Prawne aspekty produkcji i wykorzystania biomasy rolniczej na cele energetyczne

Prawne aspekty produkcji i wykorzystania biomasy rolniczej na cele energetyczne

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

16,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W pracy poruszono problematykę pozyskiwania oraz wykorzystania na cele energetyczne biomasy stałej i biogazu z materii pochodzenia rolniczego w świetle obowiązujących (jak projektowanych) krajowych i unijnych regulacji prawnych. Opracowanie zawiera elementy prawnoporównawcze – oprócz polskiego uwzględnione zostało prawodawstwo niemieckie, francuskie i włoskie – a jego celem jest odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu regulacja prawna służy wzrostowi pozyskiwania i wykorzystania biomasy rolniczej na cele energetyczne przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa żywnościowego oraz ochrony środowiska. Analizie poddane zostały prawne gwarancje zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju wyznaczonymi w dyrektywie 2009/28/WE, obecne i projektowane prawne systemy wsparcia produkcji energii i gazu w rozproszonych instalacjach zasilanych biomasą rolniczą oraz status prawny działalności polegającej na pozyskiwaniu oraz wykorzystaniu biomasy rolniczej na cele energetyczne w ramach gospodarstwa rolnego.


Liczba stron300
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-2707-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od Autorki     7
  Wykaz skrótów     9
  
  Rozdział 1. ROZWAŻANIA WSTĘPNE     11
  
  1.1. określenie i uzasadnienie wyboru tematyki badawczej     11
  1.2. Cel pracy i główne wątki problemowe     19
  1.3. Podstawowe założenia i wstępna hipoteza badawcza     23
  1.4. Uzasadnienie struktury pracy oraz metoda badań     25
  
  Rozdział 2. BIOMASA JAKO ODNAWIALNE ŹRÓDŁO ENERGII W POLITYCE I PRAWIE UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ WYBRANYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH     28
  
  2.1. Biomasa jako odnawialne źródło energii     28
  2.2. Biomasa jako odnawialne źródło energii w strategii i polityce Unii Europejskiej    30
  2.3. Biomasa jako odnawialne źródło energii w strategii zrównoważonego rozwoju    31
  2.3.1. Biomasa jako odnawialne źródło energii w polityce energetycznej Unii Europejskiej     35
  2.3.2. Biomasa jako odnawialne źródło energii w polityce klimatycznej Unii Europejskiej     39
  2.4. Biomasa jako odnawialne źródło energii w prawie Unii Europejskiej     42
  2.5. Biomasa jako odnawialne źródło energii w prawie wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej     54
  2.5.1. Biomasa jako odnawialne źródło energii w prawie francuskim    54
  2.5.2. Biomasa jako odnawialne źródło energii w prawie niemieckim     58
  2.5.3. Biomasa jako odnawialne źródło energii w prawie włoskim     61
  
  Rozdział 3. PRAWNE ASPEKTY PRODUKCJI BIOMASY ROLNICZEJ     64
  
  3.1. Pojęcie biomasy i klasyfikacja jej zasobów w świetle prawodawstwa i doktryny    64
  3.2. Status prawny wybranych rodzajów biomasy rolniczej     76
  3.3. zrównoważona produkcja biomasy w świetle dyrektywy nr 2009/28/WE i prawodawstwa rolno-środowiskowego     91
  3.3.1. Kryteria zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw i biopłynów     92
  3.3.2. Certyfikacja zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju     96
  3.3.3. normy rolno-środowiskowe a produkcja biomasy rolniczej     101
  3.4. Rola umów w pozyskiwaniu biomasy rolniczej na cele energetyczne     116
  
  Rozdział 4. PRAWNY CHARAKTER produkcji I WYKORZYSTANIA BIOMASY ROLNICZEJ NA CELE ENERGETYCZNE     134
  
  4.1. Produkcja i wykorzystanie biomasy rolniczej w świetle koncepcji wielofunkcyjności rolnictwa     134
  4.2. Produkcja i wykorzystanie biomasy rolniczej jako forma działalności rolniczej?    139
  4.3. Produkcja i wykorzystanie biomasy rolniczej na cele energetyczne jako forma działalności gospodarczej?     156
  
  Rozdział 5. WSPARCIE produkcji I WYKORZYSTANIA BIOMASY ROLNICZEJ NA CELE ENERGETYCZNE WE WSPÓLNEJ POLITYCE ROLNEJ     168
  
  5.1. Wsparcie produkcji i wykorzystania biomasy rolniczej na cele energetyczne we wspólnej polityce rolnej do 2013 r.     168
  5.1.1. Pomoc z tytułu upraw roślin energetycznych     169
  5.1.2. Wsparcie wykorzystania biomasy rolniczej na cele energetyczne w programie rozwoju obszarów wiejskich     175
  5.2. Wsparcie produkcji i wykorzystania biomasy rolniczej na cele energetyczne we wspólnej polityce rolnej po 2013 r.     184
  5.2.1. Wsparcie w ramach ekologizacji płatności bezpośrednich     184
  5.2.2. Wsparcie sektora rolno-spożywczego w celu efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną     189
  
  Rozdział 6. SYSTEMY WSPARCIA I INNE PRAWNE UWARUNKOWANIA WYKORZYSTANIA BIOMASY ROLNICZEJ NA CELE ENERGETYCZNE W PRAWIE KRAJOWYM     200
  
  6.1. Charakterystyka prawnych systemów wsparcia     200
  6.2. Obowiązek zakupu, świadectwa pochodzenia i stałe ceny jednostkowe     205
  6.2.1. Obowiązek zakupu energii i paliw     205
  6.2.2. Świadectwa pochodzenia     209
  6.2.3. Stałe ceny jednostkowe     220
  6.3. Stawki i ulgi podatkowe     231
  6.4. Inne prawne uwarunkowania wykorzystania biomasy rolniczej na cele energetyczne     239
  6.4.1. Dostęp do sieci dystrybucyjnych i przesyłowych     239
  6.4.2. Szczególne uwarunkowania prawne wykorzystania biomasy jako źródła ciepła     252
  6.4.3. Prawne uwarunkowania procesu inwestycyjnego na przykładzie biogazowni rolniczej     257
  6.4.4. Systemy certyfikacji instalatorów     268
  
  Rozdział 7. ROZWAŻANIA KOŃCOWE     271
  
  7.1. Podsumowanie i wnioski     271
  7.2. Postulaty de lege ferenda     280
  
  Literatura     286
  Legal Aspects of Producing and Using Agricultural Biomass for Energy Purposes (Summary)     299
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia