Prawo międzynarodowe publiczne i ochrona praw człowieka. Skrypt dla policjantów

-20%

Prawo międzynarodowe publiczne i ochrona praw człowieka. Skrypt dla policjantów

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

17,68  22,10

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

17,6822,10

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Podręcznik zawiera kompendium wiedzy z prawa międzynarodowego publicznego i ochrony praw człowieka, a także współpracy międzynarodowej w dziedzinie zwalczania przestępczości, przydatnej słuchaczom Wyższej Szkoły Policji, którzy w trakcie studiów realizują te zagadnienia. W skrypcie zostały omówione: pojęcie, funkcje, cechy charakterystyczne, źródła i podmioty prawa międzynarodowego publicznego. Jako, że zagadnienia dotyczące działań Policji znajdują swoje odniesienie do traktowania cudzoziemców, zwłaszcza uprzywilejowanych, regulacje prawa międzynarodowego, które dotyczą przedstawicieli dyplomatycznych czy konsularnych znalazły również tu swoje odbicie. Istnieje tendencja do umieszczania norm dotyczących ochrony praw człowieka w kręgu zasad działania Policji i dlatego podstawowe zagadnienia dotyczące międzynarodowej ochrony praw człowieka, w tym katalog podstawowych praw i wolności, a także analiza określonych praw i wolności, które są w praktyce najczęściej zagrożone pogwałceniem ze strony Policji, znalazły swoje miejsce w niniejszym opracowaniu. W kolejnym rozdziale skryptu zostały scharakteryzowane akty prawa międzynarodowego, które mają odniesienie do statusu i zasad działania Policji. W skrypcie zostały również przedstawione zagadnienia międzynarodowej współpracy w kontroli nad przestępczością. Istnieje duże zagrożenie przestępczością, zwłaszcza zorganizowaną w wymiarze globalnym, dlatego też współpraca państw i ich służb policyjnych w tej dziedzinie stała się obiektywną koniecznością. W ostatnim rozdziale omawiane są podstawowe zasady i instrumenty międzynarodowego prawa karnego, które mają znaczenie dla ścigania sprawców przestępstw.


Liczba stron173
WydawcaWyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ISBN-13978-83-7462-290-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  OD AUTORÓW    7
  1. POJĘCIE, ŹRÓDŁA I PODMIOTY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO    9
   1.1. Pojęcie i funkcje prawa międzynarodowego publicznego    9
   1.2. Cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego publicznego    10
   1.3. Źródła prawa międzynarodowego publicznego    12
   1.3.1. Umowa międzynarodowa    13
   1.3.2. Zwyczaj międzynarodowy    27
   1.3.3. Uchwały organizacji międzynarodowych    28
   1.3.4. Zasady ogólne prawa    29
   1.4. Podmioty prawa międzynarodowego    29
   1.4.1. Państwo    30
   1.4.2. Podmiotowość organizacji międzynarodowej    35
   1.4.3. Podmiotowość Stolicy Apostolskiej    35
   1.4.4. Podmiotowość narodu    36
   1.4.5. Podmiotowość powstańców i strony wojującej    36
   1.4.6. Podmiotowość jednostek    37
   1.4.7. Podmiotowość osób prawnych    37
  2. ZASADY PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO KSZTAŁTUJĄCE SYTUACJĘ PRAWNĄ CUDZOZIEMCÓW    39
   2.1. Pojęcie i kategorie cudzoziemców    39
   2.2. Zasady traktowania cudzoziemców nieuprzywilejowanych    40
   2.3. Podstawy prawne przywilejów i immunitetów międzynarodowych    41
   2.4. Zasady traktowania cudzoziemców uprzywilejowanych    43
   2.4.1. Przywileje i immunitety dyplomatyczne    43
   2.4.2. Przywileje i immunitety konsularne    52
  3. SYSTEM MIĘDZYNARODOWEJ OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA    61
   3.1. Wprowadzenie do pojęcia praw człowieka    61
   3.2. Kształtowanie się międzynarodowego i europejskiego systemu ochrony praw człowieka    62
   3.3. Charakterystyka międzynarodowego i europejskiego systemu ochrony praw człowieka łącznie z mechanizmem kontrolnym    66
   3.3.1. System uniwersalny    66
   3.3.2. System regionalny    76
   3.3.3. Europejski system ochrony praw człowieka    78
   3.3.4. System kontroli przestrzegania standardów europejskich — Europejski Trybunał Praw Człowieka    84
   3.4. Rola „twardego” i „miękkiego” prawa międzynarodowego    86
   3.5. Katalog podstawowych praw i wolności człowieka w oparciu o Pakty człowieka i Europejską Konwencję praw Człowieka    88
  4. DZIAŁALNOŚĆ POLICJI A OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA    93
   4.1. Wprowadzenie    93
   4.2. Ochrona praw i wolności człowieka jako podstawowe zadanie policji    95
   4.3. Przestrzeganie praw i wolności człowieka podczas i w związku z wykonywaniem zadań służbowych przez policję    96
   4.4. Funkcjonariusz policji jako szczególny podmiot praw i wolności. Ochrona prawna funkcjonariusza policji    102
   4.5. Podsumowanie    104
  5. AKTY MIĘDZYNARODOWE DOTYCZĄCE STATUSU I ZASAD DZIAŁANIA POLICJI    109
   5.1. Wprowadzenie    109
   5.2. System uniwersalny    110
   5.2.1. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych    110
   5.2.2. Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania    110
   5.2.3. Kodeks postępowania funkcjonariuszy porządku prawnego    111
   5.2.4. Podstawowe zasady użycia siły oraz broni palnej przez funkcjonariuszy porządku prawnego    112
   5.3. System europejski    114
   5.3.1. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności    114
   5.3.2. Europejska konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu    115
   5.3.3. Konwencja o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych    115
   5.3.4. Deklaracja o policji    116
   5.3.5. Korzystanie z danych osobowych przez służby policyjne    117
  6. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA W KONTROLI NAD PRZESTĘPCZOŚCIĄ    119
   6.1. Przyczyny uzasadniające potrzebę międzynarodowej współpracy w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości    119
   6.2. Podstawy prawne międzynarodowej współpracy w kontroli nad przestępczością    120
   6.3. Przedmiotowy zakres i formy współpracy międzynarodowej    124
   6.4. Współpraca międzynarodowa w ramach organizacji międzynarodowych    126
   6.4.1. Współpraca w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych    126
   6.4.2. Współpraca w ramach Rady Europy    127
   6.4.3. Współpraca w ramach Interpolu — Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej    129
   6.4.4. Współpraca w ramach Europolu    133
   6.4.5. Współpraca w ramach państw grupy Schengen    137
   6.5. Współpraca w ramach międzynarodowych organizacji pozarządowych    139
   6.5.1. Zarys wybranych międzynarodowych organizacji pozarządowych zajmujących się przestępczością    140
  7. WYBRANE ZAGADNIENIA MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA KARNEGO MAJĄCE ODNIESIENIE DO DZIAŁALNOŚCI POLICJI    145
   7.1. Standaryzacja ustawodawstw karnych    145
   7.2. Międzynarodowa pomoc w sprawach karnych, jej zakres oraz zasady udzielania    147
   7.3. Ekstradycja przestępców    150
   7.4. Przekazanie — przejęcie ścigania    159
   7.5. Europejski nakaz aresztowania    164
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia