Protetyka stomatologiczna. Podręcznik dla studentów stomatologii

Protetyka stomatologiczna. Podręcznik dla studentów stomatologii

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

79,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to kolejne, poprawione i uzupełnione wydanie podręcznika cieszącego się dużą popularnością wśród studentów stomatologii i lekarzy pragnących pogłębić wiedzę o leczeniu protetycznym uzębienia. W podręczniku, oprócz podstawowych informacji dotyczących wykonywania protez zębowych, omówiono także metody leczenia, materiały. profilaktykę i rehabilitację stomatologiczną. Nie pominięto tak ważnych spraw, jak wszczepy stomatologiczne i protezy nakładowe.


Liczba stron704
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3686-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Rozdział I. Współczesna protetyka stomatologiczna    15
  Rozdział II. Elementy anatomii, fizjologii i patofizjologii układu stomatognatycznego w odniesieniu do projektowania i wykonywania protez stomatologicznych    23
    Wprowadzenie    23
    Podłoże kostne    24
    Resorpcja kości    31
    Zanik bezzębnego wyrostka zębodołowego    32
    Układ mięśniowy    36
    Jama ustna    41
    Błona śluzowa jamy ustnej    51
    Gruczoły ślinowe i ślina    53
    Naczynia i nerwy jamy ustnej    54
    Zęby    56
    Staw skroniowo-żuchwowy    63
    Położenie żuchwy w stosunku do szczęki. Ruchy artykulacyjne żuchwy    70
    Krzywe kompensacyjne    80
  Rozdział III. Klasyfikacja braków uzębienia    84
    Wprowadzenie    84
    Klasyfikacja Kennedy'ego    84
    Klasyfikacja Applegate'a i Kennedy'ego    85
    Klasyfikacja Eichnera    86
    Klasyfikacja Fabiana i Fejerdy'ego    87
    Klasyfikacja Galasińskiej-Landsbergerowej    89
  Rozdział IV. Diagnostyka układu stomatognatycznego    90
    Wprowadzenie    90
    Wywiad    92
    Badanie kliniczne    95
    Badania dodatkowe    101
    Modele diagnostyczne    106
    Ocena podłoża protetycznego    106
    Planowanie leczenia protetycznego    108
  Rozdział V. Przygotowanie jamy ustnej do leczenia protetycznego    110
    Wprowadzenie    110
    Przygotowanie chirurgiczne    111
    Przygotowanie zachowawcze    133
    Przygotowanie periodontologiczne    135
    Przygotowanie ortodontyczne    136
    Przygotowanie protetyczne    140
    Stomatologiczno-protetyczne wychowanie pacjenta    148
  Rozdział VI. Wszczepy stomatologiczne    157
    Wprowadzenie    157
    Krótki rys historyczny    159
    Implantologia współczesna    161
    Podział wszczepów    163
    Systemy implantologiczne    169
    Materiały stosowane do wykonywania wszczepów    182
    Wszczepy jako filary protetyczne    187
    Metody osadzania wszczepów w kości    194
    Wskazania i przeciwwskazania do stosowania wszczepów    202
    Badania dodatkowe    207
    Planowanie leczenia implantologicznego    213
    Postępowanie kliniczne    215
    Opieka następcza    225
    Możliwe komplikacje    226
    Uwagi końcowe    229
  Rozdział VII. Współpraca lekarza i technika    233
    Wprowadzenie    233
    Odpowiedzialność lekarza    235
    Odpowiedzialność technika dentystycznego    240
  Rozdział VIII. Protezy całkowite    241
    Wprowadzenie    241
    Analiza stanu podłoża protetycznego    245
    Materiały wyciskowe    249
    Materiały do czasowego podścielania protez    260
    Materiały do biologicznej odnowy tkanek podłoża (tissue conditioners)    260
    Materiały do okresowego uszczelniania i wyściełania płyt protez    261
    Wyciski    262
    Analiza wycisku czynnościowego i modelu roboczego    282
    Ustalenie centralnego zwarcia    285
    Dobór sztucznych zębów    306
    Zwieraki (okludatory) i artykulatory    309
    Ogólne zasady ustawiania zębów w protezach    317
    Kontrola w jamie ustnej próbnej protezy (wzorników z ustawionymi zębami)    323
    Uszczelnienie tylnej granicy protezy całkowitej górnej    326
    Uszczelnienie tylnej granicy górnego wycisku czynnościowego    327
    Odciążenia    329
    Wprowadzenie protez do jamy ustnej    332
    Ocena protez osadzonych w jamie ustnej    333
    Adaptacja do protez    336
    Podsumowanie postępowania klinicznego    342
    Biofunkcyjny System Protetyczny (BPS)    344
  Rozdział IX. Protezy nakładowe (overdentures)    351
    Wprowadzenie    351
    Zalety    352
    Wady lub ograniczenia stosowania    357
    Rodzaje    358
    Planowanie leczenia    359
    Wskazania do stosowania    362
    Elementy retencyjne dla protez nakładowych    363
    Całkowita proteza nakładowa    364
    Częściowa proteza nakładowa    371
  Rozdział X. Protezy częściowe płytowe osiadające    377
    Wprowadzenie    377
    Wskazania do stosowania    378
    Postępowanie kliniczne    379
    Wyciski    380
    Projektowanie konstrukcji protezy    382
    Siły utrzymujące protezę na podłożu    387
    Klamry utrzymujące protezę    387
    Kontrola próbnej protezy    389
    Wprowadzenie na podłoże i oddanie protezy pacjentowi    391
    Wizyty kontrolne    393
    Podsumowanie postępowania klinicznego    393
  Rozdział XI. Protezy natychmiastowe    395
    Wprowadzenie    395
    Całkowita proteza natychmiastowa    398
    Planowanie wstępnych ekstrakcji    400
    Wyciski    400
    Ustalenie centralnego zwarcia    404
    Ustawienie zębów sztucznych    404
    Opracowanie modelu gipsowego    407
    Zabieg chirurgiczny    413
    Wprowadzenie protezy na podłoże    413
    Wizyty kontrolne    415
    Częściowa proteza natychmiastowa    416
    Podsumowanie postępowania klinicznego    418
    Adaptacja do protez    418
    Wpływ protez na kształtowanie się wyrostka zębodołowego    419
  Rozdział XII. Naprawy i podścielenia protez płytowych    423
    Pęknięcie płyty protezy    423
    Złamanie płyty protezy    423
    Dostawienie zęba, który wypadł z protezy    424
    Dostawienie brakującego zęba    424
    Dostawienie klamry    426
    Podścielenie protezy    426
    Błędy powstające przy podścielaniu protezy    433
  Rozdział XIII. Protezy szkieletowe    434
    Wprowadzenie    434
    Planowanie leczenia    436
    Części składowe protezy    439
    Połączenia kładkowe    464
    Analiza paralelometryczna modelu roboczego    465
    Postępowanie kliniczne    468
    Kontrola próbnej protezy    470
    Oddanie gotowej protezy    471
    Protezy higieniczne    472
    Wizyty kontrolne    472
    Podsumowanie postępowania klinicznego    473
    Szynoprotezy    474
  Rozdział XIV. Rola odżywiania w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej osób    478
    Wprowadzenie    478
    Wymogi żywieniowe    480
  Rozdział XV. Protezy stałe jednoczłonowe    482
    Wprowadzenie    482
    Wkłady koronowe    483
    Wkłady koronowo-korzeniowe    492
    Korony    502
    Cementowanie wkładów i koron    538
  Rozdział XVI. Protezy stałe wieloczłonowe - mosty    548
    Wprowadzenie    548
    Wskazania i przeciwwskazania do stosowania    549
    Teoria skróconego łuku zębowego    550
    Planowanie i projektowanie    551
    Ocena jakości zębów filarowych    552
    Przęsła    552
    Problemy dodatkowe związane z projektowaniem konstrukcji mostów    556
    Przykłady projektowania mostów przy różnych brakach zębowych    557
    Postępowanie kliniczne    561
    Mosty specjalne    564
    Nowe rozwiązania konstrukcyjne    569
  Rozdział XVII. Protezy nietypowe    576
    Wprowadzenie    576
    Proteza-obturator długoczasowy    586
    Postępowanie kliniczne    587
    Protezy twarzy    590
  Rozdział XVIII. Protetyczne leczenie zaburzeń zwarcia    594
    Wprowadzenie    594
    Postępowanie kliniczne    600
    Wykonanie protez długoczasowych    608
    Szyny zgryzowe    610
  Rozdział XIX. Stomatopatie protetyczne    616
    Wprowadzenie    616
    Uraz mechaniczny    618
    Infekcja grzybami drożdżopodobnymi    620
    Oddziaływanie płytki protez    629
    Działanie innych czynników    630
    Wpływ ogólnego stanu zdrowia    631
    Objawy kliniczne    633
    Różnicowanie    635
    Leczenie    637
    Profilaktyka    645
  Rozdział XX. Leczenie protetyczne w okresie wieku rozwojowego    652
    Wprowadzenie    652
    Leczenie protetyczne dzieci w wieku od 0 do 6 lat    656
    Leczenie protetyczne dzieci w wieku od 6 do 12 lat    660
    Leczenie protetyczne młodzieży w wieku od 12 do 18 lat    662
  Rozdział XXI. Profilaktyka w protetyce stomatologicznej    666
    Wprowadzenie    666
    Postępowanie kliniczne    666
    Profilaktyka płytki nazębnej    668
  Rozdział XXII. Geroprotetyka - protetyka wieku podeszłego    678
    Leczenie protetyczne pacjentów w podeszłym wieku    686
    Leczenie protezami stałymi    687
    Zredukowany łuk zębowy    688
    Protezy częściowe ruchome    689
    Protezy całkowite    690
    Całkowite protezy nakładowe    692
  Skorowidz    695
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia