Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle polityki kryminalnej, karnej i penitencjarnej

-30%

Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle polityki kryminalnej, karnej i penitencjarnej

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

11,69  16,70

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 16,70 zł (-30%)

Najniższa cena z 30 dni: 11,69 zł  


11,69

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka prezentuje systemy Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji. Autorka stara się dociec: Co jest przyczyną i co tłumaczy fenomen skandynawskiej względnej łagodności oraz stabilności systemu penitencjarnego? Czy można mówić o jednolitym systemie skandynawskim? Bada również powody wzrostu populacji więziennej w Skandynawii oraz to, co z penitencjarnych doświadczeń skandynawskich wynika dla nas w Polsce, na progu nowego tysiąclecia. Czy doświadczenia skandynawskie mogą mieć charakter uniwersalny i jakie warunki muszą być spełnione, żeby można je było skutecznie replikować.


Sięga też do kulturowych korzeni (wspólnej tradycji historycznej, wzajemnej zależności i długich okresów współpracy) i tam poszukuje wyjaśnienia stosunków panujących w polityce karnej tych państw. Zauważa, że to "kapitał społeczny" - istnienie więzi społecznych, poczucie wspólnoty, wyznawanie wspólnych wartości - w dużym stopniu pozwala na internalizacje norm i tym samym przeciwdziała naruszaniu prawa.


Rok wydania2007
Liczba stron502
KategoriaPrawo Unii Europejskiej
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-1896-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Podziękowania     13
  
  Wykaz skrótów     15
  
  Rozdział 1. Systemy penitencjarne państw skandynawskich – wprowadzenie     17
  
  1.1. Nie tylko żart     17
  1.2. Przedmiot pracy     18
  1.3. Metoda     20
  1.4. Państwa skandynawskie – ogólne dane     26
  1.5. Polityka kryminalna, polityka karna i polityka penitencjarna     28
  1.6. Przestępczość i reakcja na nią w Skandynawii     31
  1.7. Struktura pracy     37
  
  Rozdział 2. Instytucje symbolizujące skandynawską wspólnotę i współpracę w zakresie polityki kryminalnej, karnej i penitencjarnej     41
  
  2.1. Kraje skandynawskie – idea panskandynawizmu     41
  2.2. Rada Nordycka     42
  2.3. Nordycka Komisja Prawa Karnego     43
  2.4. Skandynawska Rada Badań Kryminologicznych     48
  2.5. Skandynawskie periodyki prawa karnego, penitencjarnego i kryminologii     48
  2.6. Skandynawskie Rady Zapobiegania Przestępczości     50
  2.7. Doktryna państwa dobrobytu a skandynawska polityka karna     52
  2.7.1. Kolektywizm versus indywidualizm     54
  2.7.2. Represyjność versus łagodność     55
  2.8. Instytucja kary a przestrzeganie prawa w państwie dobrobytu     57
  2.8.1. Kontrola zachowań w państwie dobrobytu – ujęcie krytyczne     60
  2.8.2. Przyczyny redukcji przemocy w skandynawskich państwach welfare state     63
  2.9. Wpływ globalizacji na skandynawskie polityki karne     65
  2.10. Podsumowanie     71
  
  Rozdział 3. Polityka kryminalna państw skandynawskich     75
  
  3.1. Wprowadzenie     75
  3.2. Pojęcie przestępstwa i kary w kodeksach karnych Szwecji, Danii, Norwegii i Finlandii     77
  3.2.1. Szwecja     77
  3.2.2. Dania     94
  3.2.3. Norwegia     106
  3.2.4. Finlandia     116
  3.3. Prawo karne jako ultima ratio. Dekryminalizacja i kryminalizacja zachowań w Skandynawii     131
  3.4. Skandynawskie debaty wokół zadań i istoty polityki kryminalnej – podsumowanie     135
  
  Rozdział 4. Skandynawska polityka karna     139
  
  4.1. Skandynawskie ujęcie polityki karnej     139
  4.1.1. Identyfikacja przestępstwa     141
  4.1.2. Strażnicy porządku prawnego     144
  4.2. Cele i zadania polityki karnej w Skandynawii     152
  4.2.1. Przestępcy to my     153
  4.3. Kryteria skuteczności polityki karnej     156
  4.3.1. Polityka karna wobec nowych wyzwań     158
  4.3.2. Miary niepowodzenia polityki karnej     161
  4.4. Znaczenie prewencji generalnej w skandynawskim modelu polityki karnej     162
  4.4.1. Prewencja generalna – zobowiązanie władzy do roztropnego działania     165
  4.5. Podsumowanie     169
  
  Rozdział 5. Przestępczość i przestępcy w Skandynawii     176
  
  5.1. Statystyka przestępczości w Skandynawii na tle porównawczym     176
  5.2. Miejsce kary pozbawienia wolności wśród stosowanych sankcji     198
  5.3. Statystyczny obraz skandynawskiego więźnia     203
  
  Rozdział 6. Polityka penitencjarna państw skandynawskich – ewolucja zadań i celów kary pozbawienia wolności     208
  
  6.1. Polityka penitencjarna państw skandynawskich – wprowadzenie     208
  6.2. Więzienie – soczewka procesów społecznych: władza, empatia i resocjalizacja     210
  6.2.1. Więzienie jako instrument sprawowania władzy     210
  6.2.2. Więzienie jako wyraz społecznej solidarności i empatii     215
  6.2.3. Więzienie jako instrument cywilizowania stosunków społecznych     218
  6.2.4. Spór o pierwotny cel kary – korzyści materialne czy poprawa sprawcy     222
  6.3. Ewolucja zadań kary pozbawienia wolności     227
  6.3.1. Retrybucja     227
  6.3.2. Terapia i resocjalizacja     229
  6.3.3. Sprawiedliwa odpłata – just desert     232
  6.3.4. Rezygnacja z kar nieoznaczonych i przymusu poprawy     233
  6.3.5. Warunki powstania i efekty uwięziennienia oraz sposoby przeciwdziałania im     236
  6.3.6. W kierunku normalizacji     242
  6.3.7. Normalizacja wykonania kary pozbawienia wolności     249
  
  Rozdział 7. Historyczno-obyczajowe determinanty polityki kryminalnej, karnej i penitencjarnej w Skandynawii     260
  
  7.1. Źródła specyfiki skandynawskiego systemu penitencjarnego     260
  7.2. Polityczny kontekst skandynawskich systemów penitencjarnych     261
  7.2.1. Początki więziennictwa     261
  7.2.2. Historyczne źródła równości i sprawiedliwości społecznej w Skandynawii     275
  7.2.3. Służebna funkcja prawa     282
  7.3. Obyczajowy (społeczno-kulturowy) aspekt rozwoju skandynawskich systemów penitencjarnych     285
  7.3.1. Protestantyzm     286
  7.3.2. Edukacja     289
  7.3.3. Administracja państwowa     293
  7.4. Prawno-akcjologiczny aspekt rozwoju skandynawskich systemów penitencjarnych     298
  7.5. Podsumowanie     306
  
  Rozdział 8. Szwedzki system penitencjarny     309
  
  8.1. Szwecja – penitencjarna Mekka     309
  8.2. Misja szwedzkiej służby penitencjarnej     314
  8.3. Zakłady karne w Szwecji. Więzienia i więźniowie     315
  8.3.1. Od „wyludnić więzienia” do „wychodzi lepszy”     318
  8.4. Organizacja systemu korekcyjnego w Szwecji     320
  8.5. Ustawowa regulacja wykonania kary więzienia w Szwecji     322
  8.5.1. Nieizolacyjne formy przeciwdziałania szkodliwości kar izolacyjnych     323
  8.5.2. Instytucjonalne metody eliminacji szkodliwych efektów uwięzienia w systemie penitencjarnym     326
  8.6. Przykłady konkretnych rozwiązań penitencjarnych – elektroniczny monitoring. Wirtualne więzienie przyszłości     331
  8.7. Podsumowanie     334
  
  Rozdział 9. Duński system penitencjarny     335
  
  9.1. Dania – elastyczność i szacunek dla prawa     335
  9.2. Misja duńskiej służby penitencjarnej     338
  9.3. Ustawowe zasady wykonania kary pozbawienia wolności w Danii     340
  9.4. Organizacja i zadania duńskiej Służby Więziennictwa i Probacji     352
  9.5. Duńskie zakłady karne     354
  9.6. Przykłady konkretnych rozwiązań penitencjarnych w Danii     357
  9.6.1. Otwarte zakłady karne w Danii     357
  9.6.2. Herstedvester – zamknięty zakład karny     360
  9.6.3. Ringe – zamknięty zakład karny     372
  9.7. Podsumowanie     376
  
  Rozdział 10. Norweski system penitencjarny     378
  
  10.1. Norwegia – penitencjarna zmiana warty     378
  10.2. Misja norweskiej służby penitencjarnej     379
  10.3. Rozwój instytucji izolacyjnych w Norwegii     382
  10.4. Ustawowa regulacja wykonania kary pozbawienia wolności w Norwegii     384
  10.5. Organizacja i zadania norweskiej Służby Więziennictwa i Probacji     389
  10.6. Norweska statystyka więzienna     392
  10.7. Norweskie zakłady karne     394
  10.8. Przykłady konkretnych rozwiązań programów penitencjarnych     396
  10.8.1. Ullersmo – zamknięty zakład karny     396
  10.8.2. Kroksrud – otwarty zakład karny i kwestia narkotyków     398
  10.9. Podsumowanie     399
  
  Rozdział 11. Fiński system penitencjarny     401
  
  11.1. Finlandia – miejsce na skali przemian     401
  11.2. Rozwój instytucji izolacyjnych w Finlandii. Brzemię historii – wpływ szwedzkiej i rosyjskiej zależności na fińską politykę karną     407
  11.2.1. Deportacje na Syberię w fińskim systemie karnym     409
  11.2.2. Przyczyny stosunkowej surowości fińskich kar     413
  11.3. Zakłady karne w Finlandii. Więzienia i więźniowie     415
  11.4. Organizacja i zadania fińskiej Służby Więziennictwa i Probacji     420
  11.5. Misja fińskiej Służby Więziennictwa i Probacji     425
  11.6. Ustawowe zasady wykonania kary pozbawienia wolności w Finlandii     426
  11.7. Przykłady konkretnych rozwiązań penitencjarnych w Finlandii     431
  11.7.1. Więzienie zamknięte Hämeenlinna, oddział zewnętrzny Vanaja i obóz pracy Ojoinen     432
  11.8. Podsumowanie     437
  
  Rozdział 12. Skandynawska lekcja     440
  
  12.1. Penitencjarny system skandynawski – jedność czy wielość systemów     440
  12.2. Fenomen skandynawskiej stosunkowej łagodności systemu penitencjarnego     442
  12.3. Źródła stabilności systemu     444
  12.4. Zmiany w populacji więziennej w państwach skandynawskich od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku     450
  12.5. Skandynawskie przesłanie     454
  
  Bibliografia     461
  Summary     485
  Indeksy     490
RozwińZwiń