Chirurgia dróg żółciowych i wątroby. TOM 1

Chirurgia dróg żółciowych i wątroby. TOM 1

1 opinia

Redakcja:

Marek Krawczyk

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 59,50 zł  


59,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka wytycza kierunki rozwoju współczesnej chirurgii dróg żółciowych i wątroby. Bazuje na szerokiej wiedzy i doświadczeniu zarówno redaktora naukowego, jak i wybitnych specjalistów z wiodących ośrodków naukowo-klinicznych w Polsce.
Podręcznik jest podzielony na 2 tomy i skupia się na różnych obszarach tematycznych. Począwszy od anatomii, fizjologii, nowych technik obrazowania zmian chorobowych dróg żółciowych i wątroby, przez zagadnienia związane z opieką okołooperacyjną i leczeniem zachowawczym z użyciem technik małoinwazyjnych, aż po przeszczepienia wątroby. Liczne kolorowe ryciny są doskonałym uzupełnieniem całości.


Publikacja jest przewodnikiem dla chirurgów, hepatologów, gastroenterologów, internistów i lekarzy chorób zakaźnych. Będzie także doskonałą pomocą dla studentów wydziałów lekarskich.


Rok wydania2013
Liczba stron326
KategoriaChirurgia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3651-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Podziękowanie VIII
  Przedmowa X
  Preface XII
  
  1. Anatomia i wybrane aspekty patofizjologiczne     1
  
  1.1. Anatomia opisowa wątroby – Bogdan Ciszek, Ryszard Aleksandrowicz     1
  1.1.1. Położenie wątroby, skeletotopia i anatomia palpacyjna     1
  1.1.2. Zewnętrzna budowa wątroby     1
  1.1.3. Odmiany i anomalie kształtu wątroby     2
  1.1.4. Stosunek do otrzewnej     3
  1.1.5. Organotopia i topografia wątroby     4
  1.1.6. Budowa wewnętrzna wątroby     4
  1.1.7. Drogi żółciowe wewnątrzwątrobowe     5
  1.1.8. Unaczynienie tętnicze wątroby     6
  1.1.9. Pień trzewny (truncus coeliacus)     7
  1.1.10. Tętnica krezkowa górna (arteria mesenterica superior)     7
  1.1.11. Zmienność odejścia pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej     7
  1.1.12. Tętnica wątrobowa właściwa (arteria hepatica propria)     7
  1.1.13. Zmienność tętnicy wątrobowej właściwej     9
  1.1.14. Żyła wrotna (vena portae)     9
  1.1.15. Nadciśnienie wrotne     10
  1.1.16. Żyły wątrobowe (venae hepaticae)     10
  1.1.17. Naczynia chłonne     10
  1.1.18. Unerwienie wątroby     11
  1.1.19. Torebka włóknista wątroby (tunica fibrosa hepatis – Glissona)     11
  1.1.20. Uwagi dotyczące obrazowania     11
  1.2. Anatomia chirurgiczna wątroby – Marek Krawczyk     13
  1.2.1. Anatomia wątroby     13
  1.2.2. Anatomia więzadła wątrobowo-dwunastniczego i wnęki wątroby     14
  1.2.3. Unaczynienie tętnicze wątroby     16
  1.2.4. Anatomia żyły wrotnej     17
  1.2.5. Anatomia żył wątrobowych     17
  1.2.6. Anatomia dróg żółciowych     18
  1.2.7. System nerwowy w wątrobie     18
  1.2.8. Układ chłonny wątroby     18
  1.2.9. Ogólne aspekty chirurgiczne anatomii wątroby     19
  1.3. Anatomia dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych – Bogdan Ciszek     19
  1.3.1. Budowa ogólna     19
  1.3.2. Morfometria     19
  1.3.3. Budowa ściany     20
  1.3.4. Położenie, skeletotopia i anatomia palpacyjna     21
  1.3.5. Topografia     21
  1.3.6. Odmiany morfologiczne i topograficzne oraz anomalie     23
  1.3.7. Unaczynienie     24
  1.3.8. Unerwienie     24
  1.4. Anatomia radiologiczna wątroby i dróg żółciowych – Ryszard Pacho     24
  1.4.1. Drogi żółciowe     25
  1.4.2. Anatomia naczyniowa     27
  1.4.3. Podsumowanie     29
  1.5. Znaczenie stanu funkcjonalnego wątroby u chorego wymagającego leczenia chirurgicznego – Krzysztof Zieniewicz     30
  1.6. Wybrane zagadnienia dotyczące hipertrofii i hiperplazji wątroby i znaczenie kliniczne tego zjawiska – Oskar Kornasiewicz, Krzysztof Zieniewicz     33
  1.6.1. Mechanizmy regeneracyjne w wątrobie zdrowej     35
  1.7. Hemodynamika krążenia wrotno-wątrobowego: fizjologia, patofizjologia, pomiar ciśnienia wrotnego i jego znaczenie kliniczne – Marek Hartleb     38
  1.7.1. Fizjologia krążenia wrotno-wątrobowego     38
  1.7.2. Patofizjologia krążenia wrotno-wątrobowego w nadciśnieniu wrotnym     38
  1.7.3. Pomiar ciśnienia wrotnego i jego znaczenie kliniczne     42
  1.8. Patofizjologia zaburzeń w odpływie żółci – Andrzej Habior     43
  1.8.1. Fizjologia tworzenia żółci     44
  1.8.2. Mechanizmy regulujące tworzenie i przepływ żółci     45
  1.8.3. Cholestaza wrodzona     45
  1.8.4. Postępująca rodzinna wewnątrzwątrobowa cholestaza (progressive familial intrahepatic cholestasis – PFIC)     46
  1.8.5. Zespół Dubina-Johnsona     46
  1.8.6. Cholestaza ciężarnych     46
  1.8.7. Cholestaza nabyta     46
  1.8.8. Mechanizmy adaptacyjno-obronne w cholestazie nabytej     47
  1.9. Zakażenia i endotoksemia w chirurgii wątroby i dróg żółciowych – Jadwiga Mészáros     48
  1.9.1. Ropnie wątroby bakteryjne i grzybicze     48
  1.9.2. Ostry zespół septyczny wątrobowo-żółciowy     51
  1.9.3. Ropnie wątroby w przebiegu pełzakowicy     52
  1.9.4. Torbiele bąblowcowe wątroby     52
  1.10. Biologia molekularna i genetyka w chorobach wątroby i dróg żółciowych – Włodzimierz Zych     56
  1.10.1. Kamica żółciowa     56
  1.10.2. Choroby cholestatyczne     57
  1.10.3. Niedobór α-1 antytrypsyny     58
  1.10.4. Hemochromatoza     58
  1.10.5. Choroba Wilsona     59
  1.11. Zaburzenia hemostazy w wybranych schorzeniach wątroby i dróg żółciowych – Maria Magdalena Jeleńska     60
  1.11.1. Patofizjologia zaburzeń hemostazy w niewydolności wątroby     61
  1.11.2. Laboratoryjna ocena zaburzeń hemostazy w niewydolności wątroby     64
  
  2. Techniki diagnostyczne w chorobach wątroby i dróg żółciowych     67
  
  2.1. Badanie kliniczne – Marek Krawczyk     67
  2.1.1. Badanie podmiotowe     67
  2.1.2. Badanie przedmiotowe     68
  2.1.3. Badania dodatkowe     69
  2.2. Ultrasonografia w chirurgii wątroby i dróg żółciowych – Sławomir Polański, Robert Lechowicz     69
  2.2.1. Choroby wątroby w ultrasonografii     70
  2.2.2. Choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych w ultrasonografii     72
  2.2.3. Podsumowanie     75
  2.3. Badania radioizotopowe w diagnostyce schorzeń dróg żółciowych – Leszek Królicki     77
  2.3.1. Radiofarmaceutyki stosowane w badaniach dróg żółciowych     77
  2.3.2. Przebieg badania     79
  2.3.3. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego     79
  2.3.4. Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego     80
  2.3.5. Niedrożność przewodu żółciowego wspólnego     81
  2.3.6. Żółtaczka     81
  2.3.7. Hiperbilirubinemia u noworodków     82
  2.3.8. Badania układu dróg żółciowych po operacjach     82
  2.3.9. Zmiany ogniskowe     82
  2.3.10. Inne schorzenia     82
  2.3.11. Badania wątroby z zastosowaniem radiofarmaceutyków koloidowych     83
  2.3.12. Podsumowanie     83
  2.4. Tomografia komputerowa w badaniach wątroby – Ryszard Pacho     83
  2.4.1. Metodyka badania TK     84
  2.4.2. Symptomatologia zmian chorobowych w wątrobie w obrazach tomografii komputerowej     85
  2.4.3. Przerzuty do wątroby     91
  2.4.4. Inne zmiany ogniskowe niebędące nowotworami     92
  2.5. Tomografia rezonansu magnetycznego     96
  2.5.1. Diagnostyka MR dróg żółciowych – Marek Gołębiowski     96
  2.5.2. Diagnostyka MR zmian ogniskowych w wątrobie – Andrzej Cieszanowski     98
  2.6. Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) w diagnostyce schorzeń nowotworowych wątroby i dróg żółciowych – Leszek Królicki, Jolanta Kunikowska, Ryszard Pacho     104
  2.6.1. Rak wątrobowokomórkowy     105
  2.6.2. Raki dróg żółciowych     106
  2.6.3. Rak zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych     106
  2.6.4. Rak wywodzący się z nabłonka dróg żółciowych o lokalizacji wewnątrzwątrobowej     107
  2.6.5. Rak pęcherzyka żółciowego     107
  2.6.6. Przerzuty do wątroby     107
  2.6.7. Guzy neuroendokrynne     108
  2.6.8. Podsumowanie     108
  2.7. Współczesne sposoby i możliwości kontrastowania dróg żółciowych w celach diagnostycznych – Marek Krawczyk, Ryszard Pacho     108
  2.7.1. Przeglądowe zdjęcie jamy brzusznej     109
  2.7.2. Doustna cholecystografia i cholecystocholangiografia dożylna     109
  2.7.3. Endoskopowa wsteczna cholangiopankreatografia     110
  2.7.4. Cholangiografia śródoperacyjna     110
  2.7.5. Cholangiografia przezskórna, przezwątrobowa i cholangiografia przezwątrobowa po nakłuciu żyły szyjnej     110
  2.7.6. Podsumowanie     112
  2.8. Badania naczyniowe w chorobach wątroby i dróg żółciowych – Olgierd Rowiński     112
  2.8.1. Ocena anatomiczna     113
  2.8.2. Zwężenia i niedrożności naczyń tętniczych     114
  2.8.3. Choroby układu żylnego     115
  2.8.4. Badania naczyniowe w chorobach nowotworowych wątroby     116
  2.8.5. Techniki angiograficzne w badaniu wątroby     117
  2.9. Biopsja tkankowa wątroby, badanie histopatologiczne, biopsja cienkoigłowa i ocena cytologiczna – Barbara Górnicka     118
  2.9.1. Przezskórne pobranie fragmentu tkankowego wątroby za pomocą grubej igły     119
  2.9.2. Przezżylna biopsja wątroby z dostępu przez żyłę szyjną     121
  2.9.3. Pobranie fragmentu wątroby w trakcie laparotomii lub laparoskopii     121
  2.9.4. Metody cytologiczne     121
  2.10. Techniki diagnostyczne w chorobach wątroby i dróg żółciowych – Bogusław Najnigier     122
  2.10.1. Laparotomia zwiadowcza     123
  2.10.2. Laparoskopia diagnostyczna     123
  2.11. Zastosowanie technik obrazowania u chorych z zaburzeniami odpływu żółci i zmianami ogniskowymi w wątrobie – Andrzej Cieszanowski     125
  2.11.1. Obrazowanie zaburzeń odpływu żółci     125
  2.11.2. Diagnostyka obrazowa zmian ogniskowych w wątrobie     127
  2.12. Cholangiografia śródoperacyjna – Olgierd Rowiński, Tadeusz Wróblewski     132
  2.13. Ultrasonografia śródoperacyjna w chirurgii wątroby – Robert Lechowicz, Sławomir Polański     135
  2.13.1. Aparatura     135
  2.13.2. Technika badania     137
  2.13.3. Wskazania     138
  2.13.4. Obrazy     139
  2.13.5. Kliniczne aspekty IOUS i LUS     139
  2.14. Choledochoskopia – Jan Kulig, Aleksander Zając, Piotr Kulig, Katarzyna Gara     142
  2.14.1. Wskazania     142
  2.14.2. Aparatura     143
  2.14.3. Cholangiofiberoskopia przezustna – oddwunastnicza     143
  2.14.4. Cholangioskopia śródoperacyjna     143
  2.14.5. Cholangioskopia przezskórna     144
  2.14.6. Zmiany patologiczne stwierdzane w badaniu cholangioskopowym     144
  
  3. Opieka okołooperacyjna i anestezjologia     147
  
  3.1. Ocena przedoperacyjna stanu klinicznego chorego – Agata Kącka, Dorota Giercuszkiewicz     147
  3.1.1. Skale oceny przedoperacyjnej     147
  3.1.2. Klasyfikacja MELD     148
  3.1.3. Rozległość zabiegu operacyjnego     148
  3.1.4. Kiedy ma nastąpić kwalifikacja     149
  3.1.5. Kwalifikacja pacjenta do transplantacji wątroby     149
  3.1.6. Badania laboratoryjne     150
  3.2. Sposoby znieczulenia u chorych operowanych z powodu schorzeń wątroby i dróg żółciowych – Agata Kącka, Dorota Giercuszkiewicz     151
  3.2.1. Premedykacja     151
  3.2.2. Monitorowanie     152
  3.2.3. Anestetyki dożylne     153
  3.2.4. Anestetyki wziewne     154
  3.2.5. Wybór metody znieczulenia     154
  3.3. Problemy leczenia żywieniowego w chorobach wątroby – Krzysztof Zieniewicz     155
  3.4. Leczenie bólu – Dorota Giercuszkiewicz, Jolanta Piwowarska     159
  3.4.1 Ocena bólu     159
  3.4.2. Ból a chirurgia wątroby     159
  3.4.3. Wybór metody analgezji pooperacyjnej     160
  3.5. Intensywna terapia pooperacyjna – Anna Skwarek, Cezary Kosiński, Wojciech Figiel     162
  3.5.1. Leczenie bólu pooperacyjnego     162
  3.5.2. Resuscytacja płynowa, wyrównywanie zaburzeń metabolicznych     163
  3.5.3. Ocena wydolności miąższu wątroby     164
  3.5.4. Monitorowanie podstawowych czynności życiowych     165
  3.5.5. Obserwacja w kierunku powikłań chirurgicznych     167
  
  4. Zabiegi endoskopowe i radiologia interwencyjna     169
  
  4.1. Zabiegi endoskopowe, drenaże przezskórne i endoskopowe, protezowania – Jan Pertkiewicz, Jerzy Żurakowski, Sławomir Kozieł     169
  4.2. Radiologiczne metody interwencyjne w leczeniu chorób dróg żółciowych i wątroby – Olgierd Rowiński     174
  4.2.1. Materiały embolizacyjne     174
  4.2.2. Technika embolizacji     175
  4.2.3. Angioplastyka naczyń trzewnych     177
  
  5. Kamica żółciowa – mechanizm powstawania i epidemiologia     178
  
  5.1. Kamienie żółciowe – mechanizm powstawania i epidemiologia – Oskar Kornasiewicz     178
  5.2. Kamica bezobjawowa i objawowa – Bogusław Najnigier     180
  5.2.1. Kamica bezobjawowa     181
  5.2.2. Kamica objawowa     181
  5.3. Zapalenie pęcherzyka żółciowego – Bogusław Najnigier     183
  5.3.1. Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego     183
  5.3.2. Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego     184
  5.4. Niechirurgiczne i niezabiegowe metody i możliwości leczenia kamicy żółciowej – Oskar Kornasiewicz     184
  5.5. Ostre zapalenie trzustki o etiologii kamiczej – Ireneusz Wojciech Krasnodębski, Włodzimierz Cebulski     187
  5.6. Cholecystektomia laparoskopowa i otwarta – Tadeusz Wróblewski     193
  5.6.1. Wskazania     194
  5.6.2. Przeciwwskazania     195
  5.7. Kamica przewodowa – taktyka leczenia chirurgicznego – Bogdan Michałowicz     199
  5.7.1. Diagnostyka     200
  5.7.2. Leczenie     200
  5.8. Zabiegi endoskopowe u chorych na kamicę przewodową – Jerzy Żurakowski, Jan Pertkiewicz, Sławomi Kozieł     202
  5.9. Radiologia interwencyjna w leczeniu chorych na kamicę przewodową – Olgierd Rowiński     209
  5.9.1. Zabiegi z dostępu przez lożę po drenie Kehra     209
  5.9.2. Zabiegi z dostępu przezskórnego     211
  5.10. Kamica wewnątrzwątrobowa – Krzysztof Zieniewicz     211
  5.11. Zespół po cholecystektomii – Maria Ćwikła     213
  5.11.1. Definicja     213
  5.11.2. Przyczyny ZPC     213
  5.11.3. Czynniki ryzyka     214
  5.11.4. Następstwa usunięcia pęcherzyka żółciowego     214
  5.11.5. Różnicowanie     214
  5.11.6. Diagnostyka różnicowa i leczenie wybranych postaci zespołu     214
  5.11.7. Zapobieganie wystąpieniu zespołu po cholecystektomii     217
  5.11.8. Podsumowanie     217
  
  6. Zwężenia łagodne dróg żółciowych i przetoki żółciowe     218
  
  6.1. Łagodne przetoki żółciowe – Marek Krawczyk, Krzysztof Zieniewicz     218
  6.1.1. Jatrogenne uszkodzenia dróg żółciowych     218
  6.1.2. Uszkodzenia powstałe podczas innych operacji oraz z innych przyczyn     231
  6.2. Przetoki żółciowe zewnętrzne, wewnętrzne i niedrożność żółciowa przewodu pokarmowego – Bogdan Michałowicz     232
  6.2.1. Przetoki samoistne     232
  6.2.2. Przetoki wytworzone sztucznie (operacyjnie)     235
  6.2.3. Zewnętrzne przetoki obarczające     235
  6.2.4. Przetoki jako powikłanie operacji     235
  
  7. Nowotwory dróg żółciowych     238
  
  7.1. Guzy pęcherzyka żółciowego i zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych – aspekty patomorfologiczne – Barbara Górnicka     238
  7.2. Guzy łagodne dróg żółciowych – Marek Krawczyk     243
  7.2.1. Objawy kliniczne     243
  7.2.2. Diagnostyka     243
  7.2.3. Rodzaje zmian     243
  7.2.4. Leczenie     244
  7.3. Nowotwory pęcherzyka żółciowego – Krzysztof Zieniewicz, Waldemar Patkowski     245
  7.3.1. Rozpoznanie i ocena stopnia zaawansowania     246
  7.3.2. Leczenie chirurgiczne radykalne     247
  7.3.3. Wyniki leczenia chirurgicznego     248
  7.3.4. Podsumowanie     249
  7.4. Nowotwory dróg żółciowych wewnątrz- i zewnątrzwątrobowych – Krzysztof Zieniewicz, Waldemar Patkowski     250
  7.4.1. Etiologia i podział kliniczny     251
  7.4.2. Rozpoznanie i ocena stopnia zaawansowania nowotworu     252
  7.4.3. Leczenie chirurgiczne radykalne     254
  7.4.4. Leczenie chirurgiczne paliatywne     256
  7.4.5. Wyniki     257
  7.4.6. Podsumowanie     257
  7.5. Zabiegi endoskopowe i przezskórne w leczeniu chorych na nowotwory dróg żółciowych – Jan Pertkiewicz, Sławomir Kozieł     258
  7.6. Radiologia interwencyjna w leczeniu nowotworów dróg żółciowych – Olgierd Rowiński     264
  7.6.1. Technika zabiegu     264
  7.6.2. Anatomia dróg żółciowych     265
  7.6.3. Potencjalne powikłania     265
  7.6.4. Sprzęt stosowany w odbarczaniu dróg żółciowych     265
  7.7. Zespolenia omijające i techniki itubacyjne – Marek Krawczyk     267
  7.7.1. Rodzaje paliatywnego drenażu chirurgicznego w guzach dróg żółciowych     267
  
  8. Infekcje i choroby pasożytnicze wątroby i dróg żółciowych     271
  
  8.1. Zapalenie dróg żółciowych – Marek Krawczyk     271
  8.1.1. Przyczyny zapalenia dróg żółciowych     271
  8.1.2. Flora bakteryjna powodująca zakażenie dróg żółciowych     272
  8.1.3. Objawy kliniczne     272
  8.1.4. Badania diagnostyczne     273
  8.1.5. Leczenie     273
  8.1.6. Zabiegi operacyjne     274
  8.2. Bakteryjne i pasożytnicze ropnie wątroby, pełzakowica dróg żółciowych – Włodzimierz Otto     274
  8.2.1. Ropnie wątroby bakteryjne     274
  8.2.2. Ropnie wątroby bąblowcowe     276
  8.2.3. Ropnie wątroby amebowe     276
  8.2.4. Ropnie wątroby u dzieci     277
  8.2.5. Ropnie wątroby: różnicowanie, diagnostyka obrazowa, leczenie     278
  8.3. Torbiele bąblowcowe wątroby – Marek Krawczyk, Waldemar Patkowski     281
  8.3.1. Objawy kliniczne     281
  8.3.2. Rozpoznanie     282
  8.3.3. Badania serologiczne     282
  8.3.4. Leczenie operacyjne     282
  
  9. Torbiele niepasożytnicze wątroby i dróg żółciowych     287
  
  9.1. Torbiele wątroby – Marek Krawczyk     287
  9.1.1. Torbiele proste wątroby     288
  9.1.2. Torbiele pourazowe     292
  9.1.3. Torbiele nowotworowe     293
  9.1.4. Torbiele żółciowe     293
  9.2. Torbiele dróg żółciowych – Krzysztof Zieniewicz, Marek Krawczyk     294
  9.2.1. Objawy     294
  9.2.2. Diagnostyka     294
  9.2.3. Leczenie     297
  9.2.4. Pojedyncze torbiele żółciowe wewnątrzwątrobowe     300
  
  10. Urazy tępe wątroby i dróg żółciowych     303
  
  10.1. Urazy tępe wątroby – Marek Krawczyk     303
  10.1.1. Częstość występowania     303
  10.1.2. Patofizjologia obrażeń wątroby     303
  10.1.3. Klasyfikacja obrażeń wątroby     304
  10.1.4. Objawy kliniczne     304
  10.1.5. Diagnostyka     305
  10.1.6. Leczenie     307
  10.1.7. Hemobilia i bilemia     311
  10.1.8. Powikłania     312
  10.1.9. Uszkodzenia dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego     312
  10.2. Urazy wątroby i dróg żółciowych – przenikające – Marek Krawczyk     313
  10.2.1. Epidemiologia     313
  10.2.2. Patofizjologia     313
  10.2.3. Objawy kliniczne     313
  10.2.4. Badania diagnostyczne     314
  10.2.5. Leczenie     314
  10.2.6. Obrażenia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych     315
  10.3. Hemobilia – Włodzimierz Otto     315
  10.3.1. Patofizjologia     316
  10.3.2. Przyczyny hemobilii     316
  10.3.3. Objawy kliniczne     317
  10.3.4. Diagnostyka     318
  10.3.5. Leczenie     319
  
  Skorowidz     321
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia