Radiologia stomatologiczna

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

84,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W części 1. omówiono techniki badań obrazowych, jak np. RTG, pantomografia, radiografia cyfrowa, tomografia, ultrasonografia.


Część 2. dotyczy anatomii rentgenowskiej.


Część 3. jest poświęcona zagadnieniom szczegółowym, jak: rozwój zebów, zaburzenia rozwojowe oraz zmiany chorobowe. A mianowicie: zapalenia kości, guzy oraz przerzuty nowotworowe w części szczękowo-twarzowej.


Przedstawiony zakres materiału pomoże w odpowiednim stosowaniu procedur diagnostycznych dotyczących części twarzowej czaszki. Poszczególne działy są wzbogacone o materiał ilustracyjny, który ułatwi przyswojenie wiedzy.


Publikacja dla studentów wydziałów lekarsko-dentystycznych i osób specjalizujących się w stomatologii.


Liczba stron380
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3256-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  CZĘŚĆ PIERWSZA - Zagadnienia ogólne    11
  1. Rys historyczny radiologii stomatologicznej na tle radiologii ogólnomedycznej    13
  2. Obraz rentgenowski – istota i kontrola jakości    17
  3. Techniki wykonywania zdjęć rentgenowskich w diagnostyce stomatologicznej    25
  Techniki wykonywania zdjęć wewnątrzustnych    25
  Zdjęcia zębowe    25
  Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe    32
  Zdjęcia zgryzowe    34
  Techniki wykonywania zdjęć zewnątrzustnych    38
  Zdjęcia warstwowe    38
  Zdjęcia sumacyjne    40
  4. Radiografia cyfrowa w stomatologii    47
  Rentgenowski obraz cyfrowy    47
  Budowa systemów radiografii cyfrowej    48
  Obróbka obrazu cyfrowego    50
  Zalety radiografii cyfrowej    50
  Teleradiologia    53
  5. Badania naczyniowe i radiologia zabiegowa    55
  6. Tomografia komputerowa    59
  7. Tomografia rezonansu magnetycznego    65
  8. Ultrasonografia    69
  9. Medycyna nuklearna    75
  10. Przyszłość diagnostyki obrazowej    79
  11. Ochrona radiologiczna i przepisy prawne dotyczące bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego w diagnostyce stomatologicznej    83
  CZĘŚĆ DRUGA - Anatomia rentgenowska    87
  12. Anatomia rentgenowska zdjęć wewnątrzustnych    89
  Zdjęcia zębowe    89
  Zdjęcia zgryzowe    90
  Zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe    90
  13. Anatomia rentgenowska zdjęć zewnątrzustnych    97
  14. Anatomia TK części twarzowej czaszki    105
  15. Anatomia USG części twarzowej czaszki    117
  CZĘŚĆ TRZECIA - Zmiany patologiczne    121
  16. Rozwój i wzrost części twarzowej czaszki    123
  17. Zaburzenia rozwojowe    129
  Zaburzenia rozwojowe zębów    129
  Zaburzenia liczby zębów    129
  Zaburzenia liczby korzeni zębów    135
  Zaburzenia położenia zębów    135
  Zaburzenia kształtu zębów    141
  Zaburzenia struktury zębów    145
  Zmiany rozwojowe w tkankach miękkich    148
  Wrodzone zmiany naczyniowe    148
  Wrodzone torbiele szyi    151
  Wybrane zespoły wad rozwojowych    152
  Wada rozszczepowa    152
  Dysplazja obojczykowo-czaszkowa (dysplasia cleido-cranialis)    152
  Wrodzony przerost twarzy    155
  Niedorozwój twarzy    155
  Dyzostoza czaszkowo-twarzowa (zespół Crouzona)    156
  Dyzostoza żuchwowo-twarzowa (zespół Treachera-Collinsa-Franceschetti)    156
  Zespół Pierre’a Robina    157
  Zespół znamion podstawnokomórkowych (zespół Gorlina-Goltza)    157
  Nerwiakowłókniakowatość    159
  Marmurowatość kości    159
  18. Próchnica zębów    161
  19. Inne zmiany nabyte zębów    167
  Migracja i transmigracja    167
  Reinkluzja    168
  Resorpcje zębów    170
  Zębina wtórna    172
  Zębiniaki (pulp stones)    172
  Starcie zębów    173
  Zdarcie zębów    173
  Nadżerki    173
  Hipercementoza    173
  20. Choroby przyzębia brzeżnego    175
  Prawidłowy obraz przyzębia brzeżnego    175
  Obraz radiologiczny w chorobach przyzębia brzeżnego    175
  Zmiany w furkacjach zębów wielokorzeniowych    179
  Podział periodontopatii    180
  Przewlekłe zapalenie przyzębia    180
  Agresywne zapalenie przyzębia    183
  Zespoły endodontyczno-periodontologiczne (zespoły endo-perio)    183
  Martwiczo-wrzodziejące zapalenie przyzębia    184
  Zmiany przyzębia w chorobach ogólnoustrojowych    184
  Wady śluzówkowo-dziąsłowe rozwojowe lub nabyte    185
  Zapalenie przyzębia oporne na leczenie    186
  Diagnostyka różnicowa periodontopatii    186
  21. Zmiany zapalne przyzębia przyszczytowego    187
  22. Torbiele szczęk    195
  Torbiele nabłonkowe    195
  Torbiele rozwojowe    195
  Torbiele zapalne    203
  Nienabłonkowe torbiele rzekome szczęk    207
  Torbiel tętniakowata kości    207
  Torbiel samotna (urazowa, prosta torbiel krwotoczna kości)    208
  23. Zmiany zapalne    209
  Zmiany zapalne tkanki kostnej    209
  Zapalenie kości suche (typu Garré)    216
  Martwica kości (osteonecrosis)    216
  Gruźlica (tuberculosis)    218
  Kiła (lues)    218
  Promienica (actinomycosis)    219
  Nieswoiste zmiany zapalne tkanek miękkich    220
  24. Zębopochodne nowotwory części twarzowej czaszki    225
  Guzy zębopochodne nabłonkowe    225
  Szkliwiak (ameloblastoma)    225
  Szkliwiak złośliwy (ameloblastoma malignum)    228
  Rak szkliwiakowaty (carcinoma ameloblasticum)    228
  Pierwotny rak zębopochodny śródkostny    228
  Guz zębopochodny nabłonkowy wapniejący (guz Pindborga)    229
  Guz zębopochodny pseudogruczołowy (adenomatoid odontogenic tumor)    230
  Guzy zębopochodne mieszane    230
  Zębiak (odontoma)    230
  Włókniak szkliwiakowaty (włókniakoszkliwiak fibroma ameloblasticum)    234
  Włókniakozębiak szkliwiakowaty (ameloblastic fibro-odontoma)    234
  Guzy zębopochodne nienabłonkowe    234
  Śluzak zębopochodny (myxoma odontogenes)    234
  Kostniwiak łagodny (cementoblastoma)    235
  Włókniak zębopochodny (fibroma odontogenes)    235
  Włókniak kostniejący (fibroma ossificans)    238
  Włókniak kostniwiejący (fibroma cementificans)    238
  25. Niezębopochodne nowotwory części twarzowej czaszki    239
  Nowotwory nabłonkowe łagodne    239
  Nerwiak osłonkowy (schwannoma, neurilemmoma)    239
  Nerwiak (neuroma)    240
  Nowotwory nabłonkowe złośliwe    240
  Rak kolczystokomórkowy (carcinoma spinocellulare)    240
  Nowotwory niezębopochodne mieszane    241
  Nerwiakowłókniak (neurofibroma)    241
  Nowotwory nienabłonkowe łagodne    241
  Chrzęstniak (chondroma)    241
  Kostniak (osteoma)    241
  Kostniak kostnawy (osteoid osteoma)    242
  Kostniak zarodkowy (osteoblastoma)    242
  Naczyniak śródkostny (naczyniak centralny, haemangioma)    243
  Włókniak powięziowy (fibroma desmoplasticum)    243
  Tłuszczak (lipoma)    243
  Mięśniak gładkokomórkowy leiomyoma)    245
  Nowotwory nienabłonkowe złośliwe    245
  Chrzęstniakomięsak (chondrosarcoma)    245
  Kostniakomięsak (osteosarcoma)    245
  Malignant fibrous histiocytoma (MFH)    248
  Mięsak Ewinga (sarcoma Ewingi)    248
  Czerniak złośliwy (melanoma malignum)    248
  Szpiczak plazmocytowy    248
  Chłoniak (lymphoma)    250
  Białaczki    251
  Przerzuty nowotworowe    251
  Algorytmy postępowania diagnostycznego    253
  Guzy podniebienia i wyrostka zębodołowego szczęki    253
  Nowotwory trzonu i kąta żuchwy    256
  Guzy dna jamy ustnej i języka    259
  Guzy nosogardzieli    259
  Szerzenie się nowotworu wzdłuż nerwów i do przedniego dołu czaszki    261
  Węzły chłonne głowy i szyi    261
  26. Inne zmiany patologiczne kości    263
  Ziarniniak olbrzymiokomórkowy centralny (granuloma gigantocellulare)    263
  Ziarniniak Wegenera (granuloma Wegeneri)    263
  Ziarniniak kwasochłonny (granuloma eosinophilicum)    263
  Dysplazja włóknista (dysplasia fibrosa)    264
  Dysplazja kostniwna okołowierzchołkowa (dysplasia cementalis periapicalis)    269
  Choroba Pageta    269
  Defekt Stafnego (Stafne’s defect)    270
  Wysepka tkanki kostnej zbitej (insula densa)    271
  Zaburzenia hormonalne    272
  Nadczynność przysadki    272
  Niedoczynność przysadki    272
  Nadczynność przytarczyc    272
  Niedoczynność przytarczyc    272
  Nadczynność tarczycy    273
  Niedoczynność tarczycy    273
  Choroba i zespół Cushinga (podwyższenie stężenia glikokortykosteroidów)    273
  Cukrzyca (diabetes mellitus)    273
  Hipowitaminoza D    274
  Osteoporoza    274
  27. Urazy części twarzowej czaszki    277
  Urazy zębów    277
  Urazy kości tkanek miękkich    281
  28. Patologie zatok obocznych nosa    295
  Wady rozwojowe zatok    295
  Zmiany zapalne    295
  Torbiele zatok    300
  Polipy    301
  Antrolity    301
  Nowotwory łagodne    302
  Nowotwory złośliwe    305
  Ciała obce w zatoce szczękowej    309
  29. Schorzenia stawów skroniowo-żuchwowych    313
  Zaburzenia rozwojowe    315
  Niedorozwój wyrostka kłykciowego    315
  Przerost wyrostka kłykciowego    315
  Dwudzielny wyrostek kłykciowy    316
  Urazy stawów skroniowo-żuchwowych    317
  Zwichnięcia    317
  Złamania    318
  Powikłania urazów    319
  Zmiany zapalne SSŻ    319
  Ankyloza    321
  Zmiany zwyrodnieniowe SSŻ    322
  Zmiany wewnątrzstawowe (internal derrangement)    323
  Chrzęstniakowatość SSŻ (synovial chondromatosis)    326
  Nowotwory SSŻ    327
  30. Patologie ślinianek    329
  Metody obrazowania gruczołów ślinowych    329
  Zaburzenia rozwojowe    332
  Torbiele ślinianek    332
  Kamica ślinowa (sialolithiasis)    333
  Zmiany zapalne    336
  Ostry stan zapalny    336
  Przewlekły stan zapalny    336
  Zespół Sjögrena    337
  Sialozy    338
  Nowotwory ślinianek    338
  Gruczolak wielopostaciowy    339
  Guz Warthina    341
  Tłuszczak    342
  Guz śluzowo-naskórkowy    342
  Rak gruczołowato-torbielowaty    343
  Gruczolakorak (adenocarcinoma)    343
  Chłoniak typu MALT    343
  Przerzuty    343
  31. Diagnostyka radiologiczna w ortodoncji    345
  Cefalometria    345
  Ocena wieku kostnego i zębowego    350
  32. Diagnostyka obrazowa w implantologii stomatologicznej    353
  33. Diagnostyka radiologiczna w endodoncji    365
  Ocena radiologiczna kanałów korzeniowych    366
  Długość kanałów korzeniowych    367
  Metody z obecnością narzędzia endodontycznego w kanale korzeniowym    367
  Metody bez obecności narzędzia endodontycznego w kanale korzeniowym    368
  Pomiary liniowe z użyciem narzędzi radiografii cyfrowej    368
  Ocena jakości wypełnienia    369
  Ocena radiologiczna gojenia tkanek okołowierzchołkowych    371
  Skorowidz    373
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia