Anatomia człowieka. Tom 1

Anatomia człowieka. Tom 1

16 ocen

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 74,50 zł  


74,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to jeden z najlepszych i najdokładniejszych podręczników poświęconych anatomii człowieka, jakie obecnie istnieją na polskim rynku księgarskim. Stowarzyszenie autorów książek medycznych - skupiające najznakomitsze autorytety w dziedzinie medycyny - uznało tę książkę za najlepsze dzieło medyczne XX wieku.


W tomie 1. omówiono anatomię ogólną, kości, stawy i więzadła oraz mięśnie.


Rok wydania2010
Liczba stron995
KategoriaAnatomia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4323-5
Numer wydania13
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  ANATOMIA OGÓLNA    1
  
    Wstęp – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński     1
  
  Anatomia, jej przedmiot, działy i stosunek do nauk pokrewnych     1
  Ważniejsze podręczniki i dzieła anatomiczne     4
  
    Rys historii anatomii – opracowali Tadeusz Bilikiewicz i Eugeniusz Sieńkowski    10
  
  Uwagi wstępne     10
  Okres pierwszy historii anatomii, do śmierci Galena (r. 201 n.e.)     11
  Okres drugi historii anatomii, od śmierci Galena do wystąpienia Wesaliusza (r. 201–1543)     15
  Okres trzeci historii anatomii, od wystąpienia Wesaliusza po czasy najnowsze    17
  Rys historii anatomii w Polsce     22
  II wojna światowa     43
  Czasy najnowsze     45
  
    Miejsce człowieka w świecie istot żyjących i jego pochodzenie – opracowali Eugenia Stołyhwo i Tadeusz Dzierżykray-Rogalski     56
  
  Człowiek jako forma zoologiczna     56
  Pochodzenie człowieka     58
  
    Komórka – opracowali Stanisław Hiller i Stanisław Zawistowski     65
  
  Budowa komórki     65
  Kształt i wielkość komórki     65
  Cytoplazma     67
  Błony komórkowe     69
  Organelle komórkowe     73
  Jądro komórkowe     82
  Czynność komórki     86
  
    Rys rozwoju osobniczego człowieka – opracowali Stanisław Hiller i Zofia Zegarska     91
  
  Pierwszy okres rozwoju zarodka ludzkiego     91
  Bruzdkowanie     95
  Tworzenie się listków zarodkowych     97
  Różnicowanie się listków zarodkowych. Narządy pierwotne     104
  Wczesny okres rozwoju serca i naczyń krwionośnych     109
  Błony płodowe     111
  Rozwój kształtów zarodka     116
  Czynność narządów płodowych i ich losy     120
  
    Tkanki – opracowali Stanisław Hiller i Stanisław Zawistowski     121
  
  Różnicowanie (histogeneza) i podział tkanek     121
  Tkanka na błonkowa     122
  Tkanki łączne     129
  Tkanka łączna właściwa     130
  Tkanki łączne o charakterze swoistym    136
  Tkanki łączne szkieletowe     137
  Tkanka mięśniowa     142
  Tkanka nerwowa i glej     148
  Tkanka nerwowa     148
  Glej     156
  Krew i tkanka krwiotwórcza     158
  
    Postać człowieka jako całość – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński     162
  
  Wzrastanie     162
  Proporcje ciała ludzkiego i ich zmiany w ciągu wzrastania     166
  Różnice konstytucjonalne budowy ciała     168
  Różnice płciowe     171
  Różnice związane z wiekiem     173
  Symetria i asymetria ustroju     175
  Plan budowy ciała ludzkiego     177
  Układy narządów     178
  Okolice ciała ludzkiego     180
  Określenia orientacyjne w przestrzeni     185
  
  KOŚCI, STAWY I WIĘZADŁA    187
  
    Budowa ogólna kości – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński     187
  
  Uwagi filogenetyczne i ontogenetyczne     187
  Czynność kości     187
  Skład kości     188
  Kształt kości     189
  Budowa wewnętrzna kości     190
  Czynnościowa architektonika kości     191
  Właściwości fizyczne kości     194
  Właściwości biologiczne kości     195
  Okostna i ochrzęstna     196
  Szpik kostny     197
  Rozwój kości     198
  Wzrastanie i liczba kości     201
  Naczynia i nerwy kości     202
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     204
  
    Budowa ogólna połączeń kości – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    205
  
  Rozwój połączeń kości     205
  Połączenia ścisłe     206
  Połączenia wolne, czyli stawy     208
  Mechanika stawów     215
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     218
  
    Podział kośćca – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński     219
  
  Kości, stawy i więzadła kręgosłupa i klatki piersiowej    219
  
    Kręgosłup – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński     219
  Charakterystyka kręgu     220
  Kręgi szyjne     222
  Kręgi piersiowe     228
  Kręgi lędźwiowe     231
  Kość krzyżowa     232
  Kość guziczna     237
  Rozwój kręgosłupa     237
  Zmienność kręgosłupa     242
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     248
  Połączenia kręgów przedkrzyżowych     249
  Połączenia trzonów kręgów     249
  Połączenia wyrostków i łuków kręgów    252
  Połączenie przedkrzyżowego odcinka kręgosłupa z kością krzyżową     254
  Połączenie kości krzyżowej z kością guziczną     255
  Połączenie kręgosłupa z czaszką     255
  Górny staw głowy (staw szczytowo-potyliczny)     255
  Dolny staw głowy (staw szczytowo-obrotowy)     257
  Ruchy w stawach głowy     261
  Mechanika kręgosłupa     261
  Ogólna charakterystyka kręgosłupa     261
  Czynność kręgosłupa     267
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     272
  
    Klatka piersiowa – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński     273
  
  Żebra     273
  Mostek     278
  Rozwój żeber i mostka     281
  Zmienność żeber i mostka     282
  Połączenia żeber i mostka     282
  Połączenia żeber z kręgosłupem     283
  Połączenia żeber z mostkiem    285
  Połączenia kości żebrowych z chrząstkami żebrowymi    287
  Połączenia chrząstek żebrowych     287
  Połączenia poszczególnych części mostka     287
  Klatka piersiowa jako całość     288
  Ostatnie okresy rozwoju rodowego     288
  Budowa ogólna     288
  Mechanika klatki piersiowej     293
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     296
  
  Kości, stawy i więzadła głowy    298
  
  Uwagi wstępne (funkcja czaszki) opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    298
  Rys rozwoju rodowego czaszki     299
  Ostatnie etapy antropogenezy     300
  Rozwój ontogenetyczny czaszki     302
  Rozwój części mózgowej czaszki     302
  Rozwój części trzewnej czaszki     304
  Skład czaszki     307
  
    Budowa ogólna czaszki - opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński     308
  
  Ściana górna     308
  Ściana przednia     311
  Ściana tylna     314
  Ściana boczna     314
  Ściana dolna     317
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     322
  
    Budowa szczegółowa czaszki – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    324
  
  Kości części mózgowej czaszki     324
  Kość potyliczna     324
  Kość klinowa     329
  Kość czołowa     336
  Kość skroniowa     340
  Kość ciemieniowa     354
  Kość sitowa     357
  Kości części trzewnej czaszki     360
  Małżowina nosowa dolna     360
  Kość nosowa     361
  Lemiesz     362
  Kość łzowa     363
  Szczęka     364
  Kość podniebienna     372
  Kość jarzmowa     376
  Żuchwa     378
  Kość gnykowa     386
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     387
  Połączenia kości czaszki     396
  Połączenia ścisłe     396
  Połączenia stawowe. Staw skroniowo-żuchwowy     401
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     406
  Jamy i doły czaszki     407
  Jama części mózgowej czaszki     407
  Oczodół     413
  Jama nosowa    415
  Jama ustna     422
  Dół skroniowy     422
  Dół podskroniowy     423
  Dół skrzydłowo-podniebienny     424
  Dół zażuchwowy     425
  Wyczuwalność kości czaszki     425
  Mechanika czaszki     426
  Różnice czaszki związane z wiekiem     428
  Różnice płciowe czaszki     429
  Uwagi kraniologiczne – opracowali Eugenia Stołyhwo i Tadeusz Dzierżykray-Rogalski     429
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     433
  
  Kości, stawy i więzadła kończyny górnej    437
  
  Rozwój kości kończyny górnej – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    437
  
    Kości obręczy kończyny górnej – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    438
  
  Obojczyk     438
  Łopatka     440
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     445
  
    Kości części wolnej kończyny górnej     446
  
  Kość ramienna     446
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     453
  Kości przedramienia     454
  Kość łokciowa     455
  Kość promieniowa     461
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     464
  Kości ręki     465
  Kości nad garstka     465
  Kości śródręcza     471
  Kości palców ręki     476
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     477
  
    Stawy kończyny górnej – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński     478
  
  Stawy i więzozrosty obręczy kończyny górnej     479
  Staw mostkowo-obojczykowy     479
  Staw barkowo-obojczykowy     481
  Więzozrosty łopatki     483
  Staw ramienny     484
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     488
  Staw łokciowy     489
  Staw ramienno-łokciowy i ramienno-promieniowy     489
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     496
  Połączenia kości przedramienia     496
  Staw promieniowo-łokciowy bliższy     497
  Staw promieniowo-łokciowy dalszy     499
  Błona międzykostna
  przedramienia     499
  Mechanika stawów promieniowo-łokciowych     500
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     501
  Stawy ręki     502
  Staw promieniowo-nadgarstkowy     502
  Staw śródnadgarstkowy     503
  Połączenia stawowe kości szeregu bliższego nadgarstka    504
  Połączenia stawowe kości szeregu dalszego nadgarstka    505
  Stawy nadgarstkowo-śródręczne i międzyśródręczne     505
  Więzadła stawów ręki     506
  Naczynia i nerwy stawów ręki     509
  Mechanika stawów ręki     509
  Stawy palców ręki     512
  Stawy śródręczno-paliczkowe     512
  Sta wy międzypaliczko we ręki    514
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     515
  
  Kości, stawy i więzadła kończyny dolnej    518
  
  Rozwój kości kończyny dolnej – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    518
  
    Kości obręczy kończyny dolnej – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    518
  
  Kość miedniczna     518
  Kość biodrowa     519
  Kość kulszowa     522
  Kość łonowa     523
  Panewka     525
  Otwór zasłoniony     526
  Miednica     527
  Połączenia miednicy     527
  Budowa miednicy     533
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     539
  
    Kości części wolnej kończyny dolnej – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński     541
  
  Kość udowa     541
  Rzepka     549
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     551
  Kości goleni     552
  Kość piszczelowa     552
  Strzałka     560
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     562
  Kości stopy     563
  Kości stępu     563
  Kości śródstopia     573
  Kości palców stopy     577
  Trzeszczki     577
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     578
  
    Stawy kończyny dolnej     579
  
  Staw biodrowy     580
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     587
  Staw kolanowy     587
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     600
  Połączenia kości goleni     600
  Staw piszczelowo-strzałkowy     600
  Więzozrost piszczelowo-strzałkowy    601
  Błona międzykostna goleni     601
  Stawy stopy     602
  Staw skokowy górny     602
  Staw skokowy dolny     603
  Naczynia i nerwy stawów skokowych     606
  Mechanika stawów skokowych     606
  Pozostałe stawy stępu     610
  Stawy stępowo-śródstopne    612
  Stawy międzyśródstopne     612
  Stawy palców stopy     613
  Mechanika stawów palców stopy     614
  Sklepienie stopy     614
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     616
  
  MIĘŚNIE    618
  
    Ogólna budowa mięśni – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński     618
  
  Uwagi wstępne     618
  Budowa makroskopowa mięśni     619
  Budowa mikroskopowa mięśni – opracowali Stanisław Hiller i Stanisław Zawistowski    623
  Naczynia i nerwy mięśni – opracowali Stanisław Hiller i Stanisław Zawistowski    625
  Narządy pomocnicze mięśni     626
  Fizyczne i biologiczne właściwości mięśni     630
  Mechanika mięśni     632
  Rozwój mięśni – opracowali Stanisław Hiller i Zofia Zegarska     640
  Mięśnie somatyczne     641
  Mięśnie trzewne     645
  Podział mięśni – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński     648
  
    Mięśnie grzbietu – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński     649
  
  Powierzchowne mięśnie grzbietu     650
  Mięśnie kolcowo-ramienne     650
  Mięśnie kolcowo-żebrowe     658
  Głębokie mięśnie grzbietu     658
  Uwagi ogólne     658
  Długie mięśnie grzbietu     659
  Mięśnie kolcowo-poprzeczne     659
  Mięsień krzyżowo-grzbietowy    660
  Mięsień kolcowy     665
  Mięśnie poprzeczno-kolcowe    667
  Krótkie mięśnie grzbietu     669
  Mięśnie podpotyliczne     671
  Powięzie grzbietu     673
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     675
  
    Mięśnie klatki piersiowej – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński     677
  
  Powierzchowne mięśnie klatki piersiowej     678
  Głębokie albo właściwe mięśnie klatki piersiowej     684
  Przepona     689
  Mechanika oddychania     696
  Powięzie klatki piersiowej     698
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     700
  
    Mięśnie brzucha – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński     702
  
  Uwagi ogólne     702
  Boczne i przednie mięśnie brzucha     704
  Tylne mięśnie brzucha     712
  Trójkąt lędźwiowy i ścięgnista przestrzeń lędźwiowa     715
  Współdziałanie mięśni brzucha     716
  Rozcięgna mięśni brzucha     717
  Pochewka mięśnia prostego brzucha     718
  Kresa biała     719
  Powięzie mięśni brzucha     720
  Powięź powierzchowna brzucha     720
  Powięź poprzeczna     721
  Kanał pachwinowy     722
  Powierzchnia wewnętrzna przedniej ściany brzucha     726
  Miejsca zmniejszonego oporu ścian brzucha     729
  Przepukliny pachwinowe     730
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     730
  
    Mięśnie szyi – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński     733
  
  Uwagi ogólne     733
  Grupa powierzchowna mięśni szyi     734
  Grupa środkowa mięśni szyi     738
  Mięśnie podgnykowe     738
  Mięśnie nadgnykowe     741
  Grupa głęboka mięśni szyi     744
  Mięśnie pochyłe     744
  Mięśnie przedkręgowe     747
  Powięź szyi     748
  Przestrzenie międzypo więziowe szyi     750
  Trójkąty szyi     751
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     753
  
    Mięśnie głowy – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński     755
  
  Uwagi ogólne     755
  Mięśnie wyrazowe głowy     756
  Mięśnie sklepienia czaszki     757
  Mięśnie otoczenia szpary powiek    758
  Mięśnie otoczenia szpary ust     762
  Mięśnie otoczenia nozdrzy     772
  Mięśnie małżowiny usznej     773
  Wyraz twarzy     774
  Mięśnie żucia     775
  Powięzie głowy     779
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     780
  
    Mięśnie kończyny górnej – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński     783
  
  Uwagi ogólne     783
  Mięśnie obręczy kończyny górnej     783
  Powięzie okolicy barku     789
  Dół pachowy i jama pachowa     790
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     793
  Mięśnie ramienia     794
  Grupa przednia mięśni ramienia     795
  Grupa tylna mięśni ramienia    799
  Powięź ramienia     801
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     802
  Mięśnie przedramienia     803
  Grupa przednia mięśni przedramienia     805
  Warstwa po wierzchowna     805
  Warstwa głęboka     812
  Grupa boczna mięśni przedramienia     815
  Grupa tylna mięśni przedramienia    819
  Warstwa po wierzchowna     819
  Warstwa głęboka     821
  Powięź przedramienia     825
  Pochewki ścięgien ręki     829
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     833
  Krótkie mięśnie ręki     836
  Mięśnie kłębu kciuka     837
  Mięśnie kłębu palca małego     840
  Mięśnie środkowe dłoni     842
  Rozcięgna grzbietowe palców ręki     846
  Powięzie ręki     847
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     850
  
    Mięśnie kończyny dolnej – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński     852
  
  Uwagi ogólne     852
  Mięśnie obręczy kończyny dolnej     853
  Grupa przednia mięśni grzbietowych obręczy kończyny dolnej     854
  Grupa tylna mięśni grzbietowych obręczy kończyny dolnej     858
  Grupa mięśni brzusznych obręczy kończyny dolnej     865
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     867
  Mięśnie uda     868
  Grupa przednia mięśni uda     869
  Grupa przyśrodkowa mięśni uda     874
  Grupa tylna mięśni uda     878
  Powięzie biodra i uda     882
  Topografia uda     887
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     889
  Mięśnie goleni     892
  Grupa przednia mięśni goleni     892
  Grupa boczna mięśni goleni    896
  Grupa tylna mięśni goleni     899
  Warstwa powierzchowna     899
  Warstwa głęboka     903
  Powięzie goleni     911
  Pochewki ścięgien stopy     913
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     916
  Krótkie mięśnie stopy     918
  Mięśnie grzbietu stopy     921
  Mięśnie podeszwy     921
  Mięśnie wyniosłości przyśrodkowej     921
  Mięśnie wyniosłości bocznej     924
  Mięśnie wyniosłości pośredniej     926
  Rozcięgna grzbietowe palców stopy     930
  Powięzie stopy     930
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński     933
  
  SKOROWIDZ RZECZOWY     935
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia