Nazwy miejscowe byłego powiatu łobeskiego

Nazwy miejscowe byłego powiatu łobeskiego

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praca wpisuje się w cykl publikacji Pomorskich Monografii Toponomastycznych, których przedmiotem jest nazewnictwo poszczególnych powiatów Pomorza Gdańskiego, Środkowego oraz Zachodniego. Badaniami objęto nazwy miejscowe z obszaru powiatu łobeskiego w granicach z lat 1945–1954. Ukazano tu ponad 700 nazw obiektów zamieszkanych, w tym najwcześniejsze nazwy słowiańskie, następnie niemieckie oraz powojenne polskie nadane przez Komisję Ustalania Nazw Miejscowych. Zbiór ten poddano analizie etymologiczno-semantycznej oraz strukturalno-gramatycznej. Omówiono także sposoby substytucji słowiańskich ojkonimów dokonywane w przeszłości przez niemieckich kancelistów, a także sposoby polonizacji nazw niemieckich oraz ich adaptacji do polskiego systemu toponimicznego, po przyłączeniu ziem Pomorza Zachodniego do państwa polskiego. Ukazano w ten sposób poszczególne fazy rozwojowe poddanej analizie warstwy nazewniczej oraz jej ewolucję wewnętrzną na przestrzeni kilku stuleci.Książka jest adresowana przede wszystkim do miłośników ziemi łobeskiej, zainteresowanych pochodzeniem i znaczeniem nazwy miejscowości, w której mieszkają.


Rok wydania2012
Liczba stron257
KategoriaNauki pomocnicze historii
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISBN-13978-83-7241-840-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  
  1. Szkic historyczny badanego terenu     7
  2. Środowisko geograficzno-przyrodnicze powiatu łobeskiego     12
  3. Powojenne osadnictwo polskie na badanym obszarze     15
  4. Krótki zarys powojennych dziejów powiatu łobeskiego     17
  5. Stan badań nad nazewnictwem regionalnym     18
  6. Przedmiot i cel pracy     21
  7. Metoda opracowania materiału toponimicznego     23
  8. Opis wykorzystanych źródeł     29
  
  I. Słownik nazw miejscowych     33
  
  II. Omówienie zgromadzonego materiału toponimicznego     173
  
  1. Nazwy słowiańskie     173
  2. Nazwy niemieckie     179
  3. Powojenne nazwy polskie     188
  3.1. Powojenne nazwy miejscowe z motywacją nazwotwórczą     190
  3.2. Powojenne nazwy miejscowe bez motywacji nazwotwórczej     191
  3.3. Powojenne nazwy polskie będące adaptacjami nazw niemieckich     194
  
  III. Charakterystyka językowa zebranych toponimów     197
  
  1. Nazwy słowiańskie     197
  
  Zjawiska fonetyczne     197
  Niemieckie substytucje słowiańskich nazw miejscowych     199
  Słowotwórstwo     202
  Nazwy prymarne     204
  Nazwy sekundarne     204
  
  2. Nazwy niemieckie     207
  
  Zjawiska fonetyczne     207
  Słowotwórstwo i leksyka     208
  
  3. Powojenne nazwy polskie     210
  
  Słowotwórstwo     210
  Cechy dialektalne     214
  Podsumowanie i wnioski     215
  
  Objaśnienia skrótów     219
  
  1. Skróty wykorzystanych źródeł     219
  2. Skróty wykorzystanych opracowań     227
  3. Skróty terminów gramatycznych i geograficznych, inne skróty oraz znaki     233
  4. Skróty niemieckie (w źródłach niemieckich)     237
  
  Wykaz informatorów w przebadanych miejscowościach     239
  Polsko-niemiecki indeks nazw miejscowych powojennego powiatu łobeskiego     243
  Niemiecko-polski indeks nazw miejscowych dawnego powiatu łobeskiego     247
  
  Bibliografia     251
  Wykaz rycin i tabel     259
  Summary     260
  Zusammenfassung     261
RozwińZwiń