Europa multimedialna. Od Acta Diurna do Europa.eu

Europa multimedialna. Od Acta Diurna do Europa.eu

1 ocena

Format:

ibuk

W niniejszym opracowaniu podjęty został problem rozwoju mediów i komunikowania masowego w Europie. Tytuł opracowania – „Europa multimedialna” – odnosi się do wielości mediów, które dzisiejszym Europejczykom dostarczają informacji i rozrywki, pomagają zrozumieć otaczającą ich, złożoną rzeczywistość itd. Multimedialność to jednak przede wszystkim zastany etap rozwoju mediów. Procesy komunikowania masowego przebiegają bowiem według następującego schematu: stadium elitarne – stadium popularyzacji – stadium specjalizacji – stadium multimedialne. Dziś mamy właśnie do czynienia ze stadium multimedialnym, przynajmniej gdy chodzi o kontynent europejski i inne rozwinięte regiony świata. Istota i objawy multimedialności, widoczne na tak zwanym Starym Kontynencie, przedstawione są właśnie w niniejszym opracowaniu.


Książka składa się z dwóch rozdziałów: w pierwszym mowa jest o rozwoju prasy drukowanej, a więc najbardziej tradycyjnego spośród tradycyjnych mediów, zaś w drugim – o mediach elektronicznych, Internecie, koncernach multimedialnych i europejskiej sferze publicznej. Dochodzi tu zatem do zderzenia tradycji z nowoczesnością, historii ze współczesnością, prasy drukowanej z nowymi mediami elektronicznymi. Obszernym dodatkiem do rozdziału pierwszego jest Case study 1 – analiza treści trzech regionalnych dzienników hiszpańskich (katalońskiego „Avui”, baskijskiego „El Correo” oraz galicyjskiego „La Voz de Galicia”), ukazująca ich rolę w kształtowaniu nowoczesnych regionalizmów w odniesieniu do współczesności hiszpańskiej i europejskiej. Dodatkiem zaś do drugiego rozdziału jest Case study 2 – analiza rynków telewizyjnych państw Unii Europejskiej w epoce cyfryzacji i multimedialności.


Skoro dochodzi w tym opracowaniu do zderzenia tradycji z nowoczesnością, to także forma powinna być konsensusem między tradycją a nowoczesnością. Stąd właśnie dwie wersje książki: tradycyjna – drukowana, dostępna głównie w bibliotekach naukowych, przede wszystkim uniwersyteckich, oraz nowoczesna – elektroniczna (e-book), dostępna w Internecie. To, co łączy te dwie wersje, to darmowy dostęp – oto kolejny z objawów (czy też wymogów) nowoczesności na koniec pierwszej dekady XXI wieku!


Radosław Sajna


Rok wydania2011
Liczba stron241
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaStowarzyszenie Wyższej Użyteczności Publicznej Instytut Naukowo-Badawczy MOVEABLE
ISBN-13978-83-932455-4-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Rozdział 1. Rozwój prasy drukowanej w Europie    13
    1.1. Acta Diurna, Gutenberg i pierwsze periodyki    13
    1.2. Początki wolnej prasy i rozwój prasy politycznej    19
    1.3. Telegraf, agencje informacyjne i prasa jako biznes    25
    1.4. Specjalizacja prasy drukowanej i kształtowanie się systemów prasowych    32
    1.5. Współczesna prasa opiniotwórcza w europejskich demokracjach    41
    1.6. Prasa ekonomiczna, tabloidy i kolorowe magazyny – biznes prasowy we współczesnej Europie    53
    1.7. Decentralizacja państw i „Europa stu flag” – prasa regionalna i lokalna    65
    Podsumowanie    76
    Case Study 1. „Avui”, „El Correo” i „La Voz de Galicia” – hiszpańskie dzienniki regionalne a nowoczesny regionalizm europejski    77
      1. „Avui” – ostoja katalanizmu    79
      2. „El Correo Espanol – El Pueblo Vasco” – baskijska tuba zdrowego rozsądku    102
      3. „La Voz de Galicia” – galicyjski mentor    123
  Rozdział 2. Internet, koncerny multimedialne i europejska sfera publiczna    143
    2.1. Nowe media na Starym Kontynencie – od telegrafu do Internetu    143
    2.2. Konwergencja mediów i wpływ Internetu na media tradycyjne w krajach europejskich    154
    2.3. Koncerny multimedialne i Silvio Berlusconi – media, biznes i polityka    171
    2.4. Europa.eu, europejskie społeczeństwo informacyjne i nowoczesny rozwój regionalny    186
    2.5. Czy istnieje europejska sfera publiczna? Dylematy europejskiej tożsamości i komunikowania    198
    Podsumowanie    206
    Case Study 2. Analiza porównawcza rynków telewizyjnych państw UE w epoce cyfryzacji i multimedialności    208
      Austria    209
      Belgia    209
      Bułgaria    210
      Cypr    210
      Czechy    210
      Dania    211
      Estonia    211
      Finlandia    212
      Francja    212
      Grecja    213
      Hiszpania    213
      Holandia    214
      Irlandia    215
      Litwa    215
      Luksemburg    215
      Łotwa    216
      Malta    216
      Niemcy    217
      Polska    217
      Portugalia    218
      Rumunia    218
      Słowacja    219
      Słowenia    219
      Szwecja    220
      Węgry    220
      Wielka Brytania    221
      Włochy    221
  Zakończenie    224
  Bibliografia    225
  Nota o autorze    241
RozwińZwiń