Prawo wykroczeń. Tablice poglądowe. Część szczególna kodeksu wykroczeń. Wydanie III poprawione i uzupełnione

-20%

Prawo wykroczeń. Tablice poglądowe. Część szczególna kodeksu wykroczeń. Wydanie III poprawione i uzupełnione

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

10,25  12,81

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

10,2512,81

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Przedmiotem niniejszego opracowania są przepisy części szczególnej kodeksu wykroczeń. Zawiera ono 174 tablice, na których w formie graficznej przedstawiono znamiona poszczególnych typów wykroczeń. Schematy zawierają także krótkie wyjaśnienie większości pojęć, którymi posłużył się ustawodawca do opisania zachowań rodzących odpowiedzialność za popełnienie czynu będącego wykroczeniem. Jeżeli poszczególne przepisy powoływały się na unormowania zawarte w ustawodawstwie szczególnym,
zagadnienia te zostały wskazane i omówione bezpośrednio pod wymienionymi tablicami. Bezpośrednio po każdym rozdziale umieszczono fragmenty orzecznictwa Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz sądów administracyjnych, które były wykorzystywane
przy opracowywaniu tablic, a jednocześnie mogą stanowić znakomity przykład interpretacji przepisów prawa i pomoc w lepszym zrozumieniu znamion poszczególnych przestępstw i odczytaniu intencji ustawodawcy. Elementy o szczególnym znaczeniu dla omawianego przepisu zostały w sposób szczególny uwypuklone przez zastosowanie innej czcionki lub wytłuszczenie. Opracowanie to jest przeznaczone zarówno dla słuchaczy kursów podstawowych i specjalistycznych, jak i dla słuchaczy kursów podyplomowych oraz osób zajmujących się w praktyce tą problematyką. Oddając to opracowanie w ręce słuchaczy, wyrażamy nadzieję, że okaże się ono przydatne w interpretacji poszczególnych przepisów części szczególnej kodeksu karnego.


Liczba stron330
WydawcaWyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN-13978-83-7462-450-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Literatura    10
  Wykaz skrótów    11
  Tablica 1. Lekceważenie Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej    14
  Tablica 2. Lekceważenie Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej (cd.)    15
  Tablica 3. Bezprawne przekroczenie granicy    18
  Tablica 4. Nieopuszczenie zbiegowiska    21
  Tablica 5. Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów w miejscu publicznym    22
  Tablica 6. Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego    23
  Tablica 7. Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego (cd.)    24
  Tablica 8. Zakłócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego (cd.)    25
  Tablica 9. Naruszenie przepisów o zgromadzeniach    26
  Tablica 10. Nawoływanie do przestępstwa    28
  Tablica 11. Zużycie oleju opałowego    30
  Tablica 12. Naruszenie przepisów porządkowych    31
  Tablica 13. Niedozwolona kąpiel    33
  Tablica 14. Zbieranie ofi ar    34
  Tablica 15. Zbieranie ofi ar na grzywnę    37
  Tablica 16. Żebranie    38
  Tablica 17. Żebranie (cd.)    39
  Tablica 18. Działalność gospodarcza bez zgłoszenia    40
  Tablica 19. Działalność gospodarcza bez zgłoszenia (cd.)    41
  Tablica 20. Działalność gospodarcza bez zgłoszenia (cd.)    42
  Tablica 21. Przywłaszczenie stanowisk i godności    48
  Tablica 22. Przywłaszczenie stanowisk i godności (cd.)    49
  Tablica 23. Nielegalne urządzenia telekomunikacyjne    53
  Tablica 24. Nielegalne urządzenia telekomunikacyjne (cd.)    54
  Tablica 25. Nielegalne ogłoszenia    56
  Tablica 26. Nieoznakowanie nieruchomości    57
  Tablica 27. Fałszywe dane osobowe    62
  Tablica 28. Fałszywe dane osobowe (cd.)    63
  Tablica 29. Fałszywy alarm    65
  Tablica 30. Uszkodzenie ogłoszenia    66
  Tablica 31. Uszkodzenie ogłoszenia (cd.)    67
  Tablica 32. Bezprawny wyrób pieczęci    68
  Tablica 33. Bezprawny wyrób pieczęci (cd.)    69
  Tablica 34. Niszczenie znaku    71
  Tablica 35. Czynności osób niezdolnych    76
  Tablica 36. Czynności osób niezdolnych (cd.)    77
  Tablica 37. Wadliwe wykonanie urządzeń    80
  Tablica 38. Niezabezpieczenie miejsca niebezpiecznego    82
  Tablica 39. Niezawiadomienie o niebezpieczeństwie    83
  Tablica 40. Uszkodzenie znaku    86
  Tablica 41. Uszkodzenie znaku (cd.)    87
  Tablica 42. Wyrzucanie przedmiotów    88
  Tablica 43. Wyrzucanie przedmiotów (cd.)    89
  Tablica 44. Obrzucanie pojazdu    90
  Tablica 45. Nieostrożność ze zwierzęciem    91
  Tablica 46. Drażnienie zwierząt    93
  Tablica 47. Brak oświetlenia    96
  Tablica 48. Uszkodzenie wału przeciwpowodziowego    97
  Tablica 49. Uszkodzenie wału przeciwpowodziowego (cd.)    98
  Tablica 50. Uszkodzenie ochrony brzegu    100
  Tablica 51. Naruszenie przepisów przeciwpożarowych    102
  Tablica 52. Naruszenie przepisów przeciwpożarowych (cd.)    103
  Tablica 53. Naruszenie przepisów przeciwpożarowych (cd.)    104
  Tablica 54. Naruszenie przepisów przeciwpożarowych (cd.)    105
  Tablica 55. Naruszenie przepisów przeciwpożarowych (cd.)    106
  Tablica 56. Niedopełnienie obowiązków w razie zaistnienia pożaru    114
  Tablica 57. Nieostrożność z materiałami wybuchowymi    115
  Tablica 58. Nieoznaczenie przeszkody    122
  Tablica 59. Samowolna zmiana znaku    124
  Tablica 60. Samowolna zmiana znaku (cd.)    125
  Tablica 61. Naruszanie przepisów znakowania dróg wewnętrznych    126
  Tablica 62. Spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym    127
  Tablica 63. Spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym (cd.)    128
  Tablica 64. Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu    134
  Tablica 65. Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (cd.)    135
  Tablica 66. Prowadzenie lub pozostawienie pojazdu bez wymaganego oświetlenia    137
  Tablica 67. Dopuszczenie do przebywania małoletniego na drodze publicznej    139
  Tablica 68. Tamowanie lub utrudnianie ruchu    141
  Tablica 69. Zanieczyszczenie drogi    142
  Tablica 70. Niepodporządkowanie się znakowi    143
  Tablica 71. Nieudzielenie pomocy    148
  Tablica 72. Prowadzenie pojazdu bez uprawnień    150
  Tablica 73. Prowadzenie pojazdu bez dokumentów    153
  Tablica 74. Niezgodne z prawdą dane w dowodzie rejestracyjnym    155
  Tablica 75. Nielegalne dopuszczenie do ruchu art.    156
  Tablica 76. Nielegalne dopuszczenie do ruchu (cd.)    157
  Tablica 77. Nielegalne dopuszczenie do ruchu (cd.)    158
  Tablica 78. Niewskazanie osoby kierującej    161
  Tablica 79. Bezprawne posiadanie urządzeń właściwych dla pojazdów uprzywilejowanych    163
  Tablica 80. Inne naruszenia przepisów drogowych    165
  Tablica 81. Nieostrożność poza drogą publiczną    167
  Tablica 82. Naruszenie stanu drogi    169
  Tablica 83. Naruszenie stanu drogi (cd.)    170
  Tablica 84. Uszkodzenie drogi    174
  Tablica 85. Uszkodzenie drogi (cd.)    175
  Tablica 86. Nieoczyszczanie drogi    178
  Tablica 87. Zaniedbanie stanu zjazdu    180
  Tablica 88. Uchylanie się od świadczeń    182
  Tablica 89. Skłanianie do żebrania    196
  Tablica 90. Dopuszczenie do demoralizacji    198
  Tablica 91. Dopuszczenie do przebywania nieletniego w okolicznościach niebezpiecznych    200
  Tablica 92. Złośliwe niepokojenie    201
  Tablica 93. Szczucie psem człowieka    202
  Tablica 94. Zanieczyszczenie wody    206
  Tablica 95. Zanieczyszczenie wody (cd.)    207
  Tablica 96. Zatrudnianie chorego    208
  Tablica 97. Nieprzestrzeganie warunków sanitarnych    209
  Tablica 98. Niezachowanie czystości przy świadczeniu usług    211
  Tablica 99. Odmowa udzielenia wyjaśnień w związku z chorobą zakaźną    212
  Tablica 100. Odmowa poddania się szczepieniom ochronnym i badaniom    213
  Tablica 101. Nierespektowanie zarządzeń leczniczych    215
  Tablica 102. Nieprzestrzeganie czystości i porządku w obrębie nieruchomości    218
  Tablica 103. Ubój bez zezwolenia    219
  Tablica 104. Ubój bez zezwolenia (cd.)    220
  Tablica 105. Kradzież i przywłaszczenie    224
  Tablica 106. Kradzież i przywłaszczenie (cd.)    225
  Tablica 107. Kradzież i przywłaszczenie (cd.)    226
  Tablica 108. Wyrąb drzewa    228
  Tablica 109. Wyrąb drzewa (cd.)    229
  Tablica 110. Szalbierstwo    230
  Tablica 111. Paserstwo umyślne    231
  Tablica 112. Paserstwo umyślne (cd.)    232
  Tablica 113. Paserstwo nieumyślne    233
  Tablica 114. Paserstwo nieumyślne (cd.)    234
  Tablica 115. Kradzież ogrodowa    236
  Tablica 116. Uszkodzenie cudzej rzeczy    237
  Tablica 117. Uszkodzenie cudzej rzeczy (cd.)    238
  Tablica 118. Uszkodzenie cudzej rzeczy (cd.)    239
  Tablica 119. Niezawiadomienie o znalezieniu rzeczy    240
  Tablica 120. Kradzież rzeczy o charakterze niemajątkowym    241
  Tablica 121. Samowolne używanie cudzej rzeczy ruchomej    242
  Tablica 122. Urządzanie gry hazardowej    243
  Tablica 123. Wyrób wytrychów    244
  Tablica 124. Spekulacja biletami wstępu    258
  Tablica 125. Oszukiwanie w handlu i usługach    259
  Tablica 126. Ukrywanie towaru    260
  Tablica 127. Usuwanie oznaczeń z towarów    261
  Tablica 128. Niedopełnienie obowiązku uwidocznienia ceny towaru    262
  Tablica 129. Pobieranie zawyżonej opłaty    263
  Tablica 130. Niedopełnienie obowiązku okazania dokumentu konsumentowi    264
  Tablica 131. Stosowanie niedozwolonych postanowień umownych    265
  Tablica 132. Zawieranie umów o kredyt konsumencki z naruszeniem wymagań ustawowych    266
  Tablica 133. Podejmowanie zadań przewodnika bez posiadania uprawnień    270
  Tablica 134. Naruszenie umów timeshare    272
  Tablica 135. Naruszenie umów timeshare (cd.)    273
  Tablica 136. Nieobyczajny wybryk    278
  Tablica 137. Używanie słów nieprzyzwoitych    279
  Tablica 138. Natarczywe proponowanie czynu nierządnego    280
  Tablica 139. Utrudnianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego    281
  Tablica 140. Utrudnianie korzystania z urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego (cd.)    282
  Tablica 141. Niszczenie roślinności w miejscach publicznych    283
  Tablica 142. Niszczenie roślinności w miejscach publicznych (cd.)    284
  Tablica 143. Zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności    285
  Tablica 144. Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia narodzin lub zgonu    288
  Tablica 145. Niezgłoszenie do rejestru zakładu leczniczego    291
  Tablica 146. Niezgłoszenie do rejestru zakładu leczniczego    292
  Tablica 147. Szkodnictwo leśne    294
  Tablica 148. Szkodnictwo leśne (cd.)    295
  Tablica 149. Paserstwo gałęzi    296
  Tablica 150. Paserstwo gałęzi (cd.)    297
  Tablica 151. Szkodnictwo ogrodowe    298
  Tablica 152. Wypas zwierząt w lesie    299
  Tablica 153. Wypas zwierząt w lesie — typ kwalifi kowany (cd.)    300
  Tablica 154. Wypas zwierząt w lesie — typ kwalifi kowany (cd.)    301
  Tablica 155. Niszczenie kosodrzewiny    304
  Tablica 156. Drobne szkodnictwo leśne    305
  Tablica 157. Śmiecenie na gruntach rolnych lub leśnych    307
  Tablica 158. Śmiecenie na gruntach rolnych lub leśnych (cd.)    308
  Tablica 159. Niszczenie urządzeń melioracyjnych na gruntach leśnych i rolnych    309
  Tablica 160. Niszczenie urządzeń melioracyjnych na gruntach leśnych i rolnych (cd.)    310
  Tablica 161. Niszczenie urządzeń melioracyjnych na gruntach leśnych i rolnych (cd.)    311
  Tablica 162. Niszczenie zasiewów na gruntach leśnych i rolnych    312
  Tablica 163. Nieopuszczenie terenu wbrew żądaniu osoby uprawnionej    313
  Tablica 164. Wyrąb drzewa niezgodnie z planem zagospodarowania    314
  Tablica 165. Niedopełnienie obowiązków w zakresie ochrony lasów    316
  Tablica 166. Zmiana lasu w uprawę rolną    317
  Tablica 167. Bezprawny wjazd do lasu    318
  Tablica 168. Zanieczyszczanie lasu    320
  Tablica 169. Zanieczyszczanie lasu (cd.)    321
  Tablica 170. Niszczenie grzybów    323
  Tablica 171. Niszczenie gniazd, legowisk i mrowisk    324
  Tablica 172. Niszczenie gniazd, legowisk i mrowisk (cd.)    325
  Tablica 173. Zabijanie dziko żyjących zwierząt    326
  Tablica 174. Puszczanie luzem psa w lesie    328
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia