Państwo narodowe w perspektywie wspólnoty europejskiej

-22%

Państwo narodowe w perspektywie wspólnoty europejskiej

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

24,18  31,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 31,00 zł (-22%)

Najniższa cena z 30 dni: 19,22 zł  


24,18

w tym VAT

Pojęcie państwa w epoce nowożytnej zajmowało pozycję centralną w dyskursie politycznym i wyznaczało funkcje oraz miejsce innych pojęć, a także zachodzących między nimi relacji. Nowożytna idea państwa nie tylko umożliwiała jednostkom identyfikację ze wspólnotą i aktywne uczestniczenie w polityce, lecz także gwarantowała poczucie bezpieczeństwa. Jednak współcześnie państwo utraciło ten status – wraz ze zmianą formy politycznej wspólnoty i warunków samej działalności politycznej. Na płaszczyźnie praktyki politycznej pojęcie państwa narodowego zaatakowane zostało zarówno przez zwolenników globalizacji, jak i jej przeciwników – propagatorów regionalizacji. Natomiast na gruncie teorii politycznej partykularyzm państwa narodowego okazuje się trudny do pogodzenia z uniwersalizmem praw człowieka.


Joanna Ewa Ziółkowska (ur. 1979) – doktor nauk humanistycznych, studiowała filozofię oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim; zajmuje się filozofią polityki i analizą procesów społecznych.


Rok wydania2009
Liczba stron219
KategoriaFilozofia polityki
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-386-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Część I. Państwo a naród    9
    Wprowadzenie    11
    Rozdział I. Państwo i naród jako fundamentalne kategorie nowożytnej formy polityki    18
      1. Wokół pojęcia państwa    18
      2. Naród jako wspólnota    24
        2.1. Naród polityczny, naród kulturowy a nacjonalizm    28
        2.2. Naród jako byt rzeczywisty czy naród jako proces?    36
      3. Państwo narodowe    39
        3.1. Przynależność do państwa narodowego    45
          3.1.1. Model obywatelstwa oparty na pochodzeniu i miejscu urodzenia    50
          3.1.2. Model obywatelstwa oparty na tradycji i wspólnych wartościach    52
          3.1.3. Obywatelstwo a narodowość    56
          3.1.4. Tożsamość narodowa jako tożsamość polityczna    60
    Rozdział II. Filozoficzny projekt państwa narodowego G.W.F. Hegla    67
      1. Państwo jako wspólnota etyczna    67
      2. Wolność jako podstawa nowożytnego państwa    78
      3. Państwo a naród    84
  Część II. Suwerenność    95
    Wprowadzenie    97
    Rozdział I. Jean Bodin i początek nowożytnej koncepcji suwerenności    100
      1. Teoria władzy państwowej    101
      2. Suwerenność jako władza    106
      3. Nowoczesne pojęcie suwerenności    112
    Rozdział II. Model konfliktu wpisany w koncepcję suwerenności    117
      1. Thomas Hobbes – „człowiek człowiekowi wilkiem”    117
      2. Suwerenność a przemoc    121
      3. Suwerenność w zglobalizowanym społeczeństwie ryzyka    124
    Rozdział III. Suwerenność a model kooperacji    131
      1. John Locke – liberalizacja suwerenności    131
      2. Demokratyzacja i unarodowienie suwerenności    140
    Rozdział IV. Suwerenność a proces integracji europejskiej    146
      1. Subsydiarność – w stronę europejskiego „dobra wspólnego”    155
      2. Tożsamość narodowa a integracja europejska    164
      3. Koncepcje tożsamości europejskiej    173
        3.1. Jürgen Habermas – neutralność systemu prawnego i wspólna kultura polityczna    173
        3.2. Gerard Delanty – projekt obywatelstwa postnarodowego    182
        3.3. Joseph H.H. Weiler – przyszłość europejskiego konstytucjonalizmu    188
    Zakończenie    197
      1. Przyszłość państwa narodowego w europejskiej wspólnocie politycznej    197
      2. Europa narodów czy europejski naród?    200
      3. Europejska wspólnota polityczna a globalizacja    204
  Bibliografia    213
RozwińZwiń