Migracje zarobkowe kobiet oraz ich wpływ na funkcjonowanie rodzin

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

10,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

10,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin to interdyscyplinarne studium przyczyn i skutków migracji zarobkowych kobiet. Poza uwarunkowaniami ekonomicznymi i otoczeniem prawnym migrantek, studium dotyka zagadnień przemiany rodziny pod wpływem nieobecności matki i jej pracy za granicą. Zatrudnienie na peryferiach rynku pracy stanowi źródło zagrożeń dla migrujących kobiet, a jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo ekonomiczne wielu rodzin w Polsce. Praca ukazuje różne odcienie doświadczenia migracji i jego skutków dla rodzin pozostałych w kraju.


Publikacja została nagrodzona w konkursie na najlepszą rozprawę w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.


An interdisciplinary study of the causes and effects of the economic migrations of women. The author presents the economic conditions and the legal environment of the migrants, she portrays different experiences of migration and their effects on the families remaining in the home country; she also discusses the issues of the transformation of the family during the mother’s absence. Being employed at the margins of the job market constitutes a risk for migrating women and at the same time provides economic safety for many families in Poland.


Liczba stron282
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-1999-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  1. Migracje ludności – ustalenia definicyjne     13
  
  1.1. Definicja zjawiska migracji i kryteria jego klasyfikacji     13
  1.2. Typologie migrantów     19
  
  2. Migracje zarobkowe i rodzina w wybranych koncepcjach teoretycznych     23
  
  2.1. Perspektywa ekonomiczna     24
  2.2. Perspektywa psychologiczna     28
  2.3. Perspektywa socjologiczna     31
  2.4. Mezospołeczny kontekst migracji     32
  2.5. Koncepcje syntetyczne     35
  2.6. Perspektywa genderowa     37
  2.7. Wnioski     44
  
  3. Zjawisko migracji w świetle badań     46
  
  3.1. Migracje zarobkowe     47
  3.2. Migracje kobiet     56
  3.3. Migracje i rodzina     65
  3.4. Wnioski     86
  
  4. Współczesne determinanty migracji zarobkowych     88
  
  4.1. Tendencje we współczesnych strumieniach migracji     88
  4.2. Kierunki emigracji Polaków     90
  4.3. Ekonomiczne determinanty migracji     93
  4.3.1. Zróżnicowanie wynagrodzeń za pracę     93
  4.3.2. Poziom bezrobocia     95
  4.3.3. Poziom ubóstwa     98
  4.3.4. Rozwój społeczny i jakość życia     100
  4.4. Warunki pracy migrantów     103
  4.5. Prawne determinanty migracji     104
  4.5.1. Czynniki wypychające versus czynniki przyciągające. Przykłady z ustawodawstw krajowych     105
  4.5.2. Redukcja przeszkód pośrednich – regulacje prawa wspólnotowego. Swobodny przepływ osób w ramach Wspólnot     106
  4.5.3. Wspólnotowe gwarancje zabezpieczenia społecznego     110
  4.6. Sieci migracyjne     112
  4.7. Postęp technologiczny     114
  4.8. Terytorialne zróżnicowanie zjawiska migracji w Polsce     116
  4.9. Wnioski     119
  
  5. Skutki migracji dla rodzin – wstępna analiza zjawiska     123
  
  5.1. Feminizacja migracji a rola kobiety w rodzinie     124
  5.2. Skutki migracji dla dzieci     129
  5.3. Skutki ekonomiczne dla rodzin     132
  5.3.1. Świadczenia rodzinne     134
  5.4. Problemy prawne związane z nieobecnością rodziców. Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem     137
  5.5. Wnioski     140
  
  6. Funkcje rodziny i możliwość ich realizacji na odległość     141
  
  7. Założenia metodologiczne badań     152
  
  7.1. Przedmiot badań     152
  7.2. Uzasadnienie podjęcia problemu badawczego     152
  7.3. Charakterystyka badanej populacji     153
  7.4. Metoda doboru próby     157
  7.5. Materiał badawczy     159
  7.6. Metody i techniki badań     159
  7.7. Cel badań i pytania badawcze     164
  7.8. Przebieg badań     165
  
  8. Analiza wyników badań własnych     167
  
  8.1. Starachowice – społeczno-gospodarcza charakterystyka miejsca badań     167
  8.1.1. Rynek pracy w Starachowicach     168
  8.2. Realizacja funkcji rodziny w warunkach migracji matki     170
  8.2.1. Przyczyny i skutki wyjazdów. Realizacja funkcji ekonomicznej     170
  8.2.1.1. Brak pracy     171
  8.2.1.2. Poziom zarobków     175
  8.2.1.3. Dążenie do niezależności ekonomicznej     178
  8.2.1.4. Zastępstwo w pracy     180
  8.2.1.5. Pobudki turystyczne     181
  8.2.1.6. Przeznaczenie dochodu z pracy za granicą     181
  8.2.2. Funkcja usługowa i opiekuńcza     184
  8.2.3. Funkcja socjalizacyjna     190
  8.2.4. Funkcja emocjonalna     193
  8.2.5. Skutki migracji dla relacji między partnerami. Realizacja funkcji prokreacyjnej     198
  8.2.6. Rola komunikacji pośredniczącej     201
  8.3. Doświadczenie migracji i ich wpływ na życie migrantek     203
  8.3.1. Warunki pracy     203
  8.3.1.1. Dojazd do pracy     203
  8.3.1.2. Pierwsze doświadczenie pracy za granicą .    204
  8.3.1.3. Charakter pracy i brak możliwości awansu     205
  8.3.1.3.1. Praca w charakterze opiekunki     205
  8.3.1.3.2. Praca w polu     208
  8.3.2. Sposoby znalezienia pracy     212
  8.3.3. Krąg społeczny migrantek     216
  8.3.4. „Życie na uboczu”     221
  8.3.5. Życie w transprzestrzeni     223
  8.3.6. Metamorfoza migrantek     224
  8.3.7. Ocena migracji     227
  8.4. Podsumowanie wyników badań własnych     234
  
  9. Wnioski     240
  
  Zakończenie     250
  Bibliografia     252
  Indeks nazwisk     279
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia