Ochrona przeciwpożarowa oraz dobór przewodów i ich zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

-30%

Ochrona przeciwpożarowa oraz dobór przewodów i ich zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

52,50  75,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

52,5075,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Od autorów
Instalacje elektryczne stanowią jeden z najważniejszych elementów wyposażenia budynków oraz
innych obiektów budowlanych. Od poprawności ich zaprojektowania oraz rzetelności wykonania zależy
bezpieczeństwo użytkowników. Najważniejszym elementem, jaki powinien zostać spełniony podczas
projektowania instalacji elektrycznych, jest skuteczna ochrona przeciwporażeniowa.
Wymagania w tym zakresie zostały szczegółowo określone w nowej normie PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona
przed porażeniem elektrycznym oraz w normie PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego
napięcia. Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne
i przewody połączeń ochronnych. Ogólne wytyczne dotyczące wymagań w zakresie instalacji elektrycznych
zostały określone w rozdziale 8. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(DzU nr 75/2002, poz. 690, z późniejszymi zmianami – ostatnia z dnia 12 marca 2009 r., DzU
nr 56/2009, poz. 461).
W celu przybliżenia zmian wynikających z wprowadzenia normy PN-HD 60364-4-41 i normy PN-HD
60364-5-54 oraz nowelizacji Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, oddajemy
do rąk Czytelników kolejny zeszyt przygotowany przez redakcję miesięcznika „elektro.info”, tym
razem poświęcony ochronie przeciwporażeniowej oraz doborowi przewodów i ich zabezpieczaniu.
W książce zamieściliśmy podstawowe wymagania wynikające z normy PN-HD 60364-4-41, normy
PN-HD 60364-5-54 oraz normy PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.
W pierwszej części książki zostały przedstawione podstawowe zasady projektowania ochrony przeciwporażeniowej
w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia. Oprócz zasad projektowania ochrony przeciwporażeniowej
przez samoczynne wyłączenie zasilania podczas zwarć, szczegółowo zostały opisane inne
dostępne środki ochrony przeciwporażeniowej z uwzględnieniem specyfiki źródeł zasilania awaryjnego
(zespoły prądotwórcze) oraz źródeł zasilania gwarantowanego (zasilacze UPS). W dalszej części książki
zostały wyjaśnione zasady doboru przewodów i kabli stosowanych w instalacjach elektrycznych.
Dużo miejsca poświęcono problematyce zabezpieczania kabli i przewodów. Szczególna uwaga została
zwrócona na projektowanie wybiórczości działania poszczególnych stopni zabezpieczeń. Dla łatwiejszego
zrozumienia zasad doboru przewodów zamieściliśmy również osobny rozdział zawierający podstawowe
informacje z zakresu podstaw obliczania prądów zwarciowych. Cennym uzupełnieniem publikacji jest
rozdział poświęcony doborowi przewodów przeznaczonych do zasilania urządzeń przeciwpożarowych,
które muszą funkcjonować w czasie pożaru, ze względu na pominięcie tych zagadnień w normalizacji.
Na końcu książki zostały zamieszczone badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej zgodnie
z wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie
i wzory protokołów z przeprowadzonych sprawdzeń oraz tabele doboru kabli i przewodów, zgodne
z wymaganiami normy PN-IEC 60364-5-523, z uwzględnieniem warunków klimatycznych wstępujących
na terenie Polski. Mam nadzieję, że książka opracowana przeze mnie i projektantów pracowni instalacji
elektrycznych Wojskowego Biura Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych w Warszawie
spełni oczekiwania naszych Czytelników oraz wyjaśni szereg wątpliwości, które pojawiają się przy czytaniu
wymagań zapisanych w normach oraz innych dokumentach techniczno-prawnych.
W imieniu autorów,
Andrzej Boczkowski
przewodniczący CKSIiUE SEP


Liczba stron329
WydawcaDom Wydawniczy MEDIUM
ISBN-13978-83-919132-8-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Część I Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia    9
  1. Ważniejsze określenia    9
  2. Działanie prądu elektrycznego na ciało ludzkie    17
  3. Warunki środowiskowe    21
  3.1. Klasyfikacja warunków środowiskowych    21
  3.2. Dobór środków ochrony przed porażeniem w zależności od warunków środowiskowych    22
  4. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych    22
  5. Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych    23
  6. Napięcia    24
  7. Układy sieci    25
  8. Uziomy    30
  9. Przewody uziemiające    34
  10. Główna szyna uziemiająca    34
  11. Przewody ochronne    35
  12. Główne i dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne    38
  13. Ogólne zasady ochrony przeciwporażeniowej    39
  14. Samoczynne wyłączenie zasilania    41
  14.1. Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN    42
  14.2. Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TT    44
  14.3. Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci IT    44
  15. Izolacja podstawowa części czynnych    46
  16. Izolacja podwójna lub izolacja wzmocniona    46
  17. Przegrody lub obudowy    47
  18. Separacja elektryczna    47
  19. Bardzo niskie napięcie SELV lub PELV    49
  20. Bardzo niskie napięcie funkcjonalne FELV    50
  21. Przeszkody    50
  22. Umieszczenie poza zasięgiem ręki    50
  23. Izolowanie stanowiska    51
  24. Nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe    52
  25. Ochrona uzupełniająca    52
  26. Stosowanie urządzeń ochronnych różnicowoprądowych    52
  klasach ochronności, zapewniające ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym    56
  28. Instalacje elektryczne w warunkach zwiększonego zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym    57
  28.1. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic    57
  28.2. Baseny pływackie i inne    61
  28.3. Tereny budowy i rozbiórki    65
  28.4. Gospodarstwa rolne i ogrodnicze    71
  28.5. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzącymi    72
  28.6. Urządzenia przetwarzania danych    72
  28.7. Kempingi i pojazdy wypoczynkowe    73
  28.8. Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny    75
  28.9. Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu    76
  28.10. Instalacje oświetlenia zewnętrznego    77
  28.11. Wystawy, pokazy i stoiska    78
  28.12. Ochrona przeciwporażeniowa w obiektach szpitalnych    80
  29. Ochrona przeciwporażeniowa w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych    85
  30. Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku mieszkalnym    87
  31. Badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej    88
  31.1. Próba ciągłości elektrycznej przewodów    88
  31.2. Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej    88
  lub nieuziemionych połączeń wyrównawczych miejscowych    89
  31.4. Pomiar rezystancji/impedancji izolacji podłóg i ścian    89
  wyłączenia zasilania    90
  31.5.1. Układ sieci TN    90
  31.5.2. Układ sieci TT    91
  31.5.3. Układ sieci IT    92
  31.6. Pomiar rezystancji uziomu    93
  31.7. Sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych    94
  oraz zasady oceny jej skuteczności    96
  32.1. Zasady projektowania ochrony przeciwporażeniowej    101
  wyłączenie zasilania w obwodach o układzie zasilania TN, zasilanych przez UPS-y    103
  przez zespół prądotwórczy    106
  Część II Dobór przewodów i ich zabezpieczeń    110
  1. Zwarcia    110
  1.1. Obliczanie zwarć. Początkowy prąd zwarciowy    110
  1.2. Parametry elementów obwodu zwarciowego    115
  1.2.1. Parametry zwarciowe systemu elektroenergetycznego    115
  1.2.2. Parametry zwarciowe pozostałych elementów obwodu zwarciowego    115
  1.3. Obliczanie prądów zwarciowych    121
  1.3.1. Prąd zwarciowy udarowy    121
  1.3.2. Prąd zwarciowy wyłączeniowy    122
  1.3.3. Prąd zwarciowy zastępczy cieplny    124
  1.3.4. Udział silników w prądzie zwarciowym    132
  2. Dobór przewodów w instalacjach elektrycznych    139
  2.1. Nagrzewanie kabli i przewodów    139
  2.2. Zasady doboru przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych    143
  2.3. Dobór przewodów na długotrwałą obciążalność i przeciążalność prądową    144
  2.4. Sprawdzenie dobranych przewodów lub kabli na warunki zwarciowe    156
  2.5. Sprawdzenie dobranych kabli lub przewodów na warunek spadku napięcia    162
  2.5.1. Sprawdzenie dobranych przewodów na spadek napięcia przy rozruchu silników    165
  2.6. Sprawdzenie dobranych przewodów z warunku samoczynnego wyłączenia zasilania    166
  2.7. Wyznaczanie przekroju przewodu neutralnego w obwodach zasilających odbiorniki nieliniowe    172
  3. Dobór zabezpieczeń kabli i przewodów elektrycznych    176
  3.1. Zasady zabezpieczania przetężeniowego    176
  3.2. Zabezpieczenia przewodów    176
  3.3. Wymagania zwarciowe stawiane zabezpieczeniom    182
  3.4. Selektywność (wybiórczość) zadziałania zabezpieczeń    183
  bezpieczników topikowych    183
  bezpiecznika topikowego z wyłącznikiem nadprądowym    186
  dwóch wyłączników nadprądowych    189
  3.4.4. Selektywność przy kaskadowym połączeniu dwóch wyłączników różnicowoprądowych    193
  3.5. Zabezpieczanie silników    198
  3.5.1. Zabezpieczenie zwarciowe    198
  3.5.2. Zabezpieczenie bezpiecznikiem topikowym    198
  3.5.3. Zabezpieczenie przeciążeniowe    199
  3.5.4. Zabezpieczenie zanikowe    201
  Część III Dodatki    205
  1. Zasady instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu    205
  2. Instalacje elektryczne funkcjonujące w czasie pożaru oraz ich ochrona    209
  1. Pożary w pomieszczeniach i krzywe symulujące pożary    209
  2. Bezpieczeństwo pożarowe    214
  2.1. Rozwiązania techniczno-budowlane    217
  3. Dobór przewodów zasilających urządzenia ppoż. funkcjonujące w czasie pożaru    229
  3. Tabele    244
  1. Oznaczenia przewodów i kabli    244
  2. Tabele doboru przewodów i kabli    269
  przewodów oraz transformatorów    286
  4. Tabele pomocnicze do oceny skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania    295
  elementów manipulacyjnych, oznaczenia żył przewodów i kabli barwami    299
  4. Wzory protokołów z przeprowadzonych badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej    303
  5. Zabezpieczenie przewodów połączonych równolegle    308
  Literatura    321
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia