Wyznaczniki satysfakcji z wykonywanej pracy osób z ograniczoną sprawnością: kompetencje i relacje

Wyznaczniki satysfakcji z wykonywanej pracy osób z ograniczoną sprawnością: kompetencje i relacje

1 opinia

Format:

ibuk

Książka jest adresowana do szerokiego grona odbiorców: zarówno osób z różnymi ograniczeniami sprawności, jak do ogółu osób znajdujących się w ich otoczeniu – tu zwłaszcza do tych tworzących społeczne środowisko ich pracy (pracodawców, menedżerów przedsiębiorstw, współpracowników), do rodzin, w których dorastają i funkcjonują osoby niepełnosprawne, do ich wychowawców, nauczycieli, szkoleniowców, a wreszcie do profesjonalistów zajmujących się niepełnosprawnością (pomagających niepełnosprawnym i organizujących dla nich wsparcie instytucjonalne). Intencją autorów jest stymulowanie tworzenia społecznego systemu pomocy i wsparcia (rozumianego bardziej jako sieć jednostkowych działań i interakcji, niż instytucji i organizacji) dla aktywności zawodowej osób z ograniczoną sprawnością – osiągane poprzez inspirowanie pomysłów i działań wymienionych wyżej grup adresatów. Nawiązują w ten sposób do takiej idei i mechanizmu życia wspólnotowego, który Anthony Giddens nazywa „refleksyjnością społeczną”. Podobnie jak ów prominentny brytyjski socjolog wydają się podzielać przekonanie, że nagłośnienie problemu w szerokich kręgach społeczeństwa przyczyni się do tego, że wielu ludzi (bardziej jednostki niż formalne struktury społeczne) podejmie różnorodną aktywność, mającą na celu przezwyciężenie negatywnie ocenianych zjawisk (i wspieranie pozytywnych) w oparciu o przesłanki wynikające z ich analizy.


 dr Krzysztof Puchalski


Jest pewne, że książka wypełnia w istotny sposób lukę, jaka istnieje w tej dziedzinie na polskim rynku wydawniczym. Praca nosi wyraźnie piętno osobistych przemyśleń oraz poszukiwań badawczych. Przez to jest oryginalna, wciągająca w lekturę, a jednocześnie dobrze pokazuje problemy osób z ograniczoną sprawności, które są jakoś znane, w większości znajome lub nawet bliskie, ale nigdy wcześniej nie ujmowane w tak przystępny, precyzyjny i nowatorski sposób. Autorzy z powodzeniem starają się znaleźć indywidualny sposób, dotychczas przez nikogo nie stosowany, pokazania w naukowy sposób problemu pracy, jakości życia codziennego funkcjonowania, oraz perspektyw rozwoju osób z ograniczoną sprawnością, wobec których istnieje wiele stereotypów, uprzedzeń i uproszczeń. Jestem pewien, że praca ta jest od dawna oczekiwana i że zostanie dobrze przyjęta. Na polskim rynku wydawniczym oraz w polskich opracowaniach naukowych brak jest analiz, które w takim szerokim zakresie obejmowałyby problematykę satysfakcji z pracy osób z ograniczeniem niepełnosprawności.


prof. dr hab. Augustyn Bańka


Publikacja bezpłatna powstała w ramach projektu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie nr WUE/0041/IV/05 pt. Psychospołeczne uwarunkowania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.


Książka wydana w jednej z trzech serii publikacji prezentujących rezultaty i wyniki badań zespołu naukowców SWPS pod kierunkiem prof. Anny Izabeli Brzezińskiej finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Celem projektu było uzyskanie wiedzy odnośnie do zasobów osób niepełnosprawnych (ON), odkrycie istnienia stereotypów i uprzedzeń wobec ON oraz ukazanie kierunków zmiany nastawienia wobec ON podejmujących aktywne życie zawodowe. Badania były ukierunkowane na wykrycie barier, jakie współcześnie tkwią w mentalności ON, ich rodzin i osób związanych z ich zatrudnianiem.


Książka ukazała się w Serii III: OSOBY Z OGRANICZENIEM SPRAWNOŚCI NA RYNKU PRACY


Liczba stron124
WydawcaAcademica Wydawnictwo SWPS
ISBN-13978-83-89281-48-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    6
  1. Satysfakcja z pracy - co to oznacza?    10
    1.1. Wprowadzenie    10
    1.2. Jakość życia i poczucie jakości życia    10
    1.3. Podjęcie pracy jako zadanie rozwojowe i czynnik rozwoju w okresie dorosłości    12
    1.4. Satysfakcja z pracy a jakość życia    18
    1.5. Satysfakcja z pracy w grupie osób z ograniczeniami sprawności (dane z badań)    23
    1.6. Podsumowanie: co decyduje o satysfakcji człowieka z pracy?    27
  2. Czy rodzina ma wpływ na to, jak czujemy się w pracy?    29
    2.1. Wprowadzenie    29
    2.2. Zacznijmy od początku: styl wychowania w dzieciństwie    32
    2.3. Pozycja osoby z ograniczeniami sprawności w rodzinie    37
    2.4. Wsparcie ze strony rodziny    38
    2.5. Przeszłość i teraźniejszość – analiza dynamiki wpływów rodziny na satysfakcję i chęć zmiany pracy    40
    2.6. Podsumowanie: jak wsparcie rodziny wpływa na satysfakcję z pracy?    47
  3. Co decyduje o tym, że dobrze czujemy się w pracy, gdy już tam jesteśmy?    55
    3.1. Wprowadzenie    55
    3.2. Relacje z szefem i współpracownikami    56
    3.3. Podsumowanie: jak wsparcie w miejscu pracy wpływa na satysfakcję z niej?    63
  4. Kompetencje, czyli co z tego, co posiadamy wpływa na satysfakcję z pracy?    65
    4.1. Wprowadzenie    65
    4.2. Wykształcenie osób z ograniczeniami sprawności    66
    4.3. Dodatkowe umiejętności    68
    4.4. Kompetencje osobiste    70
    4.5. Podsumowanie: jak posiadane kompetencje wpływają na satysfakcję z pracy?    73
  5. Relacje w rodzinie, relacje w miejscu pracy i kompetencje: czym różnią się między sobą osoby z ograniczeniami sprawności?    75
  6. Co wiemy o czynnikach wpływających na satysfakcję z pracy?    83
  7. Rekomendacje    86
    7.1. Wprowadzenie    86
    7.2. Osoby z ograniczeniami sprawności    89
    7.3. Rodziny osób z ograniczeniami sprawności    94
    7.4. Pracodawcy osób z ograniczeniami sprawności    96
    7.5. Współpracownicy osób z ograniczeniami sprawności    98
    7.6. Nauczyciele i osoby przygotowujące szkolenia dla osób z ograniczeniami sprawności    100
    7.7. Psychologowie, lekarze, rehabilitanci i inni specjaliści dokonujący diagnozy oraz projektujący systemy pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności    104
    7.8. Podsumowanie    106
  Zakończenie    108
  Literatura    109
  Aneks: Podstawowe dane na temat projektu    111
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia