Migracje do korzeni

Wybory tożsamościowe Polaków ze Wschodu na studiach w kraju przodków

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

17,96  22,45

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

17,9622,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia, oparta na danych empirycznych o charakterze narracyjnym, jest próbą zastosowania koncepcji „migracji do korzeni” (roots migration) do opisu mobilności edukacyjnej młodych członków polskiej diaspory z państw byłego ZSRR. Autor odtwarza w niej biograficzny wymiar migracji studentów do jedynie częściowo znanej im Polski, z której pochodzi rodzina lub jej niektórzy członkowie. Kraj przodków i jego mieszkańcy jednak nie zawsze okazują się takie, jaki ich obraz kreowała rodzina, szkoła czy Kościół w miejscu urodzenia. Doświadczenia pobytu w Polsce istotnie wpływają na przemiany tożsamości zbiorowej i poczucie przynależności narodowej badanej młodzieży. Książka powinna zainteresować nie tylko specjalistów od migracji, socjologów czy historyków, lecz także tych wszystkich, którym bliski jest los rodaków na Wschodzie. Stanowi ona istotny wkład w badania nad migracjami powrotnymi i edukacyjnymi do Polski, zwłaszcza poprzez wykorzystanie perspektywy biograficznej do analizy doświadczeń życiowych młodych jednostek w pozornie znanej im ojczyźnie.


Liczba stron252
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8220-152-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie. Edukacja w sytuacji migracji do korzeni    9
  
  Rozdział I. Polska diaspora w krajach byłego ZSRR    19
  1. Polska na mapie globalnych ruchów migracyjnych     19
  1.1. Migracje na świecie    19
  1.2. Historia emigracji z Polski    22
  1.3. Dynamika imigracji do Polski    25
  1.4. Wyzwania migracyjne Polski    28
  2. Dylematy teoretyczno-definicyjne wokół obecności Polaków za granicą    30
  2.1. Diaspora    30
  2.2. Migracje powrotne    32
  2.3. Polacy w diasporze, czyli kto?    34
  3. Sytuacja Polaków w krajach byłego ZSRR    39
  4. Polska polityka diasporyczna    42
  5. Powroty do Polski po 1989 r.    47
  6. Przyjazdy studentów z krajów byłego ZSRR    53
  6.1. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego    53
  6.2. Studenci polskiego pochodzenia z krajów byłego ZSRR    56
  7. Wnioski. Studenci z krajów byłego ZSRR jako podmiot polityki diasporycznej    58
  
  Rozdział II. Jak badać tożsamość migrantów? Teoretyczno-metodologiczne ramy badań    61
  1. Socjologia a problematyka narodowa    61
  2. Wokół koncepcji tożsamości    62
  2.1. Próba definicji    62
  2.2. Tożsamość jednostkowa a tożsamość zbiorowa    64
  2.3. Tożsamość narodowa    66
  3. Metodologiczne ramy badań    69
  3.1. Cele i pytania badawcze    70
  3.2. Badanie biografii a migracje     73
  3.3. Etapy działań badawczych    75
  3.4. Uwagi do zastosowanego podejścia    80
  4. Wnioski. Trójfazowy proces migracji do korzeni    82
  
  Rozdział III. Motywy migracji do korzeni    85
  1. Dlaczego ludzie migrują do korzeni?    85
  2. Identyfikacja i walencja kulturowa a migracje    87
  3. Sieci społeczne oraz kapitały społeczny i kulturowy a migracje    89
  4. Motywy symboliczne    91
  4.1. Powinność wobec starszych pokoleń    92
  4.2. Uwiedzenie ojczyzną    97
  4.3. Poszukiwanie polskości    99
  4.4. Konfrontacja z polskim pochodzeniem    103
  5. Motywy instrumentalne    106
  5.1. Wykorzystanie nadarzającej się sposobności    108
  5.2. Kalkulacja możliwości i ograniczeń    110
  5.2.1. Awans edukacyjny i zawodowy     110
  5.2.2. Dostęp do studiów wyższych    113
  5.2.3. Perspektywy życiowe    114
  6. Motywy ucieczkowe    118
  6.1. „Ucieczka od” trajektorii cierpienia    118
  6.2. „Ucieczka do” możliwości samorozwoju i emancypacji    120
  7. Wnioski. Identyfikacja z Polską a motywy migracji do korzeni    125
  
  Rozdział IV. Przyjazd i pobyt w kraju przodków. Między „byciem u siebie” a „obcością”    127
  1. Migracja do korzeni jako doświadczenie kryzysowe    127
  2. Opuszczenie domu rodzinnego i przyjazd do Polski    129
  2.1. Przekroczenie granicy jako nowy etap życia    129
  2.2. Wejście w dorosłość    132
  3. Początkowe bariery adaptacyjne    134
  3.1. Problemy językowe    136
  3.2. Warunki bytowe    138
  3.3. Relacje z rodakami w Polsce    139
  3.3.1. „Swoi” czy „obcy”?    139
  3.3.2. Afirmacja dla wschodnich korzeni    141
  3.3.3. Weryfikacja polskości    142
  3.3.4. Racjonalizacja doświadczeń wykluczania ze wspólnoty    144
  4. Próby niwelowania dystansu kulturowego    148
  4.1. Nauka języka i kultury    149
  4.2. Otwarcie na kontakty międzykulturowe    150
  4.3. Przełamywanie (auto)stereotypów    151
  5. Adaptacja a transnarodowe sieci społeczne i migracyjny kapitał społeczny    154
  5.1. Bliscy w krajach urodzenia    155
  5.2. Krewni w Polsce    156
  5.3. Inni imigranci z krajów byłego ZSRR    158
  5.3.1. Wspólnota losów i doświadczeń    159
  5.3.2. Negocjowanie polskości    162
  6. Wnioski. „Obcy rodacy” w kraju przodków    164
  
  Rozdział V. Typy tożsamości narodowej w sytuacji migracji do korzeni    167
  1. Kontekstualność i relacyjność tożsamości narodowej    167
  2. Tożsamość integralna    169
  2.1. Polskość ugruntowana    169
  2.2. Polskość obroniona    171
  3. Tożsamość podwójna    175
  4. Tożsamość niepewna    178
  4.1. Polskość zawieszona    178
  4.2. Polskość niepotwierdzona    184
  4.3. Polskość sytuacyjna    188
  5. Tożsamość wielokrotna    191
  5.1. Tożsamość europejska    191
  5.2. Tożsamość kosmopolityczna    195
  6. Bezdomność    200
  7. Plany na przyszłość    204
  8. Wnioski. Między integralnością a złożonością tożsamości    209
  
  Zakończenie. Polscy studenci z krajów byłego ZSRR w poszukiwaniu własnego miejsca w świecie    213
  
  Bibliografia    221
  
  Wykaz wykresów i schematów    247
  Aneks. Wykaz narratorów    249
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia