Anatomia człowieka. Tom 1

Anatomia człowieka. Tom 1

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

Przepraszamy, z powodów technicznych pozycja chwilowo niedostępna.

Jest to jeden z najlepszych i najdokładniejszych podręczników poświęconych anatomii człowieka, jakie obecnie istnieją na polskim rynku księgarskim. Stowarzyszenie autorów książek medycznych - skupiające najznakomitsze autorytety w dziedzinie medycyny - uznało tę książkę za najlepsze dzieło medyczne XX wieku.


W tomie 1. omówiono anatomię ogólną, kości, stawy i więzadła oraz mięśnie.


Liczba stron995
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4323-5
Numer wydania13
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]ANATOMIA OGÓLNA    1
[][]Wstęp – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    1
[]Anatomia, jej przedmiot, działy i stosunek do nauk pokrewnych    1
  Ważniejsze podręczniki i dzieła anatomiczne    4
    Rys historii anatomii – opracowali Tadeusz Bilikiewicz i Eugeniusz Sieńkowski    10
  Uwagi wstępne    10
  Okres pierwszy historii anatomii, do śmierci Galena (r. 201 n.e.)    11
  Okres drugi historii anatomii, od śmierci Galena do wystąpienia Wesaliusza (r. 201–43)    15
  Okres trzeci historii anatomii, od wystąpienia Wesaliusza po czasy najnowsze    17
  Rys historii anatomii w Polsce    22
  II wojna światowa    43
  Czasy najnowsze    45
    Miejsce człowieka w świecie istot żyjących i jego pochodzenie – opracowali Eugenia Stołyhwo i Tadeusz Dzierżykray-Rogalski    56
  Człowiek jako forma zoologiczna    56
  Pochodzenie człowieka    58
    Komórka – opracowali Stanisław Hiller i Stanisław Zawistowski    65
  Budowa komórki    65
  Kształt i wielkość komórki    65
  Cytoplazma    67
  Błony komórkowe    69
  Organelle komórkowe    73
  Jądro komórkowe    82
  Czynność komórki    86
    Rys rozwoju osobniczego człowieka – opracowali Stanisław Hiller i Zofia Zegarska    91
  Pierwszy okres rozwoju zarodka ludzkiego    91
  Bruzdkowanie    95
  Tworzenie się listków zarodkowych    97
  Różnicowanie się listków zarodkowych. Narządy pierwotne    104
  Wczesny okres rozwoju serca i naczyń krwionośnych    109
  Błony płodowe    111
  Rozwój kształtów zarodka    116
  Czynność narządów płodowych i ich losy    120
    Tkanki – opracowali Stanisław Hiller i Stanisław Zawistowski    121
  Różnicowanie (histogeneza) i podział tkanek    121
  Tkanka na błonkowa    122
  Tkanki łączne    129
  Tkanka łączna właściwa    130
  Tkanki łączne o charakterze swoistym    136
  Tkanki łączne szkieletowe    137
  Tkanka mięśniowa    142
  Tkanka nerwowa i glej    148
  Tkanka nerwowa    148
  Glej    156
  Krew i tkanka krwiotwórcza    158
    Postać człowieka jako całość – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    162
  Wzrastanie    162
  Proporcje ciała ludzkiego i ich zmiany w ciągu wzrastania    166
  Różnice konstytucjonalne budowy ciała    168
  Różnice płciowe    171
  Różnice związane z wiekiem    173
  Symetria i asymetria ustroju    175
  Plan budowy ciała ludzkiego    177
  Układy narządów    178
  Okolice ciała ludzkiego    180
  Określenia orientacyjne w przestrzeni    185
  KOŚCI, STAWY I WIĘZADŁA    187
    Budowa ogólna kości – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    187
  Uwagi filogenetyczne i ontogenetyczne    187
  Czynność kości    187
  Skład kości    188
  Kształt kości    189
  Budowa wewnętrzna kości    190
  Czynnościowa architektonika kości    191
  Właściwości fizyczne kości    194
  Właściwości biologiczne kości    195
  Okostna i ochrzęstna    196
  Szpik kostny    197
  Rozwój kości    198
  Wzrastanie i liczba kości    201
  Naczynia i nerwy kości    202
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    204
    Budowa ogólna połączeń kości – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    205
  Rozwój połączeń kości    205
  Połączenia ścisłe    206
  Połączenia wolne, czyli stawy    208
  Mechanika stawów    215
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    218
    Podział kośćca – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    219
  Kości, stawy i więzadła kręgosłupa i klatki piersiowej    219
    Kręgosłup – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    219
  Charakterystyka kręgu    220
  Kręgi szyjne    222
  Kręgi piersiowe    228
  Kręgi lędźwiowe    231
  Kość krzyżowa    232
  Kość guziczna    237
  Rozwój kręgosłupa    237
  Zmienność kręgosłupa    242
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    248
  Połączenia kręgów przedkrzyżowych    249
  Połączenia trzonów kręgów    249
  Połączenia wyrostków i łuków kręgów    252
  Połączenie przedkrzyżowego odcinka kręgosłupa z kością krzyżową    254
  Połączenie kości krzyżowej z kością guziczną    255
  Połączenie kręgosłupa z czaszką    255
  Górny staw głowy (staw szczytowo-potyliczny)    255
  Dolny staw głowy (staw szczytowo-obrotowy)    257
  Ruchy w stawach głowy    261
  Mechanika kręgosłupa    261
  Ogólna charakterystyka kręgosłupa    261
  Czynność kręgosłupa    267
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    272
    Klatka piersiowa – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    273
  Żebra    273
  Mostek    278
  Rozwój żeber i mostka    281
  Zmienność żeber i mostka    282
  Połączenia żeber i mostka    282
  Połączenia żeber z kręgosłupem    283
  Połączenia żeber z mostkiem    285
  Połączenia kości żebrowych z chrząstkami żebrowymi    287
  Połączenia chrząstek żebrowych    287
  Połączenia poszczególnych części mostka    287
  Klatka piersiowa jako całość    288
  Ostatnie okresy rozwoju rodowego    288
  Budowa ogólna    288
  Mechanika klatki piersiowej    293
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    296
  Kości, stawy i więzadła głowy    298
  Uwagi wstępne (funkcja czaszki) opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    298
  Rys rozwoju rodowego czaszki    299
  Ostatnie etapy antropogenezy    300
  Rozwój ontogenetyczny czaszki    302
  Rozwój części mózgowej czaszki    302
  Rozwój części trzewnej czaszki    304
  Skład czaszki    307
    Budowa ogólna czaszki - opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    308
  Ściana górna    308
  Ściana przednia    311
  Ściana tylna    314
  Ściana boczna    314
  Ściana dolna    317
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    322
    Budowa szczegółowa czaszki – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    324
  Kości części mózgowej czaszki    324
  Kość potyliczna    324
  Kość klinowa    329
  Kość czołowa    336
  Kość skroniowa    340
  Kość ciemieniowa    354
  Kość sitowa    357
  Kości części trzewnej czaszki    360
  Małżowina nosowa dolna    360
  Kość nosowa    361
  Lemiesz    362
  Kość łzowa    363
  Szczęka    364
  Kość podniebienna    372
  Kość jarzmowa    376
  Żuchwa    378
  Kość gnykowa    386
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    387
  Połączenia kości czaszki    396
  Połączenia ścisłe    396
  Połączenia stawowe. Staw skroniowo-żuchwowy    401
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    406
  Jamy i doły czaszki    407
  Jama części mózgowej czaszki    407
  Oczodół    413
  Jama nosowa    415
  Jama ustna    422
  Dół skroniowy    422
  Dół podskroniowy    423
  Dół skrzydłowo-podniebienny    424
  Dół zażuchwowy    425
  Wyczuwalność kości czaszki    425
  Mechanika czaszki    426
  Różnice czaszki związane z wiekiem    428
  Różnice płciowe czaszki    429
  Uwagi kraniologiczne – opracowali Eugenia Stołyhwo i Tadeusz Dzierżykray-Rogalski    429
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    433
  Kości, stawy i więzadła kończyny górnej    437
  Rozwój kości kończyny górnej – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    437
    Kości obręczy kończyny górnej – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    438
  Obojczyk    438
  Łopatka    440
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    445
    Kości części wolnej kończyny górnej    446
  Kość ramienna    446
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    453
  Kości przedramienia    454
  Kość łokciowa    455
  Kość promieniowa    461
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    464
  Kości ręki    465
  Kości nad garstka    465
  Kości śródręcza    471
  Kości palców ręki    476
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    477
    Stawy kończyny górnej – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    478
  Stawy i więzozrosty obręczy kończyny górnej    479
  Staw mostkowo-obojczykowy    479
  Staw barkowo-obojczykowy    481
  Więzozrosty łopatki    483
  Staw ramienny    484
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    488
  Staw łokciowy    489
  Staw ramienno-łokciowy i ramienno-promieniowy    489
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    496
  Połączenia kości przedramienia    496
  Staw promieniowo-łokciowy bliższy    497
  Staw promieniowo-łokciowy dalszy    499
  przedramienia    499
  Mechanika stawów promieniowo-łokciowych    500
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    501
  Stawy ręki    502
  Staw promieniowo-nadgarstkowy    502
  Staw śródnadgarstkowy    503
  Połączenia stawowe kości szeregu bliższego nadgarstka    504
  Połączenia stawowe kości szeregu dalszego nadgarstka    505
  Stawy nadgarstkowo-śródręczne i międzyśródręczne    505
  Więzadła stawów ręki    506
  Naczynia i nerwy stawów ręki    509
  Mechanika stawów ręki    509
  Stawy palców ręki    512
  Stawy śródręczno-paliczkowe    512
  Sta wy międzypaliczko we ręki    514
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    515
  Kości, stawy i więzadła kończyny dolnej    518
  Rozwój kości kończyny dolnej – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    518
    Kości obręczy kończyny dolnej – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    518
  Kość miedniczna    518
  Kość biodrowa    519
  Kość kulszowa    522
  Kość łonowa    523
  Panewka    525
  Otwór zasłoniony    526
  Miednica    527
  Połączenia miednicy    527
  Budowa miednicy    533
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    539
    Kości części wolnej kończyny dolnej – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    541
  Kość udowa    541
  Rzepka    549
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    551
  Kości goleni    552
  Kość piszczelowa    552
  Strzałka    560
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    562
  Kości stopy    563
  Kości stępu    563
  Kości śródstopia    573
  Kości palców stopy    577
  Trzeszczki    577
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    578
    Stawy kończyny dolnej    579
  Staw biodrowy    580
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    587
  Staw kolanowy    587
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    600
  Połączenia kości goleni    600
  Staw piszczelowo-strzałkowy    600
  Więzozrost piszczelowo-strzałkowy    601
  Błona międzykostna goleni    601
  Stawy stopy    602
  Staw skokowy górny    602
  Staw skokowy dolny    603
  Naczynia i nerwy stawów skokowych    606
  Mechanika stawów skokowych    606
  Pozostałe stawy stępu    610
  Stawy stępowo-śródstopne    612
  Stawy międzyśródstopne    612
  Stawy palców stopy    613
  Mechanika stawów palców stopy    614
  Sklepienie stopy    614
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    616
  MIĘŚNIE    618
    Ogólna budowa mięśni – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    618
  Uwagi wstępne    618
  Budowa makroskopowa mięśni    619
  Budowa mikroskopowa mięśni – opracowali Stanisław Hiller i Stanisław Zawistowski    623
  Naczynia i nerwy mięśni – opracowali Stanisław Hiller i Stanisław Zawistowski    625
  Narządy pomocnicze mięśni    626
  Fizyczne i biologiczne właściwości mięśni    630
  Mechanika mięśni    632
  Rozwój mięśni – opracowali Stanisław Hiller i Zofia Zegarska    640
  Mięśnie somatyczne    641
  Mięśnie trzewne    645
  Podział mięśni – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    648
    Mięśnie grzbietu – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    649
  Powierzchowne mięśnie grzbietu    650
  Mięśnie kolcowo-ramienne    650
  Mięśnie kolcowo-żebrowe    658
  Głębokie mięśnie grzbietu    658
  Uwagi ogólne    658
  Długie mięśnie grzbietu    659
  Mięśnie kolcowo-poprzeczne    659
  Mięsień krzyżowo-grzbietowy    660
  Mięsień kolcowy    665
  Mięśnie poprzeczno-kolcowe    667
  Krótkie mięśnie grzbietu    669
  Mięśnie podpotyliczne    671
  Powięzie grzbietu    673
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    675
    Mięśnie klatki piersiowej – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    677
  Powierzchowne mięśnie klatki piersiowej    678
  Głębokie albo właściwe mięśnie klatki piersiowej    684
  Przepona    689
  Mechanika oddychania    696
  Powięzie klatki piersiowej    698
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    700
    Mięśnie brzucha – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    702
  Uwagi ogólne    702
  Boczne i przednie mięśnie brzucha    704
  Tylne mięśnie brzucha    712
  Trójkąt lędźwiowy i ścięgnista przestrzeń lędźwiowa    715
  Współdziałanie mięśni brzucha    716
  Rozcięgna mięśni brzucha    717
  Pochewka mięśnia prostego brzucha    718
  Kresa biała    719
  Powięzie mięśni brzucha    720
  Powięź powierzchowna brzucha    720
  Powięź poprzeczna    721
  Kanał pachwinowy    722
  Powierzchnia wewnętrzna przedniej ściany brzucha    726
  Miejsca zmniejszonego oporu ścian brzucha    729
  Przepukliny pachwinowe    730
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    730
    Mięśnie szyi – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    733
  Uwagi ogólne    733
  Grupa powierzchowna mięśni szyi    734
  Grupa środkowa mięśni szyi    738
  Mięśnie podgnykowe    738
  Mięśnie nadgnykowe    741
  Grupa głęboka mięśni szyi    744
  Mięśnie pochyłe    744
  Mięśnie przedkręgowe    747
  Powięź szyi    748
  Przestrzenie międzypo więziowe szyi    750
  Trójkąty szyi    751
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    753
    Mięśnie głowy – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    755
  Uwagi ogólne    755
  Mięśnie wyrazowe głowy    756
  Mięśnie sklepienia czaszki    757
  Mięśnie otoczenia szpary powiek    758
  Mięśnie otoczenia szpary ust    762
  Mięśnie otoczenia nozdrzy    772
  Mięśnie małżowiny usznej    773
  Wyraz twarzy    774
  Mięśnie żucia    775
  Powięzie głowy    779
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    780
    Mięśnie kończyny górnej – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    783
  Uwagi ogólne    783
  Mięśnie obręczy kończyny górnej    783
  Powięzie okolicy barku    789
  Dół pachowy i jama pachowa    790
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    793
  Mięśnie ramienia    794
  Grupa przednia mięśni ramienia    795
  Grupa tylna mięśni ramienia    799
  Powięź ramienia    801
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    802
  Mięśnie przedramienia    803
  Grupa przednia mięśni przedramienia    805
  Warstwa po wierzchowna    805
  Warstwa głęboka    812
  Grupa boczna mięśni przedramienia    815
  Grupa tylna mięśni przedramienia    819
  Warstwa po wierzchowna    819
  Warstwa głęboka    821
  Powięź przedramienia    825
  Pochewki ścięgien ręki    829
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    833
  Krótkie mięśnie ręki    836
  Mięśnie kłębu kciuka    837
  Mięśnie kłębu palca małego    840
  Mięśnie środkowe dłoni    842
  Rozcięgna grzbietowe palców ręki    846
  Powięzie ręki    847
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    850
    Mięśnie kończyny dolnej – opracowali Michał Reicher i Wiesław Łasiński    852
  Uwagi ogólne    852
  Mięśnie obręczy kończyny dolnej    853
  Grupa przednia mięśni grzbietowych obręczy kończyny dolnej    854
  Grupa tylna mięśni grzbietowych obręczy kończyny dolnej    858
  Grupa mięśni brzusznych obręczy kończyny dolnej    865
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    867
  Mięśnie uda    868
  Grupa przednia mięśni uda    869
  Grupa przyśrodkowa mięśni uda    874
  Grupa tylna mięśni uda    878
  Powięzie biodra i uda    882
  Topografia uda    887
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    889
  Mięśnie goleni    892
  Grupa przednia mięśni goleni    892
  Grupa boczna mięśni goleni    896
  Grupa tylna mięśni goleni    899
  Warstwa powierzchowna    899
  Warstwa głęboka    903
  Powięzie goleni    911
  Pochewki ścięgien stopy    913
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    916
  Krótkie mięśnie stopy    918
  Mięśnie grzbietu stopy    921
  Mięśnie podeszwy    921
  Mięśnie wyniosłości przyśrodkowej    921
  Mięśnie wyniosłości bocznej    924
  Mięśnie wyniosłości pośredniej    926
  Rozcięgna grzbietowe palców stopy    930
  Powięzie stopy    930
  Streszczenie – opracował Wiesław Łasiński    933
  SKOROWIDZ RZECZOWY    935
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia