Medyczne czynności ratunkowe

6 ocen

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

69,30  99,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

69,3099,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kolejna po „Psychiatrii w praktyce ratownika medycznego” praktyczna książka, której celem jest nabycie umiejętności wykonywania technik zabiegowych oraz rozpoznania, różnicowania i kwalifikowania objawów zagrażających życiu.
Opisano w niej takie zagadnienia jak:
· ocena stanu pacjenta,
· ułożenie poszkodowanego,
· resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
· przywracanie drożności dróg oddechowych,
· wykonywanie EKG i defibrylacji ręcznej,
· kaniulacja żył obwodowych, iniekcje, podawanie leków, pobieranie krwi,
· oznaczanie poziomów parametrów krytycznych,
· rany i złamania,
· przyjmowanie porodu,
· opieka podczas transportu,
· medyczne czynności ratunkowe podejmowane pod nadzorem lekarza,
· zagadnienia prawne i dokumentacja.
Przyswojenie wiadomości ułatwią liczne algorytmy postępowania, tabele i schematy.
Publikacja jest skierowana do ratowników medycznych, studentów medycyny i osób pracujących w zespołach ratunkowych.


Liczba stron352
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5082-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

   Przedmowa     5
  1. Ogólne zasady wykonywania medycznych czynności ratunkowych     13
  2. Pomiar podstawowych parametrów życiowych     16
  Temperatura ciała     16
    Termoregulacja     16
  Tętno    20
    Charakterystyka tętna     21
    Ważne pojęcia     22
    Rytm (miarowość) tętna     22
  Oddychanie     23
    Ważne pojęcia     23
    Nieprawidłowe rytmy oddechowe    25
  Ciśnienie tętnicze krwi    26
    Ważne pojęcia     26
    Metody pomiaru ciśnienia tętniczego krwi    28
  Saturacja    31
  Ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu     32
  
  3. Ocena parametrów krytycznych    34
  Gazometria     34
  Oksymetria    40
  Elektrolity    46
  Badania biochemiczne     55
  Pobieranie materiału diagnostycznego do badań laboratoryjnych     60
  
  4. Ocena stanu pacjenta. Zasadność podejmowania medycznych czynności ratunkowych lub odstąpienia od nich 64
  Wywiad    65
  Inne schematy postępowania i skale oceny    66
  Cel przeprowadzenia oceny stanu pacjenta    69
  Miejsce dokonania oceny oraz badania pacjenta     69
  
  5. Ułożenie poszkodowanego w zależności od stanu chorobowego i odniesionych obrażeń     71
  Wskazania do zastosowania poszczególnych ułożeń ciała     71
  Cele zastosowania właściwych pozycji ciała     71
  Technika poszczególnych ułożeń ciała     72
  
  6. Techniki przywracania i utrzymywania drożności dróg oddechowych    77
  Bezprzyrządowe techniki udrażniania dróg oddechowych     78
    Odchylenie głowy i uniesienie żuchwy (rękoczyn czoło–żuchwa)     78
    Wysunięcie żuchwy (rękoczyn Esmarcha)     78
    Pozycja boczna ustalona (bezpieczna)    79
    Rękoczyn tłoczni brzusznej (rękoczyn Heimlicha)    79
  Przyrządowe techniki udrażniania dróg oddechowych    80
    Rurka ustno-gardłowa (rurka Guedela)    80
    Rurka nosowo-gardłowa (rurka Wendla)     84
    Maska krtaniowa (LMA)     86
    Rurka krtaniowa (LT)    90
    Rurka przełykowo-tchawicza (Combitube)    93
    Intubacja dotchawicza     95
    Konikopunkcja i konikotomia    102
    Odsysanie zalegającej treści z dróg oddechowych     104
  
  7. Tlenoterapia, wspomaganie oddechu, postępowanie w przypadku niewydolności oddechowej i wentylacja workiem samorozprężalnym     107
  Metody podawania tlenu     107
    Kanikule donosowe     107
    Niskoprzepływowe maski tlenowe    108
    Maska Venturiego    109
    Tlenoterapia przez rurkę intubacyjną, tracheotomijną lub tracheostomijną     109
    Worek samorozprężalny     109
    Inne    110
  Nowoczesne szpitalne metody leczenia niewydolności oddechowej    110
  Środki ostrożności podczas stosowania tlenu    110
  Niewydolność oddechowa i wentylacja workiem samorozprężalnym     113
  
  8. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)    118
  Podstawowe czynności resuscytacyjne – BLS     118
    Patofizjologia     119
    Procedury postępowania    120
    Automatyczna defibrylacja zewnętrzna     136
  Elektroterapia     140
    Defibrylacja ręczna (procedura)    141
    Kardiowersja elektryczna     144
  Zapewnienie dostępu do żył obwodowych     147
    Miejsca dostępu do żył obwodowych    148
    Możliwe utrudnienia podczas próby dostępu do żył obwodowych     154
  Dostęp doszpikowy przy użyciu gotowego zestawu B.I.G. Iniekcja doszpikowa    163
    Wskazania do iniekcji doszpikowej     164
    Przeciwwskazania do iniekcji doszpikowej    165
    Miejsca dostępu doszpikowego    165
    Możliwe powikłania     170
  
  9. Rozpoznanie i odbarczenie odmy prężnej     172
  Przyczyny powstania odmy    172
  Mechanizm powstawania odmy     173
  Możliwe powikłania     177
  
  10. Zaopatrywanie ran i złamań    178
  Tamowanie krwotoków     178
    Objawy krwotoku    179
    Cel zaopatrywania ran/krwotoków     180
    Miejsce zakładania opatrunków uciskowych i opasek zaciskowych     181
    Możliwe utrudnienia podczas tamowania krwotoków     182
    Krwawienia z nosa    188
  Unieruchamianie kończyn w przypadku złamań, zwichnięć i skręceń    194
    Złamania     194
    Zwichnięcia     201
    Skręcenia     205
  Unieruchamianie kręgosłupa    206
  
  Zwiastuny porodu     216
    Skurcze przepowiadające    216
    Uczucie parcia na pęcherz moczowy    216
    Obniżenie dna macicy     216
    Odejście czopa śluzowego    216
    Objawy ze strony przewodu pokarmowego     217
    Objawy ogólne     217
    Objawy ze strony dróg rodnych
  11. Odebranie porodu nagłego w warunkach pozaszpitalnych 216     217
  Początek porodu     217
  Fazy porodu     218
    Nacięcie krocza     219
  Postępowanie z noworodkiem    221
  
  12. System segregacji medycznej (triage)     223
  Cel segregacji medycznej     224
  Modele segregacji medycznej     224
    System START     225
    System oparty na ocenie poszkodowanych na podstawie skali ciężkości urazów     230
  
  13. Działania zabezpieczające, przygotowanie pacjenta oraz opieka medyczna podczas transportu     235
  Cel transportu oraz zabezpieczenie pacjenta    235
  Wskazania do pilnego transportu    235
  Przygotowanie pacjenta do transportu    236
  Transport lądowy i lotniczy    237
  Możliwe problemy w trakcie transportu    238
  
  14. Wykaz leków stosowanych w praktyce ratownika medycznego 242
  Zasady przygotowania i obliczania dawek leków (przykłady)     278
    Przygotowywanie leków    285
    Podanie kroplowego wlewu dożylnego     290
    Obliczanie dawki heparyny (np. do wkłuć centralnych w celu utrzymania ich drożności)     291
  
  15. Inne wybrane medyczne czynności ratunkowe     293
  Iniekcja domięśniowa i podskórna     293
    Iniekcja domięśniowa     293
    Iniekcja podskórna    302
  Medyczne czynności ratunkowe podejmowane pod nadzorem lekarza systemu. Asystowanie przy drobnych zabiegach     308
    Cewnikowanie pęcherza moczowego     308
    Zgłębnikowanie i płukanie żołądka     316
  
  16. Dokumentacja medyczna    326
  
  17. Uwarunkowania prawne w praktyce ratownika medycznego    334
  Pojęcie szkody    334
  Rodzaj odpowiedzialności     334
  Regres    335
  Możliwość poświęcenia dóbr osobistych i materialnych     335
  Wina jako podstawowa przesłanka odpowiedzialności ratownika     336
    Należyta staranność a lekkomyślność i niedbalstwo (wina nieumyślna)    336
    Przykład starannego działania ratownika medycznego     337
    Wina umyślna     337
  Odpowiedzialność karna ratownika medycznego    337
    Nieudzielenie pomocy     337
    Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca odpowiedzialność karną    338
  Odpowiedzialność ratownika za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu     339
    Nieumyślne spowodowanie śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu     339
    Narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo    339
    Umyślność    340
    Udzielanie pomocy medycznej osobom niepełnoletnim i ubezwłasnowolnionym    341
  Wykaz skrótów 343
  Skorowidz 347
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia