Władza a społeczeństwo?

Od średniowiecza do II wojny światowej

1 opinia

Format:

ibuk

Głównym celem autora jest ukazanie ewolucji w relacjach władzy i społeczeństwa od upadku Rzymu do II wojny światowej. Od najdawniejszych czasów do dziś stosunki władzy ze społeczeństwem stanowią podstawowy element dziejów ludzkości. Dążenie do rządzenia, panowania nad innymi, wywodzi się z natury człowieka. I władza, i społeczeństwa miały wpływ na zmianę stosunków społecznych, na kształtowanie się prawa i poziomu egzystencji ludzkiej.
W książce autor podejmuje próbę odpowiedzi m. in. na następujące pytania:
kto miał większy wpływ na kształtowanie się prawa i poziomu egzystencji ludzkiej, władza czy społeczeństwo?
jaki był zakres władzy w poszczególnych systemach ustrojowych?
jakie metody i środki były stosowane przez rządzących, a jakie przez społeczeństwo, które z nich były skuteczniejsze?
w jakim stopniu władcy i rządzący wychodzili naprzeciw potrzebom społecznym?
czy demokracja parlamentarna była w omawianym czasie najlepszym ustrojem?
czy demokratyzacja ustroju wpłynęła na stopę życiową społeczeństwa?


Rok wydania2016
Liczba stron280
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8088-598-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Założenia wstępne    7
  
  Część Pierwsza    9
  Średniowiecze    11
  Rozdział I – Świat po upadku Rzymu    13
  Rozdział II – Państwo Franków. Przekształcenie się Francji w monarchię stanową    19
  Rozdział III – Początki Rzeszy Niemieckiej    27
  Rozdział IV – Monarchia anglo-normandzka (od połowy XI w. do XV w.)     35
  Rozdział V – Ruś i Moskwa    45
  Wnioski i uwagi ogólne do części pierwszej    53
  
  Część Druga    55
  Okres nowożytny    57
  Rozdział I – Odkrycia geograficzne, renesans i reformacja    59
  Rozdział II – Anglia liderem przemian     71
  Rozdział III – Francja w okresie monarchii absolutnej    85
  Rozdział IV – Niemcy w czasach decentralizacji państwa    99
  Rozdział V – System rządów carskich (XVI–XVIII w.)    105
  Rozdział VI – Stany Zjednoczone Ameryki (1776–1800)    113
  Wnioski i uwagi ogólne do części drugiej     119
  
  Część Trzecia    123
  Czasy demokracji, kapitału i monopoli    125
  Rozdział I – Stany Zjednoczone. Błyskawiczna kariera państwa i społeczeństwa     127
  Rozdział II – Powrót Rzeszy do Cesarstwa Niemieckiego. Powstanie Austro-Węgier     141
  Rozdział III – System władzy w Anglii    157
  Rozdział IV – Zmienne losy demokracji francuskiej    169
  Rozdział V – Rosja w okowach caratu     179
  Podsumowanie części trzeciej    187
  
  Część Czwarta    195
  Okres międzywojenny (1918–1939)    197
  rozdział I – Demokracja amerykańska    199
  Rozdział II – Względna stabilizacja polityczno-społeczna w Wielkiej Brytanii    217
  Rozdział III – Francja między prawicą a lewicą    225
  Rozdział IV – Faszyzm niemiecki    233
  Rozdział V – Totalitaryzm sowiecki    243
  Podsumowanie części czwartej    255
  
  Uwagi końcowe     261
  
  Bibliografia    271
RozwińZwiń