Genealogia Mścisławowiczów

-20%

Genealogia Mścisławowiczów

Pierwsze pokolenia (od początku XIV wieku)

1 ocena

Wydawca:

Avalon

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

20,00  25,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

20,0025,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Genealogia Mścisławowiczów. Pierwsze pokolenia (do początku XIV w.) zawiera biogramy ok. 150 rzeczywistych, domniemanych i rzekomych przedstawicieli jednego z najważniejszych odgałęzień Rurykowiczów, a mianowicie Mścisławowiczów, czyli potomków księcia kijowskiego Mścisława Fiodora Włodzimierzowicza Monomachowicza (+ 1132 r.). Autor, opierający się na obfitym materiale źródłowym i korzystający z najnowszych, częściowo przez siebie modyfikowanych dla potrzeb tematu, metod warsztatowych, dokonał zdecydowanej, daleko idącej weryfikacji dotychczas obowiązujących w literaturze ustaleń w zakresie genealogii znaczącej części średniowiecznych Rurykowiczów. Praca zawiera mnóstwo nowych ustaleń faktograficznych, potrzebnych nie tylko dla genealogów ale również dla wszystkich zainteresowanych dziejami Rusi i państw, z którymi utrzymywała ona kontakty (Polska, Węgry, Czechy, Cesarstwo Rzymsko – Niemieckie, kraje skandynawskie, Cesarstwo Bizantyńskie i In.). Może być również traktowana jako vademecum metodyczne dla badaczy rodowodu ruskiej rodziny książęcej w Średniowieczu. Autor ma nadzieję, że jego rozprawa, wywołując dyskusję nad całym szeregiem tematów skupiających się wokół genealogii Rurykowiczów, przyczyni się do postępu w badaniach im poświęconych.


Rok wydania2008
Liczba stron814
WydawcaAvalon
ISBN-13978-83-7730-993-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  I. SPIS TREŚCI
  II. WSTĘP........................    13
  II.1. Treść i zakres pracy............................    13
  II.2. Ogólne uwagi na temat stanu badań nad genealogią Mścisławowiczów.......    20
  II.3. Źrodła do genealogii Mścisławowiczów..................    22
  II.3.a. Źródła ruskie...........................    22
  Latopisy.........................    22
  O specyfice latopisów jako źródeł do poznania genealogii.......................    25
  Inne źródła ruskie...............    29
  Materiały genealogiczne, księgi rodosłowne (rodoslovnye knigi) i Stepennaja kniga carskogo rodoslovija.............    29
  Hagiografia (żywoty i różne drobne zabytki).........................    32
  Pomjaniki — synodiki.............    33
  Źródła prawne....................    35
  Relacje z podróży................    35
  Gramoty..........................    35
  Materiał sfragistyczny...........    36
  II.3.b. Źródła obce.............................    37
  Źródła polskie...................    37
  Źródła skandynawskie.............    40
  Łacińskojęzyczne.................    40
  Sagi.............................    41
  Źródła niemieckie, czeskie, węgierskie i papieskie........................    42
  Źródła bizantyńskie i bułgarskie.......................    42
  II.3.c. Genealogia Mścisławowiczów w dziejopisarstwie Rzeczypospolitej XVI–XVIII w................................    43
  II.4. Parametry i kryteria badawcze przydatne w badaniach nad genealogią Mścisławowiczów jako gałęzią Rurykowiczów........    47
  II.4.a. Uwagi ogólne...........................    47
  II.4.b. Minimalna i maksymalna różnica pomiędzy wiekiem
  rodziców i nowo narodzonego dziecka..........................    48
  II.4.c. Przeszkody prawne i zwyczajowe ograniczające możliwość zawarcia związku małżeńskiego.....................    49
  II.4.d. Specyfika ruskiego systemu rachuby lat (stosowanie przez latopisy nie styczniowego, lecz marcowego, ultramarcowego
  lub — z rzadka — wrześniowego systemu rozpoczynania roku)
  i jej znaczenie dla badań genealogicznych..................    51
  II.4.e. Istnienie kategorii książąt uprzywilejowanych i nieuprzywilejowanych „latopisarsko”, czyli z powodów,
  które zostaną przedstawione niżej, budzących lub
  niebudzących zainteresowania latopisarzy......................    52
  II.4.f. Tak zwana dorosłość latopisarska, czyli — inaczej mówiąc
  — zależność pomiędzy pierwszymi wzmiankowaniami na
  kartach latopisów a wiekiem dynastów w tym momencie.........................    54
  II.4.g. Zróżnicowanie charakteru pierwszych wzmiankowań i konieczność porównywania wiadomości należących do tych samych kategorii........................    55
  II.4.h. Kolejność pojawiania się na kartach latopisów........................    55
  II.4.i. Kolejność wymieniania przy wspólnych wzmiankowaniach..................    56
  II.4.j. Kolejność wchodzenia w związki małżeńskie.......................    57
  II.4.k. Kryterium posiadanych włości...........................    59
  II.4.l. Kryterium imionowe..........................61
  II.4.m. Uwagi końcowe...........................61
  PODZIĘKOWANIA.....................65
  III. BIOGRAMY.....................67
  III.1. Mścisławowicze rzeczywiści.......................69
  III.1.a. Mścisław Harald Włodzimierzowicz i jego dzieci......................    69
  3.1. Mścisław Fiodor Harald Włodzimierzowicz..................69
  3.2. N. Mścisławówna, żona Jarosława Światopełkowicza.................    82
  3.3. Mal(m)fryda Mścisławówna......................88
  3.4. Ingeborga Mścisławówna......................97
  3.5. Wsiewołod Gabriel (Gavril) Mścisławowicz.....................103
  3.6. Izjasław Pantalejmon Mścisławowicz.....................114
  3.7. Rościsław Michał Mścisławowicz.....................127
  3.8. N. Mścisławówna, w Cesarstwie Bizantyńskim Irena,
  żona Aleksego Komnena, syna cesarza Jana II...............................    134
  3.9. N. Mścisławówna (chrzestne lub zakonne imię Ksenia(?)),
  żona księcia łohojskiego i izjasławskiego Brjaczysława.....................    141
  3.10. N. Mścisławówna (na chrzcie lub w zakonie Maria(?)),
  żona Wsiewołoda Olegowicza........................148
  3.11. Światopełk Mścisławowicz.....................155
  3.12. Rogneda Mścisławówna......................162
  3.13. Eufrozyna Mścisławówna......................166
  3.14. Włodzimierz Mścisławowicz Maczeszycz........................175
  3.15. Jaropełk Mścisławowicz.....................183
  III.1.b. Wsiewołodowicze.........    188
  4.1. Iwor Iwan Wsiewołodowicz....................188
  4.2. Wierchusława (Wierzchosława) Anastazja
  Wsiewołodówna.....................192
  4.3. Włodzimierz Wsiewołodowicz....................208
  6 Spis treści
  III.1.c. Izjasławowicze...........212
  5a.1. N., c. Izjasława Mścisławowicza, ż. Rogwołoda Wasyla Borysowicza.......................212
  5a.2. Mścisław Izjasławowicz.....................216
  5a.3. Jarosław Izjasławowicz.....................229
  5a.4. Jaropełk Izjasławowicz.....................243
  5b.1. Światosław Mścisławowicz.....................248
  5b.2. Roman Mścisławowicz.....................256
  5b.3. Wsiewołod Mścisławowicz.....................266
  5b.4. Włodzimierz Mścisławowicz.....................273
  5c.1. Wsiewołod Jarosławowicz.....................276
  5c.2. Ingwar Jarosławowicz.....................281
  5c.3. Mścisław Jarosławowicz Niemy.............................285
  5c.4. Izjasław Jarosławowicz.....................290
  5c.5. N. Jarosławówna.............291
  5b.5. Fiodora (Fedora, Teodora) Romanówna.........................294
  5b.6. [Helena?] Romanówna.........................296
  5b.7. Daniel Romanowicz........................300
  5b.8. Wasylko Romanowicz........................315
  5b.9. Aleksander Wsiewołodowicz....................320
  5b.10. Wsiewołod Wsiewołodowicz....................327
  5c.6. N. Ingwarowicz..............330
  5c.7. N. Ingwarówna, pierwsza żona Leszka Białego.......................... 334
  5c.8. Izjasław Ingwarowicz.......................337
  5c.9. Jarosław Ingwarowicz.......................341
  5c.10. Włodzimierz Ingwarowicz.......................345
  5c.11. Iwan (Ioan) Mścisławowicz.....................347
  5d.1. Herakliusz Daniłowicz........................350
  5d.2. Lew Daniłowicz..............352
  5d.3. Roman Daniłowicz........................357
  5d.4. Anastazja(?) Daniłówna.........................363
  5d.5. Mścisław (I) Daniłowicz........................366
  5d.6. [Zofia?] Daniłówna.........................367
  5d.7. Szwarno Daniłowicz........................373
  5d.8. Co najmniej dwoje dzieci Daniela i Anny..............................376
  5d.9. Mścisław (II) Daniłowicz........................377
  5b.11. Olga Wasylkówna........................381
  5b.12. Włodzimierz Iwan Wasylkowicz.......................383
  5b.13. Wsiewołod Aleksandrowicz....................387
  5b.14. Anastazja Aleksandrówna.....................389
  III.1.d. Rościsławowicze......... 400
  6a.1. Roman Rościsławowicz....................400
  6a.2. Światosław Rościsławowicz....................406
  6a.3. Ruryk Wasyl Rościsławowicz....................410
  6a.4. Dawid Rościsławowicz....................420
  Spis treści 7
  6a.5. N. Rościsławówna, żona Wsiesława Wasylkowiczapołockiego............431
  6a.6. Agafia Rościsławówna, żona Olega Światosławowicza................. 434
  6a.7. Mścisław Rościsławowicz Chrobry...........................437
  6b.1. Jaropełk Romanowicz........................444
  6b.2. Mścisław Borys Romanowicz........................449
  6c.1. Predsława Rurykówna, żona Romana Mścisławowicza................... 454
  6a.2. N. (chrzestne lub zakonne imię Anastazja?) Rurykówna,
  żona Gleba Światosławowicza...... 457
  6c.3. Rościsław Michał Rurykowicz........................462
  6c.4. Jarosława Rurykówna, żona Światosława Igoriewicza...................... 468
  6c.5. Wsiesława Rurykówna, żona Jarosława Glebowicza....................... 471
  6c.6. Włodzimierz Dymitr Rurykowicz........................474
  6d.1. Mścisław Fiodor Dawidowicz (starszy).........................478
  6d.2. Izjasław Dawidowicz........................483
  6d.3. N. Dawidówna, żona Gleba Włodzimierzowicza.................486
  6d.4. Konstantyn Dawidowicz........................489
  6d.5. Mścisław Fiodor Dawidowicz (młodszy).........................494
  6d.6. Rościsław Dawidowicz........................499
  6e.1. Włodzimierz Mścisławowicz.....................501
  6e.2. Mścisław Mścisławowicz (potocznie, aczkolwiek
  niesłusznie zwany „Udatnym = Udałym”)..........................506
  6e.3. N., dziecko lub dzieci Mścisława Rościsławowicza.................. 512
  6b.3. N., w życiu zakonnym Agafia, córka Mścisława Borysa Romanowicza, żona Konstantyna Wsiewołodowicza.................. 513
  6b.4. Światosław Mścisławowicz Borysowicz........................517
  6b.5. Wsiewołod Mścisławowicz Borysowicz........................520
  6b.6. N., córka Mścisława Borysa Romanowicza,
  żona ks. Andrzeja, poległego nad Kałką.............................526
  6b.7. Roman Mścisławowicz Borysowicz........................527
  6b.8. Teodozja (Feodosija), w życiu zakonnym Eufrozyna,
  Mścisławówna Borysówna, ostatnia, trzecia żona Jarosława Wsiewołodowicza..........530
  6b.9. Rościsław Mścisławowicz Borysowicz.........................535
  6b.10. Jerzy Mścisławowicz Borysowicz.........................540
  6c.7. Eufrozyna Szmaragd Rościsławówna......................542
  6c.8. Co najmniej jedno dziecko Rościsława Michała
  Rurykowicza nieznanej płci i imion..............................544
  6c.9. N., córka Włodzimierza Dymitra Rurykowicza,
  żona Wsiewołoda Juriewicza.........................544
  6c.10. N., córka Włodzimierza Dymitra Rurykowicza,
  żona Aleksandra Wsiewołodowicza....................546
  6c.11. Rościsław Włodzimierzowicz Dymitrowicz........................548
  6d.7. Rościsław Mścisławowicz — Fiodorowicz........................551
  6e.4. Rościsława, c. Mścisława Mścisławowicza „Udałego”......................... 555
  8 Spis treści
  6e.5. Wasyl Mścisławowicz......................560
  6e.6. Anna Mścisławówna, żona Daniela Romanowicza....................... 563
  6e.7. Maria Mścisławówna, żona Andrzeja, syna króla Węgier Andrzeja II.................................566
  6e.8. N., synowie [dzieci] Mścisława, książęta torczescy......................... 570
  6d.8. Gleb Rościsławowicz.....................571
  6d.9. Michał Rościsławowicz.....................574
  6d.10. Fiodor Rościsławowicz Czarny.............................575
  III.1.e. Włodzimierzowicze........ 580
  7.1. Mścisław Włodzimierzowicz...................580
  7.2. Jarosław Włodzimierzowicz...................585
  7.3. Światosław Włodzimierzowicz...................595
  7.4. Rościsław Włodzimierzowicz...................601
  7.5. Włodzimierz Jarosławowicz (= Włodzimierz pskowski).......... 604
  7.6. Grzymisława Jarosławówna, żona Leszka Białego........................... 616
  7.7. Izjasław Michał Jarosławowicz......................621
  7.8. N. Jarosławowicz..............623
  7.9. Rościsław Jarosławowicz......................625
  7.10. Dawid Jarosławowicz......................626
  7.11. N., córka Włodzimierza Jarosławowicza wydana
  za Teodoryka von Buxhoevedena.......................631
  7.12. Jarosław Włodzimierzowicz...................633
  7.14. N., dzieci Włodzimierza Jarosławowicza.....................639
  7.15. N., syn Jarosława Włodzimierzowicza (pasynek, czyli
  pasierb jego — prawdopodobnie — drugiej żony)............................. 640
  III.2. Mścisławowicze domniemani.........................642
  Agrypina, córka Rościsława Mścisławowicza,....................642
  Andrzej (Dołgaja Ruka), jakoby syn Włodzimierza
  Rurykowicza, w rzeczywistości potomek Michała Rościsławowicza....................647
  Borys, domniemany syn Jarosława Ingwarowicza
  ks. Międzyboża.....................648
  Durancja, żona księcia morawskiego Ottona III................................649
  Konstantyn (Bezręki) Rościsławowicz?....................652
  N., córka Mścisława Borysa Romanowicza, żona
  ks. dubrowickiego Aleksandra.........................653
  N., dziecko (co najmniej jedno) Wsiewołoda Mścisławowicza.................... 655
  Perejasława, jakoby córka Daniela Romanowicza........................656
  Światosław kaniowski
  (Mścisławowicz (Włodzimierzowicz?) domniemany)....................... 669
  Światosław szumski, domniemany syn IzjasławaJarosławowicza, Ingwara Jarosławowicza (młodszy od
  Izjasława) lub wnuk Włodzimierza Maczeszycza po
  Mścisławie lub Rościsławie........................670
  Spis treści 9
  III.3. Mścisławowicze rzekomi (reprezentanci innych gałęzi Rurykowiczów lub osoby spoza dynastii, pomyłkowo
  uznawane za Mścisławowiczów) oraz byty historiograficzne................. 674
  Andrzej, rzekomy syn Mścisława Borysa Romanowicza
  (w rzeczywistości syn Mścisława Glebowicza
  z czernihowskiej linii Rurykowiczów)......................674
  Borys (rzekomy syn Dawida Rościsławowicza) oraz jego synowie Wasylko, Wiaczko i Włodzimierz Wojciech...........................675
  Dawid, książę toropiecki, rzekomy syn Mścisława
  Rościsławowicza....................677
  Eudoksja, żona Mieszka III Starego (domniemana
  Mścisławówna, w rzeczywistości prawdopodobnie córka
  Jerzego Dołgorukiego)..............677
  Gleb, rzekomy syn Rościsława Michała Rurykowicza (w rzeczywistości Gleb, syn Rościsława Światopełkowicza pińskiego) i Iwan Glebowicz..........................687
  Grzymisława, rzekoma córka Aleksandra Wsiewołodowicza,
  żona Leszka Białego............................687
  Grzymisława, rzekoma Ingwarówna, żona Leszka Białego............. 689
  Helena, żona Kazimierza Sprawiedliwego, rzekoma córka Rościsława Mścisławowicza, Wsiewołoda Mścisławowicza
  (wnuka Izjasława Mścisławowicza) lub Izjasława
  Mścisławowicza.....................689
  Iwan, rzekomy syn Wsiewołoda Jarosławowicza.....................692
  Izjasław oraz Mścisław i Jarosław, jakoby synowie Mścisława Mścisławowicza.....................692
  Izjasław, rzekomy syn Mścisława Borysa Romanowicza....................... 694
  Jaropełk, rzekomy syn Mścisława Mścisławowicza.....................696
  Jarosław Włodzimierzowicz (syn Włodzimierza
  Mścisławowicza pskowskiego).......................697
  Jerzy, rzekomy syn Konstantyna Dawidowicza........................698
  Jerzy, rzekomy syn Mścisława Mścisławowicza.....................698
  Jerzy, rzekomo najmłodsze dziecko Rościsława
  Mścisławowicza, oraz jego potomstwo (syn Dawid,
  ks. muromski, a także wnuki: N. Dawidówna, wydana za Światosława Wsiewołodowicza z Czernihowa, i Jerzy Dawidowicz) (fałszywi).........................699
  Konstanty, rzekomy brat Gleba, Michała i Fiodora Czarnego Rościsławowiczów...................699
  Mścisław, rzekomy syn Mścisława Mścisławowicza,
  w rzeczywistości syn Gleba Światosławowicza...................699
  Mścisław, jakoby syn Wsiewołoda Gawriła Mścisławowicza.................... 702
  N., rzekoma córka Dawida Rościsławowicza,
  żona Rościsława Światosławowicza riazańskiego.......................703
  10 Spis treści
  N., rzekoma córka Dawida Rościsławowicza,
  żona ks. połockiego Wasylka............................704
  N., rzekoma córka Romana Rościsławowicza,
  żona ks. połockiego Wsiesława Wasylkowicza.......................704
  N., rzekoma córka Wsiewołoda Mścisławowicza Borysowicza,
  żona Konrada von Meyendorffa, a następnie Konrada von Bardewiza..........................704
  N., rzekomy syn Jarosława Izjasławowicza.....................705
  N., nietożsamy ze Światosławem Mścisławowiczem,
  najstarszy potomek Mścisława Izjasławowcza i Agnieszki Bolesławówny.......................705
  Roman, rzekomy syn Mścisława Fiodora Włodzimierzowicza................. 705
  Rościsław, rzekomy syn Izjasława Mścisławowicza.....................706
  Salomea Romanówna lub Daniłówna, jakoby żona
  Świętopełka Mściwojowica.......................706
  Stefan, rzekomy syn Romana Mścisławowicza, oraz Prokop, rzekomy syn Wasylka Romanowicza........................706
  Wasylko, ks. połocki i witebski, rzekomy syn Dawida Rościsławowicza.............707
  Wasylko Jaropełkowicz (w rzeczywistości syn Jaropełka Włodzimierzowicza Monomachowicza, a więc
  Mścisławowicz rzekomy)...........................707
  Wisława (Wiaczesława), rzekoma córka Jaropełka
  Romanowicza, żona księcia szczecińskiego Bogusława II...................... 715
  Włodzimierz, rzekomy syn Izjasława Pantalejmona
  Mścisławowicza.....................719
  Włodzimierz pskowski, rzekomy syn Mścisława Rościsławicza......................720
  Zofia, jakoby córka Włodzimierza Wsiewołodowicza
  (w rzeczywistości córka przedstawiciela połockiej linii Rurykowiczów noszącego imię Wołodar)...........................720
  IV. Zakończenie....................731
  V. Wykaz częściej używanych skrótów............................735
  VI. Bibliografia...................737
  VI.1. Źródła.......................737
  VI.2. Literatura do końca XVIII w. (z wyłączeniem latopisów)............ 747
  VI.3. Literatura:..................749
  VII. Indeks osobowy (postaci historyczne i autorzy średniowieczni)............775
  VIII. Summary......................811
  IX. Tablice genealogiczne......................815
  Wprowadzenie i legenda............................815
  Spis tablic........................816
  Tablice............................817
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia