Migracje zarobkowe kobiet oraz ich wpływ na funkcjonowanie rodzin

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

10,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

10,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka Migracje zarobkowe kobiet i ich wpływ na funkcjonowanie rodzin to interdyscyplinarne studium przyczyn i skutków migracji zarobkowych kobiet. Poza uwarunkowaniami ekonomicznymi i otoczeniem prawnym migrantek, studium dotyka zagadnień przemiany rodziny pod wpływem nieobecności matki i jej pracy za granicą. Zatrudnienie na peryferiach rynku pracy stanowi źródło zagrożeń dla migrujących kobiet, a jednocześnie zapewnia bezpieczeństwo ekonomiczne wielu rodzin w Polsce. Praca ukazuje różne odcienie doświadczenia migracji i jego skutków dla rodzin pozostałych w kraju.


Publikacja została nagrodzona w konkursie na najlepszą rozprawę w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.


An interdisciplinary study of the causes and effects of the economic migrations of women. The author presents the economic conditions and the legal environment of the migrants, she portrays different experiences of migration and their effects on the families remaining in the home country; she also discusses the issues of the transformation of the family during the mother’s absence. Being employed at the margins of the job market constitutes a risk for migrating women and at the same time provides economic safety for many families in Poland.


Liczba stron282
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-1999-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  1. Migracje ludności – ustalenia definicyjne    13
  1.1. Definicja zjawiska migracji i kryteria jego klasyfikacji    13
  1.2. Typologie migrantów    19
  2. Migracje zarobkowe i rodzina w wybranych koncepcjach teoretycznych    23
  2.1. Perspektywa ekonomiczna    24
  2.2. Perspektywa psychologiczna    28
  2.3. Perspektywa socjologiczna    31
  2.4. Mezospołeczny kontekst migracji    32
  2.5. Koncepcje syntetyczne    35
  2.6. Perspektywa genderowa    37
  2.7. Wnioski    44
  3. Zjawisko migracji w świetle badań    46
  3.1. Migracje zarobkowe    47
  3.2. Migracje kobiet    56
  3.3. Migracje i rodzina    65
  3.4. Wnioski    86
  4. Współczesne determinanty migracji zarobkowych    88
  4.1. Tendencje we współczesnych strumieniach migracji    88
  4.2. Kierunki emigracji Polaków    90
  4.3. Ekonomiczne determinanty migracji    93
  4.3.1. Zróżnicowanie wynagrodzeń za pracę    93
  4.3.2. Poziom bezrobocia    95
  4.3.3. Poziom ubóstwa    98
  4.3.4. Rozwój społeczny i jakość życia    100
  4.4. Warunki pracy migrantów    103
  4.5. Prawne determinanty migracji    104
  4.5.1. Czynniki wypychające versus czynniki przyciągające. Przykłady z ustawodawstw krajowych    105
  4.5.2. Redukcja przeszkód pośrednich – regulacje prawa wspólnotowego. Swobodny przepływ osób w ramach Wspólnot    106
  4.5.3. Wspólnotowe gwarancje zabezpieczenia społecznego    110
  4.6. Sieci migracyjne    112
  4.7. Postęp technologiczny    114
  4.8. Terytorialne zróżnicowanie zjawiska migracji w Polsce    116
  4.9. Wnioski    119
  5. Skutki migracji dla rodzin – wstępna analiza zjawiska    123
  5.1. Feminizacja migracji a rola kobiety w rodzinie    124
  5.2. Skutki migracji dla dzieci    129
  5.3. Skutki ekonomiczne dla rodzin    132
  5.3.1. Świadczenia rodzinne    134
  5.4. Problemy prawne związane z nieobecnością rodziców. Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem    137
  5.5. Wnioski    140
  6. Funkcje rodziny i możliwość ich realizacji na odległość    141
  7. Założenia metodologiczne badań    152
  7.1. Przedmiot badań    152
  7.2. Uzasadnienie podjęcia problemu badawczego    152
  7.3. Charakterystyka badanej populacji    153
  7.4. Metoda doboru próby    157
  7.5. Materiał badawczy    159
  7.6. Metody i techniki badań    159
  7.7. Cel badań i pytania badawcze    164
  7.8. Przebieg badań    165
  8. Analiza wyników badań własnych    167
  8.1. Starachowice – społeczno-gospodarcza charakterystyka miejsca badań    167
  8.1.1. Rynek pracy w Starachowicach    168
  8.2. Realizacja funkcji rodziny w warunkach migracji matki    170
  8.2.1. Przyczyny i skutki wyjazdów. Realizacja funkcji ekonomicznej    170
  8.2.1.1. Brak pracy    171
  8.2.1.2. Poziom zarobków    175
  8.2.1.3. Dążenie do niezależności ekonomicznej    178
  8.2.1.4. Zastępstwo w pracy    180
  8.2.1.5. Pobudki turystyczne    181
  8.2.1.6. Przeznaczenie dochodu z pracy za granicą    181
  8.2.2. Funkcja usługowa i opiekuńcza    184
  8.2.3. Funkcja socjalizacyjna    190
  8.2.4. Funkcja emocjonalna    193
  8.2.5. Skutki migracji dla relacji między partnerami. Realizacja funkcji prokreacyjnej    198
  8.2.6. Rola komunikacji pośredniczącej    201
  8.3. Doświadczenie migracji i ich wpływ na życie migrantek    203
  8.3.1. Warunki pracy    203
  8.3.1.1. Dojazd do pracy    203
  8.3.1.2. Pierwsze doświadczenie pracy za granicą .    204
  8.3.1.3. Charakter pracy i brak możliwości awansu    205
  8.3.1.3.1. Praca w charakterze opiekunki    205
  8.3.1.3.2. Praca w polu    208
  8.3.2. Sposoby znalezienia pracy    212
  8.3.3. Krąg społeczny migrantek    216
  8.3.4. „Życie na uboczu”    221
  8.3.5. Życie w transprzestrzeni    223
  8.3.6. Metamorfoza migrantek    224
  8.3.7. Ocena migracji    227
  8.4. Podsumowanie wyników badań własnych    234
  9. Wnioski    240
  Zakończenie    250
  Bibliografia    252
  Indeks nazwisk    279
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia