Prawo wykroczeń. Tablice poglądowe. Część szczególna kodeksu wykroczeń. Wydanie III poprawione i uzupełnione

-20%

Prawo wykroczeń. Tablice poglądowe. Część szczególna kodeksu wykroczeń. Wydanie III poprawione i uzupełnione

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

10,25  12,81

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

10,2512,81

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Przedmiotem niniejszego opracowania są przepisy części szczególnej kodeksu wykroczeń. Zawiera ono 174 tablice, na których w formie graficznej przedstawiono znamiona poszczególnych typów wykroczeń. Schematy zawierają także krótkie wyjaśnienie większości pojęć, którymi posłużył się ustawodawca do opisania zachowań rodzących odpowiedzialność za popełnienie czynu będącego wykroczeniem. Jeżeli poszczególne przepisy powoływały się na unormowania zawarte w ustawodawstwie szczególnym,
zagadnienia te zostały wskazane i omówione bezpośrednio pod wymienionymi tablicami. Bezpośrednio po każdym rozdziale umieszczono fragmenty orzecznictwa Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz sądów administracyjnych, które były wykorzystywane
przy opracowywaniu tablic, a jednocześnie mogą stanowić znakomity przykład interpretacji przepisów prawa i pomoc w lepszym zrozumieniu znamion poszczególnych przestępstw i odczytaniu intencji ustawodawcy. Elementy o szczególnym znaczeniu dla omawianego przepisu zostały w sposób szczególny uwypuklone przez zastosowanie innej czcionki lub wytłuszczenie. Opracowanie to jest przeznaczone zarówno dla słuchaczy kursów podstawowych i specjalistycznych, jak i dla słuchaczy kursów podyplomowych oraz osób zajmujących się w praktyce tą problematyką. Oddając to opracowanie w ręce słuchaczy, wyrażamy nadzieję, że okaże się ono przydatne w interpretacji poszczególnych przepisów części szczególnej kodeksu karnego.


Liczba stron330
WydawcaWyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN-13978-83-7462-450-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  Literatura    10
  Wykaz skrótów    11
  1. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (ROZDZIAŁ VIII KODEKSU WYKROCZEŃ)
  Tablica 1. Lekceważenie Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej     14
  Tablica 2. Lekceważenie Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej (cd.)     15
  Tablica 3. Bezprawne przekroczenie granicy     18
  Tablica 4. Nieopuszczenie zbiegowiska     21
  Tablica 5. Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów w miejscu publicznym     22
  Tablica 6. Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego     23
  Tablica 7. Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego (cd.)    24
  Tablica 8. Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego (cd.)     25
  Tablica 9. Naruszenie przepisów o zgromadzeniach     26
  Tablica 10. Nawoływanie do przestępstwa     28
  Tablica 11. Zużycie oleju opałowego     30
  Tablica 12. Naruszenie przepisów porządkowych     31
  Tablica 13. Niedozwolona kąpiel     33
  Tablica 14. Zbieranie ofi ar     34
  Tablica 15. Zbieranie ofi ar na grzywnę     37
  Tablica 16. Żebranie    38
  Tablica 17. Żebranie (cd.)    39
  Tablica 18. Działalność gospodarcza bez zgłoszenia    40
  Tablica 19. Działalność gospodarcza bez zgłoszenia (cd.)    41
  Tablica 20. Działalność gospodarcza bez zgłoszenia (cd.)    42
  Tablica 21. Przywłaszczenie stanowisk i godności     48
  Tablica 22. Przywłaszczenie stanowisk i godności (cd.)    49
  Tablica 23. Nielegalne urządzenia telekomunikacyjne     53
  Tablica 24. Nielegalne urządzenia telekomunikacyjne (cd.)    54
  Tablica 25. Nielegalne ogłoszenia     56
  Tablica 26. Nieoznakowanie nieruchomości    57
  2. Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym (ROZDZIAŁ IX KODEKSU WYKROCZEŃ)
  Tablica 27. Fałszywe dane osobowe     62
  Tablica 28. Fałszywe dane osobowe (cd.)    63
  Tablica 29. Fałszywy alarm     65
  Tablica 30. Uszkodzenie ogłoszenia     66
  Tablica 31. Uszkodzenie ogłoszenia (cd.)    67
  Tablica 32. Bezprawny wyrób pieczęci     68
  Tablica 33. Bezprawny wyrób pieczęci (cd.)    69
  Tablica 34. Niszczenie znaku    71
  3. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (ROZDZIAŁ X KODEKSU WYKROCZEŃ)
  Tablica 35. Czynności osób niezdolnych    76
  Tablica 36. Czynności osób niezdolnych (cd.)    77
  Tablica 37. Wadliwe wykonanie urządzeń     80
  Tablica 38. Niezabezpieczenie miejsca niebezpiecznego     82
  Tablica 39. Niezawiadomienie o niebezpieczeństwie    83
  Tablica 40. Uszkodzenie znaku    86
  Tablica 41. Uszkodzenie znaku (cd.)    87
  Tablica 42. Wyrzucanie przedmiotów     88
  Tablica 43. Wyrzucanie przedmiotów (cd.)    89
  Tablica 44. Obrzucanie pojazdu     90
  Tablica 45. Nieostrożność ze zwierzęciem     91
  Tablica 46. Drażnienie zwierząt     93
  Tablica 47. Brak oświetlenia     96
  Tablica 48. Uszkodzenie wału przeciwpowodziowego     97
  Tablica 49. Uszkodzenie wału przeciwpowodziowego (cd.)    98
  Tablica 50. Uszkodzenie ochrony brzegu    100
  Tablica 51. Naruszenie przepisów przeciwpożarowych    102
  Tablica 52. Naruszenie przepisów przeciwpożarowych (cd.)    103
  Tablica 53. Naruszenie przepisów przeciwpożarowych (cd.)    104
  Tablica 54. Naruszenie przepisów przeciwpożarowych (cd.)    105
  Tablica 55. Naruszenie przepisów przeciwpożarowych (cd.)    106
  Tablica 56. Niedopełnienie obowiązków w razie zaistnienia pożaru    114
  Tablica 57. Nieostrożność z materiałami wybuchowymi     115
  4. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (ROZDZIAŁ XI KODEKSU WYKROCZEŃ)
  Tablica 58. Nieoznaczenie przeszkody    122
  Tablica 59. Samowolna zmiana znaku     124
  Tablica 60. Samowolna zmiana znaku (cd.)    125
  Tablica 61. Naruszanie przepisów znakowania dróg wewnętrznych    126
  Tablica 62. Spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym     127
  Tablica 63. Spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym (cd.)     128
  Tablica 64. Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu     134
  Tablica 65. Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (cd.)     135
  Tablica 66. Prowadzenie lub pozostawienie pojazdu bez wymaganego oświetlenia     137
  Tablica 67. Dopuszczenie do przebywania małoletniego na drodze publicznej    139
  Tablica 68. Tamowanie lub utrudnianie ruchu     141
  Tablica 69. Zanieczyszczenie drogi    142
  Tablica 70. Niepodporządkowanie się znakowi     143
  Tablica 71. Nieudzielenie pomocy    148
  Tablica 72. Prowadzenie pojazdu bez uprawnień    150
  Tablica 73. Prowadzenie pojazdu bez dokumentów     153
  Tablica 74. Niezgodne z prawdą dane w dowodzie rejestracyjnym     155
  Tablica 75. Nielegalne dopuszczenie do ruchu art.    156
  Tablica 76. Nielegalne dopuszczenie do ruchu (cd.)    157
  Tablica 77. Nielegalne dopuszczenie do ruchu (cd.)    158
  Tablica 78. Niewskazanie osoby kierującej     161
  Tablica 79. Bezprawne posiadanie urządzeń właściwych dla pojazdów uprzywilejowanych    163
  Tablica 80. Inne naruszenia przepisów drogowych    165
  Tablica 81. Nieostrożność poza drogą publiczną     167
  Tablica 82. Naruszenie stanu drogi     169
  Tablica 83. Naruszenie stanu drogi (cd.)    170
  Tablica 84. Uszkodzenie drogi     174
  Tablica 85. Uszkodzenie drogi (cd.)    175
  Tablica 86. Nieoczyszczanie drogi    178
  Tablica 87. Zaniedbanie stanu zjazdu     180
  Tablica 88. Uchylanie się od świadczeń    182
  5. Wykroczenia przeciwko osobie (ROZDZIAŁ XII KODEKSU WYKROCZEŃ)
  Tablica 89. Skłanianie do żebrania     196
  Tablica 90. Dopuszczenie do demoralizacji     198
  Tablica 91. Dopuszczenie do przebywania nieletniego w okolicznościach niebezpiecznych    200
  Tablica 92. Złośliwe niepokojenie    201
  Tablica 93. Szczucie psem człowieka    202
  6. Wykroczenia przeciwko zdrowiu (ROZDZIAŁ XIII KODEKSU WYKROCZEŃ)
  Tablica 94. Zanieczyszczenie wody     206
  Tablica 95. Zanieczyszczenie wody (cd.)     207
  Tablica 96. Zatrudnianie chorego     208
  Tablica 97. Nieprzestrzeganie warunków sanitarnych     209
  Tablica 98. Niezachowanie czystości przy świadczeniu usług     211
  Tablica 99. Odmowa udzielenia wyjaśnień w związku z chorobą zakaźną     212
  Tablica 100. Odmowa poddania się szczepieniom ochronnym i badaniom    213
  Tablica 101. Nierespektowanie zarządzeń leczniczych     215
  Tablica 102. Nieprzestrzeganie czystości i porządku w obrębie nieruchomości     218
  Tablica 103. Ubój bez zezwolenia     219
  Tablica 104. Ubój bez zezwolenia (cd.)     220
  7. Wykroczenia przeciwko mieniu (ROZDZIAŁ XIV KODEKSU WYKROCZEŃ)
  Tablica 105. Kradzież i przywłaszczenie    224
  Tablica 106. Kradzież i przywłaszczenie (cd.)     225
  Tablica 107. Kradzież i przywłaszczenie (cd.)     226
  Tablica 108. Wyrąb drzewa     228
  Tablica 109. Wyrąb drzewa (cd.)     229
  Tablica 110. Szalbierstwo     230
  Tablica 111. Paserstwo umyślne    231
  Tablica 112. Paserstwo umyślne (cd.)     232
  Tablica 113. Paserstwo nieumyślne     233
  Tablica 114. Paserstwo nieumyślne (cd.)     234
  Tablica 115. Kradzież ogrodowa     236
  Tablica 116. Uszkodzenie cudzej rzeczy     237
  Tablica 117. Uszkodzenie cudzej rzeczy (cd.)    238
  Tablica 118. Uszkodzenie cudzej rzeczy (cd.)     239
  Tablica 119. Niezawiadomienie o znalezieniu rzeczy     240
  Tablica 120. Kradzież rzeczy o charakterze niemajątkowym     241
  Tablica 121. Samowolne używanie cudzej rzeczy ruchomej     242
  Tablica 122. Urządzanie gry hazardowej     243
  Tablica 123. Wyrób wytrychów     244
  8. Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów (ROZDZIAŁ XV KODEKSU WYKROCZEŃ)
  Tablica 124. Spekulacja biletami wstępu     258
  Tablica 125. Oszukiwanie w handlu i usługach     259
  Tablica 126. Ukrywanie towaru     260
  Tablica 127. Usuwanie oznaczeń z towarów     261
  Tablica 128. Niedopełnienie obowiązku uwidocznienia ceny towaru     262
  Tablica 129. Pobieranie zawyżonej opłaty     263
  Tablica 130. Niedopełnienie obowiązku okazania dokumentu konsumentowi     264
  Tablica 131. Stosowanie niedozwolonych postanowień umownych     265
  Tablica 132. Zawieranie umów o kredyt konsumencki z naruszeniem wymagań ustawowych     266
  Tablica 133. Podejmowanie zadań przewodnika bez posiadania uprawnień     270
  Tablica 134. Naruszenie umów timeshare     272
  Tablica 135. Naruszenie umów timeshare (cd.)     273
  9. Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej (ROZDZIAŁ XVI KODEKSU WYKROCZEŃ)
  Tablica 136. Nieobyczajny wybryk     278
  Tablica 137. Używanie słów nieprzyzwoitych     279
  Tablica 138. Natarczywe proponowanie czynu nierządnego     280
  Tablica 139. Utrudnianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego     281
  Tablica 140. Utrudnianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego (cd.)    282
  Tablica 141. Niszczenie roślinności w miejscach publicznych    283
  Tablica 142. Niszczenie roślinności w miejscach publicznych (cd.)     284
  Tablica 143. Zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności     285
  10. Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji (ROZDZIAŁ XVII KODEKSU WYKROCZEŃ)
  Tablica 144. Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia narodzin lub zgonu     288
  Tablica 145. Niezgłoszenie do rejestru zakładu leczniczego     291
  Tablica 146. Niezgłoszenie do rejestru zakładu leczniczego     292
  11.Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe
  (ROZDZIAŁ XIX KODEKSU WYKROCZEŃ)
  Tablica 147. Szkodnictwo leśne     294
  Tablica 148. Szkodnictwo leśne (cd.)     295
  Tablica 149. Paserstwo gałęzi     296
  Tablica 150. Paserstwo gałęzi (cd.)    297
  Tablica 151. Szkodnictwo ogrodowe    298
  Tablica 152. Wypas zwierząt w lesie     299
  Tablica 153. Wypas zwierząt w lesie — typ kwalifi kowany (cd.)     300
  Tablica 154. Wypas zwierząt w lesie — typ kwalifi kowany (cd.)    301
  Tablica 155. Niszczenie kosodrzewiny     304
  Tablica 156. Drobne szkodnictwo leśne     305
  Tablica 157. Śmiecenie na gruntach rolnych lub leśnych     307
  Tablica 158. Śmiecenie na gruntach rolnych lub leśnych (cd.)     308
  Tablica 159. Niszczenie urządzeń melioracyjnych na gruntach leśnych i rolnych     309
  Tablica 160. Niszczenie urządzeń melioracyjnych na gruntach leśnych i rolnych (cd.)    310
  Tablica 161. Niszczenie urządzeń melioracyjnych na gruntach leśnych i rolnych (cd.)     311
  Tablica 162. Niszczenie zasiewów na gruntach leśnych i rolnych     312
  Tablica 163. Nieopuszczenie terenu wbrew żądaniu osoby uprawnionej     313
  Tablica 164. Wyrąb drzewa niezgodnie z planem zagospodarowania     314
  Tablica 165. Niedopełnienie obowiązków w zakresie ochrony lasów     316
  Tablica 166. Zmiana lasu w uprawę rolną     317
  Tablica 167. Bezprawny wjazd do lasu     318
  Tablica 168. Zanieczyszczanie lasu     320
  Tablica 169. Zanieczyszczanie lasu (cd.)     321
  Tablica 170. Niszczenie grzybów     323
  Tablica 171. Niszczenie gniazd, legowisk i mrowisk     324
  Tablica 172. Niszczenie gniazd, legowisk i mrowisk (cd.)     325
  Tablica 173. Zabijanie dziko żyjących zwierząt     326
  Tablica 174. Puszczanie luzem psa w lesie     328
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia