Feynmana wykłady z fizyki. Tom 3. Mechanika kwantowa

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

53,40  89,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 89,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 53,40 zł  


53,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Słynny podręcznik, pierwotnie przeznaczony dla studentów Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego, następnie przekształcony przez współpracowników autora, Roberta B. Leightona i Matthew Sandsa, w najbardziej niezwykły podręcznik fizyki, jaki został kiedykolwiek napisany. Jego oryginalność polega nie tylko na nietradycyjnym doborze materiału i niekonwencjonalnym porządku jego wyłożenia. Począwszy od praw Newtona, przez szczególną teorię względności, optykę, mechanikę statystyczną i termodynamikę wykłady te są pomnikiem jasności wykładu oraz głębokiej intuicji i gruntownej znajomości zagadnienia. Autor ukazuje fizykę niejako in statu nascendi, wciąga czytelnika w odkrywanie prawidłowości rządzących przyrodą. Na kartach książki Feynmana fizyka przestaje być zbiorem praw o bloczkach, dźwigniach i pryzmatach, a staje się tym, czym jest w rzeczywistości – fascynującą opowieścią o pięknie praw przyrody.


Ta książka to rodzaj podstawowego przewodnika po fizyce dla studentów fizyki i dziedzin pokrewnych, nauczycieli i pracowników naukowych, dla wszystkich interesujących się fizyką.


Obecne, nowe wydanie milenijne oferuje lepszą typografię, rysunki, skorowidze oraz poprawki autoryzowane przez Kalifornijski Instytut Technologiczny (szczegóły można znaleźć na stronie www.feynmanlectures.info).


Richard P. Feynman był profesorem fizyki w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym od 1951 do 1988 roku. W 1965 roku otrzymał Nagrodę Nobla za wkład w rozwój elektrodynamiki kwantowej. Dzięki swoim popularnym książkom stał się jedną z najbardziej lubianych postaci XX stulecia.


Robert B. Leighton był fizykiem i astronomem, cenionym wykładowcą i autorem podręczników, wieloletnim profesorem Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego.


Matthew Sands był profesorem Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego, zastępcą dyrektora Stanford Accelerator Center i prorektorem do spraw nauki Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz. Stanął na czele programu reform studiów licencjackich w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym i doprowadził do powstania Feynmana wykładów z fizyki.


Rok wydania2014
Liczba stron464
KategoriaMechanika kwantowa
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-22160-7
Numer wydania6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  O Richardzie P. Feynmanie XI
  
  Przedmowa do Nowego wydania milenijnego XIII
  Wspomnienie o wykładach Feynmana XIV
  Historia erraty XV
  Jak powstało to Nowe wydanie milenijne XVII
  Podziękowania XVIII
  
  Przedmowa Feynmana XXI
  
  Słowo wstępne XXV
  
  Od wydawnictwa (do wydań z lat 1968, 2001, 2007) XXIX
  
  Od wydawnictwa do Nowego wydania milenijnego XXXI
  
  3. Amplitudy prawdopodobieństwa 1
  
  3.1 Prawa składania amplitud 1
  3.2 Obraz interferencyjny dla układu dwóch szczelin 7
  3.3 Rozpraszanie na krysztale 10
  3.4 Cząstki identyczne 13
  
  4. Cząstki identyczne 18
  
  4.1 Dwa rodzaje cząstek – bozony i fermiony 18
  4.2 Stany z dwoma bozonami 21
  4.3 Stany z n bozonami 25
  4.4 Emisja i absorpcja fotonów 27
  4.5 Widmo ciała doskonale czarnego 29
  4.6 Ciekły hel 33
  4.7 Zakaz Pauliego 34
  
  5. Spin 1 39
  
  5.1 Filtrowanie atomów za pomocą urządzenia Sterna–Gerlacha 39
  5.2 Doświadczenia z filtrowanymi atomami 44
  5.3 Trzy filtry Sterna–Gerlacha ustawione jeden za drugim 47
  5.4 Stany bazy 48
  5.5 Interferencja amplitud 51
  5.6 Podstawowe metody mechaniki kwantowej 55
  5.7 Przejście do innej bazy 58
  5.8 Inne sytuacje 60
  
  6. Spin 1/2 62
  
  6.1 Transformacje amplitud 62
  6.2 Transformacja do obróconego układu współrzędnych 65
  6.3 Obroty wokół osi z 69
  6.4 Obroty o 180° i 90° wokół osi y 73
  6.5 Obroty wokół osi x 76
  6.6 Dowolne obroty 77
  
  7. Zależność amplitud od czasu 80
  
  7.1 Atomy w spoczynku; stany stacjonarne 80
  7.2 Ruch jednostajny 84
  7.3 Energia potencjalna; zachowanie energii 87
  7.4 Siły; granica klasyczna 91
  7.5 „Precesja” cząstki o spinie 1/2 93
  
  8. Hamiltonian 97
  
  8.1 Amplitudy i wektory 97
  8.2 Rozkład wektorów stanu 100
  8.3 Jakie są stany bazy świata? 103
  8.4 Jak stany zmieniają się w czasie? 106
  8.5 Hamiltonian 110
  8.6 Cząsteczka amoniaku 112
  
  9. Cząsteczka amoniaku 117
  
  9.1 Stany cząsteczki amoniaku 117
  9.2 Cząsteczka w statycznym polu elektrycznym 122
  9.3 Przejścia w polu zależnym od czasu 127
  9.4 Przejścia przy rezonansie 130
  9.5 Przejścia poza rezonansem 133
  9.6 Absorpcja światła 134
  
  10. Inne układy o dwóch stanach 137
  
  10.1 Jon cząsteczki wodoru 137
  10.2 Siły jądrowe 144
  10.3 Cząsteczka wodoru 147
  10.4 Cząsteczka benzenu 150
  10.5 Barwniki 152
  10.6 Hamiltonian cząstki o spinie 1/2 w polu magnetycznym 153
  10.7 Elektron wirujący w polu magnetycznym 156
  
  11. W dalszym ciągu układy o dwóch stanach 161
  
  11.1 Macierze spinowe Pauliego 161
  11.2 Macierze spinowe jako operatory 167
  11.3 Rozwiązanie równań dla dwóch stanów 170
  11.4 Stany polaryzacyjne fotonu 172
  11.5 Neutralny mezon K 176
  11.6 Uogólnienie na układ o N stanach 185
  
  12. Rozszczepienie nadsubtelne w wodorze 190
  
  12.1 Stany bazy układu dwóch cząstek o spinie 1/2 190
  12.2 Hamiltonian stanu podstawowego atomu wodoru 193
  12.3 Poziomy energetyczne 199
  12.4 Rozszczepienie zeemanowskie 201
  12.5 Stany w polu magnetycznym 205
  12.6 Macierz transformacji dla spinu 1 208
  
  13. Propagacja w sieci krystalicznej 212
  
  13.1 Stany elektronu w sieci jednowymiarowej 212
  13.2 Stany o określonej energii 216
  13.3 Stany zależne od czasu 220
  13.4 Elektron w sieci trójwymiarowej 221
  13.5 Inne stany w sieci krystalicznej 223
  13.6 Rozpraszanie na nieregularnościach sieci 225
  13.7 Pułapkowanie na niedoskonałościach sieci 228
  13.8 Amplitudy rozpraszania i stany związane 229
  
  14. Półprzewodniki 231
  
  14.1 Elektrony i dziury w ciele stałym 231
  14.2 Półprzewodniki domieszkowane 235
  14.3 Zjawisko Halla 239
  14.4 Złącza półprzewodnikowe 241
  14.5 Prostujące własności złącza półprzewodnikowego 244
  14.6 Tranzystor 246
  
  15. Przybliżenie cząstek niezależnych 249
  
  15.1 Fale spinowe 249
  15.2 Dwie fale spinowe 254
  15.3 Cząstki niezależne 256
  15.4 Cząsteczka benzenu 258
  15.5 Jeszcze trochę chemii organicznej 262
  15.6 Inne przybliżenia 266
  
  16. Zależność amplitudy od położenia 268
  
  16.1 Zmiany amplitudy wzdłuż prostej 268
  16.2 Funkcja falowa 274
  16.3 Stany o określonym pędzie 277
  16.4 Normalizacja stanów o określonym położeniu x 280
  16.5 Równanie Schrödingera 283
  16.6 Skwantowane poziomy energetyczne 287
  
  17. Symetria i zasady zachowania 290
  
  17.1 Symetria 290
  17.2 Symetria i jej zachowanie 293
  17.3 Prawa zachowania 298
  17.4 Światło spolaryzowane 303
  17.5 Rozpad Λ0 305
  17.6 Macierze obrotu 310
  
  18. Moment pędu 312
  
  18.1 Elektryczne promieniowanie dipolowe 312
  18.2 Rozpraszanie światła 315
  18.3 Anihilacja pozytonium 318
  18.4 Macierze obrotu dla dowolnego spinu 324
  18.5 Pomiar spinu jadra 329
  18.6 Składanie momentów pędu 331
  18.7 Uzupełnienie 1. Wyprowadzenie wzoru na elementy macierzy obrotu 338
  18.8 Uzupełnienie 2. Zachowanie parzystości w procesie emisji fotonu 341
  
  19. Atom wodoru i układ okresowy pierwiastków 343
  
  19.1 Równanie Schrödingera dla atomu wodoru 343
  19.2 Rozwiązania kulistosymetryczne 345
  19.3 Stany z zależnością kątowa 350
  19.4 Ogólne rozwiązanie dla wodoru 355
  19.5 Funkcje falowe dla wodoru 359
  19.6 Układ okresowy pierwiastków 361
  
  20. Operatory 368
  
  20.1 Operacje i operatory 368
  20.2 Wartości średnie energii 372
  20.3 Średnia energia atomu 375
  20.4 Operator położenia 378
  20.5 Operator pędu 380
  20.6 Moment pędu 386
  20.7 Zależność wartości średnich od czasu 388
  
  21. Równanie Schrödingera w kontekście klasycznym, seminarium poświęcone nadprzewodnictwu 392
  
  21.1 Równanie Schrödingera w polu magnetycznym 392
  21.2 Równanie ciągłości dla prawdopodobieństwa 396
  21.3 Dwa rodzaje pędu 398
  21.4 Znaczenie funkcji falowej 399
  21.5 Nadprzewodnictwo 401
  21.6 Efekt Meissnera 403
  21.7 Kwantyzacja strumienia 406
  21.8 Dynamika nadprzewodnictwa 409
  21.9 Złącze Josephsona 412
  
  Epilog 418
  Wykaz oznaczeń 419
  Skorowidz nazwisk 423
  Skorowidz rzeczowy 425
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia