Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce

Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

23,10

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (TUW) jest alternatywną dla spółki akcyjnej formą prawną zakładów ubezpieczeń, posiadającą typowy dla sektora ekonomii społecznej status not for profit. Celem pracy było teoretyczne uzasadnienie, operacjonalizacja oraz empiryczna weryfikacja determinant konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych na rynku ubezpieczeń w Polsce. Zaproponowano autorski model analizy, pomiaru i oceny konkurencyjności podmiotów sektora ekonomii społecznej, przyjmując, że konkurencyjność to kreowanie i utrzymanie przez podmiot podaży trwałych przewag konkurencyjnych przez tworzenie wartości dodanej dla interesariuszy. Ocenę i pomiar efektywności oparto na wartości dodanej na poziomach finansowym (FVA), ekonomicznym (EVA) oraz społecznym (SVA). Na podstawie wyników badań dokonano identyfikacji wewnętrznych i zewnętrznych źródeł przewag konkurencyjnych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce, wyprowadzono wnioski dotyczące najkorzystniejszych dla nich strategii konkurowania oraz zaproponowano sposoby stymulowania ich rozwoju w Polsce.


Liczba stron238
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN-13978-83-7252-624-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział 1. DETERMINANTY KONKURENCYJNOŚCI PODMIOTÓW PODAŻY NA RYNKU    15
  1.1. Teoretyczno-metodologiczne podstawy i modele analizy konkurencyjności 
podmiotów podaży na rynku    15
  1.1.1. Uwagi wstępne    15
  1.1.2. Szkoła pozycyjna (nurt zewnętrzny)    17
  1.1.3. Szkoła zasobowa (nurt wewnętrzny)    18
  1.1.4. Szkoła decyzyjna (nurt subiektywistyczny)    20
  1.1.5. Inne szkoły konkurencyjności    22
  1.2. Autorska koncepcja konkurencyjności podmiotu podaży na rynku    23
  1.3. Determinanty konkurencyjności ex post    26
  1.3.1. Determinanty makrootoczenia    26
  1.3.2. Determinanty mikrootoczenia    27
  1.3.3. Determinanty wewnętrzne (potencjał konkurencyjności)    28
  1.4. Czynniki determinujące pozycję konkurencyjną podmiotu podaży    31
  1.4.1. Trwała przewaga konkurencyjna jako determinanta wyboru strategii 
konkurowania    31
  1.4.2. Przesłanki procesu wyboru strategii konkurowania    33
  1.5. Determinanty konkurencyjności ex ante    35
  1.5.1. Uwagi wstępne    35
  1.5.2. Misja, cele, strategie i działania    36
  1.5.3. Wybór rynków docelowych    36
  1.5.4. Plasowanie produktu na rynkach docelowych    38
  1.5.5. Wybór instrumentów konkurowania    39
  1.6. Przesłanki pomiaru i oceny efektywności konkurowania towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych w Polsce    40
  1.6.1. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych jako podmioty sektora ekonomii 
społecznej    40
  1.6.2. Wartość dodana jako kryterium efektywności konkurowania TUW    43
  1.6.3. Metody pomiaru czynników niematerialnych w analizie 
konkurencyjności    50
  1.6.4. Autorska koncepcja pomiaru konkurencyjności podmiotów ekonomii 
społecznej na przykładzie TUW    53
  Rozdział 2. FORMALNO-PRAWNE DETERMINANTY KONKURENCYJNOŚCI TOWARZYSTW UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH W POLSCE    57
  2.1. Rozwój form wzajemnościowych w ubezpieczeniach na ziemiach polskich    57
  2.2. Zasada wzajemności jako przesłanka konkurencyjności w sektorze 
ubezpieczeń    60
  2.2.1. Prawne aspekty zasady wzajemności    60
  2.2.2. Społeczne aspekty zasady wzajemności    61
  2.2.3. Ekonomiczno-finansowe aspekty zasady wzajemności    65
  2.3. Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce 
wynikające z norm imperatywnych    68
  2.3.1. Uwagi wstępne    68
  2.3.2. Przesłanki konkurencyjności TUW w świetle przepisów polskiego 
prawa    68
  2.3.3. Przesłanki konkurencyjności TUW wynikające z dyrektywy Solvency II    72
  2.4. Determinanty konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce 
wynikające z uregulowań statutowych    76
  2.4.1. Uwagi wstępne    76
  2.4.2. Podmiotowy zakres działalności TUW    77
  2.4.3. Przedmiotowy i terytorialny zakres działalności TUW    80
  2.4.4. Zasady demokracji wewnętrznej TUW    82
  2.4.5. Zasady gospodarki finansowej TUW    87
  2.4.6. Tworzenie związków wzajemności członkowskiej    91
  Rozdział 3. ANALIZA POTENCJAŁU KONKURENCYJNOŚCI I POZYCJI TOWARZYSTW UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH W POLSCE    95
  3.1. Potencjał ekonomiczno-finansowy towarzystw ubezpieczeń wzajemnych 
i ich pozycja na rynku ubezpieczeń w Polsce    95
  3.2. Analiza przewag i słabości konkurencyjnych towarzystw ubezpieczeń 
wzajemnych w porównaniu z ubezpieczeniowymi spółkami akcyjnymi 
w latach 2000–2010 – aspekty ekonomiczno-finansowe    101
  3.3. Zależności między zakresem działalności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce a ich zdolnością do kreowania wartości – analiza statystyczna    112
  3.3.1. Podstawy metodyczne badań    112
  3.3.2. Analiza zależności między zakresem działalności TUW a źródłami 
i efektami kreowania wartości – synteza wyników i wnioski    114
  3.3.3. Analiza zależności korelacyjnych między wybranymi zmiennymi 
w badanych TUW    121
  3.3.4. Test istotności badań    124
  3.4. Analiza przewag i słabości towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w obszarze 
działań marketingowych    127
  3.4.1. Uwagi wstępne    127
  3.4.2. Pozycja TUW w świetle internetowych badań opinii nabywców    128
  3.4.3. Analiza stron internetowych TUW    129
  3.4.4. Udział skarg na TUW w skargach kierowanych do Rzecznika 
Ubezpieczonych    131
  3.4.5. Przesłanki konkurencyjności oferty ubezpieczenia dla członków TUW    133
  3.5. Społeczne aspekty kreowania wartości dodanej przez towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych    134
  3.5.1. Uwagi wstępne    134
  3.5.2. Struktura i obszary działalności społecznej    135
  3.5.3. Organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi    136
  3.5.4. Potrzeby i samoocena badanych TUW    139
  3.6. Wpływ powoływania związków wzajemności członkowskiej na efektywność 
towarzystw ubezpieczeń wzajemnych    141
  Rozdział 4. KIERUNKI ROZWOJU TOWARZYSTW UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH W POLSCE W ŚWIETLE ROZWIĄZAŃ ŚWIATOWYCH I BADAŃ WŁASNYCH    145
  4.1. Pozycja towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Europie i na świecie    145
  4.2. Czynniki determinujące pozycję rynkową ubezpieczycieli wzajemnych 
na świecie    154
  4.2.1. Determinanty formalno-prawne    154
  4.2.2. Determinanty polityczno-ekonomiczne    155
  4.2.3. Determinanty społeczno-historyczne (tradycje)    156
  4.2.4. Model ustrojowy a funkcjonowanie TUW    158
  4.3. Kierunki rozwoju towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce w świetle 
wyników badań ankietowych    159
  4.3.1. Metodologia badań własnych    159
  4.3.2. Wyniki badań i wnioski    160
  4.4. Źródła przewag konkurencyjnych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych 
w Polsce i implikacje strategiczne w świetle wyników badań    166
  4.4.1. Przewagi konkurencyjne TUW    166
  4.4.2. Słabości konkurencyjne TUW    167
  4.4.3. Przesłanki strategii konkurowania TUW    170
  4.4.4. Zewnętrzne przesłanki rozwoju TUW    171
  4.4.5. Sposoby stymulacji rozwoju TUW w Polsce    173
  Zakończenie    177
  Aneks    183
  Literatura    212
  Spis tabel    223
  Spis rysunków    226
  Streszczenie w języku angielskim    227
  Wykaz rozpraw habilitacyjnych wydanych przez Uniwersytet Ekonomiczny 
w Krakowie    229
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia