Migracje emerytów w Polsce – czynniki, kierunki, konsekwencje

4 oceny

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

23,21  27,30 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 16,38 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Problematyką starzenia się ludności i populacją seniorów zajmuje się wiele dziedzin naukowych, w tym również geografia. Starzenie się populacji to proces polegający na zmianach w strukturze wieku ludności, a jego konsekwencje wywołują różnorodne potrzeby i zagrożenia natury medycznej, społecznej i gospodarczej. Stąd badanie tego procesu ma duże znaczenie teoretyczne i praktyczne. Rolą geografii, zwłaszcza geografii ludności, jest wykrywanie prawidłowości przestrzennych procesu starzenia oraz opis rozmieszczenia, struktur i aktywności społecznej osób starszych, zarówno w ujęciu statycznym, jak i dynamicznym. Podjęcie zagadnienia migracji seniorów w Polsce przez Autora wydaje się bardzo trafne i uzasadnione, gdyż mobilność tej grupy społecznej wzrasta, wpływając na rozwój lokalny i regionalny. - Z recenzji dr. hab. prof. UP Sławomira Kurka


Recenzowana praca stanowi bardzo dobre, a przy tym pionierskie studium wyjątkowo złożonej problematyki badawczej. Wielowymiarowość badań, jak i różnorodność tematyczna i wielowątkowość sprawiają, że obok walorów naukowych, poznawczych i metodycznych dużego znaczenia nabiera aplikacyjność badań. Tym bardziej, że dostarczają one informacji o niezidentyfikowanych dotąd zjawiskach i procesach, towarzyszących migracjom seniorów. Nabierają one też wyjątkowego znaczenia z uwagi na przestrzenny aspekt badań, który wzbogaca obecny stan wiedzy i może być wykorzystany przy formułowaniu celów polityki lokalnej, regionalnej, czy nawet krajowej. - Z recenzji dr hab. Marii Soji


Rok wydania2017
Liczba stron208
KategoriaGeografia kultur
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3258-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp /    7
  
  1. Podstawy metodyczne /    9
  1.1. Cele i hipotezy badawcze /    9
  1.2. Zakres opracowania, metody badawcze, materiał źródłowy /    10
  
  2. Podstawy teoretyczno-metodologiczne badań migracji /    15
  2.1. Badania migracji w literaturze tematycznej /    15
  2.2. Zakres terminologiczny /    21
  2.3. Wybrane koncepcje migracyjne /    25
  2.3.1. Kryterium przestrzenne /    28
  2.3.2. Kryterium motywacji /    29
  2.3.3. Kryterium kosztów i korzyści /    31
  
  3. Migracje emerytów – próba konstrukcji modelu /    33
  
  4. Wybrane migracje wewnętrzne i zewnętrzne emerytów na świecie /    43
  4.1. Wpływ turystyki na migracje emerytów /    44
  4.2. Trudności badań porównawczych w różnych krajach /    46
  4.3. Migracje wewnątrzkrajowe /    51
  4.4. Przykłady migracji emerytów na świecie /    52
  4.4.1. Basen Morza Śródziemnego /    52
  4.4.2. Ameryka Północna /    59
  4.4.3. Azja /    64
  
  5. Czynniki wpływające na migrację emerytów /    67
  5.1. Charakterystyka badanych mi grantów /    68
  5.1.1. Sytuacja ekonomiczna migrantów /    72
  5.1.2. Sytuacja mieszkaniowa migrantów /    74
  5.1.3. Sytuacja rodzinna migrantów /    77
  5.2. Przyczyny migracji seniorów /    78
  5.2.1. Zróżnicowanie przyczyn wg płci /    80
  5.2.2. Zróżnicowanie przyczyn wg wykształcenia /    81
  5.2.3. Zróżnicowanie przyczyn wg wieku /    83
  5.2.4. Zróżnicowanie przyczyn wg miejsca zamieszkania przed migracją /    86
  5.2.5. Zróżnicowanie przyczyn wg sytuacji rodzinnej /    87
  5.3. Refleksje pomigracyjne /    89
  
  6. Wielkość i kierunki migracji polskich emerytów /    93
  6.1. Skala zjawiska migracji emerytów /    93
  6.2. Migracje zagraniczne emerytów /    96
  6.3. Kierunki migracji emerytów w Polsce /    100
  6.4. Napływ emerytów w poszczególnych przedziałach wieku do gmin w Polsce /    120
  6.5. Kierunki napływu emerytów do gmin w otoczeniu największych miast /    130
  
  7. Typologia migracji emerytów /    139
  7.1. Klasyfikacja przestrzenna wg wieku migrantów (metodą k-średnich) /    142
  7.2. Typologia przyczyn migracji (metodą analizy skupień) /    151
  7.3. Typologia kierunków migracji (metodą tabeli znaków) /    154
  
  8. Wskazania dla polityki lokalnej i regionalnej /    159
  8.1. Polityka senioralna gmin /    160
  8.2. Przykłady „dobrych praktyk” /    164
  8.3. Rekomendacje /    167
  
  Zakończenie /    171
  Literatura /    179
  Summary /    197
  Spis tabel /    201
  Spis rycin /    203
RozwińZwiń