Podstawy geologii

-20%

Podstawy geologii

Przewodnik do ćwiczeń

3 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

28,80  36,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 36,00 zł (-20%)

Najniższa cena z 30 dni: 25,92 zł  


28,80

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zakres merytoryczny przewodnika obejmuje zagadnienia z mineralogii, petrografii, paleontologii i kartografii geologicznej. Przewodnik jest bogato ilustrowany. Liczne ryciny, schematy i tabele ułatwią zrozumienie zawartej tu wiedzy merytorycznej. W połączeniu z nią pozwolą oznaczać makroskopowo w terenie minerały, skały i skamieniałości, prowadzić proste pomiary geologiczne i interpretować budowę geologiczną.


Rok wydania2015
Liczba stron220
KategoriaGeologia
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ISBN-13978-83-7865-273-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    9
  1. Elementy mineralogii (Ewa Szymczak)    11
    1.1. Wstęp    11
    1.2. Geneza minerałów    12
    1.3. Struktura minerałów    16
      1.3.1. Budowa wewnętrzna    16
      1.3.2. Elementy symetrii kryształu    16
      1.3.3. Pokrój kryształu    19
      1.3.4. Skupienia kryształów    19
    1.4. Skład chemiczny minerałów    23
      1.4.1. Polimorfizm    23
      1.4.2. Izomorfizm    24
    1.5. Własności fizyczne minerałów    25
      1.5.1. Własności optyczne    25
        Barwa    25
        Rysa    26
        Przezroczystość    27
        Połysk    27
      1.5.2. Własności mechaniczne    28
        Łupliwość    28
        Przełam    29
        Twardość    30
      1.5.3. Inne cechy mechaniczne    32
    1.6. Klasyfikacja minerałów    33
      1.6.1. Pierwiastki rodzime    33
        Metale rodzime    33
        Niemetale rodzime    35
      1.6.2. Siarczki    36
      1.6.3. Halogenki    41
      1.6.4. Tlenki i wodorotlenki    42
      1.6.5. Węglany    47
      1.6.6. Siarczany    50
      1.6.7. Krzemiany i glinokrzemiany    52
        Krzemiany wyspowe    53
        Krzemiany grupowe    55
        Krzemiany pierścieniowe    56
        Krzemiany łańcuchowe    57
        Krzemiany wstęgowe    58
        Krzemiany warstwowe    58
        Krzemiany szkieletowe    60
    1.7. Pytania kontrolne    65
  2. Elementy petrografii (Małgorzata Pruszkowska-Caceres)    66
    2.1. Wstęp    66
    2.2. Skały magmowe    68
      2.2.1. Warunki powstawania    68
      2.2.2. Skład mineralny    73
      2.2.3. Klasyfikacja    74
      2.2.4. Budowa wewnętrzna    76
      2.2.5. Przegląd i charakterystyka    79
        Skały głębinowe (plutoniczne)    81
        Skały wylewne (wulkaniczne)    83
        Skały żyłowe    85
    2.3. Skały osadowe    87
      2.3.1. Warunki powstawania    87
      2.3.2. Skład mineralny    90
      2.3.3. Klasyfikacja    91
      2.3.4. Budowa wewnętrzna    92
      2.3.5. Przegląd i charakterystyka    96
        Skały okruchowe (skały piroklastyczne)    96
        Pozostałe skały okruchowe, zgodnie z podziałem na frakcje    98
        Skały rezydualne (wietrzeniowe)    104
        Skały chemogeniczne i organogeniczne    105
    2.4. Skały metamorficzne    115
      2.4.1. Warunki powstawania    115
      2.4.2. Skład mineralny    119
      2.4.3. Klasyfikacja    121
      2.4.4. Budowa wewnętrzna    122
      2.4.5. Przegląd i charakterystyka    125
    2.5. Pytania kontrolne    129
  3. Elementy paleontologii (Małgorzata Witak)    130
    3.1. Wstęp    130
    3.2. Skamieniałości śladowe    131
    3.3. Skamieniałości strukturalne    132
      3.3.1. Stany zachowania skamieniałości    132
      3.3.2. Cechy szkieletu    134
      3.3.3. Środowisko i tryb życia    137
      3.3.4. Znaczenie skamieniałości w naukach geologicznych    139
    3.4. Przegląd systematyczny głównych grup kopalnych bezkręgowców morskich    142
      3.4.1. Gąbki    142
      3.4.2. Koralowce    146
      3.4.3. Ramienionogi    151
      3.4.4. Mięczaki    157
        Ślimaki    158
        Małże    162
        Głowonogi (łodzikowate, amonitowate, belemnity)    168
      3.4.5. Trylobity    178
      3.4.6. Szkarłupnie    183
        Liliowce    185
        Jeżowce    188
      3.4.7. Graptolity    191
    3.5. Pytania kontrolne    194
  4. Elementy tektoniki i analizy map geologicznych (Małgorzata Pruszkowska-Caceres)    195
    4.1. Wstęp    195
    4.2. Podstawowe pomiary geologiczne    195
    4.3. Główne struktury tektoniczne    199
    4.4. Metody odwzorowania budowy geologicznej    204
      4.4.1. Planisekcja geologiczna    207
      4.4.2. Intersekcja geologiczna    210
    4.5. Pytania kontrolne    212
  Literatura uzupełniająca    213
  Załączniki    216
  1. Tabela stratygraficzna (2014)    216
  2. Stratigraphic chart (2014)    218
RozwińZwiń