Fizjoterapia w psychiatrii

Fizjoterapia w psychiatrii

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

44,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce, będącej pierwszym w Polsce wydaniem podręcznika fizjoterapii w psychiatrii przedstawiono podstawowe zagadnienia z zakresu zdrowia psychicznego, najważniejsze zaburzenia i choroby psychiczne oraz metody ich farmakologicznego leczenia. Ponadto omówiono metody usprawniania stosowane współcześnie u osób z zaburzeniami psychicznymi, m.in. zabiegi fizjoterapeutyczne, różne formy psychoterapii, terapię przez zabawę, sztukę (arteterapię), muzykoterapię i rehabilitację neuropsychologiczną. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów fizjoterapii i praktykujących fizjoterapeutów. Może być też przydatny dla studentów innych kierunków medycznych.


Liczba stron244
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4431-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]I. Podstawy psychiatrii    1
  1. Zdrowie psychiczne - podstawowe zagadnienia - Monika Talarowska, Piotr Gałecki    3
  1.1. Wprowadzenie    3
  1.2. Model leczenia środowiskowego    4
  1.3. Pojęcie normy i patologii    5
  1.3.1. Pojęcie normy    5
  1.3.2. Pojęcie patologii    6
  1.3.3. Elementy patologii    7
  1.3.4. Definicja zaburzenia psychicznego    8
  1.3.5. Systemy klasyfikacyjne zaburzeń psychicznych    9
  1.4. Częstość występowania zaburzeń psychicznych w Polsce    10
  1.5. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego    12
  2. Psychopatologia ogólna - Piotr Gałecki    15
  2.1. Wprowadzenie    15
  2.2. Zaburzenia pamięci    16
  2.3. Zaburzenia spostrzegania    17
  2.4. Zaburzenia myślenia    18
  2.5. Zaburzenia emocji i nastroju    20
  2.6. Zaburzenia woli    21
  2.7. Zaburzenia świadomości    23
  2.8. Objawy ogniskowe    24
  2.9. Zaburzenia intelektu    25
  3. Schizofrenia i inne psychozy - Antoni Florkowski    27
  3.1. Wprowadzenie    27
  3.2. Epidemiologia    27
  3.3. Etiologia    27
  3.4. Obraz kliniczny    28
  3.5. Klasyfikacja    29
  3.6. Rokowanie    30
  3.7. Leczenie    30
  3.8. Inne psychozy    30
  3.8.1. Zaburzenie schizotypowe    30
  3.8.2. Zaburzenie schizoafektywne    31
  3.8.3. Krótkotrwałe zaburzenia psychotyczne    31
  3.8.4. Uporczywe zaburzenia urojeniowe    32
  4. Depresje i zaburzenia afektywne (nastroju) - Antoni Florkowski    33
  4.1. Wprowadzenie    33
  4.2. Epidemiologia    33
  4.3. Etiopatogeneza    33
  4.4. Klasyfikacja zaburzeń nastroju w ICD-10    34
  4.5. Przebieg i typy depresji    34
  4.6. Obraz kliniczny chorobowych zaburzeń nastroju    35
  4.7. Depresja, ból i objawy somatyczne    37
  5. Zaburzenia lękowe - Piotr Wierzbiński    39
  5.1. Wprowadzenie    39
  5.1.1. Pojęcie lęku. Historia i klasyfikacja zaburzeń lękowych    39
  5.2. Etiologia    41
  5.3. Epidemiologia    42
  5.4. Zaburzenia lękowe z napadami paniki (lęk paniczny, lęk napadowy) . . . .    42
  5.4.1. Leczenie    43
  5.5. Zaburzenia lękowe w postaci fobii - agorafobia    43
  5.6. Specyficzne (izolowane) postacie fobii    44
  5.7. Fobia społeczna    45
  5.8. Zaburzenia lękowe uogólnione    46
  5.9. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)    46
  5.10. Zaburzenia stresowe    48
  5.10.1. Ostra reakcja na stres    48
  5.10.2. Zaburzenia stresowe pourazowe    48
  5.11. Zaburzenia adaptacyjne    50
  5.12. Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)    50
  5.13. Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną    52
  5.14. Inne zaburzenia nerwicowe    54
  6. Uzależnienia. Zaburzenia psychiczne związane z nadużywaniem alkoholu - Antoni Florkowski    55
  6.1. Wprowadzenie    55
  6.2. Działanie alkoholu    56
  6.3. Wpływ stężenia alkoholu we krwi na funkcjonowanie człowieka    57
  6.4. Ostre zatrucie alkoholem etylowym    57
  6.5. Ostry zespół abstynencyjny    58
  6.6. Zespół abstynencyjny z majaczeniem    58
  6.7. Napady padaczkowe    59
  6.8. Psychozy alkoholowe    59
  6.8.1. Majaczenie drżenne    59
  6.8.2. Ostra halucynoza (omamica) alkoholowa    60
  6.8.3. Przewlekła halucynoza (omamica) alkoholowa    60
  6.8.4. Obłęd alkoholowy    60
  6.8.5. Zespół Korsakowa    61
  6.9. Narkomania i uzależnienie od leków    61
  6.9.1. Definicje    61
  6.9.2. Uzależnienie od konopi indyjskich    63
  6.9.3. Uzależnienie od amfetaminy    63
  6.9.4. Uzależnienie od kokainy    64
  6.9.5. Uzależnienie od halucynogenów    64
  6.9.6. Uzależnienie od lotnych rozpuszczalników    64
  6.9.7. Uzależnienie od leków przeciwlękowych i nasennych    65
  6.9.8. Następstwa i objawy uzależnienia    65
  6.9.9. Leczenie    66
  7. Zaburzenia snu - Kinga Bobińska    68
  8. Zaburzenia osobowości - Dominika Berent    72
  8.1. Wprowadzenie    72
  8.2. Rodzaje zaburzeń osobowości    73
  8.3. Podsumowanie    75
  9. Zespoły otępienne - Waldemar Kryszkowski    77
  9.1. Wprowadzenie    77
  9.2. Epidemiologia    77
  9.3. Klasyfikacje    77
  9.4. Definicja    78
  9.5. Rozpoznanie    78
  9.5.1. Krótka skala oceny stanu psychicznego    80
  9.5.2. Test rysowania zegara    80
  9.5.3. Badanie neuropsychologiczne    81
  9.5.4. Różnicowanie otępienia z innymi chorobami    81
  9.6. Choroba Alzheimera    81
  9.7. Otępienie naczyniowe    85
  9.8. Otępienie z ciałami Lewy'ego    86
  9.9. Otępienie czołowo-skroniowe    86
  9.10. Podsumowanie    87
  10. Niepełnosprawność intelektualna - Kinga Bobińska    90
  10.1. Wprowadzenie    90
  10.2. Etiologia    90
  10.3. Klasyfikacja    91
  10.4. Rozpoznanie    94
  10.5. Leczenie    95
  11. Psychiatria dzieci i młodzieży - Antoni Florkowski    96
  11.1. Wprowadzenie    96
  11.2. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych występujących u dzieci (podstawowe grupy)    97
  11.3. Zaburzenia związane z zachowaniem destrukcyjnym    97
  11.3.1. Zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD)    97
  11.3.2. Zaburzenia zachowania    98
  11.3.3. Prowokacyjne przeciwstawianie się    98
  11.4. Zaburzenia emocjonalne    98
  11.4.1. Lęk separacyjny    98
  11.4.2. Unikanie kontaktów społecznych    99
  11.4.3. Nadmierny lęk w postaci fobii    99
  11.4.4. Depresja dziecięca    99
  11.4.5. Fobia szkolna    99
  11.5. Zaburzenia nawyków i odżywiania    100
  11.5.1. Zaburzenia czynności fizjologicznych    100
  11.5.2. Zaburzenia mowy    100
  11.5.3. Tiki    100
  11.5.4. Jadłowstręt psychiczny    100
  11.5.5. Bulimia    101
  11.6. Zaburzenia rozwoju    102
  11.6.1. Upośledzenie umysłowe    102
  11.6.2. Autyzm wczesnodziecięcy    102
  11.7. Zaburzenia identyfikacji z płcią    103
  11.7.1. Transseksualizm    103
  12. Podstawowa charakterystyka leczenia farmakologicznego w psychiatrii - Piotr Gałecki    105
  12.1. Wprowadzenie    105
  12.2. Leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki)    105
  12.3. Leki przeciwdepresyjne (tymoleptyki)    107
  12.4. Leki przeciwlękowe (anksjolityki)    109
  12.5. Leki normotymiczne    110
  12.6. Leczenie elektrowstrząsami    111
  12.7. Psychochirurgia    111
  II. Wybrane zagadnienia z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji w psychiatrii    113
  13. Zachowania wobec choroby - Krzysztof Zboralski    115
  13.1. Wprowadzenie    115
  13.2. Adaptacja pacjenta do choroby    116
  13.3. Postawy sprzyjające zdrowiu    119
  13.4. Podsumowanie    120
  14. Choroba psychiczna w rodzinie - Agata Orzechowska    121
  15. Dziecko pacjentem psychiatrycznym - Małgorzata Przybył    127
  15.1. Wprowadzenie    127
  15.2. Specyfika procesu diagnostycznego u dzieci i młodzieży    128
  15.3. Terapia    131
  16. Oddziaływania psychoterapeutyczne wobec pacjentów psychiatrycznych - Iwona Mikołajczyk, Monika Talarowska    134
  16.1. Wprowadzenie    134
  16.2. Podejścia psychoterapeutyczne    136
  16.2.1. Terapia behawioralna    136
  16.2.2. Terapia poznawcza według Aarona Becka    137
  16.2.3. Psychologia humanistyczna i egzystencjalna    137
  16.2.4. Ericksonowska koncepcja interwencji terapeutycznej    141
  16.2.5. Terapia systemowo-interakcyjna    142
  16.2.6. Terapia psychodynamiczna    143
  16.2.7. Psychoterapia grupowa    143
  17. Arteterapia jako forma rehabilitacji w psychiatrii - Anna Gutowska    146
  17.1. Wprowadzenie    146
  17.2. Sztuka i człowiek - wzajemne relacje    146
  17.3. Sztuka i medycyna    147
  17.4. Arteterapia - definicja, rodzaje, cele i funkcje    148
  17.5. Arteterapia jako jedna z metod rehabilitacji w psychiatrii    152
  17.6. Podsumowanie    158
  18. Terapeutyczna funkcja zabawy - Wojciech Świtalski    161
  18.1. Istota i funkcje zabawy    161
  18.2. Zabawa a rozwój dziecka    162
  18.3. Przykłady zastosowania zabawy w terapii    164
  18.4. Wskazówki dla prowadzących terapię przez zabawę    167
  18.5. Podsumowanie    170
  19. Muzykoterapia w psychiatrii - Dorota Kotynia    173
  19.1. Wprowadzenie    173
  19.2. Rozwój i definicje muzykoterapii    173
  19.3. Formy muzykoterapii    174
  19.4. Wpływ muzyki na funkcje mózgu    175
  19.5. Muzykoterapia w koncepcjach psychoterapeutycznych    175
  19.6. Muzykoterapia w psychiatrii    177
  19.7. Przykłady muzyki wykorzystywanej w muzykoterapii    177
  19.8. Podsumowanie    178
  20. Aktywność ruchowa osób starszych - Katarzyna Król    179
  21. Działania terapeutyczne i profilaktyczne wobec osób uzależnionych od narkotycznych środków psychoaktywnych - Iwona Mikołajczyk    193
  21.1. Wprowadzenie    193
  21.2. Leczenie    194
  21.3. Profilaktyka    196
  22. Rehabilitacja neuropsychologiczna - Monika Talarowska    200
  22.1. Zadania neuropsychologii    200
  22.2. Procesy poznawcze    201
  22.2.1. Wrażenia, spostrzeżenia i wyobrażenia    201
  22.2.2. Procesy uwagi    202
  22.2.3. Uczenie się    203
  22.2.4. Procesy pamięciowe    203
  22.2.5. Pamięć operacyjna    205
  22.2.6. Myślenie i rozwiązywanie problemów. Pojęcia    206
  22.2.7. Język i mowa    207
  22.3. Zjawiska związane z uszkodzeniem OUN i procesami kompensacyjnymi    207
  22.3.1. Diaschiza    208
  22.3.2. Spontaniczny powrót do zdrowia    209
  22.3.3. Neurogeneza i plastyczność mózgu    209
  22.3.4. Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych    213
  22.4. Pomoc pacjentom z uszkodzeniami OUN    213
  22.4.1. Interwencja kryzysowa    214
  22.4.2. Psychoterapia    214
  22.4.3. Rehabilitacja neuropsychologiczna    214
  22.5. Czynniki wpływające na efektywność terapii neuropsychologicznej . . . .    215
  22.6. Wybrane modele terapii    216
  22.6.1. Szkoła reorganizacji funkcji psychicznych    216
  22.6.2. Model modułowej mózgowej organizacji funkcji psychicznych    216
  22.6.3. Neurolingwistyczna szkoła łuriowska - analityczna reorganizacja funkcji psychicznych    217
  22.6.4. Nurt pragmatyczny    217
  22.6.5. Trening poznawczy    217
  22.6.6. Terapia wspomagana komputerowo    217
  22.7. Zasady prowadzenia terapii neuropsychologicznej    218
  22.7.1. Zasada wczesnego rozpoczynania zajęć terapeutycznych    218
  22.7.2. Zasada etapowości    218
  22.7.3. Zasada postawy psychoterapeutycznej    219
  22.7.4. Zasada elastyczności w formułowaniu celów i strategii    219
  22.7.5. Zasada kompensacji    219
  22.7.6. Zasada stopniowania trudności, poglądowości i indywidualizacji    219
  22.7.7. Zasada terapii systemowej    219
  22.7.8. Zasada organizacji pracy z chorym    220
  22.7.9. Zasada oddziaływań holistycznych    220
  22.7.10. Zasada długoterminowej opieki    220
  22.8. Ocena występowania cech uszkodzenia OUN    220
  22.8.1. Test rysowania zegara    221
  22.8.2. Krótka skala oceny stanu psychicznego (MMSE)    221
  22.8.3. Montrealska skala oceny funkcji poznawczych (MoCA)    221
  22.8.4. Krótki kwestionariusz stanu psychicznego według Pfeiffera (SPMSQ) ..    222
  23. Prawa pacjentów psychiatrycznych - Jarosław J. Mackiewicz    227
  24. Rehabilitacja osób chorych psychicznie - Antoni Florkowski    235
  Skorowidz    237
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia