Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych

Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych

4 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

59,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Aby zapewnić skuteczną opiekę stomatologiczną społeczeństwu, konieczne jest jednoczesne prowadzenie działań profilaktycznych, leczenie i rehabilitacja schorzeń narządu żucia. Tylko doskonale zorganizowana praca lekarzy stomatologów i współpraca z pomocniczym personelem stomatologicznym może uczynić to trudne zadanie możliwe do realizacji.


Celem autorów podręcznika jest przygotowanie higienistek i asystentek do profesjonalnego wykonywania zawodu. Zadaniem higienistki jest prowadzenie profilaktyki, bez bezpośredniego udziału lekarza stomatologa, często pod jego odległym nadzorem, zadaniem zaś asystentki - czynny udział w wykonywaniu zabiegów w gabinecie stomatologicznym. Te dwa zawody - nawet w dobie reformy służby zdrowia - mają zapewnioną przyszłość. Obecne wydanie zostało zmienione, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie stomatologii.


Liczba stron536
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4371-6
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do wydania III    5
  CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII    13
  1. Poradnia stomatologiczna - wyposażenie - Teresa Chodacka    15
  Wyposażenie podstawowe    16
  Wyposażenie pomocnicze    23
  Konserwacja aparatury i sprzętu stomatologicznego    25
  2. Narzędzia w poszczególnych gabinetach stomatologicznych - Teresa Chodacka    27
  Narzędzia diagnostyczne    28
  Narzędzia do opracowania szkliwa    30
  Narzędzia do opracowania zębiny    31
  Narzędzia do rozdzielania (separacji) zębów    33
  Narzędzia do izolacji zębów od dostępu śliny    34
  Narzędzia do uzupełniania brakujących ścian zęba    36
  Zestawy do przygotowania wypełnień    37
  Instrumenty do opracowania kanałów korzeniowych zęba    39
  Narzędzia do usuwania złogów nazębnych    45
  Narzędzia chirurgiczne    46
  Zestaw do iniekcji    46
  Narzędzia do usuwania zębów    48
  Narzędzia pomocnicze    52
  Narzędzia protetyczne i ortodontyczne    54
  Konserwacja narzędzi    59
  3. Rodzaje i organizacja poradni stomatologicznych - Małgorzata Grzeja    61
  Poradnie stomatologiczne    61
  Standardy techniczne poradni stomatologicznej    64
  Wyposażenie komunalne poradni    65
  4. Organizacja pracy zespołu stomatologicznego - Danuta Żernicka    67
  Zespół stomatologiczny    72
  Podstawowe czynności w gabinecie stomatologicznym    86
  Przygotowanie poradni (gabinetu) do pracy    86
  Przygotowanie pacjenta do zabiegu    90
  Czynna asysta przy zabiegach    90
  5. Materiały i leki stomatologiczne - Aleksander Ciągło    98
  Materiały do wypełnień czasowych    104
  Gutaperka    104
  Cement cynkowo-siarczanowy    105
  Materiały samotwardniejące    106
  Cement tlenkowo-cynkowo-eugenolowy    107
  Cementy prowizoryczne    108
  Materiały podkładowe    108
  Cementy fosforanowe    109
  Cementy polikarboksylowe    111
  Cementy lecznicze (preparaty wodorotlenkowo-wapniowe)    112
  Cementy glassjonomerowe    116
  Materiały do wypełnień stałych    124
  Cementy krzemowe    124
  Amalgamaty (ortęcia)    126
  Materiały złożone (kompozycyjne)    129
  Uszczelniacze bruzd i lakiery profilaktyczne    144
  Materiały endodontyczne    147
  Masy wyciskowe    154
  Pomocnicze materiały w klinicznej praktyce protetycznej    158
  Środki i preparaty wybielające    159
  6. Materiały sanitarne w stomatologii - Danuta Żernicka    162
  Zastosowanie bielizny i materiałów opatrunkowych w stomatologii    165
  Higiena osobista i ubiór higienistki (asystentki) stomatologicznej    169
  7. Antyseptyka i aseptyka w gabinecie stomatologicznym - Romana Ostenda-Szargut, Krystyna Orzechowska    174
  Dezynfekcja    175
  Sterylizacja    180
  Sterylizacja w autoklawie    181
  Sterylizacja w sterylizatorze kulkowym    181
  Sterylizacja chemiczna    181
  Przygotowanie narzędzi do sterylizacji    182
  Kontrola procesu sterylizacji    184
  Przechowywanie narzędzi po sterylizacji    185
  Procedury dotyczące dezynfekcji i sterylizacji w gabinetach stomatologicznych    185
  Higiena rąk    187
  Zasady ochrony personelu i pacjenta przed infekcją    190
  8. Podstawy radiologii stomatologicznej - Aleksander Ciągło    192
  Podstawowe zagadnienia fizyki promieniowania rentgenowskiego    192
  Pracownia rentgenowska    195
  Radiografia    200
  Systemy obrazowania w rentgenodiagnostyce    200
  Ochrona radiologiczna    216
  Radiografia cyfrowa    223
  Wizualizacja optyczna w praktyce stomatologicznej    225
  9. Fizykoterapia w stomatologii - Danuta Żernicka    228
  Termoterapia (ciepłolecznictwo)    228
  Oziębianie    229
  Hydroterapia (wodolecznictwo)    229
  Aerozoloterapia (wziewania, inhalacje)    231
  Fototerapia (światłolecznictwo)    233
  Laseroterapia    235
  Elektroterapia (elektrolecznictwo)    236
  Galwanizacja    236
  Jonoforeza (jonizacja)    237
  Elektrosterylizacja (chlorosterylizacja)    240
  Elektroanestezja    240
  Diadynamoterapia    241
  Darsonwalizacja    242
  Diatermia chirurgiczna (elektrochirurgia)    243
  Ultradźwięki    244
  Elektrodiagnostyka    245
  Badanie elektropobudliwości miazgi zęba    246
  Endoskopia    246
  Negatoskopia    246
  Endometria    247
  10. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie stomatologicznym - Elżbieta Kowalewska    248
  Planowanie, organizacja i wyposażenie gabinetu stomatologicznego    248
  Wymogi techniczno-budowlane    248
  Ogólne wyposażenie gabinetu stomatologicznego    249
  Zapewnienie bezpieczeństwa przy obsłudze sprzętu medycznego    249
  Ochrona zdrowia pracowników służby zdrowia    256
  Ochrona przed zanieczyszczeniem i skażeniem    256
  Ochrona przed zakażeniem    259
  11. Dokumentacja stomatologiczna - Aleksander Ciągło, Małgorzata Grzeja    261
  Podstawy i regulacje prawne prowadzenia dokumentacji medycznej    261
  Funkcje dokumentacji medycznej    265
  Zasady ogólne sporządzania i prowadzenia dokumentacji medycznej    265
  Zasady szczegółowe prowadzenia dokumentacji medycznej    266
  Dokumentacja medyczna zbiorcza    267
  Ewidencja pacjentów    268
  Przechowywanie dokumentacji    274
  Udostępnianie dokumentacji medycznej    275
  Zestawy dokumentacji medycznej poradni stomatologicznych różnych specjalności    276
  Niestandardowa dokumentacja stomatologiczna    280
  12. Przepisy i regulacje prawne w zawodach higienistki i asystentki stomatologicznej - Aleksander Ciągło    282
  13. Zagadnienia etyki zawodu higienistki stomatologicznej - Małgorzata Grzeja    297
  Etyka normatywna    297
  Etyka nienormatywna    298
  Kodeks etyki zawodowej    299
  Potrzeba etyki    299
  Postawa moralna higienistki stomatologicznej    301
  CZĘŚĆ II. PROFILAKTYKA CHORÓB NARZĄDU ŻUCIA    305
  14. Zadania, zakres i cele profilaktyki stomatologicznej - Zbigniew Jańczuk    307
  15. Próchnica zębów    312
  Epidemiologia próchnicy - Zbigniew Jańczuk    312
  Wskaźniki próchnicy - Renata Wojtarowicz    318
  Etiologia próchnicy - Zbigniew Jańczuk    322
  Węglowodany w pożywieniu a próchnica    322
  Rola bakterii kwasotwórczych    324
  Wrażliwość powierzchni szkliwa    327
  Podział i objawy kliniczne próchnicy zębów - Renata Wojtarowicz    328
  Zapobieganie próchnicy zębów - Renata Wojtarowicz    333
  Rodzaje profilaktyki    333
  Rola diety w zapobieganiu próchnicy    334
  Higiena uzębienia i jamy ustnej    339
  Kryteria oceny higieny jamy ustnej    350
  Higiena jamy ustnej w różnym wieku i w różnych środowiskach    352
  Fluorkowa profilaktyka próchnicy    356
  Laki szczelinowe (wypełniacze szczelin)    374
  Profilaktyka w grupach wysokiego ryzyka próchnicy - Zbigniew Jańczuk    376
  Łączenie metod w programach zapobiegania próchnicy i chorobom przyzębia - Zbigniew Jańczuk    382
  Wybrane programy profilaktyki próchnicy i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży - Zbigniew Jańczuk    383
  16. Choroby przyzębia - Zbigniew Jańczuk    399
  Złogi nazębne    400
  Etiologia chorób przyzębia    405
  Podział i objawy chorób przyzębia    409
  Wskaźniki chorób przyzębia    410
  Zapobieganie chorobom przyzębia    413
  Badanie i ustalanie planu profilaktyczno-leczniczego    413
  Zabiegi higieniczne    414
  Profilaktyka chorób przyzębia w grupie wysokiego ryzyka    442
  17. Wady zgryzu - Renata Wojtarowicz    445
  Etiologia i patogeneza wrodzonych i nabytych wad zgryzu    446
  Dysfunkcje    447
  Parafunkcje    450
  Próchnica zębów    451
  Urazy    452
  Podział wad zgryzu    452
  Profilaktyka ortodontyczna w różnych okresach rozwoju dziecka    454
  Zapobieganie wadliwej postawie niemowląt    455
  Wskazania profilaktyczne dotyczące karmienia sztucznego    457
  Ćwiczenia funkcji żucia i jej rehabilitacja w przypadku braków zębowych    459
  Rehabilitacja czynności połykania    460
  Rehabilitacja czynności oddychania    460
  Odzwyczajanie od szkodliwych nawyków    462
  Profilaktyka próchnicy zębów    464
  Oświata zdrowotna    464
  Proste metody leczenia za pomocą ćwiczeń mięśni narządu żucia    464
  Zapobieganie próchnicy i zapaleniom przyzębia podczas leczenia ruchomymi i stałymi aparatami ortodontycznymi    466
  stomatologicznej    474
  18. Profilaktyka onkologiczna - Renata Wojtarowicz    477
  CZĘŚĆ III. WYCHOWANIE ZDROWOTNE W STOMATOLOGII    481
  19. Wychowanie zdrowotne a promocja zdrowia jamy ustnej - Krystyna Jańczuk    483
  20. Istota, cel i miejsce wychowania zdrowotnego w ochronie zdrowia - Krystyna Jańczuk    487
  21. Rola i zadania wychowania zdrowotnego w stomatologii - Krystyna Jańczuk    489
  22. Organizacja wychowania zdrowotnego - Krystyna Jańczuk    491
  23. Zakres wychowania zdrowotnego w stomatologii - Krystyna Jańczuk    493
  Zakres wychowania zdrowotnego wspomagającego działalność profilaktyczno -ortodontyczną oraz leczenie ortodontyczne    494
  Zakres wychowania zdrowotnego wspomagającego zapobieganie chorobom przyzębia i ich leczenie    495
  Zakres wychowania zdrowotnego wspomagającego leczenie chirurgiczne    495
  Zakres wychowania zdrowotnego wspomagającego leczenie protetyczne    496
  24. Metodyka wychowania zdrowotnego - Krystyna Jańczuk    498
  Zasady wychowania w kulturze zdrowotnej    498
  Metody wychowania w kulturze zdrowotnej    503
  Formy oddziaływania wychowania zdrowotnego    505
  Pomoce dydaktyczne    511
  Wydawnictwa metodyczne i podręczniki    511
  Popularne książki o zdrowiu i czasopisma    512
  Środki wizualne i audiowizualne    512
  Aparaty i urządzenia    514
  Metodyka wychowania zdrowotnego w zależności od środowiska działania    515
  Wychowanie zdrowotne w środowisku zamieszkania    515
  Wychowanie zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania    518
  Wychowanie zdrowotne w środowisku pracy    525
  Skorowidz    528
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia