Feynmana wykłady z fizyki. Tom 1.2. Optyka, termodynamika, fale

-20%

Feynmana wykłady z fizyki. Tom 1.2. Optyka, termodynamika, fale

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

23,9629,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Słynny podręcznik, pierwotnie przeznaczony dla studentów Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego, następnie przekształcony przez współpracowników autora, Roberta B. Leightona i Matthew Sandsa, w najbardziej niezwykły podręcznik fizyki, jaki został kiedykolwiek napisany. Jego oryginalność polega nie tylko na nietradycyjnym doborze materiału i niekonwencjonalnym porządku jego wyłożenia. Począwszy od praw Newtona, przez szczególną teorię względności, optykę, mechanikę statystyczną i termodynamikę wykłady te są pomnikiem jasności wykładu oraz głębokiej intuicji i gruntownej znajomości zagadnienia. Autor ukazuje fizykę niejako in statu nascendi, wciąga czytelnika w odkrywanie prawidłowości rządzących przyrodą. Na kartach książki Feynmana fizyka przestaje być zbiorem praw o bloczkach, dźwigniach i pryzmatach, a staje się tym, czym jest w rzeczywistości – fascynującą opowieścią o pięknie praw przyrody.

Ta książka to rodzaj podstawowego przewodnika po fizyce dla studentów fizyki i dziedzin pokrewnych, nauczycieli i pracowników naukowych, dla wszystkich interesujących się fizyką.

Obecne, nowe wydanie milenijne oferuje lepszą typografię, rysunki, skorowidze oraz poprawki autoryzowane przez Kalifornijski Instytut Technologiczny (szczegóły można znaleźć na stronie www.feynmanlectures.info).


Richard P. Feynman był profesorem fizyki w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym od 1951 do 1988 roku. W 1965 roku otrzymał Nagrodę Nobla za wkład w rozwój elektrodynamiki kwantowej. Dzięki swoim popularnym książkom stał się jedną z najbardziej lubianych postaci XX stulecia.

Robert B. Leighton był fizykiem i astronomem, cenionym wykładowcą i autorem podręczników, wieloletnim profesorem Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego.

Matthew Sands był profesorem Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego, zastępcą dyrektora Stanford Accelerator Center i prorektorem do spraw nauki Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz. Stanął na czele programu reform studiów licencjackich w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym i doprowadził do powstania Feynmana wykładów z fizyki.


Liczba stron426
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17783-6
Numer wydania7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]26. Optyka: zasada najkrótszego czasu    1
[]26. Światło    1
  26.2 Odbicie i załamanie    3
  26.3 Zasada Fermata najkrótszego czasu    4
  26.4 Zastosowanie zasady Fermata    7
  26.5 Dokładniejsze sformułowanie zasady Fermata    11
  26.6 Jak to się wszystko odbywa naprawdę?    13
  27. Optyka geometryczna    14
  27.1 Wstęp    14
  27.2 Odległość ogniskowa powierzchni kulistej    15
  27.3 Odległość ogniskowa soczewki    19
  27.4 Powiększanie    21
  27.5 Soczewki złożone    22
  27.6 Aberracje    23
  27.7 Zdolność rozdzielcza    25
  28. Promieniowanie elektromagnetyczne    27
  28.1 Elektromagnetyzm    27
  28.2 Promieniowanie    31
  28.3 Dipol promieniujący    33
  28.4 Interferencja    35
  29. Interferencja    37
  29.1 Fale elektromagnetyczne    37
  29.2 Energia promieniowania    38
  29.3 Fale sinusoidalne    39
  29.4 Dwa promieniujące dipole    41
  29.5 Matematyczne ujecie interferencji    44
  30. Dyfrakcja    48
  30.1 Wypadkowa amplituda promieniowania n jednakowych oscylatorów    48
  30.2 Siatka dyfrakcyjna    51
  30.3 Zdolność rozdzielcza siatki    55
  30.4 Antena paraboliczna    56
  30.5 Warstewki barwne; kryształy    58
  30.6 Ugięcie na nieprzezroczystych ekranach    59
  30.7 Pole pochodzące od płaszczyzny drgających ładunków    61
  31. Skąd się bierze współczynnik załamania    66
  31.1 Współczynnik załamania    66
  31.2 Pole pochodzące od ośrodka materialnego    71
  31.3 Dyspersja    73
  31.4 Pochłanianie (absorpcja)    76
  31.5 Energia niesiona przez falę elektryczną    78
  31.6 Ugięcie światła na ekranie    79
  32. Tłumienie promieniowania. Rozpraszanie światła    82
  32.1 Opór promieniowania    82
  32.2 Szybkość wypromieniowywania energii    84
  32.3 Tłumienie promieniowania    86
  32.4 Niezależne źródła    88
  32.5 Rozpraszanie światła    90
  33. Polaryzacja    96
  33.1 Elektryczny wektor światła    96
  33.2 Polaryzacja światła rozproszonego    98
  33.3 Dwójłomność    98
  33.4 Polaryzatory    101
  33.5 Aktywność optyczna    103
  33.6 Natężenie światła odbitego    104
  33.7 Anomalne załamanie    107
  34. Relatywistyczne efekty w promieniowaniu    110
  34.1 Ruchome źródła    110
  34.2 Znajdowanie ruchu „pozornego”    112
  34.3 Promieniowanie synchrotronowe    114
  34.4 Kosmiczne promieniowanie synchrotronowe    117
  34.5 Promieniowanie hamowania    118
  34.6 Zjawisko Dopplera    119
  34.7 Czterowektor k, ω    122
  34.8 Aberracja    123
  34.9 Pęd światła    124
  35. Widzenie barwne    127
  35.1 Ludzkie oko    127
  35.2 Barwa zależny od natężenia światła    128
  35.3 Mierzenie wrażenia barwnego    130
  35.4 Wykres barwności    135
  35.5 Mechanizm widzenia barwnego    137
  35.6 Fizjochemia widzenia barwnego    139
  Bibliografia    140
  36. Mechanizm widzenia    142
  36.1 Wrażenie barwy    142
  36.2 Fizjologia oka    145
  36.3 Komórki pręcikowe    150
  36.4 Oko złożone (owadzie)    151
  36.5 Jeszcze inny rodzaj oczu    155
  36.6 Neurologia widzenia    156
  Bibliografia    160
  37. Efekty kwantowe    161
  37.1 Mechanika atomowa    161
  37.2 Doświadczenie z pociskami    163
  37.3 Doświadczenie z falami    165
  37.4 Doświadczenie z elektronami    167
  37.5 Interferencja fal elektronowych    169
  37.6 Obserwacja elektronów    171
  37.7 Podstawowe zasady mechaniki kwantowej    175
  37.8 Zasada nieoznaczoności    177
  38. Porównanie dwóch punktów widzenia: falowego i korpuskularnego    179
  38.1 Falowe amplitudy prawdopodobieństwa    179
  38.2 Pomiar położenia i pędu    180
  38.3 Dyfrakcja na kryształach    184
  38.4 Rozmiary atomu    186
  38.5 Poziomy energetyczne    188
  38.6 Konsekwencje filozoficzne    190
  39. Kinetyczna teoria gazów    194
  39.1 Własności materii    194
  39.2 Ciśnienie gazu    196
  39.3 Ściśliwość promieniowania    201
  39.4 Temperatura i energia kinetyczna    202
  39.5 Prawo gazu doskonałego    207
  40. Zasady mechaniki statystycznej    211
  40.1 Wzór barometryczny    211
  40.2 Prawo Boltzmanna    213
  40.3 Parowanie cieczy    214
  40.4 Rozkład prędkości cząsteczkowych    216
  40.5 Ciepła właściwe gazów    221
  40.6 Załamanie się fizyki klasycznej    223
  41. Ruchy Browna    227
  41.1 Ekwipartycja energii    227
  41.2 Termodynamiczna równowaga promieniowania    231
  41.3 Ekwipartycja i oscylator kwantowy    235
  41.4 Błądzenie przypadkowe    238
  42. Zastosowania teorii kinetycznej    243
  42.1 Parowanie    243
  42.2 Termoemisja    248
  42.3 Jonizacja termiczna    249
  42.4 Kinetyka reakcji chemicznych    252
  42.5 Prawa promieniowania Einsteina    254
  43. Dyfuzja    259
  43.1 Zderzenia między cząsteczkami    259
  43.2 Średnia droga swobodna    262
  43.3 Szybkość unoszenia    264
  43.4 Przewodnictwo jonowe    267
  43.5 Dyfuzja cząsteczkowa    268
  43.6 Przewodnictwo cieplne    272
  44. Zasady termodynamiki    274
  44.1 Silniki cieplne, pierwsza zasada    274
  44.2 Druga zasada    277
  44.3 Silniki odwracalne    279
  44.4 Sprawność silnika idealnego    283
  44.5 Termodynamiczna skala temperatury    286
  44.6 Entropia    288
  45. Zastosowania termodynamiki    293
  45.1 Energia wewnętrzna    293
  45.2 Zastosowania    297
  45.3 Równanie Clausiusa–Clapeyrona    301
  46. Mechanizm zapadkowy    306
  46.1 Jak pracuje zębatka    306
  46.2 Zębatka w roli silnika    308
  46.3 Odwracalność w mechanice    311
  46.4 Nieodwracalność    313
  46.5 Porządek i entropia    315
  47. Dźwięk. Równanie falowe    319
  47.1 Fale    319
  47.2 Rozchodzenie się dźwięku    322
  47.3 Równanie falowe    323
  47.4 Rozwiązania równania falowego    326
  47.5 Szybkość dźwięku    328
  48. Dudnienia    330
  48.1 Dodawanie dwóch fal    330
  48.2 Dudnienie i modulacja    333
  48.3 Pasma boczne    334
  48.4 Zlokalizowane paczki falowe    337
  48.5 Amplitudy prawdopodobieństwa dla cząstek    340
  48.6 Fale trójwymiarowe    341
  48.7 Drgania własne    343
  49. Fale stojące    345
  49.1 Odbicie fal    345
  49.2 Fale stojące i częstości własne    347
  49.3 Dwuwymiarowe fale stojące    349
  49.4 Wahadła sprzężone    352
  49.5 Układy liniowe    354
  50. Składowe harmoniczne    356
  50.1 Tony muzyczne    356
  50.2 Szeregi Fouriera    358
  50.3 Barwa i harmonia    359
  50.4 Współczynniki Fouriera    362
  50.5 Twierdzenie o energii    366
  50.6 Zjawiska nieliniowe    367
  51. Fale    370
  51.1 Fale czołowe    370
  51.2 Fale uderzeniowe    371
  51.3 Fale w ciałach stałych    375
  51.4 Fale powierzchniowe    379
  52. Symetria praw fizyki    384
  52.1 Operacje symetrii    384
  52.2 Symetria czasu i przestrzeni    385
  52.3 Symetria a zasady zachowania    388
  52.4 Odbicia zwierciadlane    389
  52.5 Wektory i pseudowektory    393
  52.6 Która ręka jest prawa?    394
  52.7 Parzystość nie jest zachowana!    396
  52.8 Antymateria    398
  52.9 Naruszone symetrie    400
  Wykaz oznaczeń    402
  Skorowidz nazwisk    407
  Skorowidz rzeczowy    409
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia