Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle polityki kryminalnej, karnej i penitencjarnej

-15%

Systemy penitencjarne państw skandynawskich na tle polityki kryminalnej, karnej i penitencjarnej

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

8,50  10,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

8,5010,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Książka prezentuje systemy Danii, Finlandii, Norwegii i Szwecji. Autorka stara się dociec: Co jest przyczyną i co tłumaczy fenomen skandynawskiej względnej łagodności oraz stabilności systemu penitencjarnego? Czy można mówić o jednolitym systemie skandynawskim? Bada również powody wzrostu populacji więziennej w Skandynawii oraz to, co z penitencjarnych doświadczeń skandynawskich wynika dla nas w Polsce, na progu nowego tysiąclecia. Czy doświadczenia skandynawskie mogą mieć charakter uniwersalny i jakie warunki muszą być spełnione, żeby można je było skutecznie replikować.


Sięga też do kulturowych korzeni (wspólnej tradycji historycznej, wzajemnej zależności i długich okresów współpracy) i tam poszukuje wyjaśnienia stosunków panujących w polityce karnej tych państw. Zauważa, że to "kapitał społeczny" - istnienie więzi społecznych, poczucie wspólnoty, wyznawanie wspólnych wartości - w dużym stopniu pozwala na internalizacje norm i tym samym przeciwdziała naruszaniu prawa.


Liczba stron502
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-1896-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Podziękowania    13
  Wykaz skrótów    15
  Rozdział 1. Systemy penitencjarne państw skandynawskich – wprowadzenie    17
  1.1. Nie tylko żart    17
  1.2. Przedmiot pracy    18
  1.3. Metoda    20
  1.4. Państwa skandynawskie – ogólne dane    26
  1.5. Polityka kryminalna, polityka karna i polityka penitencjarna    28
  1.6. Przestępczość i reakcja na nią w Skandynawii    31
  1.7. Struktura pracy    37
  Rozdział 2. Instytucje symbolizujące skandynawską wspólnotę i współpracę w zakresie polityki kryminalnej, karnej i penitencjarnej    41
  2.1. Kraje skandynawskie – idea panskandynawizmu    41
  2.2. Rada Nordycka    42
  2.3. Nordycka Komisja Prawa Karnego    43
  2.4. Skandynawska Rada Badań Kryminologicznych    48
  2.5. Skandynawskie periodyki prawa karnego, penitencjarnego i kryminologii    48
  2.6. Skandynawskie Rady Zapobiegania Przestępczości    50
  2.7. Doktryna państwa dobrobytu a skandynawska polityka karna    52
  2.7.1. Kolektywizm versus indywidualizm    54
  2.7.2. Represyjność versus łagodność    55
  2.8. Instytucja kary a przestrzeganie prawa w państwie dobrobytu    57
  2.8.1. Kontrola zachowań w państwie dobrobytu – ujęcie krytyczne    60
  2.8.2. Przyczyny redukcji przemocy w skandynawskich państwach welfare state    63
  2.9. Wpływ globalizacji na skandynawskie polityki karne    65
  2.10. Podsumowanie    71
  Rozdział 3. Polityka kryminalna państw skandynawskich    75
  3.1. Wprowadzenie    75
  3.2. Pojęcie przestępstwa i kary w kodeksach karnych Szwecji, Danii, Norwegii i Finlandii    77
  3.2.1. Szwecja    77
  3.2.2. Dania    94
  3.2.3. Norwegia    106
  3.2.4. Finlandia    116
  3.3. Prawo karne jako ultima ratio. Dekryminalizacja i kryminalizacja zachowań w Skandynawii    131
  3.4. Skandynawskie debaty wokół zadań i istoty polityki kryminalnej – podsumowanie    135
  Rozdział 4. Skandynawska polityka karna    139
  4.1. Skandynawskie ujęcie polityki karnej    139
  4.1.1. Identyfikacja przestępstwa    141
  4.1.2. Strażnicy porządku prawnego    144
  4.2. Cele i zadania polityki karnej w Skandynawii    152
  4.2.1. Przestępcy to my    153
  4.3. Kryteria skuteczności polityki karnej    156
  4.3.1. Polityka karna wobec nowych wyzwań    158
  4.3.2. Miary niepowodzenia polityki karnej    161
  4.4. Znaczenie prewencji generalnej w skandynawskim modelu polityki karnej    162
  4.4.1. Prewencja generalna – zobowiązanie władzy do roztropnego działania    165
  4.5. Podsumowanie    169
  Rozdział 5. Przestępczość i przestępcy w Skandynawii    176
  5.1. Statystyka przestępczości w Skandynawii na tle porównawczym    176
  5.2. Miejsce kary pozbawienia wolności wśród stosowanych sankcji    198
  5.3. Statystyczny obraz skandynawskiego więźnia    203
  Rozdział 6. Polityka penitencjarna państw skandynawskich – ewolucja zadań i celów kary pozbawienia wolności    208
  6.1. Polityka penitencjarna państw skandynawskich – wprowadzenie    208
  6.2. Więzienie – soczewka procesów społecznych: władza, empatia i resocjalizacja    210
  6.2.1. Więzienie jako instrument sprawowania władzy    210
  6.2.2. Więzienie jako wyraz społecznej solidarności i empatii    215
  6.2.3. Więzienie jako instrument cywilizowania stosunków społecznych    218
  6.2.4. Spór o pierwotny cel kary – korzyści materialne czy poprawa sprawcy    222
  6.3. Ewolucja zadań kary pozbawienia wolności    227
  6.3.1. Retrybucja    227
  6.3.2. Terapia i resocjalizacja    229
  6.3.3. Sprawiedliwa odpłata – just desert    232
  6.3.4. Rezygnacja z kar nieoznaczonych i przymusu poprawy    233
  6.3.5. Warunki powstania i efekty uwięziennienia oraz sposoby przeciwdziałania im    236
  6.3.6. W kierunku normalizacji    242
  6.3.7. Normalizacja wykonania kary pozbawienia wolności    249
  Rozdział 7. Historyczno-obyczajowe determinanty polityki kryminalnej, karnej i penitencjarnej w Skandynawii    260
  7.1. Źródła specyfiki skandynawskiego systemu penitencjarnego    260
  7.2. Polityczny kontekst skandynawskich systemów penitencjarnych    261
  7.2.1. Początki więziennictwa    261
  7.2.2. Historyczne źródła równości i sprawiedliwości społecznej w Skandynawii    275
  7.2.3. Służebna funkcja prawa    282
  7.3. Obyczajowy (społeczno-kulturowy) aspekt rozwoju skandynawskich systemów penitencjarnych    285
  7.3.1. Protestantyzm    286
  7.3.2. Edukacja    289
  7.3.3. Administracja państwowa    293
  7.4. Prawno-akcjologiczny aspekt rozwoju skandynawskich systemów penitencjarnych    298
  7.5. Podsumowanie    306
  Rozdział 8. Szwedzki system penitencjarny    309
  8.1. Szwecja – penitencjarna Mekka    309
  8.2. Misja szwedzkiej służby penitencjarnej    314
  8.3. Zakłady karne w Szwecji. Więzienia i więźniowie    315
  8.3.1. Od „wyludnić więzienia” do „wychodzi lepszy”    318
  8.4. Organizacja systemu korekcyjnego w Szwecji    320
  8.5. Ustawowa regulacja wykonania kary więzienia w Szwecji    322
  8.5.1. Nieizolacyjne formy przeciwdziałania szkodliwości kar izolacyjnych    323
  8.5.2. Instytucjonalne metody eliminacji szkodliwych efektów uwięzienia w systemie penitencjarnym    326
  8.6. Przykłady konkretnych rozwiązań penitencjarnych – elektroniczny monitoring. Wirtualne więzienie przyszłości    331
  8.7. Podsumowanie    334
  Rozdział 9. Duński system penitencjarny    335
  9.1. Dania – elastyczność i szacunek dla prawa    335
  9.2. Misja duńskiej służby penitencjarnej    338
  9.3. Ustawowe zasady wykonania kary pozbawienia wolności w Danii    340
  9.4. Organizacja i zadania duńskiej Służby Więziennictwa i Probacji    352
  9.5. Duńskie zakłady karne    354
  9.6. Przykłady konkretnych rozwiązań penitencjarnych w Danii    357
  9.6.1. Otwarte zakłady karne w Danii    357
  9.6.2. Herstedvester – zamknięty zakład karny    360
  9.6.3. Ringe – zamknięty zakład karny    372
  9.7. Podsumowanie    376
  Rozdział 10. Norweski system penitencjarny    378
  10.1. Norwegia – penitencjarna zmiana warty    378
  10.2. Misja norweskiej służby penitencjarnej    379
  10.3. Rozwój instytucji izolacyjnych w Norwegii    382
  10.4. Ustawowa regulacja wykonania kary pozbawienia wolności w Norwegii    384
  10.5. Organizacja i zadania norweskiej Służby Więziennictwa i Probacji    389
  10.6. Norweska statystyka więzienna    392
  10.7. Norweskie zakłady karne    394
  10.8. Przykłady konkretnych rozwiązań programów penitencjarnych    396
  10.8.1. Ullersmo – zamknięty zakład karny    396
  10.8.2. Kroksrud – otwarty zakład karny i kwestia narkotyków    398
  10.9. Podsumowanie    399
  Rozdział 11. Fiński system penitencjarny    401
  11.1. Finlandia – miejsce na skali przemian    401
  11.2. Rozwój instytucji izolacyjnych w Finlandii. Brzemię historii – wpływ szwedzkiej i rosyjskiej zależności na fińską politykę karną    407
  11.2.1. Deportacje na Syberię w fińskim systemie karnym    409
  11.2.2. Przyczyny stosunkowej surowości fińskich kar    413
  11.3. Zakłady karne w Finlandii. Więzienia i więźniowie    415
  11.4. Organizacja i zadania fińskiej Służby Więziennictwa i Probacji    420
  11.5. Misja fińskiej Służby Więziennictwa i Probacji    425
  11.6. Ustawowe zasady wykonania kary pozbawienia wolności w Finlandii    426
  11.7. Przykłady konkretnych rozwiązań penitencjarnych w Finlandii    431
  11.7.1. Więzienie zamknięte Hämeenlinna, oddział zewnętrzny Vanaja i obóz pracy Ojoinen    432
  11.8. Podsumowanie    437
  Rozdział 12. Skandynawska lekcja    440
  12.1. Penitencjarny system skandynawski – jedność czy wielość systemów    440
  12.2. Fenomen skandynawskiej stosunkowej łagodności systemu penitencjarnego    442
  12.3. Źródła stabilności systemu    444
  12.4. Zmiany w populacji więziennej w państwach skandynawskich od połowy lat dziewięćdziesiątych XX wieku    450
  12.5. Skandynawskie przesłanie    454
  Bibliografia    461
  Summary    485
  Indeksy    490
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia