Wzajemne sytuowanie obiektów budowlanych i sieci elektroenergetycznych - Stan prawny na 31 stycznia 2014 r.

-30%

Wzajemne sytuowanie obiektów budowlanych i sieci elektroenergetycznych - Stan prawny na 31 stycznia 2014 r.

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,60  28,00

Format: pdf

19,6028,00

cena zawiera podatek VAT

Książka została wydana pod patronatem miesięcznika elektro.info w ramach serii „Vademecum elektro.info”. Zawarto w niej uwarunkowania techniczne, jakie muszą spełniać budynki i inne obiekty budowlane sąsiadujące w strefach sąsiadujących z sieci elektroenergetycznych pod kątem wymagań zgodnych polskim systemem prawnym. Ten jakże ważny temat dotąd w literaturze technicznej pozostawał nieuporządkowany, co przy częstych zmianach przepisów budowlanych i norm technicznych projektantom, budowniczym i służbom sprawującym nadzory budowlane z reguły przysparza wielu kłopotów.
Książka przedstawia stan techniczno-prawny dla budowli i obiektów inżynieryjnych usytuowanych w pobliżu sieci elektroenergetycznych, który obowiązuje na dzień 31 stycznia 2014 r. Jej treść ujęta została przez autora w sposób merytorycznie zwarty i spójny. Na wstępie autor przytacza wymagania ogólne odwołujące do przepisów ustaw Prawo energetyczne i Prawo budowlane, po czym przywołuje konkretne passusy zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które odnoszą się do zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach odrębnych. Autor przywołuje m.in. przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów, które odnoszą się do wymagań dotyczących ochrony ludzi i środowiska przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
W dużym uogólnieniu książka zawiera zagadnienia dotyczące:
- odległościowych wymagań technicznych dla budynków i innych obiektów inżynieryjnych od sieci elektroenergetycznych z wyszczególnieniem wymagań odległościowych określonych w przepisach prawnych oraz określonych w Polskich Normach odnoszących się do: elektroenergetycznych linii napowietrznych o napięciu w przedziale od 1 kV do 45 kV i powyżej 45 kV;
- wykonywania robót budowlanych i prac w pobliżu linii elektroenergetycznych;
- archiwalnych przepisów i norm odnoszących się do określania wpływu pól elektromagnetycznych pochodzących od linii elektroenergetycznych, napowietrznych linii elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV oraz odległości przewodów przyłącza od budynku;
- elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych, gdzie autor zwraca uwagę na prawidłowość układania kabli w ziemi, kanałach i tunelach, na mostach, wiaduktach, molach, nabrzeżach i estakadach kablowych, w kanałach i tunelach, a także wprowadzenia kabli do budynków.


Liczba stron64
WydawcaDom Wydawniczy MEDIUM
ISBN-13978-83-64094-21-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wymagania ogólne    5
  2. Wymagania techniczne dla budynków    7
  3. Wymagania odległościowe dla budynków i innych obiektów od sieci elektroenergetycznych    11
   3.1. Wymagania odległościowe określone w przepisach prawnych    11
   3.2. Wymagania odległościowe określone w Polskich Normach    22
   3.2.1. Elektroenergetyczne linie napowietrzne o napięciu powyżej 45 kV    23
   3.2.2. Elektroenergetyczne linie napowietrzne o napięciu powyżej 1 kV do 45 kV    35
  4. Wykonywanie robot budowlanych i prac w pobliżu linii elektroenergetycznych    44
  5. Archiwalne przepisy i normy    47
   5.1. Pola elektromagnetyczne pochodzące od linii elektroenergetycznych    47
   5.2. Napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV    50
   5.3. Odległość przewodów przyłącza od budynku    52
  6. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe    54
   6.1. Kable układane w ziemi    54
   6.2. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą i z innymi obiektami lub przeszkodami naturalnymi    57
   6.3. Układanie kabli w kanałach i tunelach    57
   6.4. Układanie kabli na mostach, wiaduktach, molach, nabrzeżach i estakadach kablowych    57
   6.5. Wprowadzenie kabli do budynków    58
  7. Przepisy związane z opracowaniem opublikowane według stanu na dzień 31 stycznia 2014 r.    59
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia