Miejsce i rola Krymu w polityce rosyjskiej i międzynarodowej

Miejsce i rola Krymu w polityce rosyjskiej i międzynarodowej

1 opinia

Format:

ibuk

Publikacja dotyczy relacji krymsko-rosyjskich oraz rozwoju gospodarczego i społecznego Półwyspu Krymskiego. Zawiera kompleksową charakterystykę Krymu - wyjątkowej krainy geograficznej stanowiącej człon południowej części Niziny Wschodnioeuropejskiej. Znajduje się w niej opis znalezisk archeologicznych na Półwyspie Krymskim z okresu mustierskiego, odzwierciedlających najstarsze ślady bytowania człowieka na tym obszarze oraz charakterystyka dziejów ludów na północnym wybrzeżu Morza Czarnego. Szczególna uwaga poświęcona została Neapolowi Scytyjskiemu, stanowiącemu ośrodek administracyjny państwa scytyjskiego. Monografia zawiera także opis wydarzeń, jakie rozegrały się od XII wieku do czasów współczesnych i wpłynęły na relacje krymsko-rosyjskie oraz kształtowanie się gospodarki i społeczeństwa Półwyspu Krymskiego.


Rok wydania2024
Liczba stron188
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8331-383-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Rozdział    1
  Krym – warunki naturalne    11
  1. Charakterystyka ogólna    11
  2. Regiony naturalne    17
  3. Klimat    25
  4. Gleby, flora i fauna    26
  Rozdział    2
  Krym – dzieje najstarsze    31
  1. Człowiek mustierski na Krymie i prace archeologiczne    31
  2. Dzieje ludów na północnym wybrzeżu Morza Czarnego    37
  2.1. Królestwo bosporańskie    37
  2.2. Kolonizacja grecka i miasta północnego wybrzeża Morza Czarnego    46
  2.3. Północne wybrzeże Morza Czarnego w I–III w. n.e.    51
  Rozdział    3
  Scytowie na obszarach nad Morzem Czarnym    55
  1. Scytowie i plemiona koczownicze im pokrewne    55
  2. Scytowie a kształtowanie się społeczeństwa Europy i Azji Środkowej    59
  3. Prace wykopaliskowe i badania nad zwyczajami Scytów, Sauromatów i Sarmatów    65
  4. Neapol Scytyjski    69
  5. Kultura scytyjska i scytyjski styl zwierzęcy    74
  Rozdział    4
  Rosja a Krym w XIII–XIX w.    79
  1. Chanat krymski na tle wydarzeń w Rosji i Europie w XIII–XVI w.    79
  2. Rosja i jej stosunki z Turcją i Krymem w XVII w.    83
  3. Wojna rosyjsko-turecka 1768–1774    87
  4. Zagospodarowywanie obszarów nadczarnomorskich i przyłączenie Krymu do Rosji    90
  5. Wojna z Turcją 1787–1792 na tle wydarzeń w Rosji i Europie    92
  6. Wojna krymska 1853–1856    94
  6 Spis treści
  Rozdział    5
  Historia Rosji w XX w. a kwestie Krymu    99
  1. Rewolucja 1905 r. i rola pancernika „Potiomkina”    99
  2. Wojna domowa. Rozgromienie wojsk Denikina i Wrangla    102
  3. Wielka Wojna Ojczyźniana i wydarzenia na Krymie    109
  3.1. Początek Wielkiej Wojny Ojczyźnianej    109
  3.2. Ogólne natarcie Armii Czerwonej w zimie 1942 r.    111
  3.3. Wyzwolenie Krymu    113
  Rozdział    6
  Stosunki Rosji z Krymem w latach 1945–2014    117
  1. Proces odbudowy radzieckiej gospodarki po zakończeniu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej    117
  2. Współzależność kompetencji ZSRR i republik związkowych    121
  3. Krym w okresie radzieckim    126
  4. Krym po upadku ZSRR i ponowne włączenie go do Rosji    131
  Rozdział    7
  Kształtowanie się gospodarki Krymu i jego społeczeństwa
  w XIX–XXI w.    133
  1. Gospodarka i społeczeństwo Krymu w XIX w.    133
  2. Krym w XX w. jako część państwa radzieckiego    137
  3. Gospodarka i społeczeństwo Krymu w XXI w.    142
  3.1. Utworzenie Krymskiego Okręgu Federalnego w 2014 r.    142
  3.2. Krym, jego ludność i gospodarka według ostatnich opublikowanych danych    145
  
  Zakończenie    153
  Bibliografia    157
  Spis tabel    181
  Spis ilustracji    183
  Aneks
RozwińZwiń