Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe

Księga jubileuszowa dedykowana Prof. Dariuszowi Góreckiemu

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

23,96  29,95

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

23,9629,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja powstała z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin prof. zw. dra hab. Dariusza Góreckiego, wieloletniego kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest zbiorem 36 studiów z zakresu polskiego prawa konstytucyjnego oraz prawa konstytucyjnego innych państw, których autorami są pracownicy naukowi kilkunastu wydziałów prawa z polskich uniwersytetów oraz innych ośrodków akademickich. Przedmiotem podjętych badań są zagadnienia związane z historią prawa konstytucyjnego, analizą aktualnych polskich zagadnień ustrojowych oraz problematyką konstytucyjnoprawną innych państw.


Liczba stron528
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-962-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  De Iubilato     7
  Andrzej Bałaban, Ustawa o Radzie Dialogu Społecznego a Konstytucja RP     11
  BogusławBanaszak, Grzegorz Kulka, Obrona oficerskiego honoru czy zwykłe zabójstwo? Kontrowersje i dyskusja wokół wybranych orzeczeń wojskowego sądownictwa w II Rzeczypospolitej (do26 r.)     19
  Witold Brodziński, O transformacji ustrojowej na Węgrzech po roku 1989 (wprowadzenie do podsumowania)     33
  Anna Chmielarz-Grochal, Udział Prezydenta Republiki Francuskiej w procedurze powoływania członków Rady Konstytucyjnej     41
  Ryszard Chruściak, Wniosek Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej – z prac nad art. 122 Konstytucji RP     51
  Jerzy Ciapała, Udział Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu sądowym w kontekście problemu jego odpowiedzialności     67
  Michał Domagała, Kilka uwag na temat odpowiedzialności członków parlamentu przed Trybunałem Stanu     85
  Aldona Domańska, Zakres działania Rzecznika Praw Obywatelskich     93
  Krzysztof Eckhardt, Skuteczność i ostrożność. Jeszcze o trybie wprowadzania stanu nadzwyczajnego     107
  Olgierd Górecki, Wolność człowieka – doktrynalna analiza pojęcia normatywnego zawartego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.     117
  Sabina Grabowska, Litewskie regulacje odpowiedzialności konstytucyjnego głowy państwa     141
  Radosław Grabowski, Zasady zmiany Konstytucji Republiki Litewskiej w świetle dostępnych klasyfikacji     153
  Krzysztof Grajewski, Prezydencka kompetencja do powoływania członka Krajowej Rady Sądownictwa – prerogatywa czy uprawnienie zwykłe?     167
  Mirosław Granat, Lustracja a wiarygodność sędziego. O wykładni pojęcia „odpowiedzialność karna” z art. Konstytucji RP     181
  Marian Grzybowski, Pozycja ustrojowa Prezydenta Republiki Litewskiej     189
  Jerzy Jaskiernia, Prawo do wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich jako formalna gwarancja bezpośrednia ochrony praw i wolności jednostki     213
  Ryszard Paweł Krawczyk, Absolutorium komunalne – czym być powinno i czym nie jest     225
  Grzegorz Kryszeń, Państwo rzetelne i sprawne jako idea konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej     255
  Andrzej Kulig, Uwagi o kształtowaniu ustawodawstwa w Konstytucji kwietniowej     271
  Anna Michalak, Konstytucyjność ryczałtowego opodatkowania osób duchownych – przyczynek do dyskusji     281
  Piotr Mikuli, Skargi dotyczące działalności sądów: kilka uwag o polskich rozwiązaniach na tle porównawczym     299
  Anna Młynarska-Sobaczewska, Stan prawny i praktyka „polityki powrotów” Polaków pozostałych na Wschodzie     311
  Anna Rakowska-Trela, Aspekty prawne kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w 2015 r.     331
  Paweł Sarnecki, Dekrety Konstytucji kwietniowej     349
  Viktoriya Serzhanova, Naczelne zasady ustroju politycznego w Konstytucji Republiki Finlandii     363
  Konrad Składowski, Prawo Prezydenta do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy w Konstytucji Republiki Chorwacji     379
  Krzysztof Skotnicki, Kontrasygnata w państwach Grupy Wyszehradzkiej     389
  Jarosław Sułkowski, Konstytucyjna opieka nad weteranami walk o niepodległość     401
  Bogumił Szmulik, Andrzej Pogłódek, Sąd Konstytucyjny Republiki Uzbekistanu     411
  Andrzej Szmyt, Jeszcze o niepołączalności mandatu     427
  Piotr Uziębło, Zarządzenie referendum ogólnokrajowego przez Prezydenta RP (wybrane zagadnienia)     439
  Jan Wawrzyniak, Prezydentura w Polsce (uwagi ogólne)     451
  Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Kilka uwag o statusie prawnym i praktyce funkcjonowania Przewodniczącego Rady Europejskiej     461
  Zbigniew Witkowski, Michał Szewczyk, Stosunki cywilno-wojskowe pod rządem ustawy konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 r.     475
  Krzysztof Wojtyczek, Kompetencje państwa w stosunkach międzynarodowych     495
  Halina Zięba-Załucka, Prawo do swobody wypowiedzi w prawie międzynarodowym i prawie polskim (na tle sporów o interes publiczny/demokratyzację polityki)     507
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia