Zespół Sjogrena

1 opinia

Redakcja:

Maria Majdan

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

90,30  129,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

90,30129,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsza kompleksowa monografia na temat zespołu Sjögrena przygotowana przez najlepszych specjalistów z kilku ośrodków akademickich w kraju, przy współpracy prof. Umesha Desmukha z Oklahoma Medical Research Foundation.


Zachęcamy do lektury książki, w której opisano takie zagadnienia jak: historia pierwotnego zespołu Sjögrena, patogeneza choroby, zespół suchego oka, korelacje między zespołem Sjögrena a chorobą IgG4-zależną, pierwotny, wtórny i młodzieńczy zespół Sjögrena oraz zmiany narządowe w ZS. W publikacji omówiono również temat autoprzeciwciał i ciekawe postaci kliniczne zespołu Sjögrena (hematologiczną, płucną, nerkową i stawową).


To doskonałe źródło wiedzy o nowoczesnym diagnozowaniu i leczeniu zespołu Sjögrena. Opracowanie z pewnością będzie przydatne w codziennej praktyce lekarzy różnych specjalności.


Liczba stron326
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-6219-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne XIII
  1. Dzieje badania zespołu Sjögrena Eugeniusz Józef Kucharz     1
    1.1. Wprowadzenie    1
    1.2. Najstarsze wzmianki o objawach zespołu Sjögrena     2
    1.3. Pierwsze opisy kazuistyczne     3
    1.4. Henrik Sjögren: trudna droga do uznania odkrycia    9
    1.5. Zespół Sjögrena jako choroba układowa    11
      1.5.1. Kryteria klasyfikacyjne     12
    1.6. Konferencje międzynarodowe, stowarzyszenia chorych oraz podręczniki i monografie     12
    1.7. Zespół Sjögrena w polskiej literaturze medycznej     13
    1.8. Inne stany chorobowe określane jako zespół Sjögrena    14
  2. Zespół Sjögrena – definicja, epidemiologia, patogeneza, kryteria klasyfikacyjne, objawy kliniczne Maria Majdan     19
    2.1. Wprowadzenie    19
    2.2. Epidemiologia     20
    2.3. Patogeneza    21
    2.4. Kryteria klasyfikacyjne     22
    2.5. Objawy kliniczne     25
    2.6. Badania diagnostyczne     27
    2.7. Diagnostyka różnicowa    28
  3. Mysie modele a odporność wrodzona w zespole Sjögrena Umesh S. Deshmukh, Aleksandra Michrowska, Katarzyna Cizio, Joanna Papinska, Harini Bagavant     33
    3.1. Wprowadzenie    33
    3.2. Opracowanie modeli mysich zespołu Sjögrena    38
    3.3. Modele mysie objaśniające rolę wrodzonej odporności w patogenezie zespołu Sjögrena     43
  4. Epigenetyka w zespole Sjögrena Magdalena Dryglewska Bogdan Kolarz     53
    4.1. Wprowadzenie     53
    4.2. Genetyczne uwarunkowania zespółu Sjögrena    54
    4.3. Zaburzenia w metylacji DNA w zespole Sjögrena     55
    4.4. Retrotranspozony w zespole Sjögrena    58
    4.5. Zaburzenia w modyfikacji histonów w zespole Sjögrena     60
    4.6. Zaburzenia w profilach mikro-RNA u chorych na zespół Sjögrena    61
  5. Autoprzeciwciała w pierwotnym zespole Sjögrena Maria Maślińska     71
    5.1. Wstęp     71
    5.2. Koncepcje przyczyn powstawania autoprzeciwciał     72
      5.2.1. Mimikra molekularna     73
      5.2.2. Nadekspresja na komórkach T CD4+ genu kostymulującego komórki B    73
      5.2.3. Rola wirusowej interleukiny 10    73
      5.2.4. Genetyczna predyspozycja do rozwinięcia procesu autoimmunologicznego    73
      5.2.5. Teorie powiązane z aktywnością limfocytów CD4+ i CD8+    74
    5.3. Autoprzeciwciała występujące w pierwotnym zespole Sjögrena     74
      5.3.1. Czynnik reumatoidalny    74
      5.3.2. Przeciwciała przeciwjądrowe     76
      5.3.3. Przeciwciała przeciwko rozpuszczalnym antygenom jądrowym     76
    5.4. Inne autoprzeciwciała występujące w pierwotnym zespole Sjögrena     78
      5.4.1. Przeciwciała antycentromerowe    78
      5.4.2. Przeciwciała przeciwko cytrulinowanym białkom     79
      5.4.3. Przeciwciała przeciwko karbamylowanym białkom     79
      5.4.4. Przeciwciała przeciwko alfa-enolazie 1 .     79
      5.4.5. Przeciwciała przeciwko muskarynowemu receptorowi acetylocholiny typu 3 .     79
      5.4.6. Przeciwciała przeciwko akwaporynom    80
      5.4.7. Przeciwciała przeciwko statminie 4     80
      5.4.8. Przeciwciała przeciwko białku wydzielniczemu ślinianek i przeciwciała przeciwko białku ślinianek 1     80
      5.4.9. Przeciwciała przeciwko anhydrazie węglanowej 6     81
      5.4.10. Przeciwciała przeciwko fodrynie alfa    81
      5.4.11. Kalprotektyna     81
      5.4.12. Krioglobuliny     82
    5.5. Narządowo swoiste przeciwciała występujące w pierwotnym zespole Sjögrena .     82
    5.6. Przeciwciała anty-DFS-70 a pierwotny zespół Sjögrena .     83
  6. Zespół suchego oka w zespole Sjögrena Anna Turno-Kręcicka     89
    6.1. Wprowadzenie    89
      6.1.1. Definicja zespołu suchego oka    89
      6.1.2. Budowa i funkcje filmu łzowego    89
      6.1.3. Zespół suchego oka w pierwotnym zespole Sjögrena    90
    6.2. Patofizjologia zespołu suchego oka w pierwotnym zespole Sjögrena    91
      6.2.1. Zmiany histopatologiczne gruczołu łzowego     91
      6.2.2. Zmiany filmu łzowego     92
      6.2.3. Zmiany rogówki i spojówki     92
      6.2.4. Dysfunkcja gruczołów Meiboma    93
    6.3. Kliniczne objawy zespołu suchego oka w pierwotnym zespole Sjögrena     95
      6.3.1. Objawy podmiotowe     95
      6.3.2. Objawy przedmiotowe     96
      6.3.3. Testy okulistyczne     101
      6.3.4. Obrazowanie gruczołu łzowego    103
      6.3.5. Badanie markerów biochemicznych zespołu suchego oka we łzach     103
    6.4. Leczenie zespołu suchego oka w pierwotnym zespole Sjögrena    104
      6.4.1. Leczenie miejscowe    105
      6.4.2. Zamknięcie punktów łzowych     108
      6.4.3. Opatrunkowe soczewki kontaktowe     109
      6.4.4. Leczenie chirurgiczne     109
      6.4.5. Terapia intensywnym światłem pulsacyjnym     109
      6.4.6. Leczenie ogólne     110
      6.4.7. Leczenie bólu neuropatycznego    110
    6.5. Inne przyczyny zespołu suchego oka     110
  7. Zajęcie układu oddechowego i układu sercowo-naczyniowego w zespole Sjögrena Bożena Targońska-Stępniak    115
    7.1. Wprowadzenie    115
    7.2. Zajęcie układu oddechowego     115
      7.2.1. Częstość i charakter zajęcia układu oddechowego     115
      7.2.2. Charakterystyka kliniczna chorych     116
      7.2.3. Postacie zajęcia układu oddechowego w przebiegu pierwotnego zespołu Sjögrena     116
      7.2.4. Zapalenie śródmiąższowe płuc    119
      7.2.5. Chłoniak płuc     124
      7.2.6. Amyloidoza płuc    124
      7.2.7. Nadciśnienie płucne     124
      7.2.8. Zatorowość płucna     125
    7.3. Postępowanie terapeutyczne według zaleceń EULAR 2019     125
    7.4. Uwagi praktyczne    126
    7.5. Zajęcie układu sercowo-naczyniowego    127
      7.5.1. Zajęcie struktur serca     127
      7.5.2. Neuropatia autonomiczna układu sercowo-naczyniowego    128
      7.5.3. Zmiany naczyniowe; miażdżyca    128
  8. Zajęcie układu ruchu w zespole Sjögrena Bożena Targońska-Stępniak    133
    8.1. Wprowadzenie    133
    8.2. Objawy stawowe w przebiegu pierwotnego zespołu Sjögrena    133
      8.2.1. Zapalenie stawów     135
      8.2.2. Znaczenie przeciwciał antycytrulinowych     136
      8.2.3. Charakterystyka zapalenia stawów w przebiegu pierwotnego zespołu Sjögrena w porównaniu z reumatoidalnym zapaleniem stawów     136
      8.2.4. Znaczenie badania ultrasonograficznego stawów     137
      8.2.5. Ocena objawów stawowych według wskaźnika ESSDAI    138
      8.2.6. Charakterystyka objawów stawowych w kohorcie francuskich chorych     138
    8.3. Objawy ze strony mięśni     139
      8.3.1. Przewlekłe zmęczenie     140
      8.3.2. Rozlany ból i fibromialgia    141
    8.4. Leczenie objawów reumatycznych w przebiegu pierwotnego zespołu Sjögrena     142
      8.4.1. Zalecenia amerykańskie    142
      8.4.2. Zalecenia europejskie     144
  9. Problemy hematologiczne w pierwotnym zespole Sjögrena Jolanta Parada-Turska     147
    9.1. Wprowadzenie     147
    9.2. Hemocytopenie w pierwotnym zespole Sjögrena     147
      9.2.1. Niedokrwistość     148
      9.2.2. Leukopenia, limfopenia, neutropenia, agranulocytoza    151
      9.2.3. Eozynofilia     153
      9.2.4. Małopłytkowość     153
      9.2.5. Domena hematologiczna w skali ESSDAI     154
    9.3. Zakrzepowa plamica małopłytkowa     154
    9.4. Gammapatia monoklonalna o nieustalonym znaczeniu     157
      9.4.1. Domena limfadenopatia i chłoniaki w skali ESSDAI     157
    9.5. Chłoniaki w pierwotnym zespole Sjögrena     159
  10. Zmiany skórne w pierwotnym zespole Sjögrena Ewa Wielosz     165
    10.1. Wprowadzenie    165
    10.2. Łagodne zmiany skórne związane z defektem gruczołów potowych     166
    10.3. Toczniopodobne zmiany skórne     166
    10.4. Zapalenie naczyń skóry     167
    10.5. Inne powikłania skórne     171
    10.6. Zajęcie błon śluzowych     171
    10.7. Ocena aktywności zmian skórnych     172
    10.8. Diagnostyka i leczenie zmian skórnych w przebiegu zespołu Sjögrena    173
  11. Zajęcie nerek w zespole Sjögrena Maria Majdan     179
    11.1. Wprowadzenie    179
    11.2. Epidemiologia zajęcia nerek w pierwotnym zespole Sjögrena     181
    11.3. Nefropatia cewkowo-śródmiąższowa    182
    11.4. Zakażenia dróg moczowych i śródmiąższowe zapalenie pęcherza    183
    11.5. Kłębuszkowe zapalenia nerek    184
    11.6. Ocena aktywności – składnik nerkowy oraz monitorowanie choroby nerek    185
  12. Zajęcie ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego w zespole Sjögrena Arkadiusz Koszarny     191
    12.1. Zajęcie ośrodkowego układu nerwowego     191
      12.1.1. Wprowadzenie    191
      12.1.2. Patogeneza     192
      12.1.3. Postępowanie diagnostyczne    193
      12.1.4. Obraz kliniczny zajęcia ośrodkowego układu nerwowego w pierwotnym zespole Sjögrena     193
      12.1.5. Leczenie    196
    12.2. Zajęcie obwodowego układu nerwowego     197
      12.2.1. Wprowadzenie     197
      12.2.2. Patogeneza     198
      12.2.3. Postępowanie diagnostyczne    199
      12.2.4. Charakterystyka kliniczna chorych z zajęciem obwodowego układu nerwowego     200
      12.2.5. Postacie zajęcia obwodowego układu nerwowego w pierwotnym zespole Sjögrena     201
      12.2.6. Leczenie     203
  13. Ciąża w zespole Sjögrena Maria Majdan, Andrzej Majdan     207
    13.1. Wprowadzenie     207
    13.2. Przygotowanie do ciąży oraz jej przebieg u chorych na zespół Sjögrena    208
    13.3. Autoprzeciwciała anty-SS-A/Ro i/lub anty-SS-B/La– znaczenie kliniczne w czasie ciąży     209
    13.4. Wrodzony blok serca skojarzony z obecnością przeciwciał anty-SS-A/Ro i/lub anty-SS-B/La     210
    13.5. Postępowanie terapeutyczne w czasie ciąży u chorych na pierwotny zespół Sjögrena    212
  14. Młodzieńczy zespół Sjögrena Violetta Opoka-Winiarska     217
    14.1. Definicja młodzieńczego zespołu Sjögrena     217
    14.2. Porównanie zespołu Sjögrena u dzieci i dorosłych    217
    14.3. Epidemiologia dotycząca populacji pediatrycznej     220
    14.4. Obraz kliniczny    220
      14.4.1. Objawy charakterystyczne dla początku choroby     220
      14.4.2. Objawy charakterystyczne dla dalszego przebiegu choroby    221
    14.5. Przebieg naturalny młodzieńczego zespołu Sjögrena    223
    14.6. Diagnostyka     223
      14.6.1. Wywiad i badanie przedmiotowe     223
      14.6.2. Badania laboratoryjne     225
      14.6.3. Badania obrazowe i histopatologiczne    225
    14.7. Rozpoznanie    227
    14.8. Rozpoznanie różnicowe     228
    14.9. Leczenie    232
      14.9.1. Leczenie miejscowe     232
      14.9.2. Leczenie ogólne     232
    14.10. Monitorowanie    233
    14.11. Rokowanie     234
    14.12. Toczeń noworodkowy u dzieci matek z zespołem Sjögrena    235
  15. Wtórny zespół Sjögrena i zespoły nakładania Piotr Wiland     239
    15.1. Wprowadzenie    239
    15.2. Reumatoidalne zapalenie stawów i zespół Sjögrena     241
      15.2.1. Biopsja gruczołów ślinowych we wtórnym zespole Sjögrena    243
      15.2.2. Podobieństwa i różnice pomiędzy reumatoidalnym zapaleniem stawów a pierwotnym zespołem Sjögrena    244
    15.3. Toczeń rumieniowaty układowy i zespół Sjögrena     246
      15.3.1. Wtórny zespół Sjögrena w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego    247
    15.4. Twardzina układowa, miopatia zapalna i zespół Sjögrena    248
    15.5. Leczenie wtórnego zespołu Sjögrena    249
  16. Choroba IgG4-zależna a zespół Sjögrena Zbigniew Zdrojewski     253
    16.1. Definicja choroby     253
    16.2. Historia rozpoznania choroby    253
    16.3. Epidemiologia choroby     254
    16.4. Patogeneza choroby     255
    16.5. Kryteria rozpoznania     257
    16.6. Kryteria klasyfikacyjne    259
    16.7. Obraz kliniczny choroby IgG4-zależnej    264
    16.8. Badania diagnostyczne stosowane w chorobie IgG4-zależnej    267
      16.8.1. Badania laboratoryjne     267
      16.8.2. Nowe markery choroby    268
      16.8.3. Badania obrazowe     268
      16.8.4. Obraz histopatologiczny     269
    16.9. Rozpoznanie różnicowe choroby IgG4-zależnej    270
    16.10. Leczenie choroby IgG4-zależnej     272
    16.11. Rokowanie     274
  17. Ocena aktywności i ogólne zasady leczenia zespołu Sjögrena Maria Majdan, Marcin Hyła     277
    17.1. Wprowadzenie     277
    17.2. Różne obrazy chorobowe zespołu Sjögrena     277
    17.3. Metody oceny aktywności zespołu Sjögrena     279
    17.4. Zasady leczenia zespołu Sjögrena – dostępne leki     285
    17.5. Aktualne rekomendacje postępowania w zespole Sjögrena – terapie miejscowe i systemowe     288
  18. Opisy przypadków chorych na zespół Sjögrena Agata Sebastian, Maria Misterska-Skóra, Dorota Suszek, Anna Górak, Maria Majdan     295
    18.1. Układowe postacie zespołu Sjögrena    295
      18.1.1. Postać płucna zespołu Sjögrena Agata Sebastian, Maria Misterska-Skóra    295
      18.1.2. Postać hematologiczna zespołu Sjögrena Agata Sebastian, Maria Misterska-Skóra     302
      18.1.3. Postać nerkowa zespołu Sjögrena Dorota Suszek     307
      18.1.4. Postać stawowa zespołu Sjögrena Anna Górak, Maria Majda     313
  Wykaz najważniejszych skrótów     321
  Skorowidz    325
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia