X

  Wstęp 7
  1. Jednostka a środowisko 9
    1.1. Wprowadzenie 9
    1.2. Relacje jednostki i środowiska 10
    1.3. Kontekst rozwoju 13
    1.4. Jednostka, niepełnosprawność i środowisko rozwoju 17
    1.5. Rola innych osób jako uczestników środowiska rozwoju 20
    1.6. Podsumowanie 22
  2. Aktywność zawodowa w rozwoju człowieka dorosłego 23
    2.1. Wprowadzenie 23
    2.2. Aktywność zawodowa w grupie osób z ograniczeniem sprawności (dane z badań) 28
    2.3. Zadowolenie z życia w grupie osób z ograniczeniem sprawności (dane z badań) 29
    2.4. Czynniki istotne dla podejmowania aktywności zawodowej 30
    2.5. Podsumowanie 31
  3. Czynniki społeczno-demograficzne jako wyznaczniki aktywności zawodowej i zadowolenia z życia osób z ograniczoną sprawnością 33
    3.1. Wprowadzenie 33
    3.2. Czynniki społeczno-demograficzne a status zawodowy 35
    3.3. Czynniki związane z niepełnosprawnościa a status zawodowy 40
    3.4. Status zawodowy a czynniki społeczno-demograficzne i niepełnosprawność 43
    3.5. Czynniki społeczno-demograficzne jako predyktory zadowolenia z życia 45
    3.6. Czynniki związane z niepełnosprawnościa jako predyktory zadowolenia z życia 47
    3.7. Podsumowanie 49
  4. Kompetencje osobiste i ich związek z aktywnością zawodową 53
    4.1. Wprowadzenie 53
    4.2. Status zawodowy a kompetencje osobiste 55
      4.2.1. Poczucie umiejscowienia kontroli 55
      4.2.2. Aspiracje 57
      4.2.3. Potencjał do rozwoju 58
      4.2.4. Wysiłek w kierunku rozwoju 59
      4.2.5. Wytrzymałość 60
      4.2.6. Impulsywność 61
      4.2.7. Nastrój 61
    4.3. Kompetencje osobiste – analiza skupień 62
      4.3.1. Wyodrębnione skupienia 63
      4.3.2. Charakterystyka skupień 64
      4.3.3. Skupienia a status zawodowy 65
      4.3.4. Skupienia a nastrój i zadowolenie z życia 67
      4.3.5. Podsumowanie 68
    4.4. Czynniki społeczno-demograficzne a kompetencje osobiste 69
      4.4.1. Wprowadzenie 69
      4.4.2. Miejsce zamieszkania 70
      4.4.3. Płec 71
      4.4.4. Stopień i rodzaj niepełnosprawności 71
    4.5. Podsumowanie 72
  5. Podsumowanie i rekomendacje 75
  Literatura 79
  Aneks 1: Podstawowe dane na temat projektu 81
  Aneks 2: Tabele danych społeczno-demograficznych użytych w niniejszej publikacji 93
Aktywność zawodowa osób z ograniczeniem sprawności: wyznaczniki społeczno-demograficzne i osobowościowe

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

98

Kategoria

Publikacje darmowe

ISBN-13

978-83-89281-59-3

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
0 zł

Opis

Problematyka podjęta w [książce] wykracza poza wąsko pojęte zagadnienia funkcjonowania osób niepełnosprawnych w rolach zawodowych. Wchodzi w szerszy obszar zjawisk określanych jako marginalizacja społeczna, gdzie o pozostawaniu osoby lub grupy (także niepełnosprawnej, choć nie tylko) „w centrum” społeczeństwa, lub na jego „obrzeżach”, decyduje nie tylko ogólnie pojęty status zawodowy, ale również wiele innych, często powiązanych z nim czynników. Te inne czynniki to m.in. umiejscowienie w strukturze demograficznej, cechy osobowościowe, obiektywny stan organizmu, subiektywne postrzeganie własnej osoby i własnego miejsca wśród innych, czy wreszcie sposoby reagowania owych innych w interakcjach z osobą niepełnosprawną, jak też reakcje już nie poszczególnych osób, ale złożonych i różnorodnych struktur szeroko pojętego otoczenia społecznego. Czynniki te, wzajemnie ze sobą powiązane, różnymi ścieżkami wpływają zarówno na możliwości osiągnięcia (oraz samo posiadanie) takiego lub innego statusu zawodowego, jak też są współtworzone przez ów osiągnięty (lub niekiedy przypisany) status. Relacje pomiędzy wszystkimi tego typu zjawiskami, będącymi korelatami statusu zawodowego osób niepełnosprawnych, znajdują swoje miejsce w analizach zaprezentowanych w opiniowanej pracy.


(...) Kluczową wartością przewijającą się w prowadzonych analizach nie jest „sucho” rozumiane zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, ale jej humanistycznie pojęty rozwój oraz jakość życia. Zdobycie i posiadanie pracy staje się cenne o tyle, o ile przyczynia się do rozwoju osoby i wyższej jakości jej życia. Ale osobisty rozwój i zadowolenie z życia (traktowane tu jako aspekt i wskaźnik jego jakości) przyczyniać się może także do zdobycia lepszego (z punktu widzenia „zakorzenienia” w społeczeństwie) statusu zawodowego. Ten z kolei jest ważnym, ale tylko elementem szerszego – wyżej wartościowanego niż sama praca – statusu społecznego, który nie zawsze musi wyrażać się przez sam fakt posiadania pracy (bo ważna jest także jej jakość), ani też w ogóle nie musi wiązać się z zatrudnieniem (bo rozwój i podnoszenie jakości życia może dokonywać się także zupełnie innymi ścieżkami – z pominięciem kariery zawodowej).(...)


Dr Krzysztof Puchalski


Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi


Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie


Pracę czyta się z dużym zainteresowaniem i z ogromną łatwością nie tylko ze względu na przystępność języka, ale przede wszystkim z uwagi na fakt, że jest to lektura zrozumiała dla wszystkich psychologów bez względu na to, z jaką dziedziną psychologiczną jako dyscypliną macierzystą się identyfikują. (...) Jestem przekonany, że książka znajdzie odpowiedni odzew w szerokich kręgach czytelników, do których jest adresowana – studentów psychologii, nauczycieli, dydaktyków, organizatorów oświaty zajmujących się problematyką niepełnosprawności, jak i wszystkich zainteresowanych refleksją nad motywami i zasadami działania człowieka z możliwymi dysfunkcjami w przestrzeni fizycznej (materialnej), społecznej i rynku pracy.


Prof. dr hab. Augustyn Bańka


Publikacja bezpłatna powstała w ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie nr WUE/0041/IV/05 pt. Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.


Książka wydana w jednej z trzech serii publikacji prezentujących rezultaty i wyniki badań zespołu naukowców SWPS pod kierunkiem prof. Anny Izabeli Brzezińskiej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Celem projektu było uzyskanie wiedzy odnośnie do zasobów osób niepełnosprawnych (ON), odkrycie istnienia stereotypów i uprzedzeń wobec ON oraz ukazanie kierunków zmiany nastawienia wobec ON podejmujących aktywne życie zawodowe. Badania były ukierunkowane na wykrycie barier, jakie współcześnie tkwią w mentalności ON, ich rodzin i osób związanych z ich zatrudnianiem.


Książka ukazała się w Serii III: OSOBY Z OGRANICZENIEM SPRAWNOŚCI NA RYNKU PRACY


Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!