Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec seksualności

Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec seksualności

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

24,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka Marty Komorowskiej-Pudło Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec seksualności podejmuje bardzo ważkie naukowo oraz aktualne społecznie problemy dotyczące postaw młodzieży wobec płciowości i seksualności oraz ich różnorodnych uwarunkowań. (…) Autorka nie skupia się jedynie na ukazaniu wielu czynników stanowiących potencjalne ryzyko dla uformowania niedojrzałych postaw wobec seksualnej sfery człowieka, ale podkreśla szansę, jaką daje przeciwdziałanie temu, co może zaburzać prawidłowy rozwój psychoseksualny i ukształtowanie dojrzałej osobowości. (…) Autorka dokonuje obszernego przeglądu literatury (…) badań różnych autorów na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat (od końca lat osiemdziesiątych XX do końca pierwszej dekady XXI wieku), które nie tylko pokazują przemiany samych postaw wobec seksualności, ale też zmiany w znaczeniu różnych ich uwarunkowań i to zarówno w odniesieniu do młodzieży polskiej, jak również z innych krajów.
(…) M. Komorowska-Pudło podjęła się (…) ustalenia uwarunkowań takich aspektów seksualności, jak poziom wiedzy nastolatków na temat seksualności, ich postawy wobec miłości i młodzieżowych związków partnerskich, postawy wobec aktywności seksualnej, wobec środków masowego przekazu poruszających problematykę seksualności i wobec pornografii oraz postaw wobec małżeństwa i rodzicielstwa. (…) uwzględniła jako zmienne mające wpływ na postawy młodzieży wobec seksualności zarówno te o charakterze psychologicznym związane z bardziej trwałymi cechami osobowości (…), jak też zachowaniami młodzieży (…) i jej kompetencjami (…), zmienne pedagogiczne (…) oraz społeczno-demograficzne (…) i rodzinne. (…) Wszystkie analizowane w badaniach czynniki okazały się mieć związek z postawami młodzieży wobec seksualności. (…)
Książka Marty Komorowskiej-Pudło może być polecana pracownikom naukowym interesującym się dokonaniami w zakresie psychologii i pedagogiki płciowości i seksualności, małżeństwa i rodziny oraz wychowania młodego pokolenia. Ze względu na interdyscyplinarny charakter podjętego zagadnienia może być ona również adresowana do specjalistów z innych obszarów, np. nauk medycznych, humanistycznych i społecznych (może zainteresować, np. etyków, socjologów, demografów, seksuologów, medioznawców, katechetów). Publikację tę można również rekomendować wszystkim profesjonalistom, którzy zajmują się w swojej pracy zawodowej wychowaniem dzieci i młodzieży, a więc nauczycielom i wychowawcom, psychologom i pedagogom, zwłaszcza tym, którzy realizują zajęcia edukacyjne z wychowania do życia w rodzinie, specjalistom w zakresie profilaktyki zdrowia. Niewątpliwie również rodzice mogą znaleźć w tej publikacji wiele materiału do przemyśleń oraz inspiracji do zmiany własnych oddziaływań wobec swoich dorastających dzieci.


Rok wydania2015
Liczba stron422
KategoriaEtyka
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISBN-13978-83-7972-019-4
Numer wydania1
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP     11
  ROZDZIAŁ I PŁEĆ MŁODZIEŻY A JEJ POSTAWY WOBEC PŁCIOWOŚCI I SFER Z NIĄ ZWIĄZANYCH    21
    1. Znaczenie płci młodzieży dla kształtowania się jej postaw wobec seksualności człowieka w świetle dotychczasowych badań    21
    2. Płeć młodzieży a jej postawy wobec seksualności i sfer z nią związanych w świetle badań własnych     41
      2.1. Podstawy metodologiczne badań     41
      2.2. Płeć biologiczna nastolatków a ich postawy wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa    42
      2.3. Płeć psychologiczna młodzieży a jej postawy wobec seksualności,małżeństwa i rodzicielstwa     53
      2.4. Wnioski z badań    61
  ROZDZIAŁ II CECHY OSOBOWOŚCI MŁODZIEŻY A JEJ POSTAWY WOBEC SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA I SFER Z NIĄ ZWIĄZANYCH 67
    1. Cechy osobowości czynnikiem warunkującym kształtowanie postaw młodzieży wobec seksualności w świetle dotychczasowych badań     67
    2. Cechy osobowości a postawy młodzieży wobec płciowości i sfer z nią związanych w świetle badań własnych     72
      2.1. Podstawy metodologiczne badań     72
      2.2. Neurotyzm nastolatków a ich postawy wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa    74
      2.3. Poziom ekstrawersji nastolatków a ich postawy wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa    80
      2.4. Otwartość na doświadczenie badanej młodzieży a jej postawy wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa     85
      2.5. Poziom ugodowości nastolatków a ich postawy wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa    91
      2.6. Poziom sumienności nastolatków a ich postawy wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa    98
      2.7. Wnioski z badań     104
  ROZDZIAŁ III SAMOOCENA MŁODZIEŻY A JEJ POSTAWY WOBEC SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA I ZWIĄZANYCH Z NIĄ SFER 111
    1. Samoocena młodzieży czynnikiem warunkującym jej postawy wobec seksualności w świetle literatury     111
    2. Samoocena młodzieży a jej postawy wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa w świetle badań własnych    120
      2.1. Podstawy metodologiczne badań     120
      2.2. Związek samooceny młodzieży z jej postawami wobec płciowości i sfer z nią związanych    121
      2.3. Wnioski z badań    127
  ROZDZIAŁ IV RODZINA W HIERARCHII WARTOŚCI MŁODZIEŻY A JEJ POSTAWY WOBEC SEKSUALNOŚCI I ZWIĄZANYCH Z NIĄ SFER    129
    1. Hierarchia wartości młodzieży czynnikiem warunkującym kształtowanie jej postaw wobec seksualności człowieka w świetle dotychczasowych badań     129
    2. Rodzina w hierarchii wartości młodzieży a jej postawy wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa w świetle badań własnych    136
      2.1. Podstawy metodologiczne badań    136
      2.2. Związek umiejscowienia przez młodzież rodziny w hierarchii wartości z jej postawami wobec płciowości i sfer z nią związanych    141
      2.3. Wnioski z badań     146
  ROZDZIAŁ V RELIGIJNOŚĆ MŁODZIEŻY A JEJ POSTAWY WOBEC SEKSUALNOŚCI I ZWIĄZANYCH Z NIĄ SFER    149
    1. Znaczenie poziomu religijności młodzieży dla kształtowania jej postaw wobec seksualności człowieka    149
    2. Religijność młodzieży a jej postawy wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa w świetle badań własnych     158
      2.1. Podstawy metodologiczne badań    158
      2.2. Związek stosunku młodzieży do religii z jej postawami wobec płciowości i sfer z nią związanych    160
      2.3. Wnioski z badań    165
  ROZDZIAŁ VI STOSOWANIE UŻYWEK I ŚRODKÓW UZALEŻNIAJĄCYCH PRZEZ MŁODZIEŻ A JEJ POSTAWY WOBEC SEKSUALNOŚCI I ZWIĄZANYCH Z NIĄ SFER 167
    1. Kontakt młodzieży z używkami i środkami uzależniającymi a jej postawy wobec seksualności w świetle dotychczasowych badań    167
      1.1. Palenie papierosów a postawy młodzieży wobec seksualności     169
      1.2. Picie alkoholu a postawy młodzieży wobec seksualności    172
      1.3. Zażywanie narkotyków a postawy młodzieży wobec seksualności    178
    2. Stosowanie środków uzależniających a postawy młodzieży wobec płciowości, małżeństwa i rodzicielstwa w świetle badań własnych    184
      2.1. Podstawy metodologiczne badań    184
      2.2. Związek palenia papierosów przez młodzież z jej postawami wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa    185
      2.3. Związek picia alkoholu przez młodzież z jej postawami wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa    191
      2.4. Związek zażywania narkotyków przez młodzież z jej postawami wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa    198
      2.5. Wnioski z badań     204
  ROZDZIAŁ VII WYNIKI W NAUCE MŁODZIEŻY A JEJ POSTAWY WOBEC SEKSUALNOŚCI I ZWIĄZANYCH Z NIĄ SFER    209
    1. Osiągane przez nastolatków wyniki w nauce a jej postawy wobec płciowości w świetle dotychczasowych badań     209
    2. Stosunek młodzieży do nauki a jej postawy wobec płciowości, małżeństwa i rodzicielstwa w świetle badań własnych    213
      2.1. Podstawy metodologiczne badań    213
      2.2. Związek wyników w nauce młodzieży z jej postawami wobec płciowości i sfer z nią związanych    215
      2.3. Wnioski z badań     221
  ROZDZIAŁ VIII POZIOM WIEDZY MŁODZIEŻY O PŁCIOWOŚCI A JEJ POSTAWY WOBEC SEKSUALNOŚCI W ASPEKCIE KOMPONENTU EMOCJONALNO-MOTYWACYJNEGO    225
    1. Poziom wiedzy na temat seksualności człowieka czynnikiem warunkującym postawy młodzieży wobec seksualności człowieka w zakresie komponentu emocjonalno-motywacyjnego i behawioralnego. Analiza dotychczasowych badań     225
    2. Poziom wiedzy młodzieży na temat seksualności człowieka a jej postawy wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa w aspekcie emocjonalno-motywacyjnym i behawioralnym. Badania własne    233
      2.1. Podstawy metodologiczne badań    233
      2.2. Związek poziomu wiedzy młodzieży na temat seksualności człowieka z jej postawami wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa w aspekcie emocjonalno-motywacyjnym i behawioralnym     236
      2.3. Wnioski z badań     242
  ROZDZIAŁ IX ZAJĘCIA EDUKACYJNE Z WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE CZYNNIKIEM WARUNKUJĄCYM KSZTAŁTOWANIE POSTAW MŁODZIEŻY WOBEC SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA I SFER Z NIĄ ZWIĄZANYCH 245
    1. Szkolny system wychowania w sferze seksualności i jego efektywność w świetle literatury    245
    2. Uczestnictwo w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie a postawy młodzieży wobec seksualności, małżeństwa i rodzicielstwa w świetle badań własnych    256
      2.1. Podstawy metodologiczne badań     256
      2.2. Związek uczestnictwa młodzieży w zajęciach edukacyjnych z wychowania do życia w rodzinie z jej postawami wobec płciowości i sfer z nią związanych     257
      2.3. Wnioski z badań    262
  ROZDZIAŁ X TYP SZKOŁY, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA MŁODZIEŻ A JEJ POSTAWY WOBEC SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA I SFER Z NIĄ ZWIĄZANYCH    265
    1. Wpływ typu szkoły, do której uczęszcza młodzież na kształtowanie jej postaw wobec seksualności człowieka w świetle dotychczasowych badań     265
    2. Typ szkoły, w której uczyła się badana młodzież a jej postawy wobec płciowości, małżeństwa i rodzicielstwa w świetle badań własnych    272
      2.1. Podstawy metodologiczne badań    272
      2.2. Związek typu szkoły, w której uczy się młodzież z jej postawami wobec płciowości i sfer z nią związanych    273
      2.3. Wnioski z badań     279
  ROZDZIAŁ XI MIEJSCE ZAMIESZKANIA A POSTAWY MŁODZIEŻY WOBEC SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA I ZWIĄZANYCH Z NIĄ SFER    283
    1. Miejsce zamieszkania czynnikiem różnicującym postawy młodzieży wobec seksualności człowieka w świetle dotychczasowych badań     283
    2. Miejsce zamieszkania młodzieży a jej postawy wobec płciowości, małżeństwa i rodzicielstwa w świetle badań własnych    287
      2.1. Podstawy metodologiczne badań    287
      2.2. Związek miejsca zamieszkania młodzieży z jej postawami wobec płciowości i sfer z nią związanych    289
      2.3. Wnioski z badań    294
  ROZDZIAŁ XII RODZINNE UWARUNKOWANIA KSZTAŁTOWANIA POSTAW MŁODZIEŻY WOBEC SEKSUALNOŚCI CZŁOWIEKA I ZWIĄZANYCH Z NIĄ SFER    295
    1. Kształtowanie postaw dzieci wobec seksualności w środowisku rodzinnym    295
      1.1. Atmosfera środowiska rodzinnego czynnikiem warunkującym kształtowanie postaw młodzieży wobec seksualności człowieka     296
      1.2. Problemy z wychowaniem seksualnym w rodzinie – specyfika relacji dzieci z rodzicami     304
      1.3. Relacje młodzieży z rodzicami a podejmowanie przez nią życia seksualnego     310
      1.4. Struktura rodziny jako czynnik warunkujący kształtowanie postaw dzieci wobec płciowości    313
      1.5. Religijność rodziców czynnikiem warunkującym postawy dzieci wobec seksualności    316
      1.6. Wykształcenie rodziców jako czynnik warunkujący kształtowanie postaw młodzieży wobec seksualności    319
    2. Środowisko rodzinne a postawy nastolatków wobec seksualności, małżeństwa i rodziny w świetle badań własnych    323
      2.1. Podstawy metodologiczne badań    323
      2.2. Struktura rodziny a postawy młodzieży wobec seksualności    326
      2.3. Typ rodziny nastolatków a ich postawy wobec seksualności     331
        2.3.1 Środowisko rodzinne tworzone przez matkę     332
        2.3.2. Środowisko rodzinne tworzone przez ojca     339
      2.4. Rodzice jako źródło wiedzy o płciowości i wsparcia nastolatków w okresie dorastania    346
      2.5. Wykształcenie rodziców nastolatków a ich postawy wobec seksualności    347
        2.5.1. Wykształcenie matek     347
        2.5.2. Wykształcenie ojców     353
      2.6. Religijność rodziców nastolatków a ich postawy wobec seksualności    360
        2.6.1. Religijność matek     360
        2.6.2. Religijność ojców     366
      2.7. Wnioski z badań     372
  ZAKOŃCZENIE     379
  Bibliografia     391
  Spis tabel     411
  Spis wykresów     417
  Nota wydawnicza    419
  Summary     421
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia