Publikacja składa się z oryginalnych analiz różnych aspektów miasta oraz kategorii miejskości, które tworzą wielogłosową, patchworkową opowieść o współczesnych i minionych ścieżkach trasowania miast oraz perspektywach ich analizowania. Autorzy i autorki tekstów podejmują rozmaite wątki życia miejskiego, opisując je w odmiennych skalach i temporalnościach. Na różne sposoby konceptualizują tytułowe miasto, podejmując próby jego reinterpretacji i rekonfiguracji, pokazując je jako amalgamat, konstrukcję, metaforę. [...] Miasta, które wyłaniają się z recenzowanej pracy, są często bytami fragmentarycznymi, sprowadzonymi do dzielnic, kamienic, konkretnych mieszkań, konkretnych praktyk i przestrzeni pojawiających się w palimpsestowej opowieści mieszkanek i mieszkańców. [...] Dzięki tym mikroskalom miejskość nabiera barwnego konkretu, wypełnia się szczegółami, otwierając się na doświadczanie i przeżywanie. Tym samym wyjątkowość tej publikacji polega na wymykaniu się uogólnionym tezom i równie ogólnym wnioskom, w których miasta funkcjonują nierzadko jako kategorie wypreparowane ze strumienia codzienności. [...] To książka opowiadająca o różnych miastach nie tylko z perspektywy antropologii społeczno-kulturowej, lecz także z punktu widzenia socjologii, filmoznawstwa czy historii.
Z recenzji dr hab. Katarzyny Majbrody, prof. UWr


Recenzowany tom widzę jako bardzo wartościowy zbiór studiów, przekonujący, że miasto jest nie tylko tematem wdzięcznym dla badaczy wielu dyscyplin naukowych, lecz także obszarem badań niekończących się, wymagających powrotów w teren i ciągłych rewizji wcześniejszych twierdzeń własnych i innych naukowców. Badacze kultury miasta jawią się tutaj jako ogniwa wielkiego, międzynarodowego, wielopokoleniowego „łańcucha sprzymierzonych'; wspierając się interdyscyplinarnie w dokumentowaniu i interpretacji tego, co pozostaje nieuchwytne: miasta-procesu dziejącego się zarówno współcześnie, jak i sięgającego w przeszłość oraz wybiegającego (czytaj: wyprowadzającego nas) w przyszłość.


Z recenzji dr hab. Katarzyny Smyk, prof. UMCS


Rok wydania2023
Liczba stron384
KategoriaAntropologia kulturowa
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8331-409-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  ALEKSANDRA KRUPA-ŁAWRYNOWICZ, KATARZYNA ORSZULAK-DUDKOWSKA, Słowo wstępu    9
  JACEK JAN PAWLIK, Analiza sytuacyjna w badaniach codzienności miejskiej    11
  KRYSTIAN DARMACH, Nocne badanie miasta. Impresje metodologiczne    23
  KATARZYNA KANIOWSKA, Nie-miasto? Natura w miejskiej przestrzeni i jak ją badać    41
  ALEKSANDRA KRUPA-ŁAWRYNOWICZ, Parki kieszonkowe. Przestrzeń publiczna, życie publiczne, praktyki miejskie    53
  MAREK KRAJEWSKI, Praktyki dyskretne w mieście na przykładzie skrytego spożywania „małpek”    65
  TOMASZ FERENC, Miasto z ruin: o fotograficznych dokumentacjach wojennej Warszawy    95
  EWA NOWINA-SROCZYŃSKA, Z cyklu: mody kulturowe. Nowe lokacje miast    121
  RÓŻA GODULA-WĘCŁAWOWICZ, TOMASZ WĘCŁAWOWICZ, Kamienica przy ul. Szewskiej 21w Krakowie. Ślady przeszłości    139
  RENATA HOŁDA, Negatywne dziedzictwo. Sobór prawosławny na placu Saskim w Warszawie    157
  ANNA KURPIEL, Szklarska Poręba: góralskie imaginarium i karkonoska lokalność, czyli funkcjonalna sprzeczność    173
  SEBASTIAN LATOCHA, Cudze meble w swoim pokoju. Etnograficzny powrót do centrum Tomaszowa Mazowieckiego    189
  KATARZYNA ORSZULAK-DUDKOWSKA, Imieninowe kartki z życzeniami w łódzkim folklorze robotniczym    203
  ANNA WERONIKA BRZEZIŃSKA, MARIOLA TYMOCHOWICZ, Strój ludowy w mieście – o potrzebie posiadania wyróżnika środowiskowego i regionalnego    227
  MARTA SIKORSKA, Rewolucja w cieniu epidemii cholery. Rok 1905 w Łodzi    239
  MONIKA KUCNER, Wielokulturowa Łódź jako miejsce pamięci po 1945 roku – zmienność i różnorodność    251
  BLANKA SOUKUPOVÁ, Jewish monuments in Bohemia as viewed by the state and Jewish leaders from 1945–1989    271
  BOŽIDAR JEZERNIK, The Gypsies as the original sin of modernity    289
  SŁAWOMIR SIKORA, Zniewalający urok prostych pomysłów. Filmy Iris Zaki    307
  GRZEGORZ MARKIEWICZ, Społeczne znaczenie i atrakcyjność teatru operowego (XVII–XIX w.)    323
  KAMIL ŚMIECHOWSKI, Co historyk miasta zawdzięcza antropologii i socjologii? Doświadczenie łódzkie    339
  RAFAŁ STOBIECKI, Kilka uwag na temat wzajemnych związków między antropologią a historią na kanwie książki Zbigniewa Szmyta Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej    353
  ANNA DEREDAS, Miejsce dla etnografii. Akademicki ośrodek etnograficzny w przestrzeni miasta Łodzi    367
RozwińZwiń