Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny

Fizjoterapia w wybranych dziedzinach medycyny

Kompendium

1 opinia

Redakcja:

Jurek Olszewski

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

64,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsze tak obszerne, syntetyczne opracowanie wiedzy z zakresu fizjoterapii, znajdującej zastosowanie w wybranych dziedzinach medycyny: pediatrii, ortopedii i traumatologii, kardiologii, neurologii i neurochirurgii, onkologii i medycynie paliatywnej, pulmonologii, otolaryngologii, ginekologii i położnictwie, urologii, reumatologii oraz geriatrii.
W książce przedstawiono możliwości wykorzystania do celów profilaktycznych i leczniczych wiedzy z dziedziny kinezyterapii, balneologii, medycyny fizykalnej, dietetyki oraz masażu leczniczego i edukacji zdrowotnej.
Poszczególne rozdziały zostały napisane przez wybitnych polskich specjalistów – nauczycieli akademickich o ogromnym doświadczeniu dydaktycznym i naukowym.
Pozycja niezbędna przede wszystkim dla fizjoterapeutów i lekarzy wszystkich specjalności, ale także dla studentów uczelni medycznych.


Liczba stron386
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4147-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Fizjoterapia w pediatrii - Krzysztof Zeman    1
[].. Rozwój dziecka    1
[]... Ocena stanu dziecka po urodzeniu    1
[]..2. Noworodki z grup podwyższonego ryzyka    1
  1.1.3. Dzieci urodzone przedwcześnie    2
  1.1.4. Program wczesnej stymulacji i opieki rozwojowej noworodków z grup ryzyka    2
  1.1.5. Rozwój psychoruchowy w pierwszym roku życia    2
  1.1.6. Ocena rozwoju psychoruchowego dziecka w pierwszym roku życia ...    3
  1.1.7. Ocena obecności i wykonywania odruchów    3
  1.1.8. Objawy świadczące o nieprawidłowościach w rozwoju ruchowym niemowlęcia    4
  1.1.9. Metody pozwalające na wykrycie nieprawidłowości rozwoju    4
  1.2. Najczęstsze neurologiczne przyczyny zaburzeń rozwoju psychoruchowego    5
  1.2.1. Mózgowe porażenie dziecięce (paralysis cerebralis infantium)    5
  1.2.2. Wady dysraficzne    9
  1.2.3. Choroby nerwowo-mięśniowe    10
  1.2.4. Zaburzenia rozwoju psychomotorycznego uwarunkowane genetycznie    11
  1.3. Zaburzenia rozwoju umysłowego    13
  1.3.1. Autyzm dziecięcy (autismus)    13
  1.4. Inne choroby układu nerwowego u dzieci wymagające postępowania fizjoterapeutycznego    14
  1.4.1. Ostre idiopatyczne zapalenie wielonerwowe (zespół Guillaina-Barrégo - syndroma Guillain-Barré)    14
  1.4.2. Okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego (paralysis plexus brachialis)    15
  1.4.3. Porażenie nerwu twarzowego (paralysis nervi facialis)    16
  1.5. Choroby układu oddechowego u dzieci wymagające postępowania fizjoterapeutycznego    17
  1.5.1. Choroby układu oddechowego u dzieci przebiegające z zaleganiem wydzieliny    17
  1.5.2. Choroby układu oddechowego przebiegające ze zwiększoną ilością płynu opłucnowego    25
  1.5.3. Inne choroby płuc    26
  1.6. Zaburzenia narządu ruchu u dzieci wymagające postępowania fizjoterapeutycznego    27
  1.6.1. Braki i ubytki kończyn    27
  1.6.2. Wady postawy    28
  1.6.3. Choroby tkanki łącznej    29
  2. Fizjoterapia w ortopedii i traumatologii - Zbigniew Budkiewicz    32
  2.1. Symptomatologia i ogólne zasady postępowania w urazach układu narządów ruchu    32
  2.2. Urazy kończyny górnej (traumata membri superioris)    35
  2.2.1. Urazy obręczy barkowej (traumata cingulum acromialis)    35
  2.2.2. Urazy stawu ramienno-łopatkowego (traumata articulationis humeri) .    38
  2.2.3. Złamanie kości ramiennej (fractura ossis humeri)    40
  2.2.4. Urazy łokcia (traumata cubiti)    43
  2.2.5. Urazy przedramienia (traumata antebrachii)    44
  2.2.6. Urazy nadgarstka i ręki (traumata carpi et manus)    46
  2.3. Urazy kończyny dolnej (traumata membri inferioris)    48
  2.3.1. Złamanie miednicy (fractura pelvis)    48
  2.3.2. Urazy stawu biodrowego (traumata articulationis coxae)    48
  2.3.3. Urazy kolana (traumata genus)    50
  2.3.4. Urazy goleni (traumata tibiae)    52
  2.3.5. Urazy stopy (traumata pedis)    53
  3. Fizjoterapia w kardiologii - Lucjan Pawlicki    55
  3.1. Podstawowe choroby układu krążenia kwalifikujące się do leczenia fizjoterapeutycznego    55
  3.1.1. Choroba niedokrwienna serca (morbus ischaemicus cordis)    55
  3.1.2. Miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych (arteriosclerosis obliterans)    58
  3.1.3. Tętniak aorty (aneurysma aortae)    59
  3.1.4. Nadciśnienie tętnicze (hypertonia arterialis)    59
  3.1.5. Niewydolność serca (insufficientia cordis vel circulatoria)    61
  3.1.6. Wady serca (anomaliae cordis)    61
  3.1.7. Przeszczep serca (transplantatio cordis)    62
  3.1.8. Wszczepienie rozrusznika i rozrusznika-kardiowertera (implantatio stimulatori et cardioverteri)    62
  3.2. Fizjoterapia w chorobach układu sercowo-naczyniowego    63
  3.2.1. Prozdrowotny styl życia    63
  3.2.2. Korzystne następstwa regularnej aktywności fizycznej    68
  3.3. Rehabilitacja kardiologiczna    70
  3.3.1. Zespół rehabilitacyjny - skład, cele i zadania    70
  3.3.2. Etapy i modele rehabilitacji kardiologicznej. Zasady kwalifikowania .    72
  3.3.3. Próby wysiłkowe - test na bieżni ruchomej lub cykloergometrze    73
  3.3.4. Próby wysiłkowe - próba ergospirometryczna    74
  3.3.5. Próby wysiłkowe - test marszu 6-minutowego    75
  3.4. Inne zabiegi fizjoterapeutyczne w wybranych jednostkach chorobowych    78
  3.4.1. Choroba niedokrwienna serca z nadciśnieniem tętniczym i miażdżycą zarostową tętnic kończyn dolnych    79
  3.4.2. Chorzy po zabiegach operacyjnych z otwarciem klatki piersiowej . . . .    82
  3.4.3. Chorzy z przewlekłą niewydolnością krążenia i po przeszczepie serca    82
  4. Fizjoterapia w neurologii i neurochirurgii - Jan Czernicki, Jolanta Krukowska    85
  4.1. Udar mózgu (insultus cerebri)    86
  4.2. Choroba Parkinsona (morbus Parkinsoni)    97
  4.3. Stwardnienie rozsiane (sclerosis multiplex)    106
  4.4. Uszkodzenia nerwów obwodowych (traumata nervi peripherici)    116
  4.5. Uszkodzenia urazowe rdzenia kręgowego (traumata medullae spinalis)    121
  5. Fizjoterapia w onkologii i medycynie paliatywnej - Alina Morawiec-Sztandera    129
  5.1. Rola fizjoterapii w onkologii    129
  5.2. Rola fizjoterapii w medycynie paliatywnej    131
  5.3. Nowotwory głowy i szyi (neoplasmata caput et collum)    133
  5.3.1. Nowotwory jamy ustnej (neoplasmata cavum oris)    135
  5.3.2. Nowotwory nosa i zatok przynosowych (neoplasmata nasi et sinus paranasales)    136
  5.3.3. Nowotwory gardła (neoplasmata pharyngis)    136
  5.3.4. Nowotwory krtani (neoplasmata laryngis)    138
  5.3.5. Nowotwory ślinianek (neoplasmata glandulae salivariae)    140
  5.4. Rak piersi (carcinoma mammae)    142
  5.5. Nowotwory płuca (neoplasmata pulmonis)    148
  5.5.1. Niedrobnokomórkowy rak płuca (Non-Small Cell Lung Carcinoma - NSCLC)    149
  5.5.2. Drobnokomórkowy rak płuca (Small Cell Lung Cancer - SCLC) . . . .    150
  5.6. Rak jelita grubego (carcinoma intestinum crassum)    152
  5.7. Nowotwory układu moczowo-płciowego (neoplasmata tracti urinariae)    156
  5.7.1. Rak pęcherza moczowego (carcinoma vesicae urinariae)    157
  5.7.2. Rak nerki (carcinoma renis)    157
  5.7.3. Rak gruczołu krokowego (carcinoma prostatae)    158
  5.7.4. Nowotwory jądra (neoplasmata testis)    159
  5.7.5. Rak jajnika (carcinoma ovarii)    159
  5.7.6. Rak szyjki i trzonu macicy (carcinoma cervix et corpus uteri)    159
  6. Fizjoterapia w pulmonologii - Wojciech J. Piotrowski, Paweł Górski    162
  6.1. Ogólna charakterystyka, patofizjologia i zasady fizjoterapii w chorobach układu oddechowego    162
  6.1.1. Definicje    162
  6.1.2. Zmiany w układzie oddechowym w czasie wysiłku    164
  6.1.3. Czynniki wpływające na ograniczenie aktywności fizycznej u chorych z chorobami układu oddechowego    166
  6.1.4. Zaburzenia wentylacji    166
  6.1.5. Niewydolność oddechowa    169
  6.1.6. Zmiany w układzie krążenia w chorobach układu oddechowego    170
  6.1.7. Osłabienie siły mięśniowej    171
  6.1.8. Czynniki psychiczne    171
  6.1.9. Odruch kaszlowy    172
  6.1.10. Korzyści rehabilitacji oddechowej    173
  6.1.11. Kwalifikacja do rehabilitacji oddechowej    173
  6.1.12. Znaczenie edukacji i psychoterapii w rehabilitacji oddechowej    175
  6.1.13. Chorzy z niedoborem masy ciała    178
  6.1.14. Chorzy z otyłością    179
  6.1.15. Podstawowe techniki w fizjoterapii    179
  6.2. Fizjoterapia w przewlekłych chorobach układu oddechowego    182
  6.2.1. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP - morbus obturationis pulmonis chronica)    182
  6.2.2. Astma oskrzelowa (asthma bronchiale)    185
  6.2.3. Mukowiscydoza (mucoviscidosis)    188
  6.2.4. Zapalenie opłucnej (pleuritis)    195
  6.2.5. Chory leczony na oddziale chirurgicznym    197
  6.2.6. Szczególne zalecenia dotyczące fizjoterapii u chorych po operacjach torakochirurgicznych i kardiochirurgicznych    200
  6.2.7. Szczególne zalecenia dotyczące fizjoterapii u chorych po operacjach brzusznych    201
  6.2.8. Chory leczony na OIOM    202
  7. Fizjoterapia w otorynolaryngologii - Jurek Olszewski, J. Bożydar Latkowski ...    206
  7.1. Fizjoterapia w chorobach ucha zewnętrznęgo    206
  7.1.1. Czyrak przewodu słuchowego zewnętrznego (furunculus meati acoustici externi)    206
  7.2. Fizjoterapia w chorobach ucha środkowego    206
  7.2.1. Ostre nieżytowe zapalenie trąbki słuchowej (eustachitis catarrhalis acuta)    206
  7.2.2. Przewlekłe nieżytowe zapalenie trąbki słuchowej (eustachitis catarrhalis chronica)    207
  7.2.3. Ostre zapalenie ucha środkowego (otitis media acuta)    207
  7.2.4. Przewlekłe proste zapalenie ucha środkowego (otitis media simplex chronica)    208
  7.2.5. Porażenie nerwu twarzowego z oziębienia (paralysis n. facialis e frigore)    208
  7.3. Fizjoterapia w chorobach ucha wewnętrznego    209
  7.3.1. Uszkodzenia słuchu (hypoacusis)    209
  7.3.2. Szumy uszne (tinnitus aurium)    210
  7.3.3. Zawroty głowy (vertigo)    212
  7.4. Fizjoterapia w chorobach nosa    227
  7.4.1. Czyrak nosa (furunculus nasi)    227
  7.4.2. Ostry nieżyt nosa (rhinitis acuta, corryza)    227
  7.4.3. Przewlekły nieżyt nosa (rhinitis chronica)    227
  7.4.4. Przerostowy nieżyt nosa (rhinitis hypertrophica)    228
  7.4.5. Zanikowy nieżyt nosa (rhinitis atrophica)    229
  7.4.6. Naczynioruchowy nieżyt nosa (rhinitis vasomotorica)    229
  7.4.7. Polipy nosa (polypi nasi)    230
  7.4.8. Alergiczny nieżyt nosa (rhinitis allergica)    230
  7.5. Fizjoterapia w chorobach zatok przynosowych    231
  7.5.1. Ostre i przewlekłe zapalenie zatoki szczękowej (sinusitis maxillaris acuta et chronica)    231
  7.5.2. Ostre i przewlekłe zapalenie zatoki czołowej (sinusitis frontalis acuta et chronica)    231
  7.5.3. Ostre i przewlekłe zapalenie zatoki sitowej (ethmoiditis acuta et chronica)    232
  7.6. Fizjoterapia w chorobach jamy ustnej    232
  7.6.1. Zapalenie ślinianki przyusznej (parotitis)    232
  7.7. Fizjoterapia w chorobach gardła    233
  7.7.1. Przewlekłe zapalenie gardła (pharyngitis chronica)    233
  7.7.2. Przewlekłe zapalenie migdałków podniebiennych (tonsillitis chronica)    233
  7.7.3. Zaburzenia połykania (dysphagia)    234
  7.8. Fizjoterapia w chorobach krtani    235
  7.8.1. Przewlekłe zapalenie krtani (laryngitis chronica)    235
  7.8.2. Rehabilitacja chorych po usunięciu krtani    236
  8. Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie - Andrzej Malinowski, Agata Karowicz-Bilińska, Anita Sikora    240
  8.1. Fizjoterapia w ginekologii    240
  8.1.1. Stany zapalne narządów płciowych żeńskich (adnexitis)    240
  8.1.2. Endometrioza (endometriosis)    243
  8.1.3. Mięśniaki macicy (myomae uteri)    244
  8.1.4. Guzy jajnika (tumores ovarii)    244
  8.1.5. Fizjoterapeutyczne postępowanie przed- i pooperacyjne    245
  8.2. Fizjoterapia w położnictwie    247
  8.2.1. Fizjoterapia okresu prekoncepcyjnego    247
  8.2.2. Fizjoterapia w ciąży (graviditas)    250
  8.2.3. Fizjoterapia okresu połogu (puerperium)    258
  9. Fizjoterapia w urologii - Marek Sosnowski    261
  9.1. Nietrzymanie moczu u kobiet (incontinentio urinae feminae)    261
  9.2. Nietrzymanie moczu u mężczyzn (incontinentio urinae masculinae) . . .    282
  9.3. Nietrzymanie moczu po brachyterapii i radioterapii z powodu raka stercza (incontinentio urinae post brachyterapiam et radioterapiam in decursus carcinoma prostatae)    288
  9.4. Oporne na leczenie naglące nietrzymanie moczu z parcia i idiopatyczna nadreaktywność wypieracza u mężczyzn    288
  10. Fizjoterapia w reumatologii - Jolanta Kujawa, Kamila Gworys    290
  10.1. Reumatoidalne zapalenie stawów (arthritis rheumatoidea)    290
  10.2. Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (spondyloarthritis ankylopoetica)    310
  10.3. Choroba zwyrodnieniowa stawów (morbus degenerativa articulationes)    318
  10.3.1. Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego (gonarthrosis)    320
  10.3.2. Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego ( coxarthrosis)    322
  10.4. Balneoterapia w chorobach reumatycznych    325
  11. Fizjoterapia w geriatrii - Tomasz Kostka, Joanna Kostka    329
  11.1. Patofizjologiczne zmiany związane ze starzeniem    329
  11.1.1. Układ krążenia    329
  11.1.2. Układ oddechowy    330
  11.1.3. Układ mięśniowo-szkieletowy    331
  11.1.4. Układ nerwowy i narządy zmysłów    333
  11.1.5. Zmiany hormonalne i metaboliczne    334
  11.2. Choroby i problemy wieku starszego    334
  11.2.1. Choroby układu krążenia i metaboliczne    335
  11.2.2. Choroby układu ruchu    338
  11.2.3. Choroby nowotworowe    342
  11.2.4. Choroby układu nerwowego i zespoły psychogeriatryczne    342
  11.2.5. Odżywianie i stan odżywienia. Otyłość i niedożywienie    344
  11.2.6. Infekcje    344
  11.2.7. Odleżyny (decubitus)    345
  11.3. Specyfika fizjoterapii w geriatrii    345
  11.4. Rola ruchu w geriatrii    349
  11.4.1. Wydolność fizyczna (tlenowa, aerobowa, VO2 max)    350
  11.4.2. Sprawność funkcjonalna    351
  11.4.3. Funkcje poznawcze i zespoły psychogeriatryczne    353
  11.5. Formy aktywności ruchowej osób starszych    353
  11.5.1. Ćwiczenia wytrzymałościowe (aerobowe)    354
  11.5.2. Ćwiczenia z oporem    357
  11.5.3. Ćwiczenia równoważne    360
  11.5.4. Ćwiczenia poprawiające gibkość    362
  11.6. Fizykoterapia i masaż w geriatrii    363
  11.6.1. Elektroterapia    364
  11.6.2. Termoterapia    365
  11.6.3. Pole magnetyczne    366
  11.6.4. Ultradźwięki    366
  11.6.5. Masaż    367
  11.7. Zaopatrzenie ortopedyczne    367
  Skorowidz    369
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia