Radiologia stomatologiczna

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 84,50 zł  


84,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W części 1. omówiono techniki badań obrazowych, jak np. RTG, pantomografia, radiografia cyfrowa, tomografia, ultrasonografia.


Część 2. dotyczy anatomii rentgenowskiej.


Część 3. jest poświęcona zagadnieniom szczegółowym, jak: rozwój zebów, zaburzenia rozwojowe oraz zmiany chorobowe. A mianowicie: zapalenia kości, guzy oraz przerzuty nowotworowe w części szczękowo-twarzowej.


Przedstawiony zakres materiału pomoże w odpowiednim stosowaniu procedur diagnostycznych dotyczących części twarzowej czaszki. Poszczególne działy są wzbogacone o materiał ilustracyjny, który ułatwi przyswojenie wiedzy.


Publikacja dla studentów wydziałów lekarsko-dentystycznych i osób specjalizujących się w stomatologii.


Rok wydania2011
Liczba stron380
KategoriaStomatologia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3256-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ PIERWSZA - Zagadnienia ogólne    11
  
  1. Rys historyczny radiologii stomatologicznej na tle radiologii ogólnomedycznej     13
  
  2. Obraz rentgenowski – istota i kontrola jakości     17
  
  3. Techniki wykonywania zdjęć rentgenowskich w diagnostyce stomatologicznej     25
  
  Techniki wykonywania zdjęć wewnątrzustnych     25
  Zdjęcia zębowe     25
  Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe     32
  Zdjęcia zgryzowe     34
  Techniki wykonywania zdjęć zewnątrzustnych     38
  Zdjęcia warstwowe     38
  Zdjęcia sumacyjne     40
  
  4. Radiografia cyfrowa w stomatologii     47
  
  Rentgenowski obraz cyfrowy     47
  Budowa systemów radiografii cyfrowej     48
  Obróbka obrazu cyfrowego     50
  Zalety radiografii cyfrowej     50
  Teleradiologia     53
  
  5. Badania naczyniowe i radiologia zabiegowa     55
  
  6. Tomografia komputerowa     59
  
  7. Tomografia rezonansu magnetycznego     65
  
  8. Ultrasonografia     69
  
  9. Medycyna nuklearna     75
  
  10. Przyszłość diagnostyki obrazowej     79
  
  11. Ochrona radiologiczna i przepisy prawne dotyczące bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w diagnostyce stomatologicznej     83
  
  CZĘŚĆ DRUGA - Anatomia rentgenowska    87
  
  12. Anatomia rentgenowska zdjęć wewnątrzustnych     89
  
  Zdjęcia zębowe     89
  Zdjęcia zgryzowe     90
  Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe     90
  
  13. Anatomia rentgenowska zdjęć zewnątrzustnych     97
  
  14. Anatomia TK części twarzowej czaszki     105
  
  15. Anatomia USG części twarzowej czaszki     117
  
  CZĘŚĆ TRZECIA - Zmiany patologiczne    121
  
  16. Rozwój i wzrost części twarzowej czaszki     123
  
  17. Zaburzenia rozwojowe     129
  
  Zaburzenia rozwojowe zębów     129
  Zaburzenia liczby zębów     129
  Zaburzenia liczby korzeni zębów    135
  Zaburzenia położenia zębów     135
  Zaburzenia kształtu zębów     141
  Zaburzenia struktury zębów     145
  Zmiany rozwojowe w tkankach miękkich     148
  Wrodzone zmiany naczyniowe     148
  Wrodzone torbiele szyi     151
  Wybrane zespoły wad rozwojowych     152
  Wada rozszczepowa     152
  Dysplazja obojczykowo-czaszkowa (dysplasia cleido-cranialis)     152
  Wrodzony przerost twarzy     155
  Niedorozwój twarzy     155
  Dyzostoza czaszkowo-twarzowa (zespół Crouzona)     156
  Dyzostoza żuchwowo-twarzowa (zespół Treachera-Collinsa-Franceschetti)     156
  Zespół Pierre’a Robina     157
  Zespół znamion podstawnokomórkowych (zespół Gorlina-Goltza)     157
  Nerwiakowłókniakowatość     159
  Marmurowatość kości     159
  
  18. Próchnica zębów     161
  
  19. Inne zmiany nabyte zębów     167
  
  Migracja i transmigracja     167
  Reinkluzja     168
  Resorpcje zębów     170
  Zębina wtórna     172
  Zębiniaki (pulp stones)     172
  Starcie zębów     173
  Zdarcie zębów     173
  Nadżerki     173
  Hipercementoza     173
  
  20. Choroby przyzębia brzeżnego     175
  
  Prawidłowy obraz przyzębia brzeżnego     175
  Obraz radiologiczny w chorobach przyzębia brzeżnego     175
  Zmiany w furkacjach zębów wielokorzeniowych     179
  Podział periodontopatii     180
  Przewlekłe zapalenie przyzębia     180
  Agresywne zapalenie przyzębia     183
  Zespoły endodontyczno-periodontologiczne (zespoły endo-perio)     183
  Martwiczo-wrzodziejące zapalenie przyzębia     184
  Zmiany przyzębia w chorobach ogólnoustrojowych     184
  Wady śluzówkowo-dziąsłowe rozwojowe lub nabyte     185
  Zapalenie przyzębia oporne na leczenie    186
  Diagnostyka różnicowa periodontopatii     186
  
  21. Zmiany zapalne przyzębia przyszczytowego     187
  
  22. Torbiele szczęk     195
  
  Torbiele nabłonkowe     195
  Torbiele rozwojowe     195
  Torbiele zapalne     203
  Nienabłonkowe torbiele rzekome szczęk     207
  Torbiel tętniakowata kości     207
  Torbiel samotna (urazowa, prosta torbiel krwotoczna kości)     208
  
  23. Zmiany zapalne     209
  
  Zmiany zapalne tkanki kostnej     209
  Zapalenie kości suche (typu Garré)    216
  Martwica kości (osteonecrosis)     216
  Gruźlica (tuberculosis)     218
  Kiła (lues)     218
  Promienica (actinomycosis)     219
  Nieswoiste zmiany zapalne tkanek miękkich     220
  
  24. Zębopochodne nowotwory części twarzowej czaszki     225
  
  Guzy zębopochodne nabłonkowe     225
  Szkliwiak (ameloblastoma)     225
  Szkliwiak złośliwy (ameloblastoma malignum)     228
  Rak szkliwiakowaty (carcinoma ameloblasticum)     228
  Pierwotny rak zębopochodny śródkostny     228
  Guz zębopochodny nabłonkowy wapniejący (guz Pindborga)     229
  Guz zębopochodny pseudogruczołowy (adenomatoid odontogenic tumor)     230
  Guzy zębopochodne mieszane     230
  Zębiak (odontoma)     230
  Włókniak szkliwiakowaty (włókniakoszkliwiak fibroma ameloblasticum)     234
  Włókniakozębiak szkliwiakowaty (ameloblastic fibro-odontoma)     234
  Guzy zębopochodne nienabłonkowe     234
  Śluzak zębopochodny (myxoma odontogenes)     234
  Kostniwiak łagodny (cementoblastoma)     235
  Włókniak zębopochodny (fibroma odontogenes)     235
  Włókniak kostniejący (fibroma ossificans)     238
  Włókniak kostniwiejący (fibroma cementificans)     238
  
  25. Niezębopochodne nowotwory części twarzowej czaszki     239
  
  Nowotwory nabłonkowe łagodne     239
  Nerwiak osłonkowy (schwannoma, neurilemmoma)     239
  Nerwiak (neuroma)     240
  Nowotwory nabłonkowe złośliwe     240
  Rak kolczystokomórkowy (carcinoma spinocellulare)     240
  Nowotwory niezębopochodne mieszane     241
  Nerwiakowłókniak (neurofibroma)     241
  Nowotwory nienabłonkowe łagodne     241
  Chrzęstniak (chondroma)     241
  Kostniak (osteoma)     241
  Kostniak kostnawy (osteoid osteoma)     242
  Kostniak zarodkowy (osteoblastoma)     242
  Naczyniak śródkostny (naczyniak centralny, haemangioma)     243
  Włókniak powięziowy (fibroma desmoplasticum)     243
  Tłuszczak (lipoma)     243
  Mięśniak gładkokomórkowy leiomyoma)     245
  Nowotwory nienabłonkowe złośliwe     245
  Chrzęstniakomięsak (chondrosarcoma)     245
  Kostniakomięsak (osteosarcoma)     245
  Malignant fibrous histiocytoma (MFH)    248
  Mięsak Ewinga (sarcoma Ewingi)     248
  Czerniak złośliwy (melanoma malignum)     248
  Szpiczak plazmocytowy     248
  Chłoniak (lymphoma)     250
  Białaczki     251
  Przerzuty nowotworowe     251
  Algorytmy postępowania diagnostycznego     253
  Guzy podniebienia i wyrostka zębodołowego szczęki     253
  Nowotwory trzonu i kąta żuchwy     256
  Guzy dna jamy ustnej i języka     259
  Guzy nosogardzieli     259
  Szerzenie się nowotworu wzdłuż nerwów i do przedniego dołu czaszki     261
  Węzły chłonne głowy i szyi     261
  
  26. Inne zmiany patologiczne kości     263
  
  Ziarniniak olbrzymiokomórkowy centralny (granuloma gigantocellulare)     263
  Ziarniniak Wegenera (granuloma Wegeneri)    263
  Ziarniniak kwasochłonny (granuloma eosinophilicum)     263
  Dysplazja włóknista (dysplasia fibrosa)     264
  Dysplazja kostniwna okołowierzchołkowa (dysplasia cementalis periapicalis)     269
  Choroba Pageta     269
  Defekt Stafnego (Stafne’s defect)     270
  Wysepka tkanki kostnej zbitej (insula densa)     271
  Zaburzenia hormonalne     272
  Nadczynność przysadki     272
  Niedoczynność przysadki     272
  Nadczynność przytarczyc     272
  Niedoczynność przytarczyc     272
  Nadczynność tarczycy     273
  Niedoczynność tarczycy     273
  Choroba i zespół Cushinga (podwyższenie stężenia glikokortykosteroidów)     273
  Cukrzyca (diabetes mellitus)     273
  Hipowitaminoza D     274
  Osteoporoza     274
  
  27. Urazy części twarzowej czaszki     277
  
  Urazy zębów     277
  Urazy kości tkanek miękkich     281
  
  28. Patologie zatok obocznych nosa    295
  
  Wady rozwojowe zatok     295
  Zmiany zapalne     295
  Torbiele zatok     300
  Polipy     301
  Antrolity     301
  Nowotwory łagodne     302
  Nowotwory złośliwe     305
  Ciała obce w zatoce szczękowej     309
  
  29. Schorzenia stawów skroniowo-żuchwowych     313
  
  Zaburzenia rozwojowe     315
  Niedorozwój wyrostka kłykciowego     315
  Przerost wyrostka kłykciowego     315
  Dwudzielny wyrostek kłykciowy     316
  Urazy stawów skroniowo-żuchwowych     317
  Zwichnięcia     317
  Złamania     318
  Powikłania urazów     319
  Zmiany zapalne SSŻ     319
  Ankyloza     321
  Zmiany zwyrodnieniowe SSŻ     322
  Zmiany wewnątrzstawowe (internal derrangement)     323
  Chrzęstniakowatość SSŻ (synovial chondromatosis)     326
  Nowotwory SSŻ     327
  
  30. Patologie ślinianek     329
  
  Metody obrazowania gruczołów ślinowych     329
  Zaburzenia rozwojowe     332
  Torbiele ślinianek     332
  Kamica ślinowa (sialolithiasis)     333
  Zmiany zapalne     336
  Ostry stan zapalny     336
  Przewlekły stan zapalny     336
  Zespół Sjögrena     337
  Sialozy     338
  Nowotwory ślinianek     338
  Gruczolak wielopostaciowy     339
  Guz Warthina     341
  Tłuszczak     342
  Guz śluzowo-naskórkowy     342
  Rak gruczołowato-torbielowaty     343
  Gruczolakorak (adenocarcinoma)     343
  Chłoniak typu MALT     343
  Przerzuty     343
  
  31. Diagnostyka radiologiczna w ortodoncji     345
  
  Cefalometria     345
  Ocena wieku kostnego i zębowego     350
  
  32. Diagnostyka obrazowa w implantologii stomatologicznej     353
  
  33. Diagnostyka radiologiczna w endodoncji     365
  
  Ocena radiologiczna kanałów korzeniowych     366
  Długość kanałów korzeniowych     367
  Metody z obecnością narzędzia endodontycznego w kanale korzeniowym    367
  Metody bez obecności narzędzia endodontycznego w kanale korzeniowym    368
  Pomiary liniowe z użyciem narzędzi radiografii cyfrowej     368
  Ocena jakości wypełnienia     369
  Ocena radiologiczna gojenia tkanek okołowierzchołkowych     371
  
  Skorowidz     373
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia