Chirurgia dróg żółciowych i wątroby. TOM 2

-25%

Chirurgia dróg żółciowych i wątroby. TOM 2

1 opinia

Redakcja:

Marek Krawczyk

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

44,6359,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka wytycza kierunki rozwoju współczesnej chirurgii dróg żółciowych i wątroby. Bazuje na szerokiej wiedzy i doświadczeniu zarówno redaktora naukowego, jak i wybitnych specjalistów z wiodących ośrodków naukowo-klinicznych w Polsce.

Podręcznik jest podzielony na 2 tomy i skupia się na różnych obszarach tematycznych. Począwszy od anatomii, fizjologii, nowych technik obrazowania zmian chorobowych dróg żółciowych i wątroby, przez zagadnienia związane z opieką okołooperacyjną i leczeniem zachowawczym z użyciem technik małoinwazyjnych, aż po przeszczepienia wątroby. Liczne kolorowe ryciny są doskonałym uzupełnieniem całości.

Publikacja jest przewodnikiem dla chirurgów, hepatologów, gastroenterologów, internistów i lekarzy chorób zakaźnych. Będzie także doskonałą pomocą dla studentów wydziałów lekarskich.


Liczba stron392
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4648-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  11. Guzy wątroby     327
  
  11.1. Guzy wątroby – aspekty patomorfologiczne – Barbara Górnicka, Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska     327
  11.2. Łagodne guzy wątroby – Marek Krawczyk, Bartosz Cieślak     336
  11.2.1. Nowotwory wątroby     336
  11.3. Pierwotny rak wątroby – Marek Krawczyk, Krzysztof Zieniewicz     355
  11.3.1. Rak wątrobowokomórkowy     355
  11.3.2. Rak z nabłonka przewodów żółciowych     370
  11.4. Przerzuty nowotworów do wątroby – Marek Krawczyk, Paweł Nyckowski     375
  11.4.1. Przerzuty z raka jelita grubego     375
  11.4.2. Leczenie chorych z przerzutami do wątroby z innych nowotworów niż z jelita grubego     392
  11.4.3. Przerzuty nowotworów z innych narządów     394
  11.5. Guzy neuroendokrynne – Marek Krawczyk, Marcin Kotulski     402
  11.5.1. Wprowadzenie     402
  11.5.2. Rodzaje guzów neuroendokrynnych     403
  11.6. Inne rodzaje terapii chorych na nowotwory złośliwe wątroby – Bogusław Najnigier     408
  11.7. Leczenie systemowe chorych na nowotwory wątroby – Cezary Szczylik, Jan Korniluk, Gabriel Wcisło     410
  11.7.1. Wstęp     410
  11.7.2. Założenia leczenia systemowego     411
  11.7.3. Leczenie systemowe pierwotnych nowotworów wątroby     413
  11.7.4. Leczenie systemowe przerzutów do wątroby w przebiegu guzów litych     421
  11.7.5. Zakończenie     424
  
  12. Resekcja tkanki wątrobowej     429
  
  12.1. Wskazania do resekcji wątroby – Rafał Paluszkiewicz     429
  12.1.1. Pierwotne guzy złośliwe     429
  12.1.2. Pierwotne guzy łagodne     430
  12.1.3. Guzy przerzutowe     431
  12.1.4. Rak pęcherzyka żółciowego     432
  12.1.5. Rak dróg żółciowych (cholangiocarcinoma)     432
  12.1.6. Duże torbiele i ropnie     433
  12.1.7. Zwężenia dróg żółciowych i wewnątrzwątrobowa kamica żółciowa     434
  12.1.8. Urazy wątroby     434
  12.1.9. Pobranie części wątroby od żywego dawcy     434
  12.2. Instrumentarium do resekcji wątroby – Bogusław Najnigier     436
  12.2.1. Wprowadzenie     436
  12.2.2. Rozwiązania sprzętowe     436
  12.3. Ultrasonografia śródoperacyjna w chirurgii wątroby – Robert Lechowicz, Sławomir Polański     441
  12.3.1. Wprowadzenie     441
  12.3.2. Aparatura     442
  12.3.3. Technika badania     444
  12.3.4. Wskazania     446
  12.3.5. Obrazy     447
  12.3.6. Kliniczne aspekty IOUS i LUS     448
  12.4. Podstawowe wiadomości o resekcji wątroby – Marek Krawczyk     449
  12.5. Technika resekcji wątroby – Marek Krawczyk     461
  12.5.1. Anatomia wątroby     461
  12.5.2. Postępowanie chirurgiczne     465
  12.6. Rola embolizacji układu wrotnego w resekcji wątroby – Marek Krawczyk     479
  12.6.1. Wprowadzenie     479
  12.6.2. Zmiany hemodynamiczne     480
  12.6.3. Obraz kliniczny     480
  12.6.4. Wpływ embolizacji żyły wrotnej na objętość wątroby     480
  12.6.5. Techniczne aspekty embolizacji żyły wrotnej     481
  12.6.6. Zakres embolizacji układu wrotnego     482
  12.6.7. Środki używane do embolizacji     482
  12.6.8. Wskazania do embolizacji żyły wrotnej     483
  12.6.9. Powikłania embolizacji gałęzi żyły wrotnej     486
  12.6.10. Podsumowanie     486
  12.7. Powikłania resekcji wątroby – Marek Krawczyk     487
  12.7.1. Wprowadzenie     487
  12.7.2. Uszkodzenie przepony     488
  12.7.3. Uszkodzenie żył wątrobowych     488
  12.7.4. Uszkodzenie żyły wrotnej     489
  12.7.5. Uszkodzenie tętnicy wątrobowej     489
  12.7.6. Uszkodzenia dróg żółciowych     490
  12.7.7. Uszkodzenie śledziony     490
  12.7.8. Uszkodzenie jelita lub żołądka     491
  12.7.9. Ropnie wewnątrzbrzuszne     491
  12.7.10. Niewydolność wątroby     491
  12.7.11. Podsumowanie     492
  12.8. Wyniki resekcji wątroby – Marek Krawczyk     492
  12.8.1. Wprowadzenie     492
  12.8.2. Czynniki ryzyka wpływające na wyniki resekcji wątroby     493
  12.8.3. Podsumowanie     494
  
  13. Zastosowanie technik ablacyjnych w leczeniu chorych z guzami wątroby     495
  
  13.1. Termoablacja guzów wątroby – Dariusz Zadrożny, Zbigniew Śledziński     495
  13.1.1. Wprowadzenie     495
  13.1.2. Termoablacja z użyciem lasera     495
  13.1.3. Termoablacja mikrofalowa     496
  13.1.4. Termoablacja prądem wysokiej częstotliwości (radiofrequency – RF)     496
  13.1.5. Termoablacja przezskórna     499
  13.1.6. Termoablacja śródoperacyjna     499
  13.1.7. Wskazania i przeciwwskazania do termoablacji     500
  13.1.8. Powikłania termoablacji     500
  13.1. 9. Wyniki termoablacji     501
  13.1.10. Wnioski     501
  13.2. Krioterapia w leczeniu zmian ogniskowych wątroby – Bogusław Najnigier     502
  13.2.1. Wprowadzenie     502
  13.2.2. Sposób wykonania zabiegu     503
  13.2.3. Uwagi     504
  13.3. Chemoembolizacja w guzach wątroby (TACE) – Olgierd Rowiński     505
  13.3.1. Wprowadzenie     505
  13.3.2. Technika zabiegu     505
  13.3.3. Wyniki chemoembolizacji     505
  13.3.4. Zabiegi TACE przed leczeniem operacyjnym     506
  13.3.5. Zabiegi TACE u pacjentów z przerzutami do wątroby     507
  13.3.6. Przeciwwskazania     507
  13.4. Alkoholizacja guzów wątroby – Marek Krawczyk     507
  13.4.1. Wprowadzenie     507
  13.4.2. Technika alkoholizacji guza     508
  13.4.3. Wyniki     508
  
  14. Marskość wątroby i nadciśnienie wrotne     509
  
  14.1. Wybrane aspekty patomorfologiczne – Bogna Ziarkiewicz-Wróblewska     509
  14.2. Diagnostyka nadciśnienia wrotnego i marskości wątroby – Bogdan Michałowicz     516
  14.3. Badania hemodynamiki krążenia wrotno-wątrobowego – Rafał Paluszkiewicz     520
  14.3.1. Fizjologiczne krążenie wrotno-wątrobowe     521
  14.3.2. Techniki pomiaru przepływu wątrobowego     522
  14.3.3. Patofizjologia krążenia wrotno-wątrobowego w marskości wątroby     522
  14.4. Taktyka leczenia chorych z nadciśnieniem wrotnym na przestrzeni ostatnich dwóch dekad – Jerzy Szczerbań, Marek Krawczyk     525
  14.4.1. Wprowadzenie     525
  14.4.2. Chirurgiczne leczenie nadciśnienia wrotnego     526
  14.4.3. Leczenie farmakologiczne nadciśnienia wrotnego     527
  14.4.4. Endoskopowe leczenie nadciśnienia wrotnego     528
  14.4.5. Przezskórne, wewnątrzwątrobowe zespolenie wrotno-systemowe     528
  14.4.6. Tamponada za pomocą balonu krwotoku z żylaków przełyku     529
  14.4.7. Podsumowanie     529
  14.5. Leczenie przewlekłej niewydolności wątroby – Andrzej Habior     531
  14.5.1. Encefalopatia wątrobowa     532
  14.5.2. Leczenie encefalopatii wrotnej w przewlekłych chorobach wątroby     532
  14.5.3. Niedożywienie     534
  14.5.4. Koagulopatie     534
  14.6. Leczenie ostrej niewydolności wątroby – Marek Krawczyk, Anna Skwarek     535
  14.6.1. Leczenie zachowawcze w okresie przed ewentualnym przeszczepieniem wątroby     535
  14.6.2. Przeszczepienie wątroby z powodu ostrej niewydolności narządu     538
  14.6.3. Metody leczenia „wątrobowozastępczego” (bridge to transplantation)     539
  14.7. Metody leczenia żylaków przełyku – Rafał Paluszkiewicz, Jerzy Żurakowski     541
  14.7.1. Postępowanie w czasie krwotoku z żylaków przełyku     541
  14.7.2. Technika zabiegów endoskopowych     544
  14.8. Zespół wątrobowo-nerkowy – Urszula Ołdakowska-Jedynak, Andrzej Habior     546
  14.8.1. Patogeneza     547
  14.8.2. Rozpoznanie     547
  14.8.3. Leczenie     548
  14.8.4. Leczenie farmakologiczne     548
  14.8.5. TIPSS (wewnątrzwątrobowe zespolenie wrotno-systemowe)     549
  14.8.6. Leczenie nerkozastępcze     549
  14.8.7. Przeszczepienie wątroby     550
  14.9. Nadciśnienie wrotne u ciężarnych – Paweł Kamiński, Krzysztof Zieniewicz     551
  14.9.1. Płodność kobiet ze schorzeniem wątroby i współistniejącym nadciśnieniem wrotnym     552
  14.9.2. Patofizjologia nadciśnienia wrotnego u kobiet ciężarnych     552
  14.9.3. Prowadzenie ciąży, porodu i połogu u pacjentek z nadciśnieniem wrotnym i współistniejącym schorzeniem wątroby     554
  14.9.4. Podsumowanie     556
  14.10. Zakrzepica układu wrotnego – Jacek Pawlak     557
  14.10.1. Etiologia     557
  14.10.2. Diagnostyka     558
  14.10.3. Leczenie     558
  14.10.4. Wyniki leczenia     559
  14.10.5. Podsumowanie     559
  14.11. Hiperkinetyczne nadciśnienie wrotne – Jacek Pawlak     561
  14.11.1. Wprowadzenie     561
  14.11.2. Diagnostyka     562
  14.11.3. Leczenie     562
  14.11.4. Podsumowanie     563
  14.12. Zaburzenia w odpływie krwi z wątroby jako przyczyna nadciśnienia wrotnego – Bogdan Michałowicz, Krzysztof Zieniewicz     564
  14.12.1. Obraz kliniczny     564
  14.12.2. Diagnostyka obrazowa     564
  14.12.3. Diagnostyka laboratoryjna     565
  14.12.4. Zakrzepica żył wątrobowych     565
  14.12.5. Leczenie chorych z zakrzepicą żył wątrobowych     566
  14.12.6. Zakrzepica drobnych żył wewnątrzwątrobowych (venoocclusive disease – VOD)     566
  14.12.7. Przegrody w żyle głównej     567
  14.12.8. Guzy wątroby     567
  14.12.9. Zaciskające zapalenie osierdzia     567
  14.12.10. Ropnie i torbiele wątroby     567
  14.13. Powikłania płucne w nadciśnieniu wrotnym – Agata Kącka     568
  14.13.1. Wodobrzusze – jego wpływ na warunki wentylacji     568
  14.13.2. Płyn w opłucnej     568
  14.13.3. Zespół wątrobowo-płucny     569
  14.13.4. Nadciśnienie płucne     569
  14.14. Resekcja wątroby u chorego na marskość – Marek Krawczyk     571
  14.14.1. Wprowadzenie     571
  14.14.2. Przygotowanie chorego na marskość do resekcji wątroby     571
  14.14.3. Przedoperacyjna embolizacja gałęzi żyły wrotnej w przygotowaniu chorego na marskość, wymagającego resekcji wątroby     574
  14.14.4. Technika resekcji wątroby u chorego na marskość     574
  14.14.5. Powikłania i śmiertelność     577
  14.15. Znaczenie zespoleń wrotno-systemowych u chorych z nadciśnieniem wrotnym – Bogdan Michałowicz     579
  14.15.1. Zespolenia wrotno-systemowe w obecnych czasach     580
  14.16. Przezskórne, wewnątrzwątrobowe zespolenie wrotno-systemowe – Tadeusz Wróblewski, Olgierd Rowiński     581
  14.16.1. Etapy TIPSS     583
  14.17. Taktyka postępowania diagnostycznego i leczniczego u chorych z nadciśnieniem wrotnym w erze transplantacji wątroby – Marek Krawczyk     587
  14.17.1. Wprowadzenie     587
  14.17.2. Krwotok z żylaków przełyku jako wskazanie do przeszczepienia wątroby     587
  14.17.3. Wodobrzusze, jako wskazanie do przeszczepienia wątroby     589
  14.17.4. Encefalopatia wątrobowa jako wskazanie do przeszczepienia wątroby     590
  14.17.5. Podsumowanie     590
  
  15. Przeszczepienie wątroby     592
  
  15.1. Wskazania do przeszczepienia wątroby – Andrzej Habior     592
  15.1.1. Wprowadzenie     592
  15.1.2. Choroby wątroby kwalifikujące do przeszczepu     592
  15.2. Kwalifikacja i przygotowanie chorego do transplantacji wątroby – Marek Krawczyk     597
  15.2.1. Wprowadzenie     597
  15.2.2. Ocena chorego przed transplantacją     597
  15.2.3. Ustalenie czasu badań kwalifikacyjnych     598
  15.2.4. Szczególne sytuacje kliniczne w ocenie chorego kwalifikowanego do przeszczepienia     600
  15.2.5. Kwalifikacja chorego do przeszczepienia wątroby w poszczególnych grupach wskazań     601
  15.2.6. Podsumowanie     602
  15.3. Znieczulenie i intensywna terapia okresu okołooperacyjnego – Agata Kącka, Dorota Giercuszkiewicz     603
  15.3.1. Wprowadzenie     603
  15.3.2. Premedykacja     603
  15.3.3. Przygotowanie pacjenta     604
  15.3.4. Wybór metody znieczulenia     604
  15.3.5. Znieczulenie regionalne w transplantacji wątroby     604
  15.3.6. Monitorowanie śródoperacyjne     605
  15.3.7. Okres pooperacyjny     607
  15.4. Leczenie w bezpośrednim okresie pooperacyjnym chorego po przeszczepieniu wątroby – Agata Kącka, Anna Skwarek     608
  15.4.1. Zapewnienie warunków do budzenia ze znieczulenia     608
  15.5. Pobranie wątroby do transplantacji od dawcy zmarłego – Marek Krawczyk     613
  15.5.1. Wprowadzenie     613
  15.5.2. Dane ogólne     613
  15.5.3. Wybór dawcy     614
  15.5.4. Technika operacyjna     617
  15.5.5. Podsumowanie     622
  15.6. Ortotopowe przeszczepienie wątroby – Marek Krawczyk     623
  15.6.1. Wprowadzenie     623
  15.6.2. Wycięcie wątroby biorcy     623
  15.6.3. Wszycie wątroby dawcy     626
  15.6.4. Podsumowanie     633
  15.7. Przeszczepianie fragmentu wątroby pobranego od dawcy żywego – Marek Krawczyk     634
  15.7.1. Wprowadzenie     634
  15.7.2. Wskazania     636
  15.7.3. Ocena dawcy     636
  15.7.4. Badania przedoperacyjne wątroby     638
  15.7.5. Technika pobrania prawego płata wątroby od dawcy żywego     639
  15.7.6. Przeszczepienia pobranego fragmentu wątroby u dorosłego biorcy     645
  15.7.7. Wszczepienie przeszczepianego fragmentu wątroby     646
  15.8. Przeszczepienie wątroby podzielonej – Piotr Hevelke, Oskar Kornasiewicz     652
  15.8.1. Jak i kiedy pobierać wątroby do SLT?     652
  15.8.2. Preparowanie na zimnym stoliku i podział wątroby do przeszczepienia – „back table procedure”     654
  15.8.3. Program SLT – podstawowe wymagania     654
  15.9. Problemy ginekologiczne i położnicze u biorczyń wątroby – Zoulikha Jabiry-Zieniewicz     655
  15.9.1. Ciąża     657
  15.10. Problemy psychiatryczne u chorych leczonych przeszczepieniem wątroby – Marcin Wojnar, Maciej Moskwa     658
  15.10.1. Zaburzenia psychiczne związane z używaniem alkoholu u pacjentów z patologią wątroby     659
  15.10.2. Identyfikacja pacjentów z problemem alkoholowym     662
  15.10.3. Problemy etyczne związane z transplantacją wątroby u osób z ALD     665
  15.11. Leczenie immunosupresyjne u chorych po transplantacji wątroby – Leszek Pączek, Joanna Sańko-Resmer     667
  15.11.1. Przeciwciała poliklonalne     670
  15.11.2. Przeciwciała monoklonalne     670
  15.11.3. Przeciwciała przeciwko receptorom dla interleukiny 2     670
  15.12. Wczesne powikłania pooperacyjne po transplantacji wątroby – Michał Grąt, Marek Krawczyk     674
  15.12.1. Wprowadzenie     674
  15.12.2. Powikłania chirurgiczne i ostre odrzucanie graftu     674
  15.12.3. Pierwotne niepodjęcie funkcji przez przeszczepiony narząd     677
  15.12.4. Powikłania ogólnomedyczne     677
  15.12.5. Podsumowanie     678
  15.13. Późne powikłania po przeszczepieniu wątroby – Krzysztof Dudek     679
  15.14. Prowadzenie chorego po przeszczepieniu wątroby w okresie odległym od leczenia operacyjnego – Leszek Pączek, Joanna Sańko-Resmer, Krzysztof Zieniewicz     684
  15.15. Wyniki przeszczepiania wątroby – Michał Grąt, Marek Krawczyk     690
  15.15.1. Wprowadzenie     690
  15.15.2. Śmiertelność w okresie oczekiwania na przeszczepienie wątroby     691
  15.15.3. Wczesne wyniki przeszczepiania wątroby     691
  15.15.4. Odległe wyniki przeszczepienia wątroby     692
  15.15.5. Podsumowanie     695
  
  Skorowidz     697
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia