X

  Podziękowania 13
  
  Wykaz skrótów 15
  
  Rozdział 1. Systemy penitencjarne państw skandynawskich – wprowadzenie 17
  
  1.1. Nie tylko żart 17
  1.2. Przedmiot pracy 18
  1.3. Metoda 20
  1.4. Państwa skandynawskie – ogólne dane 26
  1.5. Polityka kryminalna, polityka karna i polityka penitencjarna 28
  1.6. Przestępczość i reakcja na nią w Skandynawii 31
  1.7. Struktura pracy 37
  
  Rozdział 2. Instytucje symbolizujące skandynawską wspólnotę i współpracę w zakresie polityki kryminalnej, karnej i penitencjarnej 41
  
  2.1. Kraje skandynawskie – idea panskandynawizmu 41
  2.2. Rada Nordycka 42
  2.3. Nordycka Komisja Prawa Karnego 43
  2.4. Skandynawska Rada Badań Kryminologicznych 48
  2.5. Skandynawskie periodyki prawa karnego, penitencjarnego i kryminologii 48
  2.6. Skandynawskie Rady Zapobiegania Przestępczości 50
  2.7. Doktryna państwa dobrobytu a skandynawska polityka karna 52
  2.7.1. Kolektywizm versus indywidualizm 54
  2.7.2. Represyjność versus łagodność 55
  2.8. Instytucja kary a przestrzeganie prawa w państwie dobrobytu 57
  2.8.1. Kontrola zachowań w państwie dobrobytu – ujęcie krytyczne 60
  2.8.2. Przyczyny redukcji przemocy w skandynawskich państwach welfare state 63
  2.9. Wpływ globalizacji na skandynawskie polityki karne 65
  2.10. Podsumowanie 71
  
  Rozdział 3. Polityka kryminalna państw skandynawskich 75
  
  3.1. Wprowadzenie 75
  3.2. Pojęcie przestępstwa i kary w kodeksach karnych Szwecji, Danii, Norwegii i Finlandii 77
  3.2.1. Szwecja 77
  3.2.2. Dania 94
  3.2.3. Norwegia 106
  3.2.4. Finlandia 116
  3.3. Prawo karne jako ultima ratio. Dekryminalizacja i kryminalizacja zachowań w Skandynawii 131
  3.4. Skandynawskie debaty wokół zadań i istoty polityki kryminalnej – podsumowanie 135
  
  Rozdział 4. Skandynawska polityka karna 139
  
  4.1. Skandynawskie ujęcie polityki karnej 139
  4.1.1. Identyfikacja przestępstwa 141
  4.1.2. Strażnicy porządku prawnego 144
  4.2. Cele i zadania polityki karnej w Skandynawii 152
  4.2.1. Przestępcy to my 153
  4.3. Kryteria skuteczności polityki karnej 156
  4.3.1. Polityka karna wobec nowych wyzwań 158
  4.3.2. Miary niepowodzenia polityki karnej 161
  4.4. Znaczenie prewencji generalnej w skandynawskim modelu polityki karnej 162
  4.4.1. Prewencja generalna – zobowiązanie władzy do roztropnego działania 165
  4.5. Podsumowanie 169
  
  Rozdział 5. Przestępczość i przestępcy w Skandynawii 176
  
  5.1. Statystyka przestępczości w Skandynawii na tle porównawczym 176
  5.2. Miejsce kary pozbawienia wolności wśród stosowanych sankcji 198
  5.3. Statystyczny obraz skandynawskiego więźnia 203
  
  Rozdział 6. Polityka penitencjarna państw skandynawskich – ewolucja zadań i celów kary pozbawienia wolności 208
  
  6.1. Polityka penitencjarna państw skandynawskich – wprowadzenie 208
  6.2. Więzienie – soczewka procesów społecznych: władza, empatia i resocjalizacja 210
  6.2.1. Więzienie jako instrument sprawowania władzy 210
  6.2.2. Więzienie jako wyraz społecznej solidarności i empatii 215
  6.2.3. Więzienie jako instrument cywilizowania stosunków społecznych 218
  6.2.4. Spór o pierwotny cel kary – korzyści materialne czy poprawa sprawcy 222
  6.3. Ewolucja zadań kary pozbawienia wolności 227
  6.3.1. Retrybucja 227
  6.3.2. Terapia i resocjalizacja 229
  6.3.3. Sprawiedliwa odpłata – just desert 232
  6.3.4. Rezygnacja z kar nieoznaczonych i przymusu poprawy 233
  6.3.5. Warunki powstania i efekty uwięziennienia oraz sposoby przeciwdziałania im 236
  6.3.6. W kierunku normalizacji 242
  6.3.7. Normalizacja wykonania kary pozbawienia wolności 249
  
  Rozdział 7. Historyczno-obyczajowe determinanty polityki kryminalnej, karnej i penitencjarnej w Skandynawii 260
  
  7.1. Źródła specyfiki skandynawskiego systemu penitencjarnego 260
  7.2. Polityczny kontekst skandynawskich systemów penitencjarnych 261
  7.2.1. Początki więziennictwa 261
  7.2.2. Historyczne źródła równości i sprawiedliwości społecznej w Skandynawii 275
  7.2.3. Służebna funkcja prawa 282
  7.3. Obyczajowy (społeczno-kulturowy) aspekt rozwoju skandynawskich systemów penitencjarnych 285
  7.3.1. Protestantyzm 286
  7.3.2. Edukacja 289
  7.3.3. Administracja państwowa 293
  7.4. Prawno-akcjologiczny aspekt rozwoju skandynawskich systemów penitencjarnych 298
  7.5. Podsumowanie 306
  
  Rozdział 8. Szwedzki system penitencjarny 309
  
  8.1. Szwecja – penitencjarna Mekka 309
  8.2. Misja szwedzkiej służby penitencjarnej 314
  8.3. Zakłady karne w Szwecji. Więzienia i więźniowie 315
  8.3.1. Od „wyludnić więzienia” do „wychodzi lepszy” 318
  8.4. Organizacja systemu korekcyjnego w Szwecji 320
  8.5. Ustawowa regulacja wykonania kary więzienia w Szwecji 322
  8.5.1. Nieizolacyjne formy przeciwdziałania szkodliwości kar izolacyjnych 323
  8.5.2. Instytucjonalne metody eliminacji szkodliwych efektów uwięzienia w systemie penitencjarnym 326
  8.6. Przykłady konkretnych rozwiązań penitencjarnych – elektroniczny monitoring. Wirtualne więzienie przyszłości 331
  8.7. Podsumowanie 334
  
  Rozdział 9. Duński system penitencjarny 335
  
  9.1. Dania – elastyczność i szacunek dla prawa 335
  9.2. Misja duńskiej służby penitencjarnej 338
  9.3. Ustawowe zasady wykonania kary pozbawienia wolności w Danii 340
  9.4. Organizacja i zadania duńskiej Służby Więziennictwa i Probacji 352
  9.5. Duńskie zakłady karne 354
  9.6. Przykłady konkretnych rozwiązań penitencjarnych w Danii 357
  9.6.1. Otwarte zakłady karne w Danii 357
  9.6.2. Herstedvester – zamknięty zakład karny 360
  9.6.3. Ringe – zamknięty zakład karny 372
  9.7. Podsumowanie 376
  
  Rozdział 10. Norweski system penitencjarny 378
  
  10.1. Norwegia – penitencjarna zmiana warty 378
  10.2. Misja norweskiej służby penitencjarnej 379
  10.3. Rozwój instytucji izolacyjnych w Norwegii 382
  10.4. Ustawowa regulacja wykonania kary pozbawienia wolności w Norwegii 384
  10.5. Organizacja i zadania norweskiej Służby Więziennictwa i Probacji 389
  10.6. Norweska statystyka więzienna 392
  10.7. Norweskie zakłady karne 394
  10.8. Przykłady konkretnych rozwiązań programów penitencjarnych 396
  10.8.1. Ullersmo – zamknięty zakład karny 396
  10.8.2. Kroksrud – otwarty zakład karny i kwestia narkotyków 398
  10.9. Podsumowanie 399
  
  Rozdział 11. Fiński system penitencjarny 401
  
  11.1. Finlandia – miejsce na skali przemian 401
  11.2. Rozwój instytucji izolacyjnych w Finlandii. Brzemię historii – wpływ szwedzkiej i rosyjskiej zależności na fińską politykę karną 407
  11.2.1. Deportacje na Syberię w fińskim systemie karnym 409
  11.2.2. Przyczyny stosunkowej surowości fińskich kar 413
  11.3. Zakłady karne w Finlandii. Więzienia i więźniowie 415
  11.4. Organizacja i zadania fińskiej Służby Więziennictwa i Probacji 420
  11.5. Misja fińskiej Służby Więziennictwa i Probacji 425
  11.6. Ustawowe zasady wykonania kary pozbawienia wolności w Finlandii 426
  11.7. Przykłady konkretnych rozwiązań penitencjarnych w Finlandii 431
  11.7.1. Więzienie zamknięte Hämeenlinna, oddział zewnętrzny Vanaja i obóz pracy Ojoinen 432
  11.8. Podsumowanie 437
  
  Rozdział 12. Skandynawska lekcja 440
  
  12.1. Penitencjarny system skandynawski – jedność czy wielość systemów 440
  12.2. Fenomen skandynawskiej stosunkowej łagodności systemu penitencjarnego 442
  12.3. Źródła stabilności systemu 444
  12.4. Zmiany w populacji więziennej w państwach skandynawskich od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku 450
  12.5. Skandynawskie przesłanie 454
  
  Bibliografia 461
  Summary 485
  Indeksy 490
Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle polityki kryminalnej, karnej i penitencjarnej
- 5%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

502

Kategoria

Prawo Unii Europejskiej

ISBN-13

978-83-235-1896-9

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 2,88 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

10,00

9,50

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Książka prezentuje systemy Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji. Autorka stara się dociec: Co jest przyczyną i co tłumaczy fenomen skandynawskiej względnej łagodności oraz stabilności systemu penitencjarnego? Czy można mówić o jednolitym systemie skandynawskim? Bada również powody wzrostu populacji więziennej w Skandynawii oraz to, co z penitencjarnych doświadczeń skandynawskich wynika dla nas w Polsce, na progu nowego tysiąclecia. Czy doświadczenia skandynawskie mogą mieć charakter uniwersalny i jakie warunki muszą być spełnione, żeby można je było skutecznie replikować.


Sięga też do kulturowych korzeni (wspólnej tradycji historycznej, wzajemnej zależności i długich okresów współpracy) i tam poszukuje wyjaśnienia stosunków panujących w polityce karnej tych państw. Zauważa, że to "kapitał społeczny" - istnienie więzi społecznych, poczucie wspólnoty, wyznawanie wspólnych wartości - w dużym stopniu pozwala na internalizacje norm i tym samym przeciwdziała naruszaniu prawa.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!