Zasady prawne ochrony środowiska

-20%

Zasady prawne ochrony środowiska

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

23,04  28,80

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

23,0428,80

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem niniejszej monografii jest jest przede wszystkim wskazanie podstaw dla dokonania oceny stanu funkcjonowania zasad prawa ochrony środowiska w systemie prawa ochrony środowiska. Książka ta może być użyteczna dla wszystkich, którzy starają się uzyskać naukową wiedzę o zasadach prawnych ochrony środowiska. Czytelnicy mogą uznać za cenny bardziej wyczerpujący zestaw bibliografii – ma on zachęcić do dalszych studiów nad problematyką zasad prawnych ochrony środowiska oraz ułatwić samodzielne poszukiwania w zakresie zależności zachodzących między nimi w ramach systemu prawa ochrony środowiska.
Praca opiera się na analizie ustawodawstwa, orzecznictwa oraz literatury. W opracowaniu uwzględniono stan prawa i literatury na dzień 31 lipca 2010 r.


Liczba stron548
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-470-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     7
  CZĘŚĆ I: AKSJOLOGICZNE I TEORETYCZNE ZAŁOŻENIA PRAWNEJ OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ JEJ ZASAD    15
  1. Geneza i podstawy zasad prawa ochrony środowiska     15
  1.1. Prawo naturalne jako źródło pierwszych zasad prawa ochrony środowiska     15
  1.2. Historyczne motywy ochrony wybranych elementów przyrody jako źródło zasad ochrony prawnej     32
  1.3. Źródła zasad ochrony prawnej przyrody w prawodawstwie II Rzeczpospolitej     48
  1.4. Podstawy naukowe i teoretyczne zasad ochrony prawnej przyrody w II Rzeczypospolitej     53
  2. Odrębność systemu prawa ochrony środowiska     59
  2.1. Kształtowanie się odrębności przedmiotowej prawa ochrony środowiska     59
  2.2. System prawa ochrony środowiska     72
  2.3. Prawo ochrony środowiska jako „nowa” dyscyplina systemu prawa     93
  3. Procesy konsolidacji i kodyfikacji przepisów prawa ochrony środowiska w wybranych państwach europejskich     117
   3.1. Prawo niemieckie     117
   3.2. Prawo angielskie     165
   3.3. Prawo duńskie     167
   3.4. Prawo szwedzkie     168
   3.5. Prawo szwajcarskie     178
   3.6. Prawo włoskie     179
   3.7. Prawo holenderskie     181
   3.8. Prawo fińskie     183
   3.9. Prawo greckie     185
  3.10. Prawo francuskie     186
  3.11. Wpływ regulacji ustawy Prawo ochrony środowiska na kształt systemu prawa ochrony środowiska w Polsce (uwagi de lege ferenda)     190
  4. Zasady prawa w ujęciu doktryny i aktów normatywnych     207
  4.1. Próby zbudowania definicji pojęcia „zasada prawa” w poglądach doktryny     207
  4.2. Zasada prawa a reguła prawa w poglądach doktryny     230
  4.3. Cele i charakter prawny zasad ogólnych w prawie administracyjnym     236
  4.4. Stanowiska doktryny na temat charakteru prawnego zasad ogólnych prawa ochrony środowiska     260
  4.5. Zasady prawa ochrony środowiska wynikające z przepisów Konstytucji     271
  CZĘŚĆ II: TYPOLOGIA ZASAD PRAWNYCH OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ INSTRUMENTÓW SŁUŻĄCYCH ICH REALIZACJI     279
  5. Zasada zrównoważonego rozwoju     279
  5.1. Zasada zrównoważonego rozwoju w prawie międzynarodowym     279
  5.2. Zasada zrównoważonego rozwoju w poglądach doktryny     293
  5.3. Zasada zrównoważonego rozwoju w dokumentach politycznych i aktach prawnych w Polsce     297
  5.4. Programy polityki ochrony środowiska Unii Europejskiej jako instrument realizacji zasady zrównoważonego rozwoju     313
  5.5. Obszary Natura 2000 jako instrument realizacji zasady zrównoważonego rozwoju     323
  6. Zasada kompleksowości oraz zasada zintegrowanej ochrony środowiska     333
  6.1. Koncepcja teoretyczna zasady kompleksowej ochrony środowiska oraz zasady zintegrowanej ochrony środowiska     333
  6.2. Zasada zintegrowanej ochrony środowiska jako podstawa realizacji zasady kompleksowości ochrony     336
  6.3. Normatywna konstrukcja instrumentu zintegrowanych pozwoleń środowiskowych     345
  7. Zasada nadrzędności wymagań ochrony środowiska wobec dokumentów i aktów prawnych o charakterze aktów planowania i programowania     349
  7.1. Podstawy teoretyczne i normatywne zasady nadrzędności     349
  7.2. Realizacja zasady nadrzędności wymogów ochrony środowiska w politykach sektorowych Unii Europejskiej     350
  7.3. Realizacja zasady nadrzędności w polityce handlowej Unii Europejskiej     352
  7.4. Realizacja zasady nadrzędności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej     356
  7.5. Realizacja zasady nadrzędności w polityce regionalnej Unii Europejskiej     358
  7.6. System zarządzania środowiskowego EMAS jako instrument realizacji zasady nadrzędności     360
  8. Zasady prewencyjnej ochrony środowiska     363
  8.1. Teoretyczne podstawy zasady prewencji     363
  8.2. Funkcjonowanie zasady prewencji w wybranych regulacjach prawa międzynarodowego     373
  8.3. Instrumenty prewencyjnej odpowiedzialności za szkody środowiskowe w przepisach prawa Unii Europejskiej     387
  8.4. Instrumenty prewencyjnej odpowiedzialności za szkody środowiskowe w przepisach ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie     391
  8.5. Teoretyczne i normatywne podstawy zasady przezorności     397
  8.6. Ocena oddziaływania na środowisko jako instrument realizacji zasady przezorności     409
  8.7. Koncepcja teoretyczna i normatywna zasady „zanieczyszczający płaci”     424
  8.8. Instrumenty realizacji zasady „zanieczyszczający płaci”     428
  9. Zasady jawności informacji o środowisku i jego ochronie     441
  9.1. Teoretyczne podstawy zasady dostępu do informacji     441
  9.2. Zasada dostępu do informacji o środowisku w przepisach prawa międzynarodowego     444
  9.3. Zasada dostępu do informacji o środowisku w prawie Unii Europejskiej     450
  9.4. Zasada dostępu do informacji o środowisku w prawie polskim     457
  9.5. Zasada partycypacji publicznej     465
  10. Zasada reglamentacji w sektorowej ochronie środowiska     475
  10.1. Koncepcje teoretyczne zasady reglamentacji     475
  10.2. Zasada reglamentacji w korzystaniu z wód w prawie Unii Europejskiej     485
  10.3. Pozwolenie wodnoprawne jako instrument zasady reglamentacji w ochronie wód     490
  10.4. Pozwolenie emisyjne jako instrument zasady reglamentacji     492
  10.5. Zasada reglamentacji w prawie dotyczącym gospodarki odpadami     495
  Zakończenie     503
  Wykaz ważniejszych skrótów     509
  Bibliografia     513
  Legal principles of the protection of the environment (Summary)     543
  Od Redakcji     545
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia