Zaniedbane obszary edukacji - pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną

-30%

Zaniedbane obszary edukacji - pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną

Wybrane zagadnienia

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

26,60  38,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

26,6038,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka „Zaniedbane obszary edukacji – pomiędzy pedagogiką a pedagogiką specjalną. Wybrane zagadnienia” podkreśla potrzebę przeciwdziałania patologiom związanym z procesami marginalizacji i wykluczenia społecznego. Możemy w niej również odnaleźć rozważania na temat rozumienia samego terminu „nierówności edukacyjnych” oraz tego, co je determinuje.


W kontekście tytułowego zagadnienia – zaniedbań w edukacji – autorka skoncentrowała się na tych nierównościach, które wiążą się z zaniedbaniem szans i potencjału rozwojowego dziecka. Grupy badawczej nie stanowi młodzież utalentowana, wybitnie zdolna, tylko niepełnosprawna umysłowo. Nawiązując do koncepcji M. Kozakiewicza, który podstawę nierówności odnajduje w ekonomicznej, społecznej czy kulturowej odmienności warunków życia, jako teren badań obrane zostało środowisko wiejskie.


Czy i na ile młodzież wiejska jest zagrożona eliminacją z rynku pracy uwarunkowaną brakiem wystarczających kompetencji (wiadomości i umiejętności) wynoszonych ze szkoły? Czy istotnie fakt realizacji obowiązku edukacji w szkole wiejskiej przekłada się na niższy poziom osiągnięć uniemożliwiający rywalizację z rówieśnikami z miast? W niniejszej publikacji Iwona Chrzanowska próbuje odpowiedzieć na te pytania, porównując i interpretując wyniki dotychczasowych badań dotyczących sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych organizowanych przez Centralną Komisję Edukacyjną (dalej CKE) na populacjach pełnych absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów, a także odnosząc się do wyników badań własnych. Oprócz wskazania rezultatów osiągnięć szkolnych, ukazuje również ich uwarunkowania odwołując się do kwalifikacji nauczycieli oraz przygotowania szkół do realizacji procesu dydaktycznego. W ostatnim rozdziale przedstawia wnioski, postulaty, prognozy dotyczące pożądanych zmian w finansowaniu polskiego systemu edukacyjnego i konstruowaniu programów nauczania i wychowania.


O marginalizacji i wykluczeniu, szczególnie w edukacji, mówi się niechętnie. Dzieje się tak ze względu na podmiot oddziaływań edukacyjnych, którym jest dziecko. W kulturze europejskiej ma ono specyficzną i uprzywilejowaną pozycję. Wynika ona z odpowiedzialności dorosłego za jego bezpieczeństwo, jakość życia, możliwość rozwoju i poczucie szczęścia. Podobnie jest z kwestią dopasowania edukacji do nowych warunków, charakterystycznych dla społeczeństwa demokratycznego. Młodzież, mimo składanych przez władze oświatowe deklaracji, wciąż nie wynosi ze szkoły umiejętności operowania wiedzą, w dalszym ciągu bowiem główną tendencją w nauczaniu wydaje się hołdowanie encyklopedyzmowi. W szkole brakuje nastawienia na kształtowanie zainteresowań wybranymi dziedzinami wiedzy czy poszczególnymi treściami nauczania. Zbyt często zajęcia są nudne, stereotypowe, a relacje społeczne utrwalone i niezmienne, zwłaszcza prymat nauczycielskiego władztwa. Tematy te podnosi w swojej najnowszej publikacji Iwona Chrzanowska.


Liczba stron326
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7587-297-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Szkoła i kształcenie ogólne jako wyzwanie współczesności    15
   Bieda i ubóstwo – wstydliwe oblicze rozwoju cywilizacji    15
   Wybrane koncepcje marginalności i wykluczenia społecznego    20
   Edukacyjne konsekwencje biedy i ubóstwa    36
   Edukacyjne konsekwencje diagnozy, selekcji i izolacji    42
   Bieda dzieci i ich środowisk rodzinnych – sytuacja w Polsce    50
   O nierównościach edukacyjnych – zaspokajanie specjalnych potrzeb    52
   Niepełnosprawność groźbą edukacyjnego niepowodzenia i wykluczenia    58
   Edukacja w Polsce – szansa czy zagrożenie? Jak „zreformować reformę”    70
   Trudności w uczeniu się jako potencjalna przyczyna wykluczenia i marginalizacji    73
   Teoretyczne koncepcje trudności w uczeniu się    74
   Koncepcja trudności w uczeniu się jako zaburzenie indywidualnego rozwoju człowieka    76
   Konteksty trudności w uczeniu się jako efekt marginalizacji i wykluczenia    81
   Teoria socjolingwistyczna Basila Bernsteina    82
   Teoria reprodukcji kulturowej Pierre’a Bourdieu    85
   Trudności w uczeniu się a koncepcja wyuczonej bezradności    86
   Trudności w uczeniu się w kontekście teorii naznaczania społecznego    92
  Edukacja na wsi. Mity a rzeczywistość    99
   Możliwe przyczyny i obszary wykluczenia społecznego na terenach wiejskich    100
   Mit 1. Edukacja przedszkolna na wsi – wciąż zaniedbany i niedoceniany etap w edukacji    104
   Mit 2. Mniejsze szanse kształcenia w toku realizacji obowiązku szkolnego    109
   Mit 3. Ograniczony dostęp do kształcenia na poziomie wyższym    114
   Mit 4. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych na terenach wiejskich – nierozwiązany problem alternatywnej edukacji    119
  Ocena jakości kształcenia i efektywności pracy szkół – raporty polskie z badań OECD w latach 2000–2006. Tło dla analizy zaniedbań w obszarze edukacji    125
  Uwarunkowania i efekty kształcenia podstawowego na terenach wiejskich – analiza wyników egzaminów zewnętrznych przeprowadzonych w latach 2002–2008    139
   Kwalifikacje nauczycieli    147
   Dostęp do współczesnych technologii informacyjnych a specyfika kształcenia na terenach wiejskich    151
   Zasoby biblioteczne we wspomaganiu kształcenia na terenach wiejskich    154
   Zajęcia pozalekcyjne w kształceniu podstawowym na terenach wiejskich    156
  Uwarunkowania i efekty kształcenia gimnazjalnego na terenach wiejskich – z wyników badań CKE w latach 2002–2008    161
   Kwalifikacje nauczycieli    175
   Dostęp i wykorzystanie współczesnych technologii informacyjnych w kształceniu gimnazjalnym    178
   Zasoby biblioteczne i ich wykorzystanie w kształceniu gimnazjalnym na terenach wiejskich    179
   Zajęcia pozalekcyjne w kształceniu gimnazjalnym na terenach wiejskich    180
   Odpad szkolny – przemilczane wykluczenie    181
  Uwarunkowania i efekty kształcenia podstawowego i gimnazjalnego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – z wyników badań CKE w latach 2002–2008    191
   Pojęcie specjalnych potrzeb edukacyjnych    191
   Efekty kształcenia podstawowego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (z danych CKE za lata 2002–2008)    196
   Kształcenie specjalne w Polsce – szkoły podstawowe    204
   Kwalifikacje nauczycieli pracujących z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych    208
   Dostęp i wykorzystanie współczesnych technologii informacyjnych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych    211
   Zasoby biblioteczne i ich wykorzystanie w kształceniu podstawowym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych    213
   Zajęcia pozalekcyjne w kształceniu uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych    214
   Efekty kształcenia gimnazjalnego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – z danych CKE za lata 2002–2008    216
   Kształcenie specjalne w Polsce – etap gimnazjum    225
   Kwalifikacje nauczycieli pracujących z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na etapie gimnazjum    227
   Dostęp i wykorzystanie współczesnych technologii informacyjnych w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych na etapie gimnazjum    230
   Zasoby biblioteczne i ich wykorzystanie w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na etapie gimnazjum    231
  Polskie wyzwania edukacyjne XXI wieku. Jaka szkoła, w jakim systemie?    233
  Edukacyjne szanse oraz zagrożenia w kształceniu dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych na terenach wiejskich – z badań własnych    239
   Efekty kształcenia gimnazjalnego na terenach wiejskich a zagadnienie trudności w uczeniu się. Prezentacja wyników badań własnych    242
   Ocena poziomu kompetencji uczniów gimnazjów wiejskich w zakresie treści humanistycznych    247
   Ocena poziomu kompetencji uczniów gimnazjów wiejskich w zakresie treści matematyczno-przyrodniczych    251
   Zróżnicowanie wyników uczniów z gimnazjów wiejskich a płeć badanych    254
   Podsumowanie    260
   Uczeń z niepełnosprawnością umysłową poza kształceniem specjalnym. Zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych na terenach wiejskich    263
   Relacja: integracja – nauczanie włączające    268
   Efekty procesu kształcenia uczniów z niepełnosprawnością umysłową w szkole ogólnodostępnej na terenach wiejskich. Relacja z badań własnych    275
   Podsumowanie    294
  Jaka przyszłość? Wnioski, postulaty, prognozy    299
  Bibliografia    309
  Netografia    323
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia