Redukcja drgań konstrukcji budowlanych

1 opinia

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

70,30  74,00 (-5%)

Najniższa cena z 30 dni: 44,40 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce zostały przedstawione następujące zagadnienia:


- metody analizy dynamicznej konstrukcji budowlanych z wbudowanymi układami redukcji drgań;
- modele obliczeniowe pasywnych tłumików drgań, w tym klasyczne modele reologiczne i modele nieklasyczne, opisywane za pomocą tzw. pochodnych ułamkowych, i metody identyfikacji parametrów tych modeli;
- metody analizy dynamicznej konstrukcji z wbudowanymi wiskotycznymi i lepkosprężystymi tłumikami drgań w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz niestandardowe metody rozwiązania zagadnień własnych;
- metody badania wrażliwości konstrukcji z pasywnymi tłumikami drgań na zmianę parametrów projektowych tłumików oraz metody optymalnego doboru parametrów tłumików drgań i optymalnego rozmieszczania tych tłumików na konstrukcji;
- podstawy teoretyczne analizy dynamicznych tłumików drgań jedno- i wielomasowych;
- wprowadzenie do metod aktywnej i półaktywnej redukcji drgań konstrukcji budowlanych.


Publikacja jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się dynamiką konstrukcji, a w szczególności problemami redukcji drgań oraz dla projektantów obiektów narażonych na działanie sił dynamicznych, zainteresowanych nowoczesnymi sposobami redukcji drgań tych obiektów. Może też być przydatna studentom i doktorantom wydziałów budowlanych i mechanicznych politechnik.


Projektowanie współczesnych konstrukcji budowlanych coraz częściej wymaga uwzględnienia obciążeń dynamicznych. Dążenie do projektowania konstrukcji lekkich i smukłych sprawia, że drgania takich konstrukcji stają się uciążliwe dla ludzi, uniemożliwiają właściwą pracę urządzeń znajdujących się w budynku, a w skrajnych przypadkach mogą zagrażać bezpieczeństwu i trwałości konstrukcji.


Z Przedmowy


Rok wydania2014
Liczba stron336
KategoriaBudownictwo
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17510-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz ważniejszych oznaczeń X
  Przedmowa XIII
  
  1. Wstęp     1
  
  1.1. Tłumienie drgań konstrukcji     1
  1.2. Systemy redukcji drgań     2
  1.3. Przykładowe konstrukcje tłumików drgań     5
  1.4. Układ książki     8
  1.5. Podstawowe pojęcia i koncepcje     9
  Literatura     13
  
  2. Modele wiskotycznych i lepkosprężystych tłumików drgań     14
  
  2.1. Uwagi ogólne o modelach tłumików drgań     14
  2.2. Model tłumika wiskotycznego     15
  2.3. Model Kelvina     17
  2.4. Model Maxwella     19
  2.5. Uogólniony model Kelvina     22
  2.6. Uogólniony model Maxwella     29
  2.7. Model LTU     35
  2.8. Ułamkowy model Kelvina     37
  2.9. Ułamkowy model Maxwella     42
  2.10. Ułamkowe modele czteroparametrowe     47
  2.11. Model sztywności zespolonej     50
  2.12. Uwagi o możliwości zastosowania teorii dziedziczenia do opisu tłumików drgań     51
  Literatura     54
  
  3. Równania ruchu konstrukcji z tłumikami drgań     57
  
  3.1. Uwagi ogólne     57
  3.2. Równania ruchu konstrukcji bez tłumików drgań     59
  3.3. Równania ruchu konstrukcji z wbudowanymi tłumikami wiskotycznymi     60
  3.4. Równania ruchu konstrukcji z wbudowanymi tłumikami lepkosprężystymi     62
  3.4.1. Zastosowanie metody elementu skończonego     62
  3.4.2. Równania ruchu ramy z nieodkształcalnymi ryglami i tłumikami lepkosprężystymi     64
  3.4.3. Różniczkowo-całkowa postać równań ruchu konstrukcji z tłumikami lepkosprężystymi     67
  3.5. Bilans energii konstrukcji z tłumikami drgań     71
  Literatura     73
  
  4. Charakterystyki dynamiczne konstrukcji z tłumikami drgań     74
  
  4.1. Uwagi ogólne     74
  4.2. Wpływ tłumienia wiskotycznego na charakterystyki dynamiczne wybranych układów o jednym stopniu swobody     75
  4.3. Rozwiązanie równań ruchu zapisanych we współrzędnych fizycznych w przypadku drgań swobodnych     86
  4.3.1. Wyznaczanie charakterystyk dynamicznych     86
  4.3.2. Wpływ tłumików lepkosprężystych na charakterystyki dynamiczne układu o jednym stopniu swobody     97
  4.4. Rozwiązanie równań ruchu zapisanych za pomocą zmiennych stanu     99
  4.4.1. Tłumiki drgań opisywane za pomocą klasycznych modeli reologicznych     99
  4.4.2. Tłumiki drgań opisywane za pomocą ułamkowych modeli reologicznych     105
  4.5. Charakterystyki dynamiczne konstrukcji z tłumikami drgań opisywanymi za pomocą modelu sztywności zespolonej     110
  4.6. Wyznaczanie bezwymiarowych współczynników tłumienia metodą modalnej energii sprężystej     112
  4.7. Uwagi końcowe     117
  Literatura     118
  
  5. Wybrane metody rozwiązywania zagadnień własnych     119
  
  5.1. Uwagi ogólne     119
  5.2. Zastosowanie ilorazu Rayleigha i metody wektorów iterowanych do rozwiązania kwadratowego zagadnienia własnego     120
  5.3. Uogólniona metoda Jacobiego     125
  5.4. Metoda kontynuacji     130
  5.4.1. Wersja 1 – zagadnienie własne stowarzyszone z równaniami ruchu zapisanymi za pomocą zmiennych stanu i pochodnych ułamkowych    130
  5.4.2. Wersja 2 – zagadnienie własne stowarzyszone z równaniami ruchu zapisanymi za pomocą zmiennych fizycznych     135
  Literatura     139
  
  6. Drgania wymuszone konstrukcji z tłumikami drgań     141
  
  6.1. Wprowadzenie     141
  6.2. Metoda bezpośrednia analizy drgań ustalonych     142
  6.2.1. Tłumiki lepkosprężyste opisywane za pomocą klasycznych modeli reologicznych     142
  6.2.2. Tłumiki lepkosprężyste opisywane za pomocą ułamkowych modeli reologicznych     144
  6.3. Transformacja własna równań stanu     147
  6.3.1. Równania ruchu wyrażone za pomocą współrzędnych głównych     147
  6.3.2. Zastosowanie zespolonych wektorów własnych do analizy drgań ustalonych     148
  6.4. Numeryczne całkowanie równań ruchu     155
  6.4.1. Całkowanie równań ruchu konstrukcji z tłumikami modelowanymi klasycznymi modelami reologicznymi     155
  6.4.2. Całkowanie równań ruchu konstrukcji z tłumikami modelowanymi za pomocą ułamkowych modeli reologicznych     163
  6.5. Wyznaczanie funkcji odpowiedzi częstotliwościowej metodą Adhikariego     165
  Literatura     169
  
  7. Wrażliwość konstrukcji z tłumikami drgań na zmianę parametrów projektowych     171
  
  7.1. Uwagi ogólne     171
  7.2. Pojęcie wrażliwości konstrukcji na zmianę parametrów projektowych     172
  7.3. Wrażliwość częstości własnych i postaci drgań konstrukcji na zmianę parametru projektowego – drgania nietłumione     175
  7.4. Analiza wrażliwości wartości i wektorów własnych konstrukcji z tłumikami drgań     181
  7.4.1. Tłumiki opisywane za pomocą klasycznych modeli reologicznych     181
  7.4.2. Tłumiki opisywane za pomocą ułamkowych modeli reologicznych     185
  7.5. Wrażliwość amplitud drgań ustalonych konstrukcji z tłumikami drgań na zmianę parametru projektowego     186
  7.5.1. Tłumiki lepkosprężyste opisywane za pomocą klasycznych modeli reologicznych     186
  7.5.2. Tłumiki lepkosprężyste opisywane za pomocą ułamkowych modeli reologicznych     191
  7.6. Wrażliwość funkcji odpowiedzi częstotliwościowej na zmianę parametru projektowego     192
  7.7. Uwagi o obliczaniu wrażliwości macierzy definiujących konstrukcję na zmianę parametru tłumików     197
  Literatura     199
  
  8. Optymalne projektowanie parametrów tłumików i ich położenia na konstrukcji     201
  
  8.1. Wprowadzenie     201
  8.2. Wybrane sformułowania zadań optymalnego projektowania tłumików drgań i ich rozwiązania     202
  8.2.1. Konstrukcje z tłumikami wiskotycznymi     202
  8.2.2. Konstrukcje z tłumikami lepkosprężystymi opisywanymi za pomocą modelu Kelvina     210
  8.2.3. Konstrukcje z tłumikami lepkosprężystymi opisywanymi za pomocą ułamkowych modeli reologicznych     213
  Literatura     215
  
  9. Identyfikacja parametrów wiskotycznych i lepkosprężystych tłumików drgań     218
  
  9.1. Uwagi ogólne     218
  9.2. Identyfikacja parametrów tłumików cieczowych (wiskotycznych)     218
  9.3. Identyfikacja parametrów uogólnionego modelu Maxwella i uogólnionego modelu Kelvina     223
  9.4. Identyfikacja parametrów modeli tłumików opisywanych za pomocą pochodnych ułamkowych     225
  Literatura     234
  
  10. Dynamiczne tłumiki drgań     235
  
  10.1. Uwagi ogólne     235
  10.2. Równania ruchu konstrukcji z wieloma dynamicznymi tłumikami drgań     236
  10.3. Analiza dynamiczna i projektowanie masowego tłumika drgań     240
  10.4. Analiza dynamiczna konstrukcji z wielomasowymi tłumikami drgań     247
  10.5. Uwagi o optymalnym projektowaniu parametrów wielomasowych tłumików drgań     255
  Literatura     257
  
  11. Wprowadzenie do metod aktywnej redukcji drgań     260
  
  11.1. Uwagi ogólne     260
  11.2. Równanie ruchu konstrukcji z układem aktywnej regulacji i jego rozwiązanie    263
  11.3. Podstawy teoretyczne wybranych metod aktywnej redukcji drgań     265
  11.3.1. Uwagi o jakościowych efektach aktywnej redukcji drgań     265
  11.3.2. Metoda liniowych regulatorów kwadratowych (LQR)     266
  11.3.3. Wykorzystanie twierdzenia Lapunowa o stabilności ruchu     270
  11.3.4. Sformułowanie dyskretno-czasowe metody LQR     271
  11.3.5. Metoda natychmiastowej regulacji optymalnej – sformułowanie dyskretno- czasowe     275
  11.3.6. Uwagi o innych metodach aktywnej regulacji     277
  11.4. Właściwości układu aktywnej redukcji drgań     277
  11.4.1. Stabilność ruchu konstrukcji z układem aktywnej redukcji drgań     277
  11.4.2. Sterowalność i obserwowalność układu aktywnej regulacji drgań     278
  11.5. Ocena efektywności układu aktywnej redukcji drgań     283
  11.6. Estymacja stanu dynamicznego – filtr Kalmana     287
  11.7. Uwagi o metodach rozwiązywania równań Riccatiego i Lapunowa     288
  11.8. Wyniki przykładowych obliczeń     290
  Literatura     293
  
  12. Metody półaktywnej redukcji drgań     296
  
  12.1. Uwagi ogólne o metodach półaktywnej redukcji drgań     296
  12.2. Opisy działania i modele półaktywnych tłumików drgań     297
  12.2.1. Półaktywny tłumik hydrauliczny     297
  12.2.2. Półaktywny tłumik zmieniający sztywność konstrukcji     300
  12.2.3. Tłumik resetowany     302
  12.2.4. Półaktywne tłumiki magnetoreologiczne     303
  12.3. Metody półaktywnej redukcji drgań     307
  12.3.1. Sterowanie układem półaktywnej redukcji drgań ze wzbudnikiem hydraulicznym     307
  12.3.2. Sterowanie układem półaktywnej redukcji drgań ze wzbudnikiem o zmiennej sztywności i ze wzbudnikiem wiskotycznym – metoda Lapunowa     308
  12.3.3. Sterowanie tłumikiem resetowanym     309
  12.4. Wyniki przykładowych obliczeń     311
  12.5. Porównanie efektywności tłumików pasywnego i półaktywnego     312
  Literatura     317
  
  Skorowidz     319
RozwińZwiń