Fizjoterapia w psychiatrii

2 oceny

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

102,60  114,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 114,00 zł (-10%)

Najniższa cena z 30 dni: 68,40 zł  


102,60

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce, będącej pierwszym w Polsce wydaniem podręcznika fizjoterapii w psychiatrii przedstawiono podstawowe zagadnienia z zakresu zdrowia psychicznego, najważniejsze zaburzenia i choroby psychiczne oraz metody ich farmakologicznego leczenia. Ponadto omówiono metody usprawniania stosowane współcześnie u osób z zaburzeniami psychicznymi, m.in. zabiegi fizjoterapeutyczne, różne formy psychoterapii, terapię przez zabawę, sztukę (arteterapię), muzykoterapię i rehabilitację neuropsychologiczną. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów fizjoterapii i praktykujących fizjoterapeutów. Może być też przydatny dla studentów innych kierunków medycznych.


Rok wydania2011
Liczba stron244
KategoriaFizjoterapia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5949-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  I. Podstawy psychiatrii    1
  1. Zdrowie psychiczne - podstawowe zagadnienia - Monika Talarowska, Piotr Gałecki     3
  1.1. Wprowadzenie     3
  1.2. Model leczenia środowiskowego     4
  1.3. Pojęcie normy i patologii     5
  1.3.1. Pojęcie normy     5
  1.3.2. Pojęcie patologii     6
  1.3.3. Elementy patologii     7
  1.3.4. Definicja zaburzenia psychicznego     8
  1.3.5. Systemy klasyfikacyjne zaburzeń psychicznych     9
  1.4. Częstość występowania zaburzeń psychicznych w Polsce     10
  1.5. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego     12
  2. Psychopatologia ogólna - Piotr Gałecki     15
  2.1. Wprowadzenie     15
  2.2. Zaburzenia pamięci     16
  2.3. Zaburzenia spostrzegania     17
  2.4. Zaburzenia myślenia     18
  2.5. Zaburzenia emocji i nastroju     20
  2.6. Zaburzenia woli     21
  2.7. Zaburzenia świadomości     23
  2.8. Objawy ogniskowe     24
  2.9. Zaburzenia intelektu     25
  3. Schizofrenia i inne psychozy - Antoni Florkowski     27
  3.1. Wprowadzenie     27
  3.2. Epidemiologia     27
  3.3. Etiologia     27
  3.4. Obraz kliniczny     28
  3.5. Klasyfikacja     29
  3.6. Rokowanie     30
  3.7. Leczenie     30
  3.8. Inne psychozy     30
  3.8.1. Zaburzenie schizotypowe     30
  3.8.2. Zaburzenie schizoafektywne     31
  3.8.3. Krótkotrwałe zaburzenia psychotyczne     31
  3.8.4. Uporczywe zaburzenia urojeniowe     32
  4. Depresje i zaburzenia afektywne (nastroju) - Antoni Florkowski     33
  4.1. Wprowadzenie     33
  4.2. Epidemiologia     33
  4.3. Etiopatogeneza     33
  4.4. Klasyfikacja zaburzeń nastroju w ICD-10     34
  4.5. Przebieg i typy depresji     34
  4.6. Obraz kliniczny chorobowych zaburzeń nastroju     35
  4.7. Depresja, ból i objawy somatyczne     37
  5. Zaburzenia lękowe - Piotr Wierzbiński     39
  5.1. Wprowadzenie     39
  5.1.1. Pojęcie lęku. Historia i klasyfikacja zaburzeń lękowych     39
  5.2. Etiologia     41
  5.3. Epidemiologia     42
  5.4. Zaburzenia lękowe z napadami paniki (lęk paniczny, lęk napadowy) . . . .    42
  5.4.1. Leczenie     43
  5.5. Zaburzenia lękowe w postaci fobii - agorafobia     43
  5.6. Specyficzne (izolowane) postacie fobii     44
  5.7. Fobia społeczna     45
  5.8. Zaburzenia lękowe uogólnione     46
  5.9. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)     46
  5.10. Zaburzenia stresowe     48
  5.10.1. Ostra reakcja na stres     48
  5.10.2. Zaburzenia stresowe pourazowe     48
  5.11. Zaburzenia adaptacyjne     50
  5.12. Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)     50
  5.13. Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną     52
  5.14. Inne zaburzenia nerwicowe     54
  6. Uzależnienia. Zaburzenia psychiczne związane z nadużywaniem alkoholu - Antoni Florkowski     55
  6.1. Wprowadzenie     55
  6.2. Działanie alkoholu     56
  6.3. Wpływ stężenia alkoholu we krwi na funkcjonowanie człowieka     57
  6.4. Ostre zatrucie alkoholem etylowym     57
  6.5. Ostry zespół abstynencyjny     58
  6.6. Zespół abstynencyjny z majaczeniem     58
  6.7. Napady padaczkowe     59
  6.8. Psychozy alkoholowe     59
  6.8.1. Majaczenie drżenne     59
  6.8.2. Ostra halucynoza (omamica) alkoholowa     60
  6.8.3. Przewlekła halucynoza (omamica) alkoholowa     60
  6.8.4. Obłęd alkoholowy     60
  6.8.5. Zespół Korsakowa     61
  6.9. Narkomania i uzależnienie od leków     61
  6.9.1. Definicje     61
  6.9.2. Uzależnienie od konopi indyjskich     63
  6.9.3. Uzależnienie od amfetaminy     63
  6.9.4. Uzależnienie od kokainy     64
  6.9.5. Uzależnienie od halucynogenów     64
  6.9.6. Uzależnienie od lotnych rozpuszczalników     64
  6.9.7. Uzależnienie od leków przeciwlękowych i nasennych     65
  6.9.8. Następstwa i objawy uzależnienia     65
  6.9.9. Leczenie     66
  7. Zaburzenia snu - Kinga Bobińska     68
  8. Zaburzenia osobowości - Dominika Berent     72
  8.1. Wprowadzenie     72
  8.2. Rodzaje zaburzeń osobowości     73
  8.3. Podsumowanie     75
  9. Zespoły otępienne - Waldemar Kryszkowski     77
  9.1. Wprowadzenie     77
  9.2. Epidemiologia     77
  9.3. Klasyfikacje     77
  9.4. Definicja     78
  9.5. Rozpoznanie     78
  9.5.1. Krótka skala oceny stanu psychicznego     80
  9.5.2. Test rysowania zegara     80
  9.5.3. Badanie neuropsychologiczne     81
  9.5.4. Różnicowanie otępienia z innymi chorobami     81
  9.6. Choroba Alzheimera     81
  9.7. Otępienie naczyniowe     85
  9.8. Otępienie z ciałami Lewy'ego     86
  9.9. Otępienie czołowo-skroniowe     86
  9.10. Podsumowanie     87
  10. Niepełnosprawność intelektualna - Kinga Bobińska     90
  10.1. Wprowadzenie     90
  10.2. Etiologia     90
  10.3. Klasyfikacja     91
  10.4. Rozpoznanie     94
  10.5. Leczenie     95
  11. Psychiatria dzieci i młodzieży - Antoni Florkowski     96
  11.1. Wprowadzenie     96
  11.2. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych występujących u dzieci (podstawowe grupy)     97
  11.3. Zaburzenia związane z zachowaniem destrukcyjnym     97
  11.3.1. Zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD)     97
  11.3.2. Zaburzenia zachowania     98
  11.3.3. Prowokacyjne przeciwstawianie się     98
  11.4. Zaburzenia emocjonalne     98
  11.4.1. Lęk separacyjny     98
  11.4.2. Unikanie kontaktów społecznych     99
  11.4.3. Nadmierny lęk w postaci fobii     99
  11.4.4. Depresja dziecięca     99
  11.4.5. Fobia szkolna     99
  11.5. Zaburzenia nawyków i odżywiania     100
  11.5.1. Zaburzenia czynności fizjologicznych     100
  11.5.2. Zaburzenia mowy     100
  11.5.3. Tiki     100
  11.5.4. Jadłowstręt psychiczny     100
  11.5.5. Bulimia     101
  11.6. Zaburzenia rozwoju     102
  11.6.1. Upośledzenie umysłowe     102
  11.6.2. Autyzm wczesnodziecięcy     102
  11.7. Zaburzenia identyfikacji z płcią     103
  11.7.1. Transseksualizm     103
  12. Podstawowa charakterystyka leczenia farmakologicznego w psychiatrii - Piotr Gałecki     105
  12.1. Wprowadzenie     105
  12.2. Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki)     105
  12.3. Leki przeciwdepresyjne (tymoleptyki)     107
  12.4. Leki przeciwlękowe (anksjolityki)     109
  12.5. Leki normotymiczne     110
  12.6. Leczenie elektrowstrząsami     111
  12.7. Psychochirurgia     111
  II. Wybrane zagadnienia z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji w psychiatrii    113
  13. Zachowania wobec choroby - Krzysztof Zboralski     115
  13.1. Wprowadzenie     115
  13.2. Adaptacja pacjenta do choroby     116
  13.3. Postawy sprzyjające zdrowiu     119
  13.4. Podsumowanie     120
  14. Choroba psychiczna w rodzinie - Agata Orzechowska     121
  15. Dziecko pacjentem psychiatrycznym - Małgorzata Przybył     127
  15.1. Wprowadzenie     127
  15.2. Specyfika procesu diagnostycznego u dzieci i młodzieży     128
  15.3. Terapia     131
  16. Oddziaływania psychoterapeutyczne wobec pacjentów psychiatrycznych - Iwona Mikołajczyk, Monika Talarowska     134
  16.1. Wprowadzenie     134
  16.2. Podejścia psychoterapeutyczne     136
  16.2.1. Terapia behawioralna     136
  16.2.2. Terapia poznawcza według Aarona Becka     137
  16.2.3. Psychologia humanistyczna i egzystencjalna     137
  16.2.4. Ericksonowska koncepcja interwencji terapeutycznej     141
  16.2.5. Terapia systemowo-interakcyjna     142
  16.2.6. Terapia psychodynamiczna     143
  16.2.7. Psychoterapia grupowa     143
  17. Arteterapia jako forma rehabilitacji w psychiatrii - Anna Gutowska     146
  17.1. Wprowadzenie     146
  17.2. Sztuka i człowiek - wzajemne relacje     146
  17.3. Sztuka i medycyna     147
  17.4. Arteterapia - definicja, rodzaje, cele i funkcje     148
  17.5. Arteterapia jako jedna z metod rehabilitacji w psychiatrii     152
  17.6. Podsumowanie     158
  18. Terapeutyczna funkcja zabawy - Wojciech Świtalski     161
  18.1. Istota i funkcje zabawy     161
  18.2. Zabawa a rozwój dziecka     162
  18.3. Przykłady zastosowania zabawy w terapii     164
  18.4. Wskazówki dla prowadzących terapię przez zabawę     167
  18.5. Podsumowanie     170
  19. Muzykoterapia w psychiatrii - Dorota Kotynia     173
  19.1. Wprowadzenie     173
  19.2. Rozwój i definicje muzykoterapii     173
  19.3. Formy muzykoterapii     174
  19.4. Wpływ muzyki na funkcje mózgu     175
  19.5. Muzykoterapia w koncepcjach psychoterapeutycznych     175
  19.6. Muzykoterapia w psychiatrii     177
  19.7. Przykłady muzyki wykorzystywanej w muzykoterapii     177
  19.8. Podsumowanie     178
  20. Aktywność ruchowa osób starszych - Katarzyna Król     179
  21. Działania terapeutyczne i profilaktyczne wobec osób uzależnionych od narkotycznych środków psychoaktywnych - Iwona Mikołajczyk     193
  21.1. Wprowadzenie     193
  21.2. Leczenie     194
  21.3. Profilaktyka     196
  22. Rehabilitacja neuropsychologiczna - Monika Talarowska     200
  22.1. Zadania neuropsychologii     200
  22.2. Procesy poznawcze     201
  22.2.1. Wrażenia, spostrzeżenia i wyobrażenia     201
  22.2.2. Procesy uwagi     202
  22.2.3. Uczenie się     203
  22.2.4. Procesy pamięciowe     203
  22.2.5. Pamięć operacyjna     205
  22.2.6. Myślenie i rozwiązywanie problemów. Pojęcia     206
  22.2.7. Język i mowa     207
  22.3. Zjawiska związane z uszkodzeniem OUN i procesami kompensacyjnymi    207
  22.3.1. Diaschiza     208
  22.3.2. Spontaniczny powrót do zdrowia     209
  22.3.3. Neurogeneza i plastyczność mózgu     209
  22.3.4. Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych     213
  22.4. Pomoc pacjentom z uszkodzeniami OUN     213
  22.4.1. Interwencja kryzysowa     214
  22.4.2. Psychoterapia     214
  22.4.3. Rehabilitacja neuropsychologiczna     214
  22.5. Czynniki wpływające na efektywność terapii neuropsychologicznej . . . .    215
  22.6. Wybrane modele terapii     216
  22.6.1. Szkoła reorganizacji funkcji psychicznych     216
  22.6.2. Model modułowej mózgowej organizacji funkcji psychicznych     216
  22.6.3. Neurolingwistyczna szkoła łuriowska - analityczna reorganizacja funkcji psychicznych     217
  22.6.4. Nurt pragmatyczny     217
  22.6.5. Trening poznawczy     217
  22.6.6. Terapia wspomagana komputerowo     217
  22.7. Zasady prowadzenia terapii neuropsychologicznej     218
  22.7.1. Zasada wczesnego rozpoczynania zajęć terapeutycznych     218
  22.7.2. Zasada etapowości     218
  22.7.3. Zasada postawy psychoterapeutycznej     219
  22.7.4. Zasada elastyczności w formułowaniu celów i strategii     219
  22.7.5. Zasada kompensacji     219
  22.7.6. Zasada stopniowania trudności, poglądowości i indywidualizacji     219
  22.7.7. Zasada terapii systemowej     219
  22.7.8. Zasada organizacji pracy z chorym     220
  22.7.9. Zasada oddziaływań holistycznych     220
  22.7.10. Zasada długoterminowej opieki     220
  22.8. Ocena występowania cech uszkodzenia OUN     220
  22.8.1. Test rysowania zegara     221
  22.8.2. Krótka skala oceny stanu psychicznego (MMSE)     221
  22.8.3. Montrealska skala oceny funkcji poznawczych (MoCA)     221
  22.8.4. Krótki kwestionariusz stanu psychicznego według Pfeiffera (SPMSQ) ..    222
  23. Prawa pacjentów psychiatrycznych - Jarosław J. Mackiewicz     227
  24. Rehabilitacja osób chorych psychicznie - Antoni Florkowski     235
  Skorowidz     237
RozwińZwiń