim    291
      9.4.1. Ochrona przez zastosowanie samoczynnego wyłączenia zasilania    291
      9.4.2. Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności    304
      9.4.3. Ochrona przez zastosowanie izolowania stanowiska    304
      9.4.4. Ochrona przez zastosowanie nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych    305
      9.4.5. Ochrona przez zastosowanie separacji elektrycznej    306
    9.5. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim i przy dotyku pośrednim    308
      9.5.1. Wprowadzenie    308
      9.5.2. Ochrona przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia SELV    308
      9.5.3. Ochrona przez zastosowanie bardzo niskiego napięcia PELV    310
      9.5.4. Zastosowanie bardzo niskiego napięcia funkcjonalnego FELV    310
    9.6. Ochrona przeciwporażeniowa według norm PN-EN 61140 oraz PN-HD 60364-4-41    312
    9.7. Badanie skuteczności działania urządzeń ochrony przeciwporażeniowej przy dotyku pośrednim    318
      9.7.1. Wymagania ogólne    318
      9.7.2. Zakresy i metody badania    321
      9.7.3. Pomiary impedancji pętli zwarciowych    326
      9.7.4. Badania urządzeń (wyłączników) różnicowoprądowych    329
      9.7.5. Badania wyłączników ochronnych napięciowych    333
      9.7.6. Badania połączeń wyrównawczych    335
      9.7.7. Metody badania i ocena stanu technicznego odbiorników elektrycznych po naprawach w gospodarstwach domowych    336
      9.7.8. Przyrządy do badania stanu technicznego instalacji elektrycznych    338
      9.7.9. Dokumentowanie wykonanych badań    340
  10. Niektóre inne zagrożenia pochodzące od urządzeń elektrycznych i sposoby ochrony    342
    10.1. Zagrożenia cieplne    342
      10.1.1. Wiadomości ogólne    342
      10.1.2. Zagrożenia pożarowe i działania ograniczające    343
      10.1.3. Ochrona przed oparzeniami    350
      10.1.4. Ochrona przed przegrzaniem w urządzeniach do wymuszonego ogrzewania powietrzem i wytwarzania gorącej wody lub pary    350
    10.2. Przepięcia i ochrona przeciwprzepięciowa    351
      10.2.1. Wiadomości ogólne    351
      10.2.2. Środki i sposoby ochrony przed skutkami przepięć    353
  11. Instalacje elektryczne w obiektach specjalnego przeznaczenia    367
    11.1. Wiadomości ogólne    367
    11.2. Gospodarstwa rolne i ogrodnicze    367
    11.3. Place budowy i robót rozbiórkowych    370
    11.4. Pomieszczenia o przewodzących ścianach i podłożu    373
    11.5. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe    374
    11.6. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub basen natryskowy    376
  12. Stan techniczny instalacji elektrycznych w budynkach o przeznaczeniu nieprzemysłowym    380
    12.1. Wiadomości ogólne    380
    12.2. Aktualny stan techniczny instalacji elektrycznych    381
    12.3. Niektóre podstawowe wymagania dotyczące instalacji elektrycznych    385
    12.4. Pożądane zakresy przebudowy instalacji elektrycznych    387
  13. Nowoczesne instalacje elektryczne    395
    13.1. Wiadomości ogólne    395
    13.2. Instalacje wykonane w systemie SI    397
    13.3. Europejska magistrala instalacyjna – Instabus EIB –KNX/EIB    405
      13.3.1. Ogólna charakterystyka systemu    405
      13.3.2. Przykłady wykonania instalacji w systemie Instabus EIB    412
    13.4. Sieci kontrolno-sterujące o inteligencji rozproszonej Lon Works    421
    13.5. Local Control Network – LCN    423
  14. Wybrane zagadnienia projektowania i wykonywania instalacji elektrycznych    429
    14.1. Wymagania ogólne    429
    14.2. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach mieszkalnych    431
    14.3. Instalacje elektryczne w pomieszczeniach przemysłowych    444
    14.4. Instalacje elektryczne w obiektach budownictwa ogólnego    451
      14.4.1. Wyjaśnienia i wymagania ogólne    451
      14.4.2. Urządzenia i układy zasilania    454
      14.4.3. Instalacje i obwody elektryczne odbiorcze    458
    14.5. Projektowanie instalacji elektrycznych wspomagane komputerowo    460
      14.5.1. Wiadomości ogólne    460
      14.5.2. Właściwości techniczne i zastosowanie niektórych programów CAD/CAE    462
      14.5.3. Projektowanie oświetlenia elektrycznego z wykorzystaniem programów komputerowych    472
  Literatura    474
  Skorowidz    481
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia