Człowiek, wychowanie i praca w kapitalizmie. W stronę krytycznej pedagogiki pracy

Człowiek, wychowanie i praca w kapitalizmie. W stronę krytycznej pedagogiki pracy

1 opinia

Format:

ibuk

Książka przedstawia wyniki przedsięwzięcia badawczego, którego przedmiotem stały się znaczenia nadawane pracy oraz samookreślenia tożsamości podmiotów pracy. Kontrastywna fenomenografia uzupełniona Krytyczną Analizą Dyskursu pozwala określić ponadindywidualne sensy pracy, a także prześledzić przekształcenia się znaczeń pracy w cyklu życia. Badania osadzone są w paradygmacie krytycznym pedagogiki, a także inspirowane są rozwiązaniami przyjmowanymi w studiach kulturowych. Główny zamysł książki – do czego nawiązuje tytuł – polega na zbudowaniu dystansu względem tradycyjnej pedagogiki pracy, która redukuje funkcje szkoły do odpowiadania na zapotrzebowania rynku pracy. Zderzenie założeń paradygmatu konserwatywnego w pedagogice pracy ze znaczeniami nadawanymi pracy nie pozostawia wątpliwości, iż główny problem na styku człowiek-wychowanie-praca jest problemem demokratycznej kontroli nad gospodarką w ogóle, a miejscem pracy w szczególności.


Liczba stron552
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ISBN-13978-83-7865-096-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  CZĘŚĆ 1. PRACA JAKO PUSTE ZNACZĄCE – TEORETYCZNE RAMY POSTĘPOWANIA BADAWCZEGO    17
  Wprowadzenie    19
  Rozdział 1. Zasada korespondencji i puste znaczące    23
  1.1. Szkoła w kapitalizmie – zasada korespondencji i kolizja praw    23
  1.2. Puste znaczące, hegemonia i pedagogia    46
  Rozdział 2. Pedagogika krytyczna i badania zaangażowane – interesy i naiwność    65
  2.1. K. Mannheim versus M. Horkheimer – ideologia i interesy    66
  2.2. Pedagogika krytyczna i wartościowanie postmodernizmów    71
  2.3. P. Freire i A. Gramsci – o intelektualistach, krytyce i naiwności    76
  Rozdział 3. Organizacja badań własnych    87
  3.1. Cel badawczy, problem badawczy, pytanie badawcze    87
  3.2. Definicje przypadków i dobór próbki    88
  3.3. Fenomenografia i krytyczna analiza dyskursu (KAD) – uzasadnienie stosowania    91
  3.4. Narzędzia badawcze, gromadzenie danych, analiza i interpretacja    93
  3.5. Prowadzenie badań i specyfika materiału badawczego    99
  
  CZĘŚĆ 2. PEDAGOGIKA PRACY JAKO STRUKTURA I PROCES    101
  Wprowadzenie    103
  Rozdział 4. Przemiany dyskursu pedagogiki pracy – kastracja Marksa i realizm kapitalistyczny    105
  4.1. Przemiany dyskursu pedagogiki pracy jako „kastracja” Marksa    108
  4.1.1. Pojęcie „pracy”    108
  4.1.2. „Alienacja w procesie pracy” versus „wyzwolenie pracy”    113
  4.2. Logika homo oeconomicus jako formuła przekształceń dyskursu pedagogiki pracy. Pomiędzy człowieczeństwem a Totalnym Zarządzaniem Jakością    122
  4.2.1. Logika homo oeconomicus    123
  4.2.2. Pojęcie „humanizacji warunków pracy” w kontekście logiki homo oeconomicus    124
  4.2.3. Pojęcia human relations i „demokratycznego stylu kierowania”    130
  4.2.4. TQM versus człowieczeństwo    132
  4.2.5. Pojęcie „dyscypliny pracy”     134
  4.3. W złym guście o wymiotach narracji. Edukacja w przekształceniach dyskursu pedagogiki pracy w kontekście pedagogiki emancypacyjnej P. Freire    135
  4.3.1. Trzy poziomy metafory wymiotów narracji    136
  4.3.2. Zagadnienie celów wychowania – pojęcia „celów ogólnych”, „celów systemu oświaty”, „celów wychowania socjalistycznego”    140
  4.3.3. Przekształcenia pojęcia „pracownika”    144
  4.3.4. Pojęcie TQM jako centralna kategoria pedagogiki pracy    148
  Rozdział 5. Pedagogika pracy dziś – fantazje, fetysze i horror Realnego    155
  5.1. Fantazja wolności – nie ma „bezpłodnych marzeń”    157
  5.2. Rynek pracy, wola pracodawców i adaptacja – fetysze pedagogiki pracy    159
  5.3. Humanizacja pracy i pełne zatrudnienie – fantazje pedagogiki pracy    180
  5.4. Horror pracy w kapitalizmie – antynomie demokracji i kapitalizmu, paradoksy pedagogiki pracy    190
  
  CZĘŚĆ 3. WYCHOWANIE PRZEZ PRACĘ I DLA PRACY W CYKLU ŻYCIA – SENSY PRACY W KAPITALIZMIE    203
  Wprowadzenie    205
  Rozdział 6. Ocena szkolna i obsceniczność prawa – pomiędzy byciem kimś a byciem nikim. Znaczenia nadawane doświadczeniu szkolnemu przez gimnazjalistów    207
  6.1. Wymagania dydaktyczne w percepcji nauczycieli    209
  6.2. Ocena szkolna jako centralna kategoria definiująca znaczenie szkoły    211
  6.3. Między byciem kimś a byciem nikim – gimnazjaliści wobec obscenicznego prawa    221
  Rozdział 7. Młodzież wobec ideologii merytokratycznej – pozytywna socjalizacja oszukanego pokolenia    227
  7.1. Egzaminy zewnętrzne w szkolnictwie powszechnym – technologia ucisku     229
  7.2. Merytokratyczna fantazja – „sprawiedliwe konstruowanie nierówności”    230
  7.3. Generowanie struktury społecznej w świadomości potocznej gimnazjalistów     232
  7.4. Ideologiczny potencjał koncepcji merytokratycznej    240
  Rozdział 8. Praca szkoły w kontekście znaczeń nadawanych pracy przez gimnazjalistów – wokół pedagogiki pracy    247
  8.1. Uczniowie wobec pracy – szkoła pracy szkołą przymusu    251
  8.2. Dyscyplina w szkole i pracy – interpretacja za M. Foucaultem    264
  8.3. Puste znaczące, zasada korespondencji i treść znaczenia pracy    267
  Rozdział 9. Demokracja ekonomiczna i wychowanie    271
  9.1. Fantazja o pracy bez pracy    274
  9.2. Praca, czas wolny, sztuki wyzwolone i niewolnictwo    278
  9.3. W stronę demokracji ekonomicznej    281
  Rozdział 10. Alibi niskich zarobków. O wysokiej randze bezinteresowności w ideologii zawodowej nauczycieli    285
  10.1. Alibi niskich zarobków – dowód bezinteresowności nauczycieli?    288
  10.2. Nauczanie jako powołanie – życie „dla” nauczania    291
  10.3. Nauczanie jako zawód – życie „z” nauczania    298
  Rozdział 11. Odpowiedzialność, kompromis, kompromitacja. Sens pracy w ideologiach zawodowych nauczycieli    307
  11.1. Albo kompromis, albo kompromitacja    309
  11.2. Dyskredytacja obowiązku – obowiązek jako świadomość fałszywa    312
  11.3. Nauczycielskie zobowiązania wobec sensu pracy w szkole    315
  Rozdział 12. „Uczniowie z problemami”, problem z uczniami i idealna lekcja (o zawodzie nauczyciela)    347
  12.1. „Uczniowie z problemami”    348
  12.2. „Środowisko” nauczycielskim alibi    354
  12.3. „Problem z uczniami”    358
  12.4. Fantazja idealnej lekcji, organizacja rozkoszy i boom edukacyjny    361
  12.5. Satysfakcja, dyssatysfakcja i techniki siebie (podsumowanie)    365
  Rozdział 13. Determinacja ekonomiczna i przeżycie – pracownicy wykonujący prace proste i młodzi specjaliści o pracy     369
  13.1. Samookreślenie podmiotu pracy    369
  13.2. Ekonomia surwiwalu – życie i przymus na wejściu do świata pracy    376
  13.3. Czas pracy, przymus i czas wolny    385
  13.3.1. Transakcja i kontrola    393
  13.3.2. Czas pracy i czas wolny – delimitacja granicy    397
  13.3.3. Czas wolny to nie czas pracy – definicje i opisy czasu wolnego    401
  13.3.4. Twórczość – może praca nie jest blokadą rozwoju?    407
  Rozdział 14. Emeryci – praca, uczenie się i „skok do królestwa wolności”    413
  14.1. Afirmacje    414
  14.1.1. Interakcje    417
  14.1.2. Zdrowie psychiczne i fizyczne    420
  14.1.3. Amatorstwo i ekonomia – „Przejdzie Pan na emeryturę, to Pan zobaczy”    422
  14.1.4. Prawda i piękno – przymus z innego porządku    425
  14.2. Bycie-dla-siebie – skok do królestwa wolności    429
  14.2.1. Przejście na emeryturę i wspomnienie pracy    433
  14.2.2. Bycie-dla-siebie i afirmowana aktywność    441
  14.2.3. Afirmowana aktywność i przewartościowanie czasu wolnego    444
  14.3. Zakończenie – emerytura, skok do królestwa wolności czy obierka ziemniaczana?    447
  
  CZĘŚĆ 4. ZNACZENIA PRACY W DYSKURSIE MASOWYM – HEGEMONIA I DEMOKRACJA EKONOMICZNA    455
  Wprowadzenie    457
  Rozdział 15. Praca idealna, horror pracy i lęk przed byciem nikim    463
  15.1. Fantazja o idealnej pracy    464
  15.2. Horror pracy i bezrobocia    475
  Rozdział 16. Idealny pracownik, horror homo oeconomicus i demokracja ekonomiczna    491
  16.1. Praca jako koszt i fantazje o pracowniku    491
  16.2. Horror pracodawców    495
  16.3. Homo oeconomicus i demokratyczna kontrola    502
  16.4. Hegemonia kapitalizmu – „my” i „nasza gospodarka”    506
  16.5. Mały słowniczek kapitalistycznej nowomowy    517
  
  Zakończenie    525
  Bibliografia ogólna    535
  Bibliografia pedagogiki pracy    545
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia