Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce

Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

23,10

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (TUW) jest alternatywną dla spółki akcyjnej formą prawną zakładów ubezpieczeń, posiadającą typowy dla sektora ekonomii społecznej status not for profit. Celem pracy było teoretyczne uzasadnienie, operacjonalizacja oraz empiryczna weryfikacja determinant konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na rynku ubezpieczeń w Polsce. Zaproponowano autorski model analizy, pomiaru i oceny konkurencyjności podmiotów sektora ekonomii społecznej, przyjmując, że konkurencyjność to kreowanie i utrzymanie przez podmiot podaży trwałych przewag konkurencyjnych przez tworzenie wartości dodanej dla interesariuszy. Ocenę i pomiar efektywności oparto na wartości dodanej na poziomach finansowym (FVA), ekonomicznym (EVA) oraz społecznym (SVA). Na podstawie wyników badań dokonano identyfikacji wewnętrznych i zewnętrznych źródeł przewag konkurencyjnych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, wyprowadzono wnioski dotyczące najkorzystniejszych dla nich strategii konkurowania oraz zaproponowano sposoby stymulowania ich rozwoju w Polsce.


Liczba stron238
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN-13978-83-7252-624-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Rozdział 1. DETERMINANTY KONKURENCYJNOŚCI PODMIOTÓW PODAŻY NA RYNKU    15
  
  1.1. Teoretyczno-metodologiczne podstawy i modele analizy konkurencyjności 
podmiotów podaży na rynku     15
  1.1.1. Uwagi wstępne     15
  1.1.2. Szkoła pozycyjna (nurt zewnętrzny)     17
  1.1.3. Szkoła zasobowa (nurt wewnętrzny)     18
  1.1.4. Szkoła decyzyjna (nurt subiektywistyczny)     20
  1.1.5. Inne szkoły konkurencyjności     22
  1.2. Autorska koncepcja konkurencyjności podmiotu podaży na rynku     23
  1.3. Determinanty konkurencyjności ex post     26
  1.3.1. Determinanty makrootoczenia     26
  1.3.2. Determinanty mikrootoczenia     27
  1.3.3. Determinanty wewnętrzne (potencjał konkurencyjności)     28
  1.4. Czynniki determinujące pozycję konkurencyjną podmiotu podaży     31
  1.4.1. Trwała przewaga konkurencyjna jako determinanta wyboru strategii 
konkurowania     31
  1.4.2. Przesłanki procesu wyboru strategii konkurowania     33
  1.5. Determinanty konkurencyjności ex ante     35
  1.5.1. Uwagi wstępne     35
  1.5.2. Misja, cele, strategie i działania     36
  1.5.3. Wybór rynków docelowych     36
  1.5.4. Plasowanie produktu na rynkach docelowych     38
  1.5.5. Wybór instrumentów konkurowania     39
  1.6. Przesłanki pomiaru i oceny efektywności konkurowania towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych w Polsce     40
  1.6.1. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jako podmioty sektora ekonomii 
społecznej     40
  1.6.2. Wartość dodana jako kryterium efektywności konkurowania TUW     43
  1.6.3. Metody pomiaru czynników niematerialnych w analizie 
konkurencyjności     50
  1.6.4. Autorska koncepcja pomiaru konkurencyjności podmiotów ekonomii 
społecznej na przykładzie TUW     53
  
  Rozdział 2. FORMALNO-PRAWNE DETERMINANTY KONKURENCYJNOŚCI TOWARZYSTW UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH W POLSCE    57
  
  2.1. Rozwój form wzajemnościowych w ubezpieczeniach na ziemiach polskich     57
  2.2. Zasada wzajemności jako przesłanka konkurencyjności w sektorze 
ubezpieczeń     60
  2.2.1. Prawne aspekty zasady wzajemności     60
  2.2.2. Społeczne aspekty zasady wzajemności     61
  2.2.3. Ekonomiczno-finansowe aspekty zasady wzajemności     65
  2.3. Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce 
wynikające z norm imperatywnych     68
  2.3.1. Uwagi wstępne     68
  2.3.2. Przesłanki konkurencyjności TUW w świetle przepisów polskiego 
prawa     68
  2.3.3. Przesłanki konkurencyjności TUW wynikające z dyrektywy Solvency II     72
  2.4. Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce 
wynikające z uregulowań statutowych     76
  2.4.1. Uwagi wstępne     76
  2.4.2. Podmiotowy zakres działalności TUW     77
  2.4.3. Przedmiotowy i terytorialny zakres działalności TUW     80
  2.4.4. Zasady demokracji wewnętrznej TUW     82
  2.4.5. Zasady gospodarki finansowej TUW     87
  2.4.6. Tworzenie związków wzajemności członkowskiej     91
  
  Rozdział 3. ANALIZA POTENCJAŁU KONKURENCYJNOŚCI I POZYCJI TOWARZYSTW UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH W POLSCE    95
  
  3.1. Potencjał ekonomiczno-finansowy towarzystw ubezpieczeń wzajemnych 
i ich pozycja na rynku ubezpieczeń w Polsce     95
  3.2. Analiza przewag i słabości konkurencyjnych towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych w porównaniu z ubezpieczeniowymi spółkami akcyjnymi 
w latach 2000–2010 – aspekty ekonomiczno-finansowe     101
  3.3. Zależności między zakresem działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a ich zdolnością do kreowania wartości – analiza statystyczna     112
  3.3.1. Podstawy metodyczne badań     112
  3.3.2. Analiza zależności między zakresem działalności TUW a źródłami 
i efektami kreowania wartości – synteza wyników i wnioski     114
  3.3.3. Analiza zależności korelacyjnych między wybranymi zmiennymi 
w badanych TUW     121
  3.3.4. Test istotności badań     124
  3.4. Analiza przewag i słabości towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w obszarze 
działań marketingowych     127
  3.4.1. Uwagi wstępne     127
  3.4.2. Pozycja TUW w świetle internetowych badań opinii nabywców     128
  3.4.3. Analiza stron internetowych TUW     129
  3.4.4. Udział skarg na TUW w skargach kierowanych do Rzecznika 
Ubezpieczonych     131
  3.4.5. Przesłanki konkurencyjności oferty ubezpieczenia dla członków TUW     133
  3.5. Społeczne aspekty kreowania wartości dodanej przez towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych     134
  3.5.1. Uwagi wstępne     134
  3.5.2. Struktura i obszary działalności społecznej     135
  3.5.3. Organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi     136
  3.5.4. Potrzeby i samoocena badanych TUW     139
  3.6. Wpływ powoływania związków wzajemności członkowskiej na efektywność 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych     141
  
  Rozdział 4. KIERUNKI ROZWOJU TOWARZYSTW UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH W POLSCE W ŚWIETLE ROZWIĄZAŃ ŚWIATOWYCH I BADAŃ WŁASNYCH    145
  
  4.1. Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Europie i na świecie     145
  4.2. Czynniki determinujące pozycję rynkową ubezpieczycieli wzajemnych 
na świecie     154
  4.2.1. Determinanty formalno-prawne     154
  4.2.2. Determinanty polityczno-ekonomiczne     155
  4.2.3. Determinanty społeczno-historyczne (tradycje)     156
  4.2.4. Model ustrojowy a funkcjonowanie TUW     158
  4.3. Kierunki rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle 
wyników badań ankietowych     159
  4.3.1. Metodologia badań własnych     159
  4.3.2. Wyniki badań i wnioski     160
  4.4. Źródła przewag konkurencyjnych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych 
w Polsce i implikacje strategiczne w świetle wyników badań     166
  4.4.1. Przewagi konkurencyjne TUW     166
  4.4.2. Słabości konkurencyjne TUW     167
  4.4.3. Przesłanki strategii konkurowania TUW     170
  4.4.4. Zewnętrzne przesłanki rozwoju TUW     171
  4.4.5. Sposoby stymulacji rozwoju TUW w Polsce     173
  
  Zakończenie     177
  
  Aneks     183
  Literatura     212
  Spis tabel     223
  Spis rysunków     226
  Streszczenie w języku angielskim     227
  Wykaz rozpraw habilitacyjnych wydanych przez Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie     229
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia