Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych

Podręcznik dla asystentek i higienistek stomatologicznych

5 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

59,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Aby zapewnić skuteczną opiekę stomatologiczną społeczeństwu, konieczne jest jednoczesne prowadzenie działań profilaktycznych, leczenie i rehabilitacja schorzeń narządu żucia. Tylko doskonale zorganizowana praca lekarzy stomatologów i współpraca z pomocniczym personelem stomatologicznym może uczynić to trudne zadanie możliwe do realizacji.


Celem autorów podręcznika jest przygotowanie higienistek i asystentek do profesjonalnego wykonywania zawodu. Zadaniem higienistki jest prowadzenie profilaktyki, bez bezpośredniego udziału lekarza stomatologa, często pod jego odległym nadzorem, zadaniem zaś asystentki - czynny udział w wykonywaniu zabiegów w gabinecie stomatologicznym. Te dwa zawody - nawet w dobie reformy służby zdrowia - mają zapewnioną przyszłość. Obecne wydanie zostało zmienione, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie stomatologii.


Liczba stron536
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4371-6
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do wydania III    5
  
  CZĘŚĆ I PROPEDEUTYKA STOMATOLOGII    13
  
  1. Poradnia stomatologiczna - wyposażenie - Teresa Chodacka 15
  
  Wyposażenie podstawowe     16
  Wyposażenie pomocnicze     23
  Konserwacja aparatury i sprzętu stomatologicznego     25
  
  2. Narzędzia w poszczególnych gabinetach stomatologicznych - Teresa Chodacka 27
  
  Narzędzia diagnostyczne     28
  Narzędzia do opracowania szkliwa     30
  Narzędzia do opracowania zębiny     31
  Narzędzia do rozdzielania (separacji) zębów     33
  Narzędzia do izolacji zębów od dostępu śliny     34
  Narzędzia do uzupełniania brakujących ścian zęba     36
  Zestawy do przygotowania wypełnień     37
  Instrumenty do opracowania kanałów korzeniowych zęba     39
  Narzędzia do usuwania złogów nazębnych     45
  Narzędzia chirurgiczne     46
  Zestaw do iniekcji     46
  Narzędzia do usuwania zębów     48
  Narzędzia pomocnicze     52
  Narzędzia protetyczne i ortodontyczne     54
  Konserwacja narzędzi     59
  
  3. Rodzaje i organizacja poradni stomatologicznych - Małgorzata Grzeja     61
  
  Poradnie stomatologiczne     61
  Standardy techniczne poradni stomatologicznej     64
  Wyposażenie komunalne poradni     65
  
  4. Organizacja pracy zespołu stomatologicznego - Danuta Żernicka     67
  
  Zespół stomatologiczny     72
  Podstawowe czynności w gabinecie stomatologicznym     86
  Przygotowanie poradni (gabinetu) do pracy     86
  Przygotowanie pacjenta do zabiegu     90
  Czynna asysta przy zabiegach     90
  
  5. Materiały i leki stomatologiczne - Aleksander Ciągło     98
  
  Materiały do wypełnień czasowych     104
  Gutaperka     104
  Cement cynkowo-siarczanowy     105
  Materiały samotwardniejące     106
  Cement tlenkowo-cynkowo-eugenolowy     107
  Cementy prowizoryczne     108
  Materiały podkładowe     108
  Cementy fosforanowe     109
  Cementy polikarboksylowe     111
  Cementy lecznicze (preparaty wodorotlenkowo-wapniowe)     112
  Cementy glassjonomerowe     116
  Materiały do wypełnień stałych     124
  Cementy krzemowe     124
  Amalgamaty (ortęcia)     126
  Materiały złożone (kompozycyjne)     129
  Uszczelniacze bruzd i lakiery profilaktyczne     144
  Materiały endodontyczne     147
  Masy wyciskowe     154
  Pomocnicze materiały w klinicznej praktyce protetycznej     158
  Środki i preparaty wybielające     159
  
  6. Materiały sanitarne w stomatologii - Danuta Żernicka     162
  
  Zastosowanie bielizny i materiałów opatrunkowych w stomatologii     165
  Higiena osobista i ubiór higienistki (asystentki) stomatologicznej     169
  
  7. Antyseptyka i aseptyka w gabinecie stomatologicznym - Romana Ostenda-Szargut, Krystyna Orzechowska     174
  
  Dezynfekcja     175
  Sterylizacja     180
  Sterylizacja w autoklawie     181
  Sterylizacja w sterylizatorze kulkowym     181
  Sterylizacja chemiczna     181
  Przygotowanie narzędzi do sterylizacji     182
  Kontrola procesu sterylizacji     184
  Przechowywanie narzędzi po sterylizacji     185
  Procedury dotyczące dezynfekcji i sterylizacji w gabinetach stomatologicznych    185
  Higiena rąk     187
  Zasady ochrony personelu i pacjenta przed infekcją     190
  
  8. Podstawy radiologii stomatologicznej - Aleksander Ciągło     192
  
  Podstawowe zagadnienia fizyki promieniowania rentgenowskiego     192
  Pracownia rentgenowska     195
  Radiografia     200
  Systemy obrazowania w rentgenodiagnostyce     200
  Ochrona radiologiczna     216
  Radiografia cyfrowa     223
  Wizualizacja optyczna w praktyce stomatologicznej     225
  
  9. Fizykoterapia w stomatologii - Danuta Żernicka     228
  
  Termoterapia (ciepłolecznictwo)     228
  Oziębianie     229
  Hydroterapia (wodolecznictwo)     229
  Aerozoloterapia (wziewania, inhalacje)     231
  Fototerapia (światłolecznictwo)     233
  Laseroterapia     235
  Elektroterapia (elektrolecznictwo)     236
  Galwanizacja     236
  Jonoforeza (jonizacja)     237
  Elektrosterylizacja (chlorosterylizacja)     240
  Elektroanestezja     240
  Diadynamoterapia     241
  Darsonwalizacja     242
  Diatermia chirurgiczna (elektrochirurgia)     243
  Ultradźwięki     244
  Elektrodiagnostyka     245
  Badanie elektropobudliwości miazgi zęba     246
  Endoskopia     246
  Negatoskopia     246
  Endometria     247
  
  10. Bezpieczeństwo i higiena pracy w gabinecie stomatologicznym - Elżbieta Kowalewska     248
  
  Planowanie, organizacja i wyposażenie gabinetu stomatologicznego     248
  Wymogi techniczno-budowlane     248
  Ogólne wyposażenie gabinetu stomatologicznego     249
  Zapewnienie bezpieczeństwa przy obsłudze sprzętu medycznego     249
  Ochrona zdrowia pracowników służby zdrowia     256
  Ochrona przed zanieczyszczeniem i skażeniem     256
  Ochrona przed zakażeniem     259
  
  11. Dokumentacja stomatologiczna - Aleksander Ciągło, Małgorzata Grzeja    261
  
  Podstawy i regulacje prawne prowadzenia dokumentacji medycznej     261
  Funkcje dokumentacji medycznej     265
  Zasady ogólne sporządzania i prowadzenia dokumentacji medycznej     265
  Zasady szczegółowe prowadzenia dokumentacji medycznej     266
  Dokumentacja medyczna zbiorcza     267
  Ewidencja pacjentów     268
  Przechowywanie dokumentacji     274
  Udostępnianie dokumentacji medycznej     275
  Zestawy dokumentacji medycznej poradni stomatologicznych różnych specjalności     276
  Niestandardowa dokumentacja stomatologiczna     280
  
  12. Przepisy i regulacje prawne w zawodach higienistki i asystentki stomatologicznej - Aleksander Ciągło     282
  
  13. Zagadnienia etyki zawodu higienistki stomatologicznej - Małgorzata Grzeja    297
  
  Etyka normatywna     297
  Etyka nienormatywna     298
  Kodeks etyki zawodowej     299
  Potrzeba etyki     299
  Postawa moralna higienistki stomatologicznej     301
  
  CZĘŚĆ II. PROFILAKTYKA CHORÓB NARZĄDU ŻUCIA    305
  
  14. Zadania, zakres i cele profilaktyki stomatologicznej - Zbigniew Jańczuk 307
  
  15. Próchnica zębów     312
  
  Epidemiologia próchnicy - Zbigniew Jańczuk     312
  Wskaźniki próchnicy - Renata Wojtarowicz     318
  Etiologia próchnicy - Zbigniew Jańczuk     322
  Węglowodany w pożywieniu a próchnica     322
  Rola bakterii kwasotwórczych     324
  Wrażliwość powierzchni szkliwa     327
  Podział i objawy kliniczne próchnicy zębów - Renata Wojtarowicz     328
  Zapobieganie próchnicy zębów - Renata Wojtarowicz     333
  Rodzaje profilaktyki     333
  Rola diety w zapobieganiu próchnicy     334
  Higiena uzębienia i jamy ustnej     339
  Kryteria oceny higieny jamy ustnej     350
  Higiena jamy ustnej w różnym wieku i w różnych środowiskach     352
  Fluorkowa profilaktyka próchnicy     356
  Laki szczelinowe (wypełniacze szczelin)     374
  Profilaktyka w grupach wysokiego ryzyka próchnicy - Zbigniew Jańczuk     376
  Łączenie metod w programach zapobiegania próchnicy i chorobom przyzębia - Zbigniew Jańczuk     382
  Wybrane programy profilaktyki próchnicy i chorób przyzębia u dzieci i młodzieży - Zbigniew Jańczuk     383
  
  16. Choroby przyzębia - Zbigniew Jańczuk     399
  
  Złogi nazębne     400
  Etiologia chorób przyzębia     405
  Podział i objawy chorób przyzębia     409
  Wskaźniki chorób przyzębia     410
  Zapobieganie chorobom przyzębia     413
  Badanie i ustalanie planu profilaktyczno-leczniczego     413
  Zabiegi higieniczne     414
  Profilaktyka chorób przyzębia w grupie wysokiego ryzyka     442
  
  17. Wady zgryzu - Renata Wojtarowicz     445
  
  Etiologia i patogeneza wrodzonych i nabytych wad zgryzu     446
  Dysfunkcje     447
  Parafunkcje     450
  Próchnica zębów     451
  Urazy     452
  Podział wad zgryzu     452
  Profilaktyka ortodontyczna w różnych okresach rozwoju dziecka     454
  Zapobieganie wadliwej postawie niemowląt     455
  Wskazania profilaktyczne dotyczące karmienia sztucznego     457
  Ćwiczenia funkcji żucia i jej rehabilitacja w przypadku braków zębowych    459
  Rehabilitacja czynności połykania     460
  Rehabilitacja czynności oddychania     460
  Odzwyczajanie od szkodliwych nawyków     462
  Profilaktyka próchnicy zębów     464
  Oświata zdrowotna     464
  Proste metody leczenia za pomocą ćwiczeń mięśni narządu żucia     464
  Zapobieganie próchnicy i zapaleniom przyzębia podczas leczenia ruchomymi i stałymi aparatami ortodontycznymi     466
  Zasady i realizacja profilaktyki ortodontycznej oraz udział w niej higienistki
  stomatologicznej     474
  
  18. Profilaktyka onkologiczna - Renata Wojtarowicz     477
  
  CZĘŚĆ III. WYCHOWANIE ZDROWOTNE W STOMATOLOGII    481
  
  19. Wychowanie zdrowotne a promocja zdrowia jamy ustnej - Krystyna Jańczuk     483
  
  20. Istota, cel i miejsce wychowania zdrowotnego w ochronie zdrowia - Krystyna Jańczuk     487
  
  21. Rola i zadania wychowania zdrowotnego w stomatologii - Krystyna Jańczuk 489
  
  22. Organizacja wychowania zdrowotnego - Krystyna Jańczuk     491
  
  23. Zakres wychowania zdrowotnego w stomatologii - Krystyna Jańczuk     493
  
  Zakres wychowania zdrowotnego wspomagającego działalność profilaktyczno -ortodontyczną oraz leczenie ortodontyczne     494
  Zakres wychowania zdrowotnego wspomagającego zapobieganie chorobom przyzębia i ich leczenie     495
  Zakres wychowania zdrowotnego wspomagającego leczenie chirurgiczne     495
  Zakres wychowania zdrowotnego wspomagającego leczenie protetyczne     496
  
  24. Metodyka wychowania zdrowotnego - Krystyna Jańczuk     498
  
  Zasady wychowania w kulturze zdrowotnej     498
  Metody wychowania w kulturze zdrowotnej     503
  Formy oddziaływania wychowania zdrowotnego     505
  Pomoce dydaktyczne     511
  Wydawnictwa metodyczne i podręczniki     511
  Popularne książki o zdrowiu i czasopisma     512
  Środki wizualne i audiowizualne     512
  Aparaty i urządzenia     514
  Metodyka wychowania zdrowotnego w zależności od środowiska działania     515
  Wychowanie zdrowotne w środowisku zamieszkania     515
  Wychowanie zdrowotne w środowisku nauczania i wychowania     518
  Wychowanie zdrowotne w środowisku pracy     525
  
  Skorowidz     528
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia