Mechanika kwantowa

  • Sortuj:
  • Pokazuj:
Pierwszy tego typu zbiór na polskim rynku wydawniczym! Zawiera 222 zadania poświęcone tradycyjnym działom kwantowej teorii pola m.in. symetrii Lorentza i symetrii Poincarégo, relatywistycznej mechanice kwantowej, równaniom... więcej
Słynny podręcznik, pierwotnie przeznaczony dla studentów Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego, następnie przekształcony przez współpracowników autora, Roberta B. Leightona i Matthew Sandsa, w najbardziej niezwykły podręcznik... więcej
To trzecia część trzytomowego podręcznika kwantowej teorii pola napisanego przez laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Stevena Weinberga. Tom ten, poświęcony w całości supersymetrii, jest znakomitym uzupełnieniem dwóch poprzednich.... więcej
Praca w sposób logiczny i harmonijny łączy dwa wątki. Najpierw przedstawia aktualne osiągnięcia w dziedzinie generacji i detekcji ultrasilnych i jednocześnie ultrakrótkich impulsów lasera. Dobrze uzasadnia to podjęcie drugiego wątku:... więcej
Nowa edycja legendarnego podręcznika po latach nieobecności na polskim rynku znowu trafia w ręce czytelników! Na mechanice kwantowej jest oparta kwantowa teoria materii (dotycząca fizyki mikroświata). Współczesna teoria struktury i... więcej
Podręcznik mechaniki kwantowej, oprócz treści wspólnych innych książkom z tej dziedziny, zawiera pewne elementy wyróżniające. Został bowiem napisany z zamiarem ułatwienia czytelnikowi, znającemu rachunek różniczkowy i całkowity,... więcej
W książce przedstawiono podstawowe wiadomości z fizyki atomowej, fizyki ciała stałego oraz fizyki jądrowej. Na całość pracy składają się dwie części (cz. I Fizyka klasyczna – J. Massalski, M. Massalska). Książka jest... więcej
Nowoczesny podręcznik mechaniki kwantowej zgodny ze standardami nauczania obowiązującymi na polskich uczelniach. Konstrukcja książki jest następująca: ■ na początku autor omawia zagadnienia niezbędne do właściwego zrozumienia... więcej

O kwantach i smokach
Fizyka według Delty

 
Redakcja: Agata Meissner, Krzysztof Meissner, Krzysztof Turzyński

Formaty plików: pdfibuk

Zebrane w jednym tomie teksty pochodzące z czasopisma Delta stanowią znakomity przegląd najważniejszych zagadnień współczesnej fizyki. Zarówno zagadnienia klasyczne, jak i najnowsze osiągnięcia i teorie opisywane są w formie... więcej
Podręcznik teorii względności dla wszystkich studentów fizyki i astronomii, którzy zamierzają używać ogólnej teorii względności jako narzędzia badań bez specjalizowania się w tej dziedzinie. Wykład jest bardzo prosty, przejrzysty,... więcej
  • Sortuj:
  • Pokazuj: