Władza i media w Bułgarii

Władza i media w Bułgarii

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

24,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest poświęcona kształtowaniu się systemu medialnego Bułgarii w szerokim aspekcie wydarzeń politycznych i społecznych w tym kraju od I połowy XIX do początku XXI wieku.


Szczegółowo omówiono w niej:   • powstanie i rozwój pierwszej prasy bułgarskiej w XIX wieku;

  • kształtowanie sfery medialnej Księstwa Bułgarii w szerokim kontekście doktryny konstytucyjnej z 1878 roku;

  • prasę okresu carstwa Bułgarii z uwzględnieniem różnorodnych zamachów władzy politycznej na wolność słowa w systemach dyktatury wojskowej, faszyzmu, komunizmu;

  • uwarunkowania polityczne przy kształtowaniu sfery medialnej Bułgarii w okresie instalowania demokracji w tym kraju i tuż przed przystąpieniem Bułgarii do Unii Europejskiej.


Książkę zamyka panorama krajowych, regionalnych i etnicznych mediów w Bułgarii.


Liczba stron518
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-2543-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     19
  
  Rozdział 1. Założenia teoretyczne, metody badawcze, podstawowe pojęcia     27
   1.1. Podstawowe pojęcia – przegląd     27
   1.1.1. System     27
   1.1.2. System polityczny     29
   1.1.2.1. Media w systemie politycznym     32
   1.1.3. System medialny     37
   1.1.3.1. Polskie spojrzenie na system medialny     38
   1.1.3.2. Bułgarskie spojrzenie na system medialny     43
   1.1.3.3. Media jako oko cyklonu procesów dziejowych     56
   1.2. Przedmiot badań     62
   1.2.1. Metoda badań     62
  
  Rozdział 2. Otoczenie polityczne i pierwsze bułgarskie periodyki w okresie wyzwolenia narodowego     73
   2.1. Uwarunkowania historyczne, polityczne i kulturowe powstania pierwszych periodyków bułgarskich     73
   2.2. „Lyuboslovie” – periodyk o funkcjach edukacyjnych     77
   2.3. Funkcje oświeceniowe pierwszych periodyków na przykładzie pisma „Bălgarski Orel”     81
   2.4. Funkcje oświeceniowo-informacyjne gazety „Tzarigradski vestnik”     84
   2.5. Uwarunkowania polityczne funkcjonowania bułgarskiego druku w imperium Osmanów     86
   2.6. Centra rozwoju prasy bułgarskiej w imperium Osmanów     93
   2.7. Reżim prawny działalności wydawniczej w imperium Osmanów     95
   2.8. Bułgarska prasa emigracyjna     100
  
  Rozdział 3. System polityczny i medialny Księstwa Bułgarii oraz Rumelii Wschodniej (1878–1885)     111
   3.1. Ustalenie granic Księstwa Bułgarskiego i Rumelii Wschodniej     111
   3.2. Podstawy systemu politycznego Księstwa Bułgarii     114
   3.2.1. Prawa obywatelskie i wolność druku w doktrynie prawa konstytucyjnego Księstwa Bułgarskiego (1879)     117
   3.2.2. Uwarunkowania polityczne powstania Konstytucji Tărnowskiej     120
   3.3. System polityczny Rumelii Wschodniej     121
   3.4. Formy sprawowania władzy przez księcia Aleksandra I von Battenberga     122
   3.4.1. Powołanie rządu i pierwszych instytucji medialnych     123
   3.4.1.1. Funkcje i zadania gazety „Dărzhaven Vestnik”     124
   3.4.1.2. Funkcje i zadania Drukarni Państwowej     126
   3.4.2. Pierwsze próby zmiany systemu politycznego i medialnego księstwa     127
   3.4.2.1. Wprowadzenie reżimu wojskowego w Księstwie Bułgarii (1881–1885)     129
   3.4.2.2. Adaptacja osmańskiego Prawa druku w Księstwie Bułgarii     130
   3.4.2.3. Wprowadzenie zmian do konstytucji i powołanie Rady Krajowej     132
   3.4.2.3.1. Podporządkowanie druku Radzie Krajowej i MSW     133
   3.4.3. Liberalizacja przepisów prawa druku     135
   3.4.4. Proces transformacji systemu politycznego z dyktatury wojskowej w rządy cywilne lojalne wobec armii     138
   3.5. Rumelia Wschodnia jako oaza wolności prasy bułgarskiej     139
   3.6. Liberalizacja prawa druku i proces zjednoczeniowy Księstwa Bułgarii i Rumelii Wschodniej (1886)     140
  
  Rozdział 4. Reglamentacja druku i instytucje medialne w czasach Ferdynanda I Gotha (1887–1908)     143
   4.1. Regulacje druku w okresie rządu narodowców Stefana Stambolova (1887–1894)     144
   4.1.1. Prześladowania polityczne w okresie rządu narodowców     150
   4.2. Wolność druku czy prawo druku? Dymisja Stambolova i liberalizacja sceny politycznej w Bułgarii     152
   4.2.1. Odwilż w mediach     153
   4.2.2. Wolność prasy bez etyki zawodowej dziennikarzy i odpowiedzialności za słowo     156
   4.3. Złote lata wolności mediów i oświecenia narodowego (1889–1908)     157
   4.3.1. Funkcje i zadania BTA – pierwszej bułgarskiej agencji telegraficznej     160
   4.3.2. Wpływ kryzysu gospodarczego i politycznego na doktrynę wolności mediów (1900–1908)     162
   4.4. Proces przygotowań politycznych do ogłoszenia niepodległości     164
   4.4.1. Analiza otoczenia międzynarodowego Bułgarii w latach 1904–1907     164
   4.4.2 Czynniki decydujące o wprowadzeniu regulacji druku w księstwie w latach 1901–1908     168
   4.4.3. Regulacje druku na wypadek wojny i rewolucji     170
   4.4.4. Analiza porównawcza regulacji druku – stan na 1907 rok     172
   4.4.5. Analiza porównawcza instytucji medialnych – stan na 1907 rok     174
   4.5. Prasa żółta i wyspecjalizowana – nowe formy dziennikarstwa     176
  
  Rozdział 5. Regulacje druku i instytucje medialne Carstwa Bułgarii w latach 1908–1918     177
   5.1. Zmiany systemu politycznego i medialnego przed wybuchem konfliktów bałkańskich (1908–1912)     177
   5.2. Zmiany w systemie medialnym Bułgarii w czasie konfliktów bałkańskich (1912–1913) i I wojny światowej (1914–1918)     179
   5.2.1. Powołanie Dyrekcji Druku jako instytucji wspomagającej BTA     180
   5.2.2. Funkcje BTA     181
   5.2.3. Radio – telegraf bez drutu     183
   5.3. Bułgaria po konfliktach zbrojnych (1912–1918)     186
   5.4. Abdykacja Ferdynanda I, zmiany systemu politycznego i medialnego Bułgarii po I wojnie światowej     188
  
  Rozdział 6. Media i władza w doktrynie etatystycznej (1919–1934)     191
   6.1. System polityczny i gospodarczy Bułgarii po I wojnie światowej     191
   6.1.1. Powstanie nieformalnego Związku Dziennikarzy     195
   6.2. Od wolności do podległości – media i władza w autorytarnym reżimie chłopskim Aleksandra Stamboliyskiego (1919–1923)     196
   6.2.1. Ocena regulacji druku z 18 grudnia 1921/1924 roku     198
   6.3. „Terror za terror, śmierć za śmierć” – media i władza w autorytarnym reżimie burżuazyjnym Aleksandra Tzankova (1923–1926)     200
   6.3.1. Nieudana próba przewrotu robotniczo-chłopskiego     202
   6.3.2. Media i władza w okresie burżuazyjnych rządów Aleksandra Tzankova     203
   6.4. Media i władza po falach terroru     205
   6.5. System radiowy     209
   6.6. Kryzys polityczny     218
  
  Rozdział 7. Instytucje medialne w doktrynie faszyzmu (1934–1944)     221
   7.1. „Zveno” – założenia ruchu politycznego, ustroju i doktryny (1934–1936)     221
   7.1.1. Funkcje i zadania Dyrekcji Odnowy Społecznej     223
   7.1.2. Regulacje druku w doktrynie „odnowy społecznej”     224
   7.1.3. System radiowy w doktrynie „odnowy społecznej”     227
   7.2. Władza i media w okresie funkcjonowania monarcho-faszyzmu (1936–1944)     229
   7.2.1. Analiza przekształceń instytucji medialnych     231
   7.2.1.1. Dyrekcja Odnowy Społecznej     231
   7.2.1.2. Rada Programowa Radia     232
   7.2.1.3. Dyrekcja Druku     234
   7.2.1.4. BTA     235
   7.2.1.5. Funkcje i zadania Służby Nadzoru Druku     235
   7.2.1.6. System medialny w doktrynie faszyzmu     238
   7.3. Media i władza w warunkach wojny     240
   7.3.1. Polityka wewnętrzna i zewnętrzna Bułgarii w czasie II wojny światowej     240
   7.3.2. Władza i media w czasie II wojny światowej     243
   7.3.2.1. Zadania, funkcje i struktura Głównej Dyrekcji Propagandy Narodowej     244
   7.3.2.2. Dziennikarstwo – służba cywilna w warunkach wojny     246
   7.3.2.3. Rejestr dziennikarzy     247
   7.3.2.4. Instytucja sądu moralnego i napiętnowania społecznego     248
   7.3.2.5. Nacjonalizacja zawodu dziennikarza     249
   7.3.2.6. Nacjonalizacja druku periodycznego     251
   7.3.3. Wojna w eterze     255
   7.3.3.1. Zakaz słuchania obcych radiostacji     255
   7.3.3.2. Zakaz rozpowszechniania informacji o armii i działaniach wojennych     256
   7.3.4. Rozgłośnie aliantów     256
   7.3.4.1. Radio Svobodna i nezavisima Bălgariya     257
   7.3.4.2. Radio Londyn     257
   7.3.5. Rozgłośnie Kominternu     258
   7.3.5.1. Radio Hristo Botev     258
   7.3.5.2. Radio Naroden Glas i Nowa Europa     258
  
  Rozdział 8. Media i władza w okresie funkcjonowania systemu komunistycznego     259
   8.1. Czas politycznego rewanżu i rozliczeń     260
   8.1.1. Powołanie instytucji Sądu Ludowego     263
   8.1.2. Ustawa o ochronie władzy ludowej     265
   8.1.3. Czas czystek     266
   8.1.4. System nadzoru i socjalizacji politycznej     269
   8.2. Adaptacja i rozbudowa faszystowskiego systemu medialnego w doktrynie komunizmu     270
   8.2.1. Ograniczenie liczby gazet     270
   8.2.2. Funkcje i struktura Ministerstwa Propagandy Narodowej     273
   8.2.3. Instytucja nadzoru prasy     278
   8.2.4. Instytucja cenzury     278
   8.2.5. Instytucja Zarządu Głównego do spraw Literatury i Wydawnictw     280
   8.2.6. Lista informacji chronionej     283
   8.2.7. Instytucja ochrony i ujednolicania informacji     285
   8.3. System radiowy     285
   8.4. Powstanie i rozwój telewizji w Bułgarii     287
   8.5. Monopolizacja agencji informacyjnych, prasy, druku i kolportażu     295
   8.6. Władza i media w pierwszych latach procesu transformacji (1989–1990)     296
   8.6.1. Tymczasowy statut BTV i BR     298
  
  Rozdział 9. Władza i media w Republice Bułgarskiej     303
   9.1. Doktryna konstytucyjna Republiki Bułgarskiej     303
   9.1.1. Podstawowe prawa i wolności obywatelskie w doktrynie konstytucyjnej Republiki Bułgarskiej     304
   9.2. Otoczenie społeczne, polityczne i gospodarcze mediów w procesie transformacji     306
   9.2.1. Działalność Tymczasowej Rady do spraw Częstotliwości Radiowych, Kanałów Telewizyjnych i Sieci Kablowych     311
   9.3. Władza i media w latach 1994–1998     314
   9.3.1. Polityczna wojna o wolność mediów w latach 1995–1998     320
   9.3.2. Debata publiczna o doktrynie wolności mediów     335
   9.3.3. Proponowane reżimy prawne prowadzenia działalności radiofonii i telewizji     340
   9.4. Aktualny reżim prawny działalności mediów w Bułgarii     343
   9.4.1. Regulacje dotyczące mediów drukowanych     343
   9.4.2. Własność instytucji medialnych i zatrudnianie dziennikarzy     344
   9.4.3. Struktura instytucji medialnych     344
   9.4.4. Odpowiedzialność wydawców     344
   9.4.5. Regulacje prawne dotyczące obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych     345
   9.4.6. Zasady opodatkowania instytucji medialnych     345
   9.4.7. Regulacje dotyczące ochrony konkurencji     346
   9.4.8. Regulacje dotyczące ochrony konsumentów mediów     346
   9.4.9. Instytucja odpowiedzi i sprostowań     347
   9.4.10. Ochrona źródeł informacji     348
   9.4.11. Dostęp do informacji publicznej     349
   9.4.11.1. Ocena efektywności praw wynikających z dostępu do informacji publicznej w sferze medialnej     349
   9.5. System mediów elektronicznych     352
   9.5.1. Działalność Rady Częstotliwości Radiowych     353
   9.5.1.1. Ocena regulacji dotyczących mediów elektronicznych wynikających z Prawa o telekomunikacji z 1998 roku     354
   9.5.2. Ocena ustawy Prawo o radiu i telewizji z 1998 roku     356
   9.5.2.1. Definicje dotyczące radiofonii i telewizji     357
   9.5.2.2. Nadawcy publiczni i komercyjni     358
   9.5.2.3. Rada Mediów Elektronicznych     359
   9.5.2.3.1. Zadania Rady Mediów Elektronicznych     360
   9.5.2.3.2. Członkowie Rady Mediów Elektronicznych     361
   9.5.2.3.3. Przewodniczący Rady Mediów Elektronicznych     362
   9.5.2.3.4. Struktura Rady Mediów Elektronicznych     362
   9.5.3. Bułgarskie Radio i Bułgarska Telewizja     364
   9.5.3.1. Formy finansowania BR i BTV     364
   9.5.3.2. Sankcje     365
   9.5.4. Ustawowe gwarancje wolności słowa i mediów elektronicznych     365
   9.6. Kodeks etyczny bułgarskich mediów     366
  
  Rozdział 10. Panorama mediów bułgarskich     367
   10.1. Radio     367
   10.1.1. Radio publiczne     367
   10.1.1.1. Radio Horizont     367
   10.1.1.2. Radio Hristo Botev     368
   10.1.1.3. Prywatni nadawcy publiczni     368
   10.1.2. Radiostacje komercyjne     370
   10.1.3. Radia formatowe     373
   10.1.4. Grupy radiowe     374
   10.1.5. Radia profilowane     374
   10.1.6. Ocena rynku radiowego     375
   10.1.6.1. Kryzys w Bułgarskim Radiu     375
   10.1.6.2. Mapa aktywności radiowej w Bułgarii     377
   10.1.6.3. Mapa audytorium radiowego w Sofii     378
   10.1.7. System Radia FM+     378
   10.2. Telewizja     384
   10.2.1. Państwowa telewizja publiczna     384
   10.2.2. Prywatne telewizje publiczne     387
   10.2.3. Telewizje komercyjne     387
   10.2.3.1. Ogólnokrajowe telewizje komercyjne     388
   10.2.3.2. Regionalne telewizje komercyjne     389
   10.2.4. Telewizje sieciowe     390
   10.2.5. Telewizje kablowe i satelitarne     390
   10.2.6. Telewizje profilowane     391
   10.2.7. Telewizja internetowa     392
   10.2.8. Ocena rynku telewizyjnego w Bułgarii     393
   10.2.8.1. Mapa własnościowa telewizji komercyjnej     394
   10.2.8.1.1. News Corporation     394
   10.2.8.1.2. Antenna Group     395
   10.2.8.1.3. Balkan Media Group Limited     395
   10.2.8.2. Mapa audytorium telewizyjnego w Bułgarii     395
   10.2.8.3. Mapa rynku reklamy telewizyjnej     396
   10.2.9. System telewizji Nova TV     396
   10.3. Agencje informacyjne w systemie medialnym Bułgarii     399
   10.3.1. BTA – krajowy instytut informacyjny     399
   10.3.2. Prywatne agencje informacyjne     399
   10.3.2.1. Agencja informacyjna BGNES     400
   10.3.2.2. Agencja informacyjna DNES+     400
   10.3.2.3. Bulgarian News Network     400
   10.3.2.4. Agencja Informacyjna Focus     400
   10.3.3. Ocena agencji informacyjnych     401
   10.3.3.1. BTA     401
   10.3.4. System aencji Focus     402
   10.4. Prasa drukowana w systemie medialnym w Bułgarii     408
   10.4.1. Media i władza – gazetowe wojny     409
   10.4.2. Grupy medialne wydające prasę codzienną informacyjną w Bułgarii     415
   10.4.2.1. WAZ     415
   10.4.2.2. Economedia AD     416
   10.4.2.3. Novinar Media AD     416
   10.4.2.4. Standart News EAD     417
   10.4.2.5. Sega AD     417
   10.4.2.6. Nova Bălgarska Mediyna Grupa EOOD     417
   10.4.2.7. Ekspres BG AD     418
   10.4.3. Ocena rynku prasy drukowanej w Bułgarii     418
   10.4.4. Analiza zawartości i wizualizacji bułgarskiej prasy drukowanej     424
   10.4.4.1. „24 Chasa”     426
   10.4.4.2. „Trud”     428
   10.4.4.3. „Dnevnik”     428
   10.4.4.4. „Novinar”     429
   10.4.4.5. „Standart”     429
   10.4.4.6. „Sega”     430
   10.4.4.7. „Telegraf”     430
   10.4.4.8. „Monitor”     431
   10.4.4.9. „Ekspres”     431
   10.4.4.10. „Treta Văzrast”     432
   10.4.4.11. Bułgarska prasa drukowana. Wnioski z analizy     432
   10.4.5. Reklama w bułgarskiej prasie drukowanej     433
  
  Rozdział 11. Media mniejszości, mniejszości w mediach w Bułgarii     435
   11.1. Tematyka mniejszości etnicznych i narodowych na łamach prasy bułgarskiej     436
   11.2. Media etniczne w systemie medialnym Bułgarii     440
   11.2.1. Prasa ormiańska     444
   11.2.2. Prasa żydowska     445
   11.2.3. Prasa rosyjska     446
   11.2.4. Prasa Romów     450
   11.2.5. Prasa bułgarskich Turków     453
   11.2.6. Prasa Ukraińców, Macedończyków, Wołochów, Arumunów     457
   11.2.7. Mniejszości bez mediów     457
   11.3. Stanowiska mediów mniejszości wobec Bułgarii i Bułgarów     457
   11.4. Media bułgarskie wobec kwestii mniejszości     459
  
  Zakończenie     463
  Bibliografia     471
  Indeks osób     497
  Indeks prasy drukowanej     507
  Indeks agencji informacyjnych     513
  Indeks rozgłośni radiowych     515
  Indeks stacji telewizyjnych     517
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia