Feynmana wykłady z fizyki. Tom 1.2. Optyka, termodynamika, fale

Feynmana wykłady z fizyki. Tom 1.2. Optyka, termodynamika, fale

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

29,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Słynny podręcznik, pierwotnie przeznaczony dla studentów Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego, następnie przekształcony przez współpracowników autora, Roberta B. Leightona i Matthew Sandsa, w najbardziej niezwykły podręcznik fizyki, jaki został kiedykolwiek napisany. Jego oryginalność polega nie tylko na nietradycyjnym doborze materiału i niekonwencjonalnym porządku jego wyłożenia. Począwszy od praw Newtona, przez szczególną teorię względności, optykę, mechanikę statystyczną i termodynamikę wykłady te są pomnikiem jasności wykładu oraz głębokiej intuicji i gruntownej znajomości zagadnienia. Autor ukazuje fizykę niejako in statu nascendi, wciąga czytelnika w odkrywanie prawidłowości rządzących przyrodą. Na kartach książki Feynmana fizyka przestaje być zbiorem praw o bloczkach, dźwigniach i pryzmatach, a staje się tym, czym jest w rzeczywistości – fascynującą opowieścią o pięknie praw przyrody.

Ta książka to rodzaj podstawowego przewodnika po fizyce dla studentów fizyki i dziedzin pokrewnych, nauczycieli i pracowników naukowych, dla wszystkich interesujących się fizyką.

Obecne, nowe wydanie milenijne oferuje lepszą typografię, rysunki, skorowidze oraz poprawki autoryzowane przez Kalifornijski Instytut Technologiczny (szczegóły można znaleźć na stronie www.feynmanlectures.info).


Richard P. Feynman był profesorem fizyki w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym od 1951 do 1988 roku. W 1965 roku otrzymał Nagrodę Nobla za wkład w rozwój elektrodynamiki kwantowej. Dzięki swoim popularnym książkom stał się jedną z najbardziej lubianych postaci XX stulecia.

Robert B. Leighton był fizykiem i astronomem, cenionym wykładowcą i autorem podręczników, wieloletnim profesorem Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego.

Matthew Sands był profesorem Kalifornijskiego Instytutu Technologicznego, zastępcą dyrektora Stanford Accelerator Center i prorektorem do spraw nauki Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz. Stanął na czele programu reform studiów licencjackich w Kalifornijskim Instytucie Technologicznym i doprowadził do powstania Feynmana wykładów z fizyki.


Liczba stron426
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17783-6
Numer wydania7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis rzeczy części 1 tomu I X
  
  26. Optyka: zasada najkrótszego czasu     1
  
  26.1 Światło     1
  26.2 Odbicie i załamanie     3
  26.3 Zasada Fermata najkrótszego czasu     4
  26.4 Zastosowanie zasady Fermata     7
  26.5 Dokładniejsze sformułowanie zasady Fermata     11
  26.6 Jak to się wszystko odbywa naprawdę?     13
  
  27. Optyka geometryczna     14
  
  27.1 Wstęp     14
  27.2 Odległość ogniskowa powierzchni kulistej     15
  27.3 Odległość ogniskowa soczewki     19
  27.4 Powiększanie     21
  27.5 Soczewki złożone     22
  27.6 Aberracje     23
  27.7 Zdolność rozdzielcza     25
  
  28. Promieniowanie elektromagnetyczne     27
  
  28.1 Elektromagnetyzm     27
  28.2 Promieniowanie     31
  28.3 Dipol promieniujący     33
  28.4 Interferencja     35
  
  29. Interferencja     37
  
  29.1 Fale elektromagnetyczne     37
  29.2 Energia promieniowania     38
  29.3 Fale sinusoidalne     39
  29.4 Dwa promieniujące dipole     41
  29.5 Matematyczne ujecie interferencji     44
  
  30. Dyfrakcja     48
  
  30.1 Wypadkowa amplituda promieniowania n jednakowych oscylatorów    48
  30.2 Siatka dyfrakcyjna     51
  30.3 Zdolność rozdzielcza siatki     55
  30.4 Antena paraboliczna     56
  30.5 Warstewki barwne; kryształy     58
  30.6 Ugięcie na nieprzezroczystych ekranach     59
  30.7 Pole pochodzące od płaszczyzny drgających ładunków     61
  
  31. Skąd się bierze współczynnik załamania     66
  
  31.1 Współczynnik załamania     66
  31.2 Pole pochodzące od ośrodka materialnego     71
  31.3 Dyspersja     73
  31.4 Pochłanianie (absorpcja)     76
  31.5 Energia niesiona przez falę elektryczną     78
  31.6 Ugięcie światła na ekranie     79
  
  32. Tłumienie promieniowania. Rozpraszanie światła     82
  
  32.1 Opór promieniowania     82
  32.2 Szybkość wypromieniowywania energii     84
  32.3 Tłumienie promieniowania     86
  32.4 Niezależne źródła     88
  32.5 Rozpraszanie światła     90
  
  33. Polaryzacja     96
  
  33.1 Elektryczny wektor światła     96
  33.2 Polaryzacja światła rozproszonego     98
  33.3 Dwójłomność     98
  33.4 Polaryzatory     101
  33.5 Aktywność optyczna     103
  33.6 Natężenie światła odbitego     104
  33.7 Anomalne załamanie     107
  
  34. Relatywistyczne efekty w promieniowaniu     110
  
  34.1 Ruchome źródła     110
  34.2 Znajdowanie ruchu „pozornego”     112
  34.3 Promieniowanie synchrotronowe     114
  34.4 Kosmiczne promieniowanie synchrotronowe     117
  34.5 Promieniowanie hamowania     118
  34.6 Zjawisko Dopplera     119
  34.7 Czterowektor k, ω     122
  34.8 Aberracja     123
  34.9 Pęd światła     124
  
  35. Widzenie barwne     127
  
  35.1 Ludzkie oko     127
  35.2 Barwa zależny od natężenia światła     128
  35.3 Mierzenie wrażenia barwnego     130
  35.4 Wykres barwności     135
  35.5 Mechanizm widzenia barwnego     137
  35.6 Fizjochemia widzenia barwnego     139
  Bibliografia     140
  
  36. Mechanizm widzenia     142
  
  36.1 Wrażenie barwy     142
  36.2 Fizjologia oka     145
  36.3 Komórki pręcikowe     150
  36.4 Oko złożone (owadzie)     151
  36.5 Jeszcze inny rodzaj oczu     155
  36.6 Neurologia widzenia     156
  Bibliografia     160
  
  37. Efekty kwantowe     161
  
  37.1 Mechanika atomowa     161
  37.2 Doświadczenie z pociskami     163
  37.3 Doświadczenie z falami     165
  37.4 Doświadczenie z elektronami     167
  37.5 Interferencja fal elektronowych     169
  37.6 Obserwacja elektronów     171
  37.7 Podstawowe zasady mechaniki kwantowej     175
  37.8 Zasada nieoznaczoności     177
  
  38. Porównanie dwóch punktów widzenia: falowego i korpuskularnego     179
  
  38.1 Falowe amplitudy prawdopodobieństwa     179
  38.2 Pomiar położenia i pędu     180
  38.3 Dyfrakcja na kryształach     184
  38.4 Rozmiary atomu     186
  38.5 Poziomy energetyczne     188
  38.6 Konsekwencje filozoficzne     190
  
  39. Kinetyczna teoria gazów     194
  
  39.1 Własności materii     194
  39.2 Ciśnienie gazu     196
  39.3 Ściśliwość promieniowania     201
  39.4 Temperatura i energia kinetyczna     202
  39.5 Prawo gazu doskonałego     207
  
  40. Zasady mechaniki statystycznej     211
  
  40.1 Wzór barometryczny     211
  40.2 Prawo Boltzmanna     213
  40.3 Parowanie cieczy     214
  40.4 Rozkład prędkości cząsteczkowych     216
  40.5 Ciepła właściwe gazów     221
  40.6 Załamanie się fizyki klasycznej     223
  
  41. Ruchy Browna     227
  
  41.1 Ekwipartycja energii     227
  41.2 Termodynamiczna równowaga promieniowania     231
  41.3 Ekwipartycja i oscylator kwantowy     235
  41.4 Błądzenie przypadkowe     238
  
  42. Zastosowania teorii kinetycznej     243
  
  42.1 Parowanie     243
  42.2 Termoemisja     248
  42.3 Jonizacja termiczna     249
  42.4 Kinetyka reakcji chemicznych     252
  42.5 Prawa promieniowania Einsteina     254
  
  43. Dyfuzja     259
  
  43.1 Zderzenia między cząsteczkami     259
  43.2 Średnia droga swobodna     262
  43.3 Szybkość unoszenia     264
  43.4 Przewodnictwo jonowe     267
  43.5 Dyfuzja cząsteczkowa     268
  43.6 Przewodnictwo cieplne     272
  
  44. Zasady termodynamiki     274
  
  44.1 Silniki cieplne, pierwsza zasada     274
  44.2 Druga zasada     277
  44.3 Silniki odwracalne     279
  44.4 Sprawność silnika idealnego     283
  44.5 Termodynamiczna skala temperatury     286
  44.6 Entropia     288
  
  45. Zastosowania termodynamiki     293
  
  45.1 Energia wewnętrzna     293
  45.2 Zastosowania     297
  45.3 Równanie Clausiusa–Clapeyrona     301
  
  46. Mechanizm zapadkowy     306
  
  46.1 Jak pracuje zębatka     306
  46.2 Zębatka w roli silnika     308
  46.3 Odwracalność w mechanice     311
  46.4 Nieodwracalność     313
  46.5 Porządek i entropia     315
  
  47. Dźwięk. Równanie falowe     319
  
  47.1 Fale     319
  47.2 Rozchodzenie się dźwięku     322
  47.3 Równanie falowe     323
  47.4 Rozwiązania równania falowego     326
  47.5 Szybkość dźwięku     328
  
  48. Dudnienia     330
  
  48.1 Dodawanie dwóch fal     330
  48.2 Dudnienie i modulacja     333
  48.3 Pasma boczne     334
  48.4 Zlokalizowane paczki falowe     337
  48.5 Amplitudy prawdopodobieństwa dla cząstek     340
  48.6 Fale trójwymiarowe     341
  48.7 Drgania własne     343
  
  49. Fale stojące     345
  
  49.1 Odbicie fal     345
  49.2 Fale stojące i częstości własne     347
  49.3 Dwuwymiarowe fale stojące     349
  49.4 Wahadła sprzężone     352
  49.5 Układy liniowe     354
  
  50. Składowe harmoniczne     356
  
  50.1 Tony muzyczne     356
  50.2 Szeregi Fouriera     358
  50.3 Barwa i harmonia     359
  50.4 Współczynniki Fouriera     362
  50.5 Twierdzenie o energii     366
  50.6 Zjawiska nieliniowe     367
  
  51. Fale     370
  
  51.1 Fale czołowe     370
  51.2 Fale uderzeniowe     371
  51.3 Fale w ciałach stałych     375
  51.4 Fale powierzchniowe     379
  
  52. Symetria praw fizyki     384
  
  52.1 Operacje symetrii     384
  52.2 Symetria czasu i przestrzeni     385
  52.3 Symetria a zasady zachowania     388
  52.4 Odbicia zwierciadlane     389
  52.5 Wektory i pseudowektory     393
  52.6 Która ręka jest prawa?     394
  52.7 Parzystość nie jest zachowana!     396
  52.8 Antymateria     398
  52.9 Naruszone symetrie     400
  
  Wykaz oznaczeń     402
  Skorowidz nazwisk     407
  Skorowidz rzeczowy     409
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia