W poszukiwaniu pewności prawa. Precedens a przewidywalność orzeczeń sądowych w tradycji prawa anglosaskiego

W poszukiwaniu pewności prawa. Precedens a przewidywalność orzeczeń sądowych w tradycji prawa anglosaskiego

1 opinia

Format:

ibuk

W tradycji prawa anglosaskiego instytucja wiążącego precedensu sądowego jest traktowana jako czynnik zwiększający poziom przewidywalności orzeczeń sądowych. Stanowisko to może prima facie wydawać się zaskakujące z perspektywy prawnika wykształconego w Europie kontynentalnej. W klasycznym pozytywistycznym paradygmacie prawniczym przyjętym w kontynentalnej kulturze prawnej instytucja wiążącego precedensu sądowego była traktowana z rezerwą, której znamiennym przykładem jest określenie superstition du cas, wykorzystywane w literaturze francuskiej do nazwania anglosaskiej zasady stare decisis. W prawie Europy kontynentalnej nowoczesna idea ius certum była utożsamiana z projektem kodyfikacji i założeniem, że prawo powinno być tworzone przez działającego racjonalnie legislatora, który miał zapewnić jego jednolity, spójny, zupełny i wewnętrznie niesprzeczny charakter. Normy zawarte w aktach legislacyjnych miały stanowić przesłankę niezawodnych wnioskowań sylogistycznych.


O ile w jurysprudencji Europy kontynentalnej jest raczej akcentowany problem prawotwórczego charakteru rozstrzygnięcia sądowego w sprawie, dla której brak precedensu – czyli w przypadku, który w prawie anglosaskim jest określany mianem case of first impression – o tyle w prawie anglosaskim dużo większy nacisk kładziony jest na to, że w kolejnych rozpatrywanych sprawach reguły precedensowe stanowią ograniczenie arbitralności sędziowskiej.


Autor książki podejmuje próbę określenia zależności między rozwojem sposobu pojmowania pewności prawa na przestrzeni dziejów prawa anglosaskiego a procesem kształtowania się w tym systemie wiążącej zasady stare decisis.


Liczba stron560
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-3720-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  wprowadzenie    13
  i przewidywalność orzeczeń sądowych    27
  Rozumienie i typologia precedensu sądowego    27
  Zjednoczonych    37
  Judicial opinion a uzasadnienie orzeczenia sądowego    41
  Precedens a inne źródła prawa    44
  terminu „pewność prawa”    46
  Pozostałe zagadnienia terminologiczne    56
  anglosaskiej    56
  przyjmowana w polskich naukach prawnych    57
  precedensu w polskiej doktrynie prawa    58
  common law    65
  Uwagi wstępne    65
  w średniowiecznym i wczesnonowożytnym common law    66
  pewności poznania. Rozum praktyczny a rozum teoretyczny    66
  Pewność prawa w filozofii św. Tomasza z Akwinu    70
  gruncie myśli arystotelesowsko-tomistycznej    77
  w prawie średniowiecznej Anglii    78
  angielskich prawników doby średniowiecza    78
  Anglii    96
  w prawie angielskim od połowy XVI do końca XVIII w.    119
  przez stulecia. Koncepcja prawa w common law XVII w.    121
  prawa a arbitralność decyzji suwerena    136
  w poglądach angielskich prawników XVIII w.    148
  XVI do XVIII w.    160
  Wnioski    178
  arystotelesowska nauka praktyczna    178
  w przednowoczesnym common law    182
  Precedens a przewidywalność orzeczeń sądowych    186
  sądowych w nowoczesnym common law    189
  Uwagi wstępne    189
  oraz filozofii nauki    190
  w poglądach Franciszka Bacona    203
  w poglądach Tomasza Hobbesa    210
  XVIII i XIX w.    216
  Benthama    220
  „określonego źródła prawa”    233
  przewidywalność orzeczeń sądowych    244
  wcześniejszych orzeczeniach    257
  Zjednoczonych od przyjęcia Konstytucji do końca XIX w.    270
  przypisywanego przewidywalności orzeczeń sądowych    279
  w Stanach Zjednoczonych po wojnie secesyjnej    296
  Wnioski    307
  zapewnienia przewidywalności orzeczeń sądowych    307
  sądowych    309
  angielskiego    314
  pierwszych dekad XX w    317
  Uwagi wstępne    317
  -politycznej oraz filozofii    319
  w amerykańskiej jurysprudencji    320
  socjologicznej i realizmu prawniczego    330
  w poglądach i orzecznictwie Olivera Wendella Holmesa    331
  w amerykańskiej jurysprudencji socjologicznej    343
  w służbie postępu społecznego    344
  w poglądach i orzecznictwie Benjamina N. Cardozo    351
  przedstawicieli amerykańskiego realizmu prawniczego    367
  prawa    369
  w intuicyjnej jurysprudencji Josepha Hutchesona    372
  orzeczeń sądowych w poglądach Jerome’a Franka    376
  w umiarkowanym realizmie prawniczym Karla Llewellyna    389
  amerykańskim    416
  precedensu w orzecznictwie amerykańskich sądów    417
  orzecznictwie sądowym    420
  sądowych w różnych dziedzinach prawa    426
  Inflacja prawa precedensowego w Stanach Zjednoczonych.    430
  przedstawicieli angielskiej teorii prawa pierwszej połowy XX w.    433
  w pracach Carletona Kempa Allena    433
  w pracach Arthura Goodharta    437
  jurysprudencji XX w.    442
  do wydania Practice Statement    445
  Wnioski    454
  konkluzje    467
  a przewidywalność orzeczeń sądowych    474
  anglosaskiego    478
  wykaz wykorzystanych źródeł i literatury    485
  summary    523
  indeks osobowy    529
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia